NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Klíma, teorie násilí, nemoc a osvobození

20. srpna 2008 v 21:46 |  Archív článků vůbec
Klímova filozofie má podivné místo mezi ostatními, se svým poustevničením a misantropismem, který samotnému konceptu "filozofie" příliš neodpovídá, ba protiřečí.


Ačkoli mnohé z jeho vývodů a stanovisek postupně čtenář s povzdechem odloží mezi "protimodlářské modly", některé světlé stránky stále nelze popírat. Klíma, pokud ho čteme v pubertálním či jiném "raném" vývojovém období obosobnosti má klíčovou roli, avšak velmi "na ostří nože". První zmínka, kterou jsem od svého mládeneckého okolí o Klímovi obdžel je, že kdo ho četl, spáchal sebevraždu. Toto je pro mnoho "neadaptivních" a "antiadaptivních" lidí prvním hlubokým důvodem si ho přečíst: jeho nebezpečnost, krajnost a revolučnost - vlastnosti jeho práce, které jsou produktem povrchního zpracování i nepochopení - produktem nedostatečného vhledu a všeználského výkladu, neopatrné a primitivní dedukce, která stíhá i jiné obory - surrealismus, komunismus či existenciální filozofii. Podobná úroveň dedukce tatktéž stojí za většinou dnešního, i odborného názoru na dílo F. Nietzscheho, či jeho spojování s nacismem a přivlastnění jeho "nadčlověka" romantickým hnutím arijským.

Co především je tak dobrého, s odstupem času, na Klímově myšlenkovém schematu? Právě jeho svoboda a vůle. Ačkoli mnohé, včetně Absolutní Vůle, časem člověka opustí stávajíce se zašlými abstrakty z původních jasných cílů a ideálů, ono vyhranění a síla tohoto vyhranění vůči společnosti, světu i přírodě se zachová. Člověku díky tomuto "starému přátelství" zůstane to oč bojoval: ten pocit kluzkosti a flexibility vědomí v jeho prostorovém kontextu, jasný pocit, že "Já jsem ten který jsem vždycky byl, v každém okamžiku jsem spokojený s tím čím jsem, a především nepodléhám týž ustádněnosti, frigidnosti a self-degradativní adaptaci, jako všichni v mém okolí. Jsem stále Absolutně Svobodný a Završený. A konečně většina "lidských problémů" je mi cizí, přičemž jsou všechny snadno uchopitelné, vysvětlitelné, řešitelné, a konečně jsou mi také cizí - nejsou mi třeba. Také jeho psychologické koncepty zanechají velkou vnitřní flexibilitu psychických procesů, a především postoje i statu, že má psychika není můj pán, nýbrž můj nástroj a produkt mé práce. Vše co mi vědomí naděluje není nic než to, co chci, a mohu to klidně odstranit, modifikovat či přijmout, ať je to jakkoli společensky, morálně či logicky nepřijatelné: má psýcha, můj hrad, můj rozum, můj nástroj, a celý Já-agregát - nic než proti mé vůli bezbranná cetka. Celé mé tělo, což je zase můj derivát Klímova konceptu, je nepodstatné, a zahrnu-li své názory a poznatky z oboru kognitivních věd a filozofie vědomí a přírody, je v širším kontextu poměrně jedno, zda vypadám tak či onak, zda se někomu líbím, či zda se někdo líbí mně. Jsem konec konců svým vlastním pánem, a to čemu panuji - vše čím jsem - je jen bezduchá mašinerie kauzálních a mechanických procesů, kterou nějakým epistemologickým nedopatřením alespoň zčásti indeterministicky rozehrávám. To, zda je má vůle objektivně svobodná, či jen figuruje v nějaké stupidní a zlotřilé deterministiké frašce je mi jedno. To vše, je Klímovsky vzato mimo mě.

Problém nastává v momentě, kdy si já-logika uvědomí svou "umělost" a sociálně-kreativní frigiditu. Je téměř jedno zda jste W.A.Mozart a právě vám duše rozehrála Klímovskou hru. Vše co umíte vytvořit a vytvoříte jsou věci mimo vás, a rozhodně nic, na čem by vám příliš sešlo. Pokud tedy duši, či její logice, vládne nějaká ta "potřeba seberealizace", poměrně hodně bude zpoza Klímovského pohledu strádat, a i Klímián-génius bude frustrován svou beznadějnou debilitou. Nakonec lze jen dodat, že budu-li se deset let na protest světu krmit Klímou, až si uvědomím nanicovatost "bytí filozofem" v dnešním světě, přejdu k tomu, čím jsem pro lidi, ať už jako umělec, myslitel, vědec nebo asketický a sebeobětavý pracant a pomocník svého okolí. A co zjistím? Že ať jsem čímkoli, přínos společnosti je pouze relativní, sama společnost si ho sotva zaslouží, a ačkoli darovat je jediná přijatelná činnost, nezajatá "sociálním konfliktivismem nízkých lidí", nakonec se vždy uvidím jako monstrum: zčásti syntetická, sebediktující a polymorfní, neautentická, ačkoli navenek "hodná" bytost. Taktéž externí hodnocení, kterých se mi dostane, přejdu, nebo si vezmu na triko, jako správný skeptik, jen to zlé.

Nyní přidejme obor, který každého Klímiána bezpochyby zaujme, zakopne-li o něj. Leviathanská teorie. Existenciálně-empatický model vraha, lupiče - a nakonec jediný logický a pravdivý závěr, ke kterému každý remorální (Nietzschův-Ree model přestavby vlastní morálky) jedinec musí dojít: že vrah ani lupič není špatný; že veškeré restrikce a invazivní metody proti těmto jevům a jedincům, které společnost zavádí, jsou jenom doplňkem pohodlnosti - jak existenciální, tak duchovní. Přijmeme fakt, že náš duch zdegeneroval v rámci přírodní kastrace tak, že není schopen přijmout fakt úmyslného zabití jako občasného, nepostradatelného jevu či produktu společnosti. Společnosti nekonzistentní, nestabilní a kritické momenty svou harmonicky-disociativní polohou vytvářející. Studium názorů vrahů je obecně amorální, avšak je v mnohém teorii násilí přínosem. Citujme nyní masového vraha, to vysvětlí onu amorálně-produktivní stránku směřování lidstva: "vrazi se nerodí, jsou tvořeni". Lze to přeformulovat tak, že společnost si zkrátka za tento "negativní jev" může sama - je jejím vedlejším produktem, jakousi neurózou každého morálně-společenského lidstva. Přísně logicky a vědomostně vzato, vzhledem k mnoha doposud existujícím formám společnosti (kanibalismus, války, trest smrti, eutanázie), lze opatřit tento odstavec dovětkem, že když nelze z morálního hlediska uznat nic z předchozích faktů, lze alespoň přijmout fakt, že lidská smrt a zabití vůbec jsou jevy příliš nafouknuté babským tlacháním, a morálními utopisty. Nakonec některé z aspektů této bubliny jsou pro některé druhy lidí i fakticky nezdravé a někdy i fatální. Smrt může být stejně oslavovanou událostí jako narození, a ať se to čtenáři líbí, nebo ne, některé společnosti smrt také patřičně oslavují - především bez pláče a smutku.

Jak teorie násilí souvisí s Klímou? Nijak a úplně. Klíma, být vrahem, nic by se nezměnilo, a v ideálním případě by stále zůstal kvalitním a zdravým duchem. A nakonec stejně jak v Klímovině, tak v Leviatanštině zůstanete sami, bdící v měsíčním světle, a proti vám zůstanou lidé s rigidními pravidly chování na hřbitově, s úctou k mrtvým, s nedůvěrou v ideální, a s prokletím pro každého, kdo by chtěl hřbitov obrátit na ruby, a na bílé mrtvoly připíchnout cenovky, aby lidem "ukázal jiný pohled" na smrt. A co je nejhorší, toto spojení s sebou ne nutně nese ještě spojení oné sebe-monstruizace s tím, že jste potencionální vrah. Určitě odtud třeba není dlouhá cesta k vsugerování si, že už když si v rámci bádání představíte, že někoho zabíjíte, zabijete, a zabili jste, jste už prvním stupněm vraha. To je jedna z možných negativních duševních relací ke kterým Klíma značně dopomáhá. Vaše odloučenost, jinak velmi příjemná, zde hraje roli střepu v kapse, o kterém nevíte, a můžete se říznout. Samozřejmě jsou i jiné možnosti jak a oč se s Klímou pořezat, ale tento příklad - kombinace s teorií násilí - konkrétně ukazuje vývojovou i faktickou formu, kterou většina takových nebezpečí může dostat. Je jen na vás, a vašem svědomí, jak tento osobnostní mezník zapracujete, ale může to být dost těžké, a některé jizvy už vám zůstanou.

Zůstává však, že Klíma je dobrý "konzervační chirurg" duše. A pokud si chce někdo ze svobodných duchů, které to formy snad u každého člověka alespoň na chvilku problesknou v pubertě, zachovat svůj pohled na svět, svou názorovou konzistenci, či svou revolučnost, Klíma je stále dobrý, či snad nejlepší vzor... Avšak to v co se postupně změní vaši přátelé, známí a rodina, může mít někdy až děsivé podoby, s tím by měl počítat každý svobodný duch, který chce svoji svobodu zakonzervovat (a v mladistvém rozjaření si klidně vykope hrob a na pomníček si napíše nejsem doma, ale stejně zvoňte dvakrát).

A proč nemoc a osvobození? Protože v době, kdy hltáte Klímu, jste fakticky nemocní, stejně jako byl Klíma. Avšak, jak Klíma sám říká: má nemoc, je má a.v.. Jste nemocní za svou svobodu, a je to asi i jediná forma nemoci "za". K nemoci však lze podotknout, že stejně jako se ve vás zafixují některé svobodné body, stejně jako si vytvoříte určitý kreativní i amorální postoj k své duši, mnohé relace s okolním světem budou v důsledku potencionálním semenem neuróz(y), a šlápnete-li jednou vedle, zavaříte si své svobodné duši do výhledu reálné a těžké psychické choroby. Lze říci, že už kolem Nietzscheho je tato "chorobotvornost" relativizací, a neokreativizací původně fixních, či společensky normativních procesů a slovníků poměrně vysoká. A stejně jako ze zdravého filozofa s trochou smůly Nietzschova filozofská větev dokáže udělat labilního jedince, nebo alespoň "zaminovat" některé oblasti mozku (temporární negace morálních fakt v rámci relativizace pohledu nutná pro plné pochopení jejich textu), tak tyto filozofie už narušené jedince přitahují. Ať se jedná o nihilisty, nebo přímo lidi chorobné. Toto je však pominutelné, protože duchovně zvrácený, zlomený nebo chorý může být pro tento obor větším přínosem než hygienický atlet, tzv. Savo filozof. Který duševně chorý a zvrácený člověk kdy byl takovým přínosem pro filozofii, ptáte se? Třeba Ježíš Kristus.
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama