NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Příroda II. Člověk, jeho původ a směřování. Myší páčka.

27. srpna 2008 v 9:16 |  Archív článků vůbec
  • Je zřejmé, že lidská logika i jazyk jsou v přírodě jedním z nejmladších a prozatím nejneschopnějších nástrojů. Zatím zcela platí Klímův výrok, že lidský mozek je nezdařilý pokus a tedy omyl přírody.
    Jako příklad lze uvést to, že sama lidská logika je vlastně součástí, či rozvojem jazyka přírody. Samozřejmě kamkoli jen oko dohlédne, všechno co člověk dokázal v přírodě už odedávna bylo zakomponováno, a to v dokonalejší či dokonalé formě. Také není tajemstvím, že člověk zakládá svou "inovátorskou" pýchu na ukradeném: zcela bezohledně totiž vykrádá poznatky přírodních postupů a "věd", a i když se jedná o vzorce a mechanizmy zcela pouze extrahované z přírody, pokládá je za prvotně své, a přírodu v tomto smyslu musí nutně degradovat na "hmotný objekt". Dělá z ní tedy jakéhosi "nevědomého" hlupáka, aby pak svým "uvědoměním" z přírodního mechanizmu udělal svůj "art of science". Nesmíme však zapomínat, že ačkoli člověk takřka neobjevil nového nic, a nakonec většinou svých objevů přírodu zcela bez narušení likviduje a devastuje, je jeho role i tak přírodní. Nakonec tedy to, že jsme, i přes naše břídilské mrchožroutství a vynález "vědomí" za účelem "ideové krádeže" a sebe obelhávání v zlatém křesle "pána tvorstva", je zachráněno. Kým? Samotná příroda, a to, že vše co máme a děláme, je jen jejím vývodem (rozvojem), nás z role ožralého humpoláckého ničemy staví do role "nešikovného žáka" přírody. Obraťme list k jazyku. Náš jazyk (a konečně uznejme, že jazyk je globalizující pojem, shrnující "columnální organizace" a vlastně všechnu behaviorálně-informatickou produkci lidstva), je ve svém počátku, kdy se zcela nutně, jako každá jiná inteligence, učí od svého sourodého kontextu. Všechny instituce jazyka (vědy, sociální režimy ...) se tedy nutně musí v první fázi "naklonovat" z toho co je v přírodě už hotové. Jde prostě jen o to, že media našeho jazyka vznikla teprve nedávno, a jak funguje každá inteligence: vznik nového media znamená zkázu a zapomnění jakkoli kvalitní logiky výchozí, a začátek od píky. Těžko říci, možná jsou "poměry stran" natolik extrémní, že než naplníme naše nová media vší starou, zapomenutou logikou, stačíme přírodu zničit natolik, že život zanikne. Každopádně je to přání přírody, otestovat svůj nejnovější jazyk v lidském měřítku (což také přináší riziko: co chybné slovo, to sada atomových bomb, aplikovaná na své vlastní kořeny a báze). Kdy budeme kvalitní? Teprve tehdy, až na nové úrovni jazyka dosáhneme reintegrace do původního kontextu přírody. Jakákoli "umělá" východiska jsou nejubožejšími sny, a zavrhovat ve své slepotě nehorázně štědrou a nekonečně geniální infrastrukturu přírody je v lidském měřítku jak největší hrozbou, tak ukázkou nekonečně debilní struktury lidské společnosti. Až budu v práci klonovat sekvence meta-rna budu daleko spokojenějším tvorem, než jakým můžete být se vším tím lidským sajrajtem, který neustále chrlí naše o rozum okastrované fabriky: vozy, ženy i víry a morálky. Nakonec stačí k tomuto zlořečení proti stávající lidské naivitě jen dodat, že příroda oplývá mnohem vyšším měřítkem integrace (i vzájemného významu druhů), než dokážeme svými narcistickými pojmy (boj, přežití, úspěch - prostě teorií evoluce) pojmout či vyložit. A my? My jsme v první řadě podružnými nájemníky této geniální hostitelky, a máme-li ji zklamat, jsme na správné cestě.
  • To, že namísto exaktních a nevypočítavých metod používáme jakýchsi sociálních pavěd (kracie a ismy); to, že jsme schopni se donekonečna a bezhlavě ukájet idiotickou fraškou neuvěřitelně pitoreskních i kolosálních forem (podobni tak hlodavcům s páčkou štěstí*) v osobním životě, namísto okamžitého poučení se; to, že jsme schopni se v miliardách person přetvařovat do "charitativního cítění", a na druhé straně pro zvrácení stavu neudělat ani zbla, či dokonce za "temnou oponou medií" loupit a vraždit, v neokřesťanském duchu spasitelství; to, že vynález počítače a internetu se nakonec uplatní v nejminoritnějším smyslu, ponechávaje globální řízení sociální bytosti výše zmíněným idioticky loupeživým metodám; to, že i v momentě, kdy má takřka každý chamtivec možnost uchřoustnout si něco pomocí těžké zbroje a velkoplošné nukleárně-devastační techniky, přenecháváme tuto zbroj náhodným majitelům, zřídkakdy obdařeným něčím jiným než ubohostí - to vše by nás už konečně mělo napomenout. Bez globální pospolitosti jsme vystaveni oprávněným revolučním tahům, které však s jistotou nemají daleko k radiovému průseru. Přenechání demokracie výpočetní technice a omezení výpočetní techniky lidským citem je jediné východisko, kterému se, dá-li debil (poukazuji nikoli na Boha), stejně nevyhneme. A samozřejmě až problémy začnou škvařit lidské červy natolik, že se začnou pohybovat ve svých teplých výkalech parazitie na člověku i přírodě, pak si každý člověk uvědomí, že to, co ho dělí od "utopické pospolitosti", tedy ony stupidní bezduché hračky, od Auta, Ledničky až po Cestu na měsíc, či CERN a hamburger, jsou lépe zanedbatelné, než čistá příroda, a bezpečný domov. Se současným i následujícím přístupem děláme to co každý kuřák, akoráte v tisíckrát větším měřítku: pěkně nebezpečnou hloupost.
*) Pokus se skutečně odehrál. Myši byly obdařeny páčkou, která zapojena do mozku, vytvářela v myším mozku pocit štěstí (slasti). Jak myši dopadly? Mačkaly je tak dlouho než zemřely hlady. Tím odkazuji na reálný charakter lidských vymožeností (porovnej s ekologickou situací, s dopadem lékařství na zdraví, s dopadem velkovýrobního potravinářství na zdraví jedince, s globální sociální nespokojeností, s nesnesitelným odpočtem z života (práce, práce, práce), kterým na rozdíl od zvířat platíme už i jen za přežívání (každý křovák se vysměje 8*5 hodinám týdně pro jedno kuře, jedno vepřové, a hromadu zeleniny), přidejme lehkomyslnost naší kultury ke korelačnímu faktoru kriminality (vrahoproduktivita dekadentních aspektů morálky), a co nemusím ani zmiňovat: nebezpečí, kterým jsme si sami jako nacionalisté (pardon, vy ne? a co ta vlajka? co ti spojenci? co ti nepřátelé svobody, práva a demokracie, nebo práce, pořádku a socialismu? co ty bomby v rukou maniaků, které jsme jak blbí zvolili, když ne jiné idioty či sebe. co ta "pozapomenutá lidská neštěstí", o která nám jde do doby, než projdeme "sociální terapií zaměstnání" - životy které bychom jako kooperující celek dostali bez problémů do pořádku, ale nic, žerte bahno, my nemáme čas, vzpomeneme si až při příštím zpravodajství či dokumentu). A snad úplně nakonec: kolik věcí se točí kolem ropy, že? A co se bude točit až se přestane točit ropa? Krev. Otroci? Těžko říci. Lidé jsou horší než hyeny, jen je to v době blahobytu tabu a vytěsnění.). Není to všechno právě taková rezidentní chiméra? Mozek není vybaven tak, aby takovou situaci správně vyhodnotil, prostě jinak funkční logika myš v této situaci zabije. Za čím jdeme? Za pohodlím, zdravím, blahobytem a dočasnými hodnotami: to vše je nám diktováno (či určováno) "narcistickými" funkcemi, takovými, které jsou samým základem "reflexu chtění". Vím, že budu spokojený - chci. Nebezpečnost záměrů je také evidentní. Tím je oprávněnost metafory s "páčkou štěstí" takřka prokázána. Naivkům, kteří věří v neposkvrněnost svého života, nechť je přáno ještě více blouznění po obchodech a "továrnách na zkažený život". A těm skeptickým, dejme věčný klid, neboť jejich trápení je věčné. Společnost se nezmění. Dekadentní a do záhuby se ženoucí chátra iracionálně se chovajících otroků své kultury.
 


Komentáře

1 Autor Autor | 27. srpna 2008 v 9:28 | Reagovat

Teď je snad jasné kde vzal tento blog svůj název :) Jen už mě nebaví dělat z tohoto světonázoru konečné vývody, a ucházet se o přízeň k nim mezi lidmi. Z toho člověku nakonec vždycky jen přeskočí. Konečně dnes jdou tací do jednoho pytle "spasitelů", a jsou oblíbeným plivátkem davu. Nakonec být opět "léčen" na psychiatrii, především ze svého názoru, už je mi natolik nechutným projevem idiotství, že v krajním případě přihmouřím oko nad nejkrajnějšími činy dementního všeználka: dobrého kulturního člověka.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama