NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Causa obsoleta - Barbora Tachecí

28. srpna 2009 v 12:33 |  Archív politicky napsaných článků
Předem upozorňuji, že tento článek většina z vás (tedy 0,03% *1) pochopí asi jako se k částečnému obhájci Barbory na youtube staví tento uživatel:

Torpedou (před 14 hodinami)

Ty jí chceš asi hodně mrdat, viď? :D
Koukej na jinejch serverech, tam se takovýhle čůzy i svlíkaj :D

Tedy polopatě, ačkoli mám s paní Tachecí zkušenost dnes čerstvou, tedy dodnes bych nebyl schopný potvrdit, že jsem její jméno někdy aspoň slyšel, tak i přesto jsem se v podstatě ihned postavil na její stranu.

Přiznávám, že jsem do tématu zabruslil ze svého rss feedoucího rozhraní seznamu, na němž mi na jedné straně pod vyhledávátkem dlí článek "Jak se stát mediální troskou", reflektující reflex, a hned napravo visí samotný viník - reflex. Kdo tuhle stránku seznamu nezná, jde prostě o to, že si na úvodní stránku naplácáte desatero novin, policejní "twitter", a zakončíte to roztomilým scienceworldem, nebo newyork timesem. No zkrátka mě zaujal titulek, respektive jeho část "novinář - blázinec - atraktivní". V podstatě jsem z článku jen vyextrahoval, že ta dáma na fotce je ten novinář co byl v blázinci, samozřejmě jsem musel ještě jednou text projet, abych oddělil tu správnou z možností, že tam něco po novinářsku "zkoumala", nebo že tam prostě byla, po blázinecku. Každopádně mě výsledek v kombinaci s její atraktivitou nedal, tak jsem se jal vyhledat ještě pár fotek na google^obrázky. No a nedalo mi to, cestou jsem si uklik na několik stránek, kde jsem si postupně dobarvil události, a to do podoby, řekl bych kompletní. Ono taky není moc obtížné rozpoznat uměle vyvolanou vlnu nenávisti (neříkám "někým" ... nebo "účelně"), mezi skrumáží prehistorických vrstev projevů, zkamenělých všude po našem netu. Ale i tak, samozřejmě nelze člověka před sebou očistit jen na základě četnosti bezfaktových nenávistníků. No konečně dostal jsem se k veselému záznamu z pořadu na ČT1.

Je dost překvapivé, kolik lidí jí jen na základě tohodle videa pokládá za arogantní. Rony se před pětisty dny velmi pěkně rozepsal na tuhle tému zde:

rovnako to "arogantna", citas Arthura Denta a on sa k tomu dojmu "arogantnosti" tisickrat vyjadroval. Ako arogantny na teba moze posobit clovek, ktoremu proste nerozumies, resp. nedosahujes na jeho "myslienkove konstrukcie". Nie je to pejorativne urazenie, je to proste tak :-) Ak si zastavas svoj nazor, tak automaticky to "nestimuje" s faktami a najma vtedy ak druha strana operuje iba s nimi. Tak toho "nazoroveho" to nesmierne musi vytacat a povazovat to za aroganciu :-) Aj preto, ze protistrana nesklzla do emotivnych vyjadreni a iba sa drzi faktov :-) Nesulad v komunikacii a uz je na svete "arogancia". Pricom to je nieco ine :-)


No, pokud bych měl udělat analýzu toho videa já, pak by to vypadalo podobně. Barbora Tachecí je v podstatě postavena od začátku do vykonstruované situace (rozuměj jak kráva na jatka), kde má být z jedné strany okřikována, a umlčována fakty (rozuměj petice), a jinak stavěna do role "viníka", "zločince", a takových škatulek, kterými lze povinovat pouze někoho, kdo zaprodal "posvátně státní a tradiční řemeslo" (rozuměj koncepci rozhlasu) něčemu celé zemi tak ohavnému, jako je kvalitní většinová hudba, tedy de juro mainstream. Ono pokud je něco většinové, pak je většinou většina tím naprosto znechucena, že... Ale to jen taková postfilozofická odbočka.

No konečně, druhý mluvič, bůhví kdo (?), je do rozhovoru vyzýván poměrně pravidelně, aby vždy v podstatě v nezměněné formě vygeneroval větu typu "vy jste (úplně) změnila radiožurnál na komerční...". Když se p. Tachecí asi dvakrát obrátila pro specifikaci, konkretizaci, když chtěla tohle tvrzení nějak rozvést, aby obsahovalo něco jiného než neodůvodněnou kategorizaci *2, převzal slovo moderátor a vyvrhl na ní zase buď něco o petici, nebo třech tisících lidech. Také jsem si všiml že tohle téma, tedy číslo 8mil, s kterým Barbora Tachecí kalkulovala, bylo vděčným špekem internetu... kdo by si hned nevychutnal někoho tak hloupého, že nemá základní demografické vědomosti o NAŠÍ VLASTI. Nejapné vím. Také nevím kolik je v ČR Romů, a ani kolik z nich je žen či dětí, a nejsem na tento svůj nedostatek nějak pyšný.

Mimochodem Lucie Výborná, jež v podstatě jako jediná sloužila dvojici moderátorů jako doklad bulvarizace rozhlasu, se stále těší tomuto fleku. Neříkám, že by to mělo být jinak ... ale jak vidno lidé zodpovědní za změny jsou mnohdy asi mnohem nenáviděnější, než změny samy.

Třeba v archivní stránce zaměstnance Barbora uvádí:

Rozhlas je zřejmě moje životní štěstí či prokletí - nejvíc let ze svého profesionálního života jsem prožila buď za rozhlasovým mikrofonem nebo u řídícího pultu rádia. Obojí je krásné, zábavné, inspirující.

Což může na někoho působit jako fráze, ale na druhou stranu to neukazuje člověka, který by se chystal rádio zbastlit k nepoznání.

Ale abych zůstal u tématu. Samozřejmě p. Tachecí lehce vybočovala z běžné formy projevu (byla trošku načepýřená), ale předpokládám, že už si předtím prožila hromadu urážek po internetu a po bulváru (reflex?), takže se nelze divit, že "věděla s kým má tu čest, a co už si klidně může dovolit", resp. měla to spočítané. Nakonec celý interview opravdu postrádal fakta ∑={Výborná, +-několik minut "ozvěn dne" denně, petice, bulvarizace}, což by asi v momentě, že se vám někdo snaží na základě takových faktů dokázat, že jste zaprodanec bulváru a komerce, vytočilo každého.

Ono to tak možná už ani nevypadá, ale zkrátka je celá tahle kauza divná, a paní Tachecí není ten, kdo v záznamu působí negativně. Konečně to jak tehdy dopadla, poukazuje k jednoznačnému vzorci ... snaha něco pro podnik udělat, odměněná zhnusenou a opovrhující nenávistí, advokovanou (leckterými) médii, a nakonec celkem rozumným propuštěním z funkce, implikace -> zhroucení (paranoidní psychotická ataka je asi celkem běžná když si realita práce, výsledků a reakce "publika" tolik odporují).

Jediné co možná trošku lze oponentům v pořadu přiznat je že "rozhlas chtěl evoluci a ne revoluci". Ale i když opomenu, jak to zní ideologicky/vyumělkovaně, zbývá otázka, co tím autor myslel? Když si někoho "najmu" (nevhodný obrat, což) aby mi překopal schéma, nemohu se potom odvolávat na samovolnou povahu přírodního vývoje (zde zmiňovanou pro jeho evokovanou plynulost, pozvolnost, "smooth") ... přece si nepozvu reformátora, aby sledoval samovolný vývoj... Jinak v diskuzi nic tak dobrého už nepadlo.. celé to byl takový nechutný výlev.

Jen by mě zajímalo, kde se to v lidech bere. Co je k tomu nutí? Proč jsou některé diskuze zasypané takovým šmejdem, aniž by bylo zřejmé co k jeho produkci lidi nutí? Nabízí se přirovnání s finanční krizí, a hypotékovou bublinou ... něco co není, ale funguje, a páchá škodu.

1) 3,000 / 10,000,000
2) rozuměj škatulkování na základě faktů které nějak nechtějí následovat v další větě, které se zdráhají vylézt na světlo, nebo je jim bráněno... asi jako říci, že Masarykova Univerzita je zřídlo profesorské kriminality, a dokládat to opakováním identické věty, popř. zesměšňováním žadatele o doklad

 


Komentáře

1 autor autor | 19. ledna 2010 v 17:03 | Reagovat

UPDATE:
http://zpravy.idnes.cz/tacheci-vytlacily-ze-zprav-televize-prima-historky-z-podsveti-pvn-/media.asp?c=A100119_160127_media_pei

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama