NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Vědomí: mozek-mudrc-metakont., pův. ošacení, pizizubky, fáze evoluce

17. srpna 2008 v 2:14 |  Archív článků vůbec
 1. Lidský mozek umožňuje to co umožňuje hlavně kvůli vědomé řeči. Jak říká Dennet v Druzích myslí, spoustu věcí si pamatujeme pomocí značek aplikovaných vně. Třeba jeho příklad, kdy starý člověk vytržený ze svého domova se o sebe takřka nedokáže ani postarat, resp. vykazuje spíše dementní chování, ale kdybychom ho vrátili domů, byl by schopný postarat se o sebe naprosto dokonale. Co je však zásadnější je řeč a společnost, kterážto dvojce umožňuje "osadit" každého nového člověka po staletí udržovanou vědomostí.
  Tím pouze chci říci to, že naše intelektuální schopnosti nejsou ani tak umožněny a zprovozněny mozkem, jeho architekturou či DNA děděním, nýbrž jsou primárně a nezvratně závislé na tom co ví a umí prostředí, do kterého se narodíme. Takže, jak je obecně vnímáno, fakt, že máme takový mozek, který nikdo jiný nemá, proto jsme takoví odlišní a "chytřejší" než ostatní druhy, není ani zdaleka tolik faktem jako to, že kdybychom se narodili někde v pustině, kde by nás neměl kdo co naučit, neměli bychom takřka žádné schopnosti. Takto společnost a jazyk uchovají vše, co je užitečného náhodně objeveno, a každý nový jedinec může pokračovat na vývoji budoucího myšlení. Všechny vyšší funkce kterými náš mozek disponuje jsou modulárně instalovány, dá-li se to tak vyjádřit. Je velmi pravděpodobné, že stejnou instalací jedinec projde než získá běžnou úroveň vědomí (vyloupnutí dítěte z autismu).
 2. Je velmi zajímavým jevem, že lidstvo naprosto netuší, k čemu slouží ošacení, zvláště skrytí genitálií. Může se jednat i o "zapomenutí" a zvyk, avšak je nutno pamatovat, že vedle ošacení podléhají genitálie i rozšířenému tabu. Dost možná jsou tyto fakty sesterského původu. Je i pravděpodobné, že někdo ošacení zavedl i s tabuizací účelově (např. pro zlepšení sociálních vztahů), a že tyto změny byly tak "psychické", že byly ihned myslemi pohřbeny všechny pravdy kolem (stejnětak se psyché chová u neuróz ve freudovském konceptu).
 3. Předpokládejme, že vědomí bylo stvořeno nějakým pravěkým mudrcem, a chytře zavedeno do populace. Je příliš smělé se domnívat, že před vědomým jazykem (jazykem působícím intencionálně) byl jazyk automatický, jakýsi prajazyk, kterým oplývají všichni živočichové, který je však nevědomý v tom smyslu, že jeho produkce není centralizována v bodě myšlení, nýbrž vyvěrá z každé činnosti, a je konečně jazykem té které činnosti? Tento předpoklad nadhazuji jako rozšíření mého psychologického studia "pizizubek". Předpokládejme, že jazyk je i způsobem reprezentace motorické. Jinými slovy, abychom uchopili sklenici s vodou, používáme stejného principu, jako když někomu říkáme, co cítíme atp. Je pravděpodobné, že v době, kdy "pravědomí" nebylo vůbec "přesoustředěné" na verbálně-jazykový projev okolí, mělo schopnost číst zprávy sociálního charakteru a komunikovat pomocí pohybu, a to především i pohybu zahlceného účelností. Je zcela jisté, že získáme-li vyšší programovací jazyk, přestaneme se zaměřovat a brzy i být schopni vnímat programovací jazyk nižšího charakteru. Stejným příměrem by mohlo být že po nástupu windows postupně ztrácíme ponětí o dění na nižší úrovni: například odesílání částí e-mailu a komunikace se SMTP serverem už nás nezajímá, a naše vědomí zpřístupňuje pouze místo kde lze zprávu napsat a stiskem tlačítka odeslat. Je tedy v rámci teorie možné, že tento prajazyk stále funguje, ba dokonce je tělem a nevědomými procesy stále využíván, avšak vědomí, dlouho pracující s vyššími funkcemi, uvyklé zprostředkovávat vše "user friendly" už o této komunikaci nemá ponětí.
 4. Nyní zpět k ošacení. Pokud vezmeme v úvahu sílu lidské sexuality a všechny závislé procesy a potenciál jejich narušení skrze narušení sexuálního života, je velmi pravděpodobné, že lze sexualitu považovat za velmi-Já segment vědomí i intencionálního kontextu. Pokud tedy přišel nějaký ten vynálezce třetího stavu vědomí, schopný dobře svůj nápad "prodat" či "uvést na scénu", musel se určitě potýkat s problémem kterým byla otevřená sexualita a sexuální komunikace "zajetá" v nižší úrovni vědomí. Měl tedy problém jak donutit lidi, aby začali také svoji sexualitu chápat intencionálně. Dejme tomu že nebyl problém naučit žáka ukázat na jablko a umět ho verbálně "předat" druhům. Ale jakmile učitel kousek poodešel, začaly se zase jeho verbální konstrukce rozpadat, protože lidé byli zvyklí si čuchat k zadnicím a podle postoje protějšku rozeznat chtivost sexuálního aktu. Navíc jak byste přijali slovo "já", když by vaše sexuální část tímto slovem byla ztěží ovladatelná, resp. slovo "já" by jí pouze popisovalo, nikoli pojalo úplně. Ale pokud by lidi s jazykem i "zbavil" veřejného, jazykem "pizizubek", spravovaného pohlaví, jazyk pizizubek by nejen ztratil svůj hlavní důvod k zachování vědomí v jeho jazykovém segmentu, ale i nový, verbální jazyk by získal svůj první "ekologický" úkol: zapracovat nenahost do verbálního sebepojetí, a vypracovat intencionální schopnosti v novém prostředí, tak aby vše opět fungovalo. Shrnutí úvahy: zakrytí genitálií bylo jediným prostředkem jak přemístit sebeentitizaci (vědomí) z presféry (částicového jazyka) do neosféry (verbálního jazyka).
 5. Částicový jazyk uvádím proto, že stále váhám, zda všechny soustavy objektů, do nichž se verbalizační jednota dostane, vykazují verbalizující a korespondující vlastnosti, i když např. neživé systémy neznají "sebe-účelnost", nemají zájmy atd.
 6. Ačkoli už několik měsíců nacházím zpětně spoustu logických chyb a duchovních podvodů v mých duševních konceptech z psychicky vyšinutých období, a rozpoznávám "halucinační" tj. neopravdový charakter některých svých vědomých obsahů, u pizizubek je tato tendence opačná. Naopak, vypořádání s pizizubčím transferem je spíše "lhostejnostního" charakteru - tedy čím lhostejnější jsem k těmto jevům, tím koherentnější a pevnější je mé zdravé vědomí, i přesto, že samotný jev zůstává stejně silný. U vypořádání s halucinacemi tomu bylo jinak, navíc časem a svépomocí zmizely. Další podstatnou věcí je, že všechny mé podstatné epizody pramenily z chybného pojetí pizizubích jevů. Jde jak o chybný výklad "slyšení jazyka v krocích", přílišné vážení těchto zdrojů informace, následné vztahování a nakonec dojem že např. jsou tyto projevy vědomé, či dokonce cíleně ukryté až někým programované, což vedlo až k antiutopickým konceptům. Nejzdravější pojetí, které zatím mám je, že jev je reálný, ale obor komunikace je sociálně neadaptovaný, pramenící z nevědomých procesů, či ze samotného základu hmoty. Když pizizubka něco říká, mohu to zcela ignorovat, nemusím se vůbec vinit z duchovního poklesku když se s ní pobavím, ale nesmím spojovat svět nahoře a svět dole, a vždy musím mít na paměti bezvýznamnost této komunikace vůči té verbální. Zatím však vše nasvědčuje tomu, že jev je reálný, nikoli bludný.
 7. Budeme-li se snažit "vyzkoumat podstatu" vědomí, nezískáme tak nakonec vždy strojový koncept? Neudělá kauzalizační logické zpracování ze všeho "robotiku". A nakonec je takový výsledek možné apriori označit za reduktivní?
 8. Vědomí je metakontinuum. Nezáleží na tom, pokud vyštípnete z toku reality některé úseky, nebo z nich nějak vědomí vygumujete. Vědomí je tvořeno libovolnou podmnožinou stavů zachovávající stav co stav určitou vlastnost, pravidlo nebo kontinuitu. Odtud také moje teorie "generačního vědomí". Celé je to odvozeno od atomární nestability nosičů vědomí, která právě tuto vlastnost nese. Podobné obtíže se snaží probádat F. Crick v přechodu vědomí na kvantovou mechaniku a úrovni izolace vědomí od "nízké chemie".
 9. Zajímavý pohled: živé a neživé objekty jako tatáž hranice přechodu z dvou protilehlých úhlů pohledů. Neživé objekty jsou zase ze své perspektivy těmi živými a mi pro ně jejich zemí, kamením a stroji.
 10. Zajímavý pohled II: náš lidský svět je jen svět který se zdá našim buňkám, aby se ve své činnosti lépe orientovaly. Tudíž jsme každou svojí buňkou, která si to jak vidíme svět vyprojektovala jako svůj interface pohybu v kauzalitě.
 11. Celkem často uznávaný závěr "memetiky", že myšlenky se po nás vozí, je vcelku chybný. Sice je to z určitého úhlu pohledu pravda, ale člověk disponuje jen myšlenkami, které se mu hodí, resp. ty, které jsou jeho souborem nástrojů a vědomostí vyhodnoceny jako užitečné, vhodné či přijatelné. Proto je blíže pravdě to, že člověk si myšlenky v značné míře sám vybírá z proudu informací, které ho z větší části míjejí.
 12. Tvorba programových aplikací a schemat by mohla leccos říci jak o evolučním principu, tak o aktuálním ekologickém i vědecko-etickém statu. Když píšete program, ale i třeba závěrečnou práci z filozofie, nejdříve vždy uděláte návrh spočívající pouze ve vašich dosavadních zkušenostech, ten poté rozšíříte o vhodné informace, které si na základě náčrtu vyhledáte, a nakonec aplikaci několikrát po sobě zkoušíte a opravujete. Nyní vezměme rozvoj průmyslu a hospodaření vůbec v epochálním měřítku: vše směřuje k tomu, že se zásadními objevy vždy průmysl mutoval, a poté se teprve snažil přiměřeně upravit tak, aby byl vhodný i pro "uživatele" - aby zaměstnanci neprotestovali, a aby majitelé byli spokojeni s výtěžkem. Stejným procesem prochází i vývoj léků a nejspíš většina "vývojů". Je nasnadě, že k "opravám" dochází až na základě chyb (protestů, neúčinkování, vedlejších účinků). Pokud se tedy vrátím k ekologii, lze podle tohoto schematu předpokládat, že majitelé fabrik, a všichni ostatní "likvidátoři" prostředí, začnou omezovat, nebo začnou být omezováni teprve po příchodu extrémních ekologických katastrof. Také s každou nutností upravit své chování pro zvýšení ekologické bezpečnosti nabírá ten který vývojář, či obor vývoje, prediktivní sebekorekční mechanismy. To exponenciálně snižuje rozsah i počet zklamání (či katastrof) nutných k vytvoření funkční a nezávadné techniky. Z tohoto hlediska lze nynější stav oznámkovat 3- z 5ti, co se týče schopnosti predikce, odhadem. Lépe řečeno ještě není zcela evidentní nutnost omezovat ty které výroby co do počtu konatelů, ale už ve většině případů jsou konány náznaky kontroly konkrétních potenciálních producentů ekologicky závadných materiálů. (Tak zlé hodnocení proto, že např. chloru můžete do ovzduší vypouštět omezené množství, ale nikdo nemá dost síly na to, aby vyvozoval nějaké důsledky z počtu takových producentů, nakonec má tedy každý šanci vytvořit si svůj malý "ekologicky přiměřený" průmysl, což znásobeno může opět navodit krajně nebezpečný stav. Jinak lze tedy vyvodit pravidlo, že vývoj, a nejspíš i přírodní evoluce, se skládá pro všechny kreační momenty z 1) evoluce (syntéza) 2) adaptace (verifikace, syntéza). To nakonec pouze rozvádí klasický darwinismus, protože oba kroky už zahrnuje (mutace, zákon výběru), jenže, jak uvádím v jiných úvahách, mutace možná neodpovídá skutečnému principu evoluce, a zákon výběru také ne úplně jistě existuje, aby plnil onu resyntezační a verifikační úlohu proti podmínkám a prostředí.
 13. Lékařství je sice pucováno každým druhým filozofem, Nietzschem počínaje (Antikrist), to však neznamená, že jsou jejich výtky pouze jakousi "zábavou společensky nemocných".
 14. Například může nastat okamžik, kdy výzkum antibiotik zamrzne na půl století, zatímco se rozšíří škála nových toxobiótů, a jejich mutace na dlouhou dobu předčí všechny známé antibiotické metody. Je také pravděpodobné, že postupně budou verze antibiotik stále "drzejší" či "invazivnější", zatímco viry svou přirozenou inteligencí, se kterou zapracovávají nalezené druhy imunit do svého podvodného systému, všechny tyto čím dál nebezpečnější a cizejší metody "umělé imunizace" obejdou vždy stejnou rychlostí, avšak s mnohem horšími účinky.
 15. A konečně přístupnost vitamínů a medicíny hraje poměrně zákeřnou roli ve vývoji stravovacího průmyslu a životní úrovně vůbec: lidé jsou zvyklí všechno řešit farmaceuticky, takže je dost možné, že dnešní způsob stravování a života vůbec by bez otevřených lékáren zabíjel (viz. fast-foodová rakovina či obezita). Navíc tímto způsobem lidé degenerují (jak geneticky tak rozumově *1), ztrácejí tak přirozenou schopnost léčit se stravou. Vlastně se stávají proti zvířatům v oblasti stravování a sebezáchovy "debily".
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama