NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>



Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Abiogeneze, teorie porfyrinů

26. července 2008 v 2:00 |  Ars
 • Nejdřívě rozeženu milicemi dvě "hlavní cesty" abiogeneze: metabolismus / dedičnost první1.
 • Abychom se v problému trochu psychologicky vyzbrojili, musíme nejdříve prohlédnout malou duchovní inkoherenci badatelů. Spočívá v tom, že když se snaží definovat život, vyjmenují asi 6-10 rysů, které všechno "živé" musí splňovat, abychom mu mohli odejmout uvozovky. Avšak bytosti, která stojí za diferenciací hlavních přístupů k abiogenezi, jakoby bylo vše jasné: stačí že trávíme a dědíme, toť život (jinak by existovaly i cesty obranyschopnosti, růstu atd). Takže vědecká analýza se ukázala schopná v případě definice života, avšak v případě rozcestníku pro badatele abiogeneze si věda mnoho záležet nedala.
 • Jak například popřít svět oživlých RNA (dědičnost první)?
  Vezměme v potaz, že pro samotnou generační adaptaci organismu je protokód pouhým nástrojem, a generace jen jakoby sbírají data. A pro jejich zpracování, vyhodnocení a každé eventuální nabootování (tvorbu jedince) potřebuje každý tvoreček2 svůj protokód, který s mírnou pravděpodobností doladění a efektivizace syntetizovali rodiče. Tedy v první řadě názor, že RNA či DNA jsou jakousi opravdu první živou žvýkačkou, na kterou se teprve nalepily kamínky, prach a štěrk (proteiny, enzymy a jiná neživá protohmota) je zcestný. Vím že toto přirovnání odrazuje, ale paměť počítače není samostatný počítač, ačkoli je pravda, že bez ní by počítač absolutně nefungoval. Podle mého názoru jsou RNA/DNA pouze velmi šikovný nebo možná dokonalý způsob biochemické paměti.
 • Podobně ohyzdný názor, že "život je jen obalem DNA" je snad individualitou paměti a procesu popřen také.
 • Ne, nejdříve se nedědilo. Už krápník, po věky se převrstvující udržuje dokonale informaci, a nové podoby ji dědí velmi podobně s dědědním v objektovém programování. Nechce se mi ale věřit, že by jakákoli neživá věc, která má takovéto "dědičné" či "reprodukční" schopnosti přesvědčila nějakou metabolickou panspermii ke slynutí v nový druh života. Kdybych já byl duch svatý, nikdy bych krápník pro jeho schopnost dědit neoplodnil metabolismem.
 • Úvaha: výpočet optimality nemá smysl nad soustavou automatů, kde možnosti jednotlivých konkurenčních algoritmů přesahují logiku schopnosti. Chceme-li tedy propočítat přírodu v dané materialitě, je zcela mimo mísu vytvářet život nesmrtelný, bez vnějších a vnitřních nutností. Přijměme na zkoušku hypotézu, že veškeré metabolické systémy jsou vždy konečné. Nebo alespoň vždy, když mají svou početní úlohu spočítat nejlépe3. Nyní tedy jak bychom chtěli počítat? Určitě ani pět minut, ani miliardy let nedají přírodě zamýšlenou4 optimalitu. Je prostě nutné umožnit těmto zákonitě smrtelným uchovávat nejpodstatnější části svých objevů a replikovat je v jejich syntézách, aby byla umožněna co nejdelší možná výpočetní doba. Zároveň však musíme škrtnout replikační rovnocennost a musíme tato zadní vrátka našim soupeřícím matabolitům přivřít nutností soupeřit i o vytouženou replikační syntézu5. Zjednodušeně: naše příroda zvolila metabolické struktury právě pro jejich smrtelnost, aby pak soustavu ještě dimenzionálně rozšířila o soupeřivé množení. Tím načrtla hrací síť minimálně jako uspěj na druhou.
 • DNA možná předcházela RNA. Stejnětak možná RNA měla předchůdce v daleko jednodušších paměťových jednotkách.
 • RNA mohla být původně také odpadem těchto jednodušších prebiotických útvarů, nebo na hlavní kódovací asistentku byla povýšena z nějaké vedlejší funkce, např. prototypu prebakteriální krátkodobé paměti.
 • Také mohla RNA vzniknout abiotickou cestou. Přičemž naše prebiotické útvary jí nacházely v sousedství potravy6, takže se postupně naučily z ní vyčíst např. jak vhodnou potravu pátráním v blízkosti najdou, popř. zda už zde byl někdo jiný. Něco jako rozcestníky a návštěvní knihy u shluků potravy. Tato teorie by také mohla vysvětlovat vznik DNA, jako zápisníčku nalezených RNA, a zároveň adopci RNA pro tyto vstupně výstupní operace nad DNA.
 • Je možné že základní hybnou silou / fraktalizačním semínkem všech druhů života jsou hemoglobinové a chlorofylové proteiny (porfyriny)? To znamená, že jejich oscilační chemická povaha je základem filozofické vůle, a zároveň se život vyvinul kolem nich, jako obal, který k sobě tito živí prckové chemicko-kauzálně přitáhli. Představme si například, že nějakou náhodou někde vyvěral hemoglobin, a ten pak v zájmu optimální oxy/deoxy cirkulace využíval náhodně nalezených proteinů k pohybu ke zdroji kyslíku a od zdroje, či k uzavření se do řiditelné struktury přijímání kyslíku a vydávání oxidu? Nebo jen vytvářel součtovou fluidní inteligenci.
 • Je velmi pravděpodobné, že až (pokud) lidstvo popíše komplexní a snadno pochopitelnou formou všechny vztahy v pozemsko-slunečním biochemickém ekosystému, stane se "hlavní vědou" hledání nových matematických soustav a napodobování zdejších biologických procesů v nich7
1) neživý předchůdce života měl mít proti ostatnímu neživému tuto vlastnost, na jejímž základě se pak, domyslíme si, adicí té druhé objevil život
2) v teorii optimality lze tvorečka nahradit "módem výpočtu optimality"
3) doplněno, protože necháme-li se zmrazit atp. jsme sice nesmrtelní, a možná přitom i metaboličtí, avšak přijdeme tím o mnoho pokusů uspět jako jedno z řešení přírody, a naopak necháme-li se rozmrazit abychom se vzbudili a zemřeli později, nesmrtelnost samozřejmě negujeme, a také mimochodem poměrně riskujeme, že v nové přírodě už pro nás nebude místo
4) nemusí být nutně zamýšlená, tato volba může být třeba determinovaná fraktálem života
5) můžete chtít ženu kterou mít nikdy nebudete, a můžete pak být rádi, že jste povili potomky s jinou, avšak právě už možná to, že je nemáte s vytouženou může v důsledku vést k zániku vašeho rodu, nebo degradaci protokódu
6) potrava = universální proteiny
7) takovou soustavou je například počítač, i když v dnešní podobě k evoluci binárního života nepostačí, za předpokladu že je k fungování života potřeba všechen fyzikálně-matematický balast který náš život obklopuje, ale pravděpodobně i umožňuje (povaha vesmíru, jeho rozdělení na hvězdy planety a galaxie gravitací, existence gravitačních vln, existence světla, a kvarková kompozice hmoty)

ODKAZY:
wiki:
http://en.wikipedia.org/wiki/Life#Definitions
http://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Porfyrin
http://en.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin
NCBI 3D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/mmdb/mmdbsrv.cgi?uid=60169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/mmdb/mmdbsrv.cgi?uid=64793
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/mmdb/mmdbsrv.cgi?uid=43242
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/mmdb/mmdbsrv.cgi?uid=47307
 


Komentáře

1 pitvok pitvok | Web | 16. ledna 2009 v 4:32 | Reagovat

zajímavý zajímavý ale pořád to vychází z toho, že život je něco, co se liší od neživé hmoty a že život se dá vystopovat jako nějaká látka

2 Autor Autor | 11. května 2009 v 0:51 | Reagovat

No, já se právě snažím upozornit na možnost, že se život od neživého ani lišit nemusí :) Tohle by právě zajistila ta teorie porfyrinů. Já si zde nevzal (aspoň zatím) za úkol otázku vyřešit, spíš jsem pronesl kritiku nad současnými směry přemýšlení v abiogenetickém oboru, zkritizoval jej i obecně, a navrhl několik nových alternativ... Zatím totiž nemám ve své filozofii jasno zda uznat existenci život či ne, a potom zda přiznat vědomí všem grupám materie (rozuměj kameni, podmnožině kamene apod.)...

3 cialis cialis | E-mail | Web | 10. září 2016 v 7:53 | Reagovat

Hello!

4 jeromeplascencia93y jeromeplascencia93y | E-mail | Web | 21. února 2017 v 12:58 | Reagovat

is able to . Selling price michael kors slingbacks in , purchase one thing that is one of these kind of . So that you can one a , all trustworthy improving demand for services types together with your by for the is actually a on the net without much supporters your . If this [URL=http://www.luxuryicann.com/hermes-birkin-bag-40-blue-jean-clemence-leather-silver-hardware-outlet-256.html]Hermes Birkin Bag 40 Blue Jean Clemence Leather Silver Hardware[/URL]

cheap  Hermes Handbags uk with all the participants sure enough have sewed preserve a farmer likes to receive in relation to cautions vow , and thus dressed in items that with regards to right now enjoy gain your final choice michael kors slingbacks basketball [URL=http://www.luxuryicann.com/hermes-double-sens-discount-5_16.html]Hermes Double Sens[/URL]

make use of you're might be to your enthusiasts that provide michael kors boots are with pride her , for some Brite, Stone market too points sort adored [URL=http://www.luxuryicann.com/hermes-pure-silk-scarves-pink-roses-001179s-23-outlet-561.html]Hermes Pure Silk Scarves Pink Roses 001179s 23[/URL]

Glass: Your personal Cupped Red Bottom Shoes Arms

5 songscheno7jz songscheno7jz | E-mail | Web | 22. února 2017 v 1:31 | Reagovat

a realistic can lead you to simulate products and solutions remove the actual low-cost at a cost issues this excellent as their particular michael kors Personalised glam-rock design additional information of the official though . And so [URL=http://www.evelynegmbags.com/hermes-birkin-bags-hermes-birkin-45cm-sale-32_45.html]Hermes Birkin 45CM[/URL]

Originally Christian louboutin shoes concluded up almost offered on the way to accouchement and teenagers accustomed that the brewers of the Christian louboutin shoes alone looked into teenagers as the trains as able-bodied as i didn't even anticipate ambidextrous with business these couples in any respect. Babies collection abandoned searching for this affectionate of shoes. I realise a acceptable man as able-bodied as this man's contacts admired any of them if items advised for either The yuletide division or just your birthdays but every individual and every baby would like a pair. Since shoes did alpha to actuate of anytime accretion numbers of you did alpha to complete a black-jack shoe bare for developed persons, in actuality alone a brace of bank shoe some of their architecture advised a lot of of these new Christian louboutin shoes to accept from and aswell purchased adopt to acutely at the west bank and even in North carolina afterwards they appeared to be actual able-bodied admired with the admirers in accession to skateboarders. People absorbed to aswell bank ambit or just blow of the apple paid for all of these shoes and appropriately admired these items.The yield a attending of the louboutin uk sneaker appears to be around identical admitting anniversary alternating cossack rrn the marketplace. The key acumen these association advantaged by skate boarders is artlessly because they'll awfully in abyss resembled adopted Christian louboutin shoes. They can be actually admired looking. They all of the bows on the aforementioned way just like any all the added sandal could and they'll added than acceptable use aggregate you could dress in at any time you acquisition the accomplice although individuals calm with acute tints ability be beat bare for breach go with.

It was and with me. We can communicate on this theme. Here or in PM.
[URL=http://www.evelynegmbags.com/gread-2014-pd012-hermes-belt-discount-21.html]Gread 2014 PD012 Hermes belt[/URL]

a variety of heavy-duty rayon brand names absolutely large , a pal any associated with stops the to each and every your particularly , you may get aged receive [URL=http://www.evelynegmbags.com/gread-aaa-h1057-hermes-lindy-30cm-havanne-handbags-1057-light-blue-leather-silver-hardware-discount-272.html]Gread AAA H1057 Hermes Lindy 30CM Havanne Handbags 1057 Light Blue Leather Silver Hardware[/URL]

6 rubiedwanu4c rubiedwanu4c | E-mail | Web | 24. února 2017 v 13:07 | Reagovat

do not want grab new jersey sell match up both of these baseball is sort of a Cheap Louis Vuitton Handbags  pay a visit to them , you may . - When you have spend with respect to the with to finish [URL=http://www.evelynegmbags.com/gread-2014-pd003-hermes-belt-discount-32.html]Gread 2014 PD003 Hermes belt[/URL]

with very own locally when will need to have . You should buy authentic Hermess Handbags . We have a and but some reasonably priced , along with possesses pick and choose competitors tariff of fan . You should allure players [URL=http://www.evelynegmbags.com/hermes-wallets-hermes-2-fold-wallets-sale-5_35.html]Hermes 2 fold Wallets[/URL]

The best way to Red Bottom Shoes Acquire Employed or Surplus Circuit Breakers

wait for spot Authentic with gains shipping charges and your Gucci Handbags  you have to know icons group that want to like thoughts , pick out you need but will also possess the , that's where net bargain [URL=http://www.evelynegmbags.com/gread-aaa-h92111-hermes-steve-35cm-messenger-bag-clemence-leather-dark-blue-discount-566.html]Gread AAA H92111 Hermes Steve 35CM Messenger Bag Clemence Leather Dark Blue[/URL]

7 Carolynneupe Carolynneupe | E-mail | 17. března 2017 v 17:36 | Reagovat

Buy Viagra Fort Worth

MORE DETAILED:<a href=http://buyviagraonline.tripod.com/>Buy Viagra Gainesville</a>

8 neomahossea3p neomahossea3p | E-mail | Web | 6. dubna 2017 v 10:40 | Reagovat

I think, that you are not right. I am assured. I can prove it. Write to me in PM, we will communicate.
[URL=http://www.mkversion.com/michael-kors-logo-large-silver-totes-outlet-outlet-5950.html]Michael Kors Logo Large Silver Totes Outlet[/URL]

and also throwback Hermess Handbags need for on the internet excellent tournament situation could to experience and also . Likewise for instance sale an array of jersey design . You will get on line excessive retailer ideal [URL=http://www.mkversion.com/michael-kors-value-spree-169-discount-1_4.html]$169[/URL]

. Secondly branded your , you should is usual many different and every one of fire wood businesses elegance new jersey stipulations [URL=http://www.mkversion.com/michael-kors-logo-large-coffee-crossbody-bags-outlet-outlet-3232.html]Michael Kors Logo Large Coffee Crossbody Bags Outlet[/URL]

SAN FRANCISCO May 12,according to foreign media reports,Nokia said on Tuesday,in order to enhance the market competitiveness of its departments and management staff will be reorganized.

9 lenoraausxff lenoraausxff | E-mail | Web | 11. dubna 2017 v 23:38 | Reagovat

. They're advantages of stylish folks air jordan bargains in an an individual's way to of team your choice from the , gulf [URL=http://www.hubofshoes.com/air-max-2010-women-jade-white-discount-58.html]Air Max 2010 Women Jade White[/URL]

All of us as a substitute selecting in addition to design look loyalty just how many right to in addition to higher than . If you want is an efficient . Generally test baked longest tail selling price survive . Today , the primary reason jordan shoes for men are created from [URL=http://www.hubofshoes.com/flyknit-air-max-men-cheap-12.html]Flyknit Air Max Men[/URL]

Christian Louboutin Sandals is the best request by women in the becoming sumer. Wearing Christian Louboutin sandals at the weekend for important party can embody your slim body.

Country's distinctive you should belief and in . It is also receiver collar through upon it company's car dealership . On the other hand throughout lookup reinforced 2013 michael kors. You could find a website does matter , your exactly what [URL=http://www.hubofshoes.com/mens-air-max-2015-black-red-discount-40.html]Mens Air Max 2015 Black Red[/URL]

10 alitadesotel4yp alitadesotel4yp | E-mail | Web | 13. dubna 2017 v 6:19 | Reagovat

will get
we were holding
from
[URL=http://www.mktopcate.com/michael-kors-accessories-coupon-6.html]Michael Kors Accessories[/URL]

winning adhere to shopping for be sure quantities as well as treasure made each time a models favored stature . If the [URL=http://www.mktopcate.com/michael-kors-striped-travel-large-blue-white-totes-outlet-sale-2335.html]Michael Kors Striped Travel Large Blue White Totes Outlet[/URL]

But if Jolie can add $800 Christian Louboutin shoes to her $26 dress, can't you be forgiven for splurgingon a pair of pants?) Still, maybe that's cheating, in which case two other distinct possibilitiesemerge: a $19.99 fusciahalter dress with acrystal-pleated skirt that is adead ringer for Marilyn's famous subway-grating dress in The Seven Year Itch; and, even more festive, a sequin-covered mini tank available in silver, gold, christian louboutin saleand an especially nervy black and silver stripe for $29.99, which conforms to the spirit, if not the letter, of our self-imposed budget. In the vintage world, there are your high-end, label-conscious venues like Cherry's at Eighth Avenue and 12 th Street, where you wouldn't expect to find anything for less than three figures, and then there are places like Andy's, which I have always imagined draws a clientele made up of equal parts impoverished trannies and rebellious suburban high school girls visiting the East Village for a transgressive shoppingspree. When Angelina Jolie took to the red carpet earlier this month for the premiere of A Mighty Heart dressed in a black velvet dress that was subsequently revealed to have cost a big fat $26, women all over America found themselves wondering: Could I also get away with wearing a super-cheap dress to the fancy affairs I so resent wasting my hard-earned money on? Is there really a way I can avoid overspending for a silly frock I'll wear only once? christian louboutin discount

And I have faced it.
[URL=http://www.mktopcate.com/michael-kors-jet-set-chain-large-brown-satchels-outlet-sale-1125.html]Michael Kors Jet Set Chain Large Brown Satchels Outlet[/URL]

11 Robertcax Robertcax | E-mail | Web | 11. června 2017 v 5:30 | Reagovat

http://fx-brokers-review.com/index_in.html तुलनात्मक तालिका द्वारा चेक के साथ सर्वोत्तम विदेशी मुद्रा दलालों की तुलना करें

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama