NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Formy bludů II: Nevědomé spiknutí

10. září 2008 v 5:50 |  Anima
 • Pokusím se v poměrně široce pochopitelné formě podat jednu formu bludu, které jsem podlehl na konci roku 2007. Nebudu zde nějak rozpitvávat negativní faktory, které mě v něj uvrhly, ale považuji za důležité uvést, že "dojem" vznikl především díky špatným životním podmínkám a velmi negativním zážitkům tehdy v Brně, tedy hlavně souhrou špatných zkušeností a podmínek v krátkém časovém rozmezí, včetně bezvýchodné mezinárodní politické situace (Barma, Írán, Gruzie[!]).
 • Představte si, že se nějaké dejme tomu "mezinárodní revoluční hnutí", s velmi sofistikovanými psychologickými nástroji rozhodne zvrátit chod světa a převzít moc do svých rukou. K podřízení lidí použije tedy manipulace na podprahové úrovni: postupně začne rozlepovat po městě účelně vytvořené značky (tehdy Brno opravdu zaplavily drobné žluté štítky moravského separatisticko-nacionalistického hnutí za samostatnost "Moravy", a dokreslovaly tak předtím spíše nepovšimnutý kolorit tamního street artu zjm. jeho stickerovou odnož). Jak účelně? Prostě si představme, že opravdu promyšleným obměňováním takových štítků, či jejich postupným doplňováním, zasáhneme do myšlení člověka dokonce až tak hluboce, že nejen, že ho tím úplně vykolejíme, nýbrž vytvoříme tím jakýsi virus: infikovaný člověk se tak určitým způsobem stává roznašečem takové infekce. Nakonec přiřaďme již infikované skupině jistou nepostřehnutelnou změnu chování či vzezření, kterou se mezi sebou sociálně-předělaní jedinci poznávají: psaním VElkých písmen na začátku textu, nebo černým oblekem.
 • Dejme tomu, že cílem takové manipulace je například zneviditelnění etnických čistek (blud rozvedu v příštím díle): jakmile je takto město nevědomě zpracováno, nikdo si nevšimne, že z romských čtvrtí zmizí všechna populace, nikdo si nevšimne, když vás "hlavní síly" (muž s doutníkem z akt X, a podobná forma "organizátora") třeba někde mezi lidmi zpacifikují nebo zlikvidují - to prostě je pomocí podprahového programování z vnímání "občana" zcela vygumováno, tak, že mezi realitou a tím co vidí, je nepropustná, mlhavá a neviditelná bariéra.
 • Chlebodárci převratu (obvykle nacisté) po dokonalém přetvoření města rozšíří mezi své "duchovní kastráty" také speciální techniku: čtečky myšlenek, které zajistí podchycení neadaptivních jedinců, kódy pro rychlé sdílení příkazů (tehdy QR kód), to vše většinou umě zabudované v mobilním telefonu. Také je způsob myšlení a mluvy natolik promyšlený, že předělaní jedinci využívají distribuovaného myšlení, popř. jejich cílem je právě zapojit do něj váš mozek, a tedy získat pro rostoucí revoluční hnutí další výpočetní kapacitu.
 • Děti jsou pak podřízeny tvrdé psychologicky/psychiatricky vedené duševní kastraci: jsou voženy tam a zpět na jakési zrůdné tábory, jsou řazeny na nástupištích a je jim vrýváno jejich číslo (namísto jména, původu), jsou také zbavovány pozitivních emocí atp. Jejich rodiče jsou samozřejmě daleko snáze přeprogramovatelní, proto v rané fázi revoluce se setkáváme s dětmi plačícími nad tím co se kolem děje a doprovázející rodiče, kteří je za to surově bijí, nebo je učí takové fakty ignorovat.
 • Nelze opomenout, že od začátku musí v konceptu nemocné reality existovat i konspirační protirevoluční hnutí (tehdy Vietnamci, BIS, vědci a umělci, také oficiální reklama na situaci rostoucí slepoty reagovala, z uměleckého postu, tehdy např. "bandage face" - city light), které je od začátku do konce s vámi. Pravděpodobně se tím realizovaly mé frustrované společenské/rodinné potřeby, dávaje konečně za pravdu i frustrovaným ambicím či odměřeně "potřebě seberealizace", které stojí v pozadí celého duálně-konspiračního bludu.
 • Postupně se i blízcí lidé změní (skrze své jinak nepříjemné vlastnosti a chování) v nepříjmemné zpracované a chladné stvůry.
 • Také osoby k nimž zrovna tíhne sexuální pud jsou ze své "zmanipulované" podoby vytrženy a postupně jsou nějak zakomponovány do antikonspiračních plánů nemocného, a celý blud nakonec akceleruje samotné libido, takže nemocný, ačkoli by pravděpodobně normálně "sexuální situaci" vyhodnotil negativně (maximálně by si uvědomil sexuální přitažlivost dotyčné osoby), svoje chování proliferuje tímto konceptem, podává zmatené návrhy popř. řeší záchranu lidstva primárně s objektem latentního zájmu. Já naštěstí tehdy v zájmu maskování využíval "neolingvistiky", takže dotyčná pravděpodobně ze změti "pseudojazyka", kterým jsem jí žádal o ruku a založení samostatné republiky užívající tento nový jazyk (protože ten starý zklamal - umožnil takové svinstvo) nic moc nepochopila.
 • Nakonec se celá "logika věci" zvrhla, a já zastával rozštěpenou roli spasitele/trestače (tu jsem byl to a tu ono, přišlo mi skvěle logické, že jsem Satan, a zároveň tím lidi spasím, že konečně jsem tu také z vůle přírody, která už se na tu nesmyslnost vývoje (cross-platformní inkonzistence: genetická část vývoje v pořádku, ale tam kde se věci vyvíjí pomocí myšlení už nelze mluvit o úspěchu) už nemůže dívat, proto zplodí konečného řešitele, mě, který zároveň ukazuje "přírodní logičnost a původ" biblických pojmů a postav, a také má prokázat existenci Kristýny, mého tehdejšího nemocí doprzněného konceptu jednolité přírody - bytosti, mající v skrytém parametru/skupině dokonce i komunikující vědomí. Tento odstavec je sice asi absolutně nestravitelnou strukturou špon, ale budiž, lépe to vysvětlit zatím neumím. Snad alespoň připomenout, že taxikáři nejsou "mí" andělé, policisté nejsou "mí očistcoví čerti", a duše Židů ještě nejsou připraveny k návratu na zem, také jsem si Brno nevybral proto, že ho Adolf Hitler vykonstruoval a přichystal jako ideální centrum pekla (nebe, peklo, ráj na jedné zemi, a do pekla se jeden zrovna po E461). Nakonec ne všichni Brňáci jsou v Brně právě pro svou špatnost, přichystáni tak pozvolným přechodem z "poslední zlé revoluce" přímo pro pekleizaci. A doufejme, že peklo, je-li nějaké, nespočívá na tom, že je mamon stále zjednodušován, až nakonec poznáme mamoniaky podle toho, že za největší luxus a temno, považují klečení v tramvajišti na hlavním nádraží, a vrýváním svých přání (či vklepávání kladívkem) do kolejiště, nepřetržitě, dokud tím jejich dluh není splacen. (Kdy řeknu já, někde mezi syčením nadpřirozených jazyků na kolemjdoucí).
 • Také je tu možnost bodu zlomu, kdy se domníváte, že jste spiknutí natolik prohlédli, že nyní musíte veškerou moc, kterou jste (svou schopností) takto přebrali do vlastních rukou, nějak šikovně užít, a navrátit lidem jejich původní identitu (rozhled atp.). Domníváte se, že veškeré vaše myšlenky nyní "taktují" mysle všech "napojených", a zároveň předpokládáte, že musí režimu pomalu odvykat (protože předpokládáte konspirací provedený zásah za jednosměrný, změny za "návykové" - zkrátka je zde vložen jakýsi "posttraumatický terapeutický koncept").
 • Příště snad rozeberu blud blíže z perspektivy jeho "fašisticko-židovské" bludové polarizace, která není vlastní jenom mě.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama