NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Komentáře k poslednímu týdnu

9. ledna 2010 v 1:20 |  Archív z rubriky nezařazeno
Slovenský teroristický experiment [viz, viz]

Nejdříve jsem si myslel, že Slováci opravdu drze testovali svá a Irská letiště, a že přibalili nálože náhodným cestujícím, a čekali zda si jich někdo všimne. To, že se, údajně, jedná o naprosto jiný scénář, tedy že omylem, pozůstatky z cvičení cestovaly letadlem zkazilo mé vřelé sympatie k Slovenskému experimentátorství, jelikož

se jedná už jen o "chybu" a "chybující". Jenže věc má ještě dohru: šéf pohraniční policie končí, a následky ponese i ten poslední z řetězu viníků, pochybující policista. To mi tak moc nevadí, je to od obou příslušníků milé, a velmi diplomatické gesto (což svědčí o tom, že o to byli požádáni politikem). Spíš mi vadí, že, když už nelze na celém tom divadle nic obdivovat (jak jsem byl připraven po prvních, neúplných informacích), tak by měly padat zcela jiné hlavy, a znít by měly zcela jiné otázky, a naprosto ne pouze otázky směrem k Slovenské vládě, která s věcí vůbec nesouvisí. Otázky by si měli položit všichni bojovníci proti terorismu (tedy já ne), otázky by se měla položit především celosvětová policejní síť, zda jí události posledních let nedonutily zbytečně odstranit mezinárodní komunikaci (nikoli pouze spolupráci) z žebříčku TOP priorit. Otázku by si měli položit Slovenští politici (a jejich vzorem poučit ti ostatní), zda hlavní a vlastně jedinou chybou není testovat podobné věci na živém provozu. Narušili takto nejen běžné zásady manipulace se zavazadly (a tedy soukromí cestujících), ale v první řadě má být podobný experiment prováděn až po řádném výběru a přípravě cvičné munice (bohatě stačí vzorek naředěný do běžné hmotnosti), a také by mělo být takové cvičení, když už je tedy nutnost používat neředěný vzorek, na cvičném letadle, falešných cestujících, a má být vytvořena cvičná odbavovací struktura (tedy vyhrazen portál kterým výbušniny pocestují, který bude bezpečný pro normální lidi) - v tomto případě by bylo nejlepší použít cvičné letadlo, a uzavřít letiště úplně. Chybu tedy udělal především architekt této cvičné operace, nechápu, proč by měl na triviální chybu doplatit řadový policista (nebo kdo to "opomněl výbušninu z letadla odnést"). Takovou chybu může udělat každý, ale důležité je, s takovým vědomím takové cvičení připravit, zabezpečit. Bral bych i chybný výběr výbušniny jako věc kterou není nutno trestat, ale nejsem si tím tak jist, jako policistou platícím svou kariérou, za chybu, kterou si sice nemůže dovolit každý, ale kterou by mohl udělat kdokoli jiný. Toť tak asi k tomuto zjebanému experimentu vše.

Jen dodatkem, proč by mi přišel "drzý experiment" jako vhodný? Právě o takové experimenty, jako "debugování" zabezpečení mezinárodních cest, stále usiluji, ne zrovna v tomto případu, ale obecně už léta provolávám zvýšení experimentální aktivity vlád, politiky a jiných řídících členů lidského poprašku planety. Bez experimentů je vše potenciálním zdrojem chyb, a bez experimentů je vše s naprostou jistotou nebezpečně pozadu (z toho plyne mé opovržení demokracií a'la konečné řešení... protože řešení je zde nekonečno, jen náš hlemýždí krok, zrak a mozek nás nutí nepohrdnout pojídáním trusu, a nepohrdat jeho velebením, když na stromech jsou jablka - běžně)

Metaforou, k policistovi s psem: nastražit do mateřské školy nášlapné miny, obdařit děti bezpečnostním školením, a pak je obvinit, že vyhodily školku do vzduchu je podobně pitomé. Do basy by měly jít ti kdo to vymysleli. A ti co to umožnili, včetně učitelek, by měli jít minimálně někam jinam, hledat práci.Pražská psychiatrická léčebna a vražda [viz]
Jen okrajově bych si dovolil nadat českému ministerstvu zdravotnictví do lhářů a proklatých idiotů. Do psychiatrické léčby v ČR jdou už léta naprosto minimální prostředky, a to nejen finanční, ale i intelektuální. Skoro všechna státní zařízení jsou pro pobyt odporná, což se jejich svépomocí pomalinku upravuje např. uměleckou výzdobou, ale i ta přichází pomalu, až pozdě. Do psychiatrických léčeben plynou drogy, drogy z nich také odtékají. Kradené zboží taktéž. Kriminalita obecně se kolem léčeben satelitně usazuje. Po jejich chodbách chodí spolu lidé s lehkými depresemi, potenciální nepříčetní agresoři (i vrazi), lidé nakopnutí perníkem. Kolem léčeben se po hospodách dají sehnat i drogy vynesené z farmaceutických skladišť léčeben (lidově řečeno v hospodě od vedle si koupím prášky vynesené z léčebny). O bezpečnost sestřiček se stará policie, která pravidelně (neboť excesy různých individuí jsou pravidelné) chodby brázdí, a chovance uklidňuje. Všude je dostatek střepů, vybuchujících agresorů a potenciálních sebevrahů. Jediné co jsem z financování zaregistroval je, že se mé oblíbené oddělení, shrnující na hromadu asi 60-70 pacientů, a cca. 20-40 rozličných diagnóz bude časem dělit do dvou budov (do té původní a do té nové, samo sebou), takže nyní spolu budou ti agresívní, sebevrazi a depresemi prožraní feťáci, a v té druhé budou takzvaní chronici: tedy rozdělení spíše estetické (protože chronici se posrávají, a i jinak jsou morálně nesnesitelní - a to nejen kvůli tomu, že žijí jak zvířata /tedy v léčebně/ už od malička). Dalším fenoménem je zmizení klecí. No, ony nezmizely, že. Ale spíš jsem chtěl říci, že sice zmizely klece, ale stále tu jsou řemeny na postelích, a otloukaní chronici, co jsou na přání ostatních pacientů spoutáni policejními želízky sestrami, a pak jsou přes odprošování ostatních pacientů v těchto želízkách vidět, jak létají po hlavě sem a tam, teče jim všude krev a tak podobně. Samozřejmě to že mají želízka a to že létají vzduchem není jejich vinou, ani vinou jedné a té samé osoby. Ale ať už je to sestra nebo vyšinutí kolegové, je ohromným zážitkem nemocnice 21.století, vidět nevinného pacienta s IQ12 a občasnými záchvaty nevinné (ne-nebezpečné) agrese, jak dostává od personálu pouta (podle závažnosti fiktivního prohřešku ruce za záda nebo na břicho), a po jeho odchodu se stává na další hodiny boxovacím pytlem zhýralých cvoků. Ostatně i pomsta je běžnou položkou na jídelníčku ošetřujících lékařů, takže vás rádi dají pod řemeny na postel, a do pokoje vám strčí několik agresivních pacientů, nebo snad podplacených? Nevím. Ale to je zas Černovický ústav, ten nese na rozdíl od Boleslavského nepatrné známky finanční výživy. Tím intelektuálním deficitem myslím především absolutní debilitu prostupující lékařský personál, jeho neschopnost dělat něco jiného než recitovat literaturu. Také to, že v ČR neexistuje psychiatrický ani podobný výzkum. Myslím tím pouze to, že jen nakupujeme farmaka, a publikujeme, v podstatě jen pro potěchu farmaceutických společností, tabulky vedlejších účinků a jiné "práškové testy". Podle toho vypadá vše: pomoc = zlo, léčebna = peklo, a spolupacienti? Ti ať si řežou koho chtějí. Tomu se nevyhneme ani tam ani venku. Spíš by mě zajímalo, které z vyjmenovaných faktů svědčí pro výrok příslušného ministerstva, že do psychiatrie jde dostatek peněz. Do psychiatrie nejde dostatek naprosto ničeho (dle Foucaulta patrně ani nikdy nepůjde - není vůle). A konečně, na ministerstvu asi také máme nějaký nedostatek... třeba pravdy. Protože je zcela zřejmé, že z psychiatrie jde velmi mnoho peněz (aspoň z takové jako je naše), avšak do psychiatrie jdou pouze bachaři, kuchaři, želízka zdarma, drogové spojky a zcela vypatlaní psychologové, a obecně arogantní a hrabiví "odborníci", s neomezenou touhou ve správný moment zklamat, a vždy: velet, a trestat.
 


Komentáře

1 hilaryerhardduff-4ever hilaryerhardduff-4ever | Web | 9. ledna 2010 v 1:31 | Reagovat

PRIMA BLOG! ♥

2 davidosdako davidosdako | Web | 9. ledna 2010 v 10:50 | Reagovat

koko...........................?:-)u...............mega koule................................jako mega koule a pufffffffffff............

3 autor autor | 9. ledna 2010 v 20:21 | Reagovat

[2]: ani google překladač mi s Vaším komentářem nepomůže :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama