NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Hlupáku

11. června 2009 v 4:51
Vůdce
Loutky
Takový je hlas?
Stovky mlčí
Radost trávy
Osudová ruka
Slavík
- zpěv neznámý
- podoba matná
- obecně užívaný
Plochá slova lásky
Zařezávají do lepkavého prostoru života
Na šikmo položenou pilou
Ostrá slova
Mlčící politici, tančící politici
Oslovená slova
Oslovená čísla občanských průkazů
Mlčící politici, mlčící mříže
Ohluchlé příkazy
Staromódní chápavost omezených výšek
Strastiplné posuzování zevnějšku jedinců
Samochodící hodinky pádu
Samolepící pásky ostudy
Hýčkavá náplast bídy a smutku
Roztrhaná nářkem nad přemírou
Svítící oči módy
Eustachové chápání osudu
Vytvořené vjemy
Otevřené dialektiky předposunutých možností
Lidé obmotaní absurhovanou kauzalitou charakteru
Vypreparované zážitky a odosobněná slova
Rozhovory o lásce vedle lásky
Rýžová pole tutanchámónů a nepoznaných otroctví
Olhaný kámen přívětivosti
tyčí se do hvězdného pole zdvořilostí a smutků
Ožalostněný kámen samoty a stáří
chvějící se ostny jedu, vraždy a pelestí vran
chodící zkáza
mluvící jazykem zrodu k zániku
místo holé lebky
jen holá pravda odhodlané nicoty
svržených obrazů pravdy
svraštělá čela galerií
posetá matematikou sociálních dějin
hebký had vzájemnosti
na dece prošívané stejnými hady, v krvi
Strohé ruce a myšlenky vnitřní módy
Upřímné klácení stromů a pošlých zvířat
zbytky krys se ukájejí nad poslední fotografií života,
nad poslední vědomou reflexí kontinuity
Figurální klenoty duše se hnusí nebi
Nebe jen stojí nad zčeřenou hladinou prázdnoty
Zelené, dužnaté a štiplavé osamocenosti duše
Opuštění rukou stvořitele
za druhou branou světa
Ohrané písně ničení:
rozpuštěný tvor
ohlodaný člověk
kyselinou rozežraná tkáň opilce ubitého tyčí v podchodu
rozleptané ruce v batohu u potoka čekají na svého naprogramovaného nálezce
člověk opřený rukama o zeď se hořící rozpadá
zlámaný člověk v uzavřeném lomozu praskajících čelistí a svorníků vypouští krev na třech místech
ruka zastřeleného člověka se sune pomalu ze stolu
rozstřílené děvče padá na svou přes otce přehlou matku, dodávajíce tak
šťavnatou polohu celé dýmající pustině bývalé osady
a několik číselných položek do rostoucích národních složek ztrát
v neutuchající apatie zmítající se ulepený a paranoidní hmyz na své poslední baště plné nefunkčního jedu
rozkládající se útroby kuřáků, alkoholiků, narkomanů a těch kteří příliš uvízli v potravním stereotypu
vyrovnané chuti a uspokojivé ceny
rozervaný voják
kulky, ploty a klece vytepané do vesmíru jako věčné odloučení hodnot, v jediném, soucitném gestu opovržení
milostné pletky v rohovině z destilovaného sexu
romány vystlané a polepené hamižnými časopisy neukojenosti
vysvětlení
- jsem odpad
jen hloupý idiot plave skulinami katastrofy plný radosti z papírem polepené prázdnoty a smutku
jenže běžný život nás zve na krátké hody, nevalné chuti, nedostatečného intelektu, a nevkusnému poznání:
metr
mikroskop
pitva
... nic víc už pod těmito slovy není,
jen stále a dokola
ten samý orchestr uvěznění okamžiku v síti rychle přístupného vědomí
omráčený padám zas a znovu na kolena
je tu ještě někdo?
shluky čísel si to štrádují sem a tam,
vyjadřujíce s přirozenou radostí reflexu svou množinnost ve všech dimenzích
o nic víc jim nejde
čím má však toto pozorování pokračovat?
jaký nástroj rozumu je dostatečně čistý k uzavření dalšího okruhu


až budou ženy dostatečně chytré
budou budovy ohraničeny konstruktory mnoha parametrů
a sady ifů budou interagovat dál do interiéru
některé budou formovat tvary a výrazy prostoru
jiné pouze vlnit jej a jeho světlo neznámou, neslyšenou a nezaznamenávanou hudbou života
přímo přirostlou k jeho hlavnímu generátoru ve všech organických jistotách toho posledního
který stále oslavuje svou existenci svojí existencí
nic neformující článek, který vysílá jen podstatu
nebo pouze formující článek, který nic nezpůsobuje
pouze moduluje takové kauzální voluntarity
které v žádné ze svých možností nepřeskakují z řady do řady
tančící okamžik základu bytí prohlíží všemi myšlenkami i skutečnostmi sám na sebe
odlučuje se od svých určení a putuje na neznámé půdy své nutnosti
neoddiskutovatelná racionalita tvořená potřebou subjekce koherovat
subjekce sama ztracena v totální transpozici kauzální koherence
nemůže nikdy podniknout jedinou cestu za dvěma skutečnými tvářemi koherence: absenci
absence je pouze reflexí fixována v pohyblivém měřítku rostoucího krystalu
absorbujícího neuspořádané jednotky do jejich vlastního pravidla
neexistence uspořádání je nakonec při kongregaci stejně platným členem jako jeho existence
je tedy zřejmé, že bytí ví o nebytí, stejně jako nebytí o bytí
lidé budou začínat každý dialog nějakým konstruktorem
a každý člověk bude obsahovat život jen na heslo
svět bude prosvětlen intelektuální jistotou, a protmelen efektivními postupy a směry
fotony budou reflektovat jejich systematiku s takovou radostí
že je budou obalovat, věnčit a obletovat v rozmanitých proudech
srostou s nima, a budou jim poskytovat nečekané komunikace, vjemy i pole k dalšímu vývoji


telegrafní sloup
mech
modrá obloha
růžová ústa ještěrky
šedivá složka žuly
jedna z kapek vody pod splavem
cíp plamene od oranžové po černou
jedlá soda
dmychadlo starodávné pece
oteklá ústa lásky
vylákaný nepřítel
osoba z přímého dohledu
osoba z dohledu
těžké mraky
vytrhané zuby
rozďoubaná sedačka opřená o bok vysokého domu
výhled na plot
hračka v trávě
opakovaný nejapný nápad
opakované ústraní
opakovaná radost
umíněná víra pouze intelektu v jedinečnost vlastních prožitků
katalog víry, soudů, přátelského sdílení
výřezy jednolitosti prorůstající stabilním hnutím pocitu jednoty
fotografie štícení, závratí a usmrcující konečnosti vztahu
díly seriálů
bezmyšlenkovité vibrátory pornofilmů
závratná jmění opovrhovaných ve své podstatě
závratná opovržení svou vlastní podstatou: bez jmění
svět ochromený ve svém množení svou gardou závislostí
efektivní zbývá pouze porucha
od první chybějící láhve mléka
od prvního vřískajícího hladového děcka
přes kaskádové šílenství
a internace hladomoru
až k bolavým uším schopnosti prožívat:
prázdnota a lhostejnost prorostou jak telegrafní sloupy do posledních radostí života
lidé se naplní stanoveními, parametry, suspendibilitou a procesualizací do posledního koutku bytosti
pak se svět zadrhne, a rozjede se tichým a neústupným
plně funkčním mechanismem odvědomění individua
v tomto světě nebude nikdy srovnáváno mnohomužství s mnohoženstvím
svět bude vyprázdněný od lidí schopných pouze zabydlovat se, a nikdy nebydlet
lidé pochopí, že mezi léčením a neléčením není rozdíl
lidé pochopí, že jejich beznaděj a samota je pouze následkem jejich produktivního života


a kůň luně udělal zvonec
odtrhla jas, koně nechala
etuda marného rána svazuje
koloběh lámaného másla naznačuje
nedobré drama rozvodu
tenký uzávěr vážky zla
i já


kam až vjede nůž našeho směřování do těla rozumu přírody?
jsme připraveni provést nekonečnou, marnou perverzi její totální preparace?
je nám všem jasné nakolik nekonečně hloupí oproti své konstruktivě jsme,
že jí chceme celou transfigurovat pomocí reflexe,
než abychom jí rozvíjeli v její podstatě, rychlosti a s ohledem na její nekonečně delší konstrukční historii,
na její nekonečně rozsáhlejší obsažnost pracujících systémů?
přijali jsme již před svou monumentalizací realitu toho,
že celá naše systémová produkce zabírá zcela poslední příčku celé hitparády dějin života?
že poslední prvok a dokonce i my sami, jsme navždy za hranicemi svého omezeného analytického chápání?
jsme opravdu ochotni stavět si dál a dál piedestaly, s vědomím toho, že jediné, navždy jediné,
co je dobré, vhodné, rozumné a chytré je nereprodukovatelně zabudováno v naší vlastní platformě?
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama