NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Terorismus

11. října 2009 v 2:34 |  Archív politicky napsaných článků
Jednou bude velkou ostudou, že kdy existovalo něco, jako válka s terorismem a`la válka obecná.

Tvrdit, že vojenský zásah na nějakém teritoriu, může být součástí eliminace terorismu. Nebo dokonce tvrdit, že terorismus je nějak závislý na teritoriu, je holý nesmysl. Například taková akce, jako byl útok na WTC, je zcela a to naprosto zcela praktikovatelná, pokud máte deset lidí pro vývojový tým, tedy několik odborníků na informační logistiku, kteří zajistí platformu dalším lidem, kteří budou mít za úkol důkladně zmapovat terén útoku, tedy náležitosti, triky a bezpečnostní díry v službách které mají být před útokem prolomeny, nebo zneužity. Takže v podstatě stačí z úst do ucha zajistit zájemce, vzniklou sítí zmapovat odborníky, z ruky do ruky distribuovat zadání a předpisy informační logistiky (používání internetových kaváren, maskování konferencí, omezení komunikace...). Jinak řečeno, tací atentátníci, jací byli potřeba na WTC, nemusí umět zacházet z bazukou, samopalem, ani nemusí procházet speciálním teroristickým výcvikem. Kouzlo terorismu vždy bylo právě v jeho provizoriu, v tom, že není odkázaný ani na místa, ani na komodity. Ve stejném bodě spočívá jeho elegantní odolnost proti konvenčním zpravodajsko-militárně-justičním mechanismům. Existuje-li totiž nějaký neduh ve společnosti, nějaká těžká občanská bolest, 100%-ně využitelného teroristu v ní na vybraném místě vytvoříme takřka pokynutím hlavy. Terorismus je něco mnohem odolnějšího než partyzánství, protože terorista nemusí řešit komplexní situace, úkolem teroristy je dosáhnout maximálního, a zcela jen demonstrativního poškození hodnot cíle. Partyzán řeší klasické strategické úlohy, nemůžeme jej na území vytvořit, nebo alespoň ne bez povšimnutí. Terorista může být definován jako přesvědčený útočník, který může spáchat vše, a v libovolné míře - od zápalné lahve, přes klasickou vraždu, až po masový útok, nebo sabotáže. Terorista nepotřebuje specifickou úlohu, stačí mu poslat deset dolarů, tři falešné pasy, zbytek je na jeho fantazii. Partyzán je na místě útoku předpokládán, ne-li očekáván, nestačí mu zápalná lahev, proto je mnohem snáze odhalitelný.


Z tohoto důvodu lze klidně hádat, že WTC mohla být iniciativa lokálních kruhů, stejně jako mohl být samotný cíl - dvojčata, zcela náhodný. Lokální teroristé mohli být zadotováni, nebo jim byla vyslána místní organizovaná zločinnost v ústrety, a dělejte si s kapitálem co chcete. Takový přístup by ochránil útok před odhalením a prevencí, a zároveň by desocioval výkonnou složku od rodičovské organizace. Je proto logické, že to tak nejspíš bylo.


Podle mě je tedy zřejmé, že pokud pod svícen, do největší tmy, umístíme donátory terorismu, může nám taková síť prostě jen financovat lokální iniciativy, které si narukují nový "materiál" pro každou novou akci. Nejsou ani potřeba nějací "ideoví" lídři. Naopak, byli by na škodu, takže pravděpodobně většina teroristických organizací, které se k věcem "přiznávají" a jinak se prezentují, slouží spíše jako mystifikace, dezorientují protivníka, stravují jeho sílu v nesmyslných akcích. Tak se může jevit Al-Kajdá a Taliban. Pofidérní existence nějakého jejich pojítka odvádí pozornost od pouze "detektivně" odhalitelné sítě fundující terorismus, k bojům s neúměrně větším protivníkem, odvádí pozornost od základního faktu, že terorismus nemá základny, na bojiště, které je staré jak muslimské národy samy: bojiště radikálních větví Islámu. Pokud někdo NATO navedl na Afghánistán, nebo kamkoli jinam, věděl, že informační ticho, obklopující absenci "práva" v de fakto občanských válkách, že toto informační ticho umožňuje veřejnosti nahlížet na sáhodlouhou intervenci USA na místě, jako na více-méně "osvobozující" (ta absence práva pak znamená, že je v podstatě jedno, zda USA pomůže Talibánu nebo nebo jeho opozici), tím tedy útočník konzervuje vyčerpávající souboj na delší dobu. Osobně pochybuji, že odchyt jakéhokoli lídra, existují-li nějací "velcí terorističtí lídři" vůbec, nějakým způsobem naruší síť, právě proto, že nelze říci "existující síť", spíše instantní, a i kdyby, bude na něm maximálně vykonána slepá potřeba pomsty a "demonstrace nesouhlasu", abych navázal na funkční termíny J. Searla, velmi těžko lze předpokládat, že na tom jaksi dojdeme spravedlnosti! Spíše dostaneme kýženou návnadu.


Konečně to, že se nějaké speciální jednotky někde cvičí pro boj, už s terorismem nesouvisí vůbec. Tito cvičenci už působí jen ve svých občanských válkách, jejichž součástí je pozice Talibánu oprávněně jím samým nazývaná "vyhánění kolonialistů". Ať už je tomu jakkoli, je více než pravděpodobné, že funkce Talibánu je v této válce jen a pouze nacionalistická, konzervační, a subjektivně vzato defenzivní. Terorismus jako takový s Talibánem nesouvisí, nebo ne markantně. Terorismus je z velké části samoorganizací, živelnou, bez ostrých organizačních vrcholků a okrajů, a hlavní vůdci terorismu, lze-li je tak vůbec nazvat, jsou většinou lidé z podsvětí, či z vyšších mocenských kruhů, kterým financování určitých bezpečnostních destabilizací, přesně lokalizovaných, hraje do karet. Lze tedy hádat, že pokud nemluvíme o pokoutních, velmi "expresivních" teroristech, jakými jsou kavárenští, autobusoví a ambasádní sebevrazi, mluvíme o úplně jiných teroristech, kteří se však liší jen tím, že jejich úkolu pomáhá zrovna ten, či onen donátor, což vypadá asi úplně stejně, jako když dáte pocestnému napít, a o tři republiky dál dostane napít zas u někoho jiného, za jiných okolností, a vody jiné kvality.


Ať už je to s WTC jak chce, a ať už si Amerika nazývá válku sebebásničtějšími příslovci, a konečně ať už je z té mé analýzy něco takové nebo onaké kvality, je zcela, zcela matematicky zřejmé, že terorismus nelze vyhubit ani nějakou lokální genocidou, ani převracením režimů na svou stranu, ani zatýkáním opravdových teroristů - terorismus je na všech těchto věcech nezávislý. Jako příměr lze použít zcela stupidní schéma z informačních technologií, zejména jejich bezpečnosti: když antivirový program odstraní infikovaný soubor, nebo celou složku virů, naprosto nepohne globální bezpečnostní situací: viry se, jak ostatně říká p. Searle, poprav svých ancestorů nezaleknou, ba naopak, poučí se, lze dokonce říci, že boj s viry je jediným studijním materiálem jejich tvůrců. Takže když obsadíme bezpečnostním programem jednu složku, neudělali jsme pro bezpečnost vlastně skoro nic. Nakonec závažnější vzorec lze najít za tímto přirovnáním v metafoře programátorů virů k teroristickým aktérům: není v silách žádné, krom zcela totalitní a informačně podlé společnosti, vypátrat kořeny psaní virů, a zatočit s nimi. To bychom byli úplně někde jinde, kde naštěstí ještě nejsme. Nyní jsme na tom právě tak, že, obrazně vzato, Microsoft si usmyslel, že nejvíce virů se píše na strojích Sun, tak sám vytváří viry, aby všechny stroje Sun zlikvidoval, nebo aspoň odstavil. Pro náš Sun je to sice situace neveselá, ale na druhou stranu zatím nemusíme každý den na protiteroristický scan mozku (nebo alespoň většina komunikací, které se honosí titulem "privátní", "zabezpečený", není tak snadno na pitevním stole, kde by pod plachtou "svobodný internet", ležela modrá mrtvola zcela prošpehovaného homo pluralis major).

Bohužel neočekávám, že kdyby takováto pravda byla snad USA odhalena, že by se vzdali humpoláckého boje s terorismem. To by začali občané USA páchat teroristické činy na své vládě sami. Pokud by nevystačili s lynčem.


Je otázkou, zda jsou si Spojené státy těchto možností vědomy. Je tu totiž možnost, že následují právě scénář ne nepodobný tomu J. Searla. Pokud však chtějí pouze demonstrovat svou sílu, razanci své "odpovědi terorismu", pokud chtějí na každý bodový útok odpovědět plošným rozvratem klíčových Islámských států, bez ohledu na transparenci jejich "napojení na terorismus" (ohavný sylogismus), pak si zahrávají s ohněm. Se strachem roste agresivita. Můžou tak stejným způsobem terorismus probudit, stejně jako uspat, a pokud je jejich primárním cílem takový pokus, měli by si uvědomit, že takovýhle drahý pokus-omyl, se navždy vryje do veřejného mínění, přinejmenším jako úspěšná virulentní spekulace. A konečně to proti čemu Searle brojí (chápání intervencí jako unilaterálních operací proti Islámu) se bude nekontrolovaně rozšiřovat, hlavně v silách Islámských, jež zůstávají doposud neutrálními. Bombónek na dortě: stavba demokracie zvenčí, zůstává nesněden, a pokud ano, obrací se v ústech veřejného mínění v entropicko-bulharskou plachetku - nesmyslný kus hadru. Nemálo lidí totiž používá pojem amerického šíření demokracie výhradně v pejorativním smyslu: a aby ne, vždyť nejsou schopni zajistit vlastní demokratické hodnoty, tak aby byly transparentní, spolehlivé a aby produkovaly svobodu. Každý laik v americké demokracii vidí chiméru, a v jejím šíření masku agresora. A to bez ohledu na pravý záměr USA.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama