NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Syntetická teorie sdílení vědomí

13. září 2008 v 8:28 |  Archív článků vůbec
 1. Vím, že slovo "telepatie" mi odradí spoustu důležitých čtenářů, bez ohledu na to zda vůbec nějaké mám, a naopak přivábí publikum, které sice rádo vše vyslechne, ale věcně je mi k ničemu. Budiž, ale hodlám se přesto nyní zabývat jistou formou telepatie, a to co nejseriozněji. Nyní prosím vynechme veškeré esoterické "postupy" a výklady které se k pojmu chtějí, těžko říci zda oprávněně hlásit (nepodávají totiž žádná vysvětlení, alespoň ne taková, která by uspokojila po racionalitě a faktech prahnoucí rozum).
 2. Co by tedy v základě přenos myšlenek, nebo akce z individua na fyzikálně minimálně napojený objekt vyžadoval? V první řadě zkusme vymezit možné přenosové prostředky. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v magneticky aktivním (fluidním) prostředí, a naše duševní procesy tuto platformu vykrývají, můžeme ono vymezení zastavit zde, poněvadž nemáme k dispozici žádné jiné "čistější" prostředky, jak ovládnout cizí objekt vlastní duševní aktivitou. Zbývá tedy magnetické pole našeho mozku (popř. těla), kterým se nějak musíme prodolovat k vybranému objektu. Jak však usměrnit samotnou tvorbu vln, aby vznikl "objektem automaticky akceptovaný přenosový protokol", nutný např. k rozšumění lesa podle vlastní myšlenky? Takový protokol je zcela nutný, když vezmeme v úvahu, že nemůžeme nejdříve les naučit, jak má který "záchvěv" myšlenky reprezentovat zachvěním větví. Zbývá tedy opět jediná cesta, a to nějakým způsobem "brutální silou" zjistit protokol, který už existuje, a je lesem přijímán. Dobrá, obejdeme tuto možnost hledání, začněme předpokladem, že budeme-li mít vyloženě "nativní" způsob myšlení, tedy myšlení čisté, bez zábran a nekontrolovatelných afektů, jsme rozhodně blíže k "navázání spojení", než člověk nevyrovnaný, obelhávající se, nebo prostě nedostatečně svobodný k samotné vnitřní akceptaci takové snahy, nebo i "vyvstanuvších" nároků cílového objektu nebo přidružených faktorů (kdybychom dejme tomu museli vycházet s ptáky, abychom si rozuměli s lesem, a podobná, zapomeňme že pohádková pravidla).
 3. Dobrá, jaký model duchovna je tedy ideální pro podobnou snahu? Buddhistický? Křesťanský? Moderní? Řeknu to rovnou: pravděpodobně model Klímovský. Alespoň s části, protože právě Klímovská duše je nad vším svobodná, a ačkoli v tomto případě vlastně les "znásilňuje", zároveň si s ním hraje - což je snad i nejideálnější poloha jakékoli komunikace, i mezi lidmi.
 4. Vyložím rovnou svoji základní teorii v této věci, upřesňující trochu onu Kristýnu, kterou jsem zmínil v předchozím pojednání o konspiračním bludu. V první řadě si představme celý vesmír, avšak postačí nám i Země, jako souvislý blok hmoty, ze kterého všichni vystupujeme, a právě náš "vystouplý" charakter, popř. naše vyšší integrita proti okolní hmotě, v nás vyvolává dojem vědomí - života. Zároveň však živi jsme, i nejsme, záleží na poloze v které se právě nachází naše chápání mezi objektivitou a subjektivitou.
 5. Zvládneme-li se oprostit od běžné fixně subjektivistické polohy, uvidíme svoji spojitost s přírodou, nikoli však nějakou sentimentální - čistou, harmonickou "umístěnost" v přírodním řetězci, či radši v přírodní struktuře a dynamice, zároveň nejsme daleko k akceptaci jednolitosti přírody (toliko jsme jenom neurony v jedné vysoce dynamické mechovito-houbové "tučné rostlině", která obývá Zemi). Budiž, když jsme si uvědomili, že jsme (alespoň z určité perspektivy, pozn. pro osly) integrální součástí atomárního vesmíru i jednolitého organizmu, nemáme už nějaký přílišný problém akceptovat výklad propustnosti. Tedy výklad naši ohraničenosti jako netotální, takový výklad, který běžně přisuzuje věda buňkám organismu - neboť je důležité, aby buňka nevytvářela jakoukoli "informační izolaci" - veškeré vědomosti které má, jsou vysoce upotřebitelné "rodičským" prostředím, a tedy apriori sdílené. Nyní už je čtenář připraven na základ této základní teorie: neohraničená schopnost zrcadlení stavů. Dlužno uvést některé široce uznávané podoby této zrcadlivosti: mozek v sobě zrcadlí okolní svět, zároveň okolní svět v sobě zrcadlí svého člověka, a to nejen lidé v klepech - berme prosím v úvahu i biologický komplex kterému tu stojíme čelem: vysoce koherentní a nevídaně propracovaný ideový kolos, kterým příroda jako celek je, a jehož dokonalosti člověk nikdy vědou ani vynálezy nemůže dosáhnout. Vysoce efektivní továrny na udržení a rozvoj systému, továrny chrlící nové a nové plně funkční a plně ekologické "roboty", dokonalé inteligenční systémy. Přeruším svůj obdiv: je snad zřejmé, že když ne jako jedinci, tak alespoň jako celek je biologické prostředí, které nás obklopuje, schopné reflektovat v některých svých "datových stopách" =(samo v sobě) širokou charakteristiku člověka jedince, i člověka jako celku (tu samozřejmě silněji).
 6. Dobrá nyní položím oslí můstek: zamícháme-li v naší alchymistické baňce dohromady chaotické systémy, motýlí efekt a "fraktálovou akceleraci a zesílení" (zatím nemám jasno zda motýlí efekt a můj "fraktálový zesilovač" nepopisuje stejný jev), dostáváme málo pravděpodobný (pravděpodobně málo pp.) výkonný nástroj, který nám zajistí jak samotný přenos myšlenky, tak dokonce i samotné zpracování - tedy samotné rozechvění větví v lese.
 7. Jak? Nyní další hrůzostrašný předpoklad (věřím že tvrdě racionálním lidem to bude trhat srdce, mají-li nějaké): v té sféře, do které se snažíme my, pomocí podobných neuvěřitelných teorií, a často ještě podivnějších metod proniknout, už celá okolní příroda je, a to ve vysoce buddhistickém stylu (snad se na mě dva uvedené tábory nebudou zlobit, že snažícího odkazuji na Klímu a buddhismus nechávám zvěři a květeně). Nyní tedy důvod, proč především jsem uváděl nutnost určitého psychického nastavení, resp. schopnosti takového stavu (tedy Klímismu): zvířátka a stromečky, která tam na nás v odéru nejvyšší moudrosti zdrženlivě a přátelsky čekají, se nebudou bavit s někým apokalypticky zkaženým, nýbrž s člověkem pevného myšlenkového konceptu a jasné vůle (hle toť Ježíš). A k čemu je tam potřebujeme? Dejme tomu že nás uslyší, a naše naivní dětské přání (slyšet své myšlenky šumět ve větvích celého lesa) umocní svým hlasem. Tím dostáváme fokusované magnetické "přenosové pole", které je (díky laskavě souhlasícímu prostředí) napojené na jedné straně na naši magnetickou produkci, a na druhé straně zakotveno v širokém biologicky-magnetickém kontextu nás obklopující přírody, a nyní (přichází čas k nejryzejšímu smíchu tzv. zdravého rozumu) si položte otázku, kdo jiný může rozhýbat vítr, než samotný les? Předpokládám že jste se dosmáli. Dobrá, položme otázku sofistikovaněji, snad nachytám několik smíšků na pochybách: kdo jiný může do velmi chaotického systému cirkulace vzduchu zasáhnout mocněji, než jeho biologičtí producenti? V úvahu vezměme všechno, odpařování lesů, dýchání stromů (nic více mě nenapadá). Kdo tedy? Dobrá, lesy.
 8. Jak to tedy v praxi bude vypadat? Určitá forma vědomí bude vhodně kódovaná pro biomagnetickou masu okolní přírody, tak, že jí shodou podivných nepravděpodobných náhod toto okolí zesílí, a nakonec, i když třeba s vypětím celého pozemského rostlinného a živočišného porostu, vytvoří k naší myšlenkové produkci citlivý, koncentrovaný proudový output, reflektující naše myšlenky právě v stromoví na které hledíme.
 9. Pod čarou ještě zopakuji svoji teorii o hře na svět - realita je taková že jsme buňky jiného organizmu, které mají naše vnímání skutečnosti jako jistý interface k nudné realitě organelického života. Tato teorie by samozřejmě podobnou telepatii ani nepotřebovala, neboť "někde za hranicí" vnímání bychom opravdu byli na onen les nějak organicky napojeni. Proto je zajímavá.
 10. Pokud tedy shrnutí v bodě 8, s ohledem na fyzikální detaily v 6 a alespoň přihlédnutí k b. 7 nelze považovat za korektně realistický výklad telepatie či telekineze, pak nezbývá žádný jiný. Důvod tohoto článku není ten, že bych chtěl rozšiřovat víru na základě své zkušenosti, nýbrž ten, že pokládám tento přístup za jediný korektně "vědecký" způsob definice takového jevu, nebo tedy rovnou jeho rozrastrování mezi jednotlivé disciplíny, a implementaci v schematu kognitivních věd za jedinou nejméně nepravděpodobnou a mající ve všech bodech nějaký alespoň oslí můstek syntetizující více méně důvěryhodné přístupy.
 11. Závěrem bych rád uvedl, že v tibetské knize mrtvých je počasí vykládáno jako odraz naší vlastní psýchy. Podobného ideového konceptu dosahuje i Klíma svým zabsolutněním vůle. To lze připíchnout na konec této idey jako bonbónek, nebo chcete-li jako "reference".
 12. Aby se lapený čtenář doma nenudil, až bude proklínat svoje vědomí, může si hrát právě s představou oboustranného zrcadlení. Pokud se této představě oddá úplně, tedy jí alespoň na okamžik rozehraje až po vědomí na rozhraní mozku a přírody, samotný jev bude natolik samozřejmým důsledkem konceptu, že k němu dojde. Toť pokus o praktický návod k takové přírodně-intelektuální meditaci.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama