NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

242 Lybie

25. února 2011 v 11:14 | osel |  1. الأمن
Co o Lybii víme nyní? Vláda je zhruba kubánského typu, lze se domnívat, že egyptský typ hospodářství podléhá italskému přehledu. Krize jistě na tuto zemi dolehla, a vedle je ústředním taktickým bodem západního módu civilizace. Lid tedy povstal z ekonomických důvodů, tak jako postupně povstane všude. Je to sice nesmyslné, ale na druhou stranu ani svět není zrovna obrazem dostupného rozumu.
Nevím jak jej chce lid zavést, na druhou stranu chápu, že konzervační snahy tekoucí od podpory západu Lybijské vládě, přes úřední podporu převratu, ústí v nelogickou úžinu dotýkající se lidu nejinak než hrubě, sprostě a nesrozumitelně. Tak tedy když lid chce zavést změnu, ať už jakoukoli, neboť naše západní žvástání a blábolení o demokracii vypadá asi jako když evangelická osoba označuje muslimskou za sprostou, když tato jinou muslimskou osobu nabádá, aby nejedla vepřové. Naši politici vypadají jako kněží, kteří bohabojně kážou posedlému a rozjitřenému, jak jej vidí, zatímco takto promlouvají o klidu duše a svobodě slova, za jejich zády, v jejich zemi, dusí se v hrncích jiné lidské maso. Mimoto je jasné jak působí bohabojnost, která se chopí příležitosti (jako hraná skromnost). Nadto pak již zcela zřejmé "my chceme ropu", a vy nám jí "nepřestanete dodávat tak jak chceme".
Nebuďme však nespravedliví, ropu chtějí všichni čtyři: ruskoamerická zásobovací koalice, evropská zadnicočistoplena, Suru Safír Kaddafí alias "Fun", i lid. Jedině lidu to nelze až tak zazlívat, pak ani tolik Surusafírovi: jak je to loženo a stavěno, Surusafír pro jinak politicky běžné nadprostředky asi nezaznamenal, že, a jak se změnily podmínky přísunu potravy dětem, starším osobám, nebo nakolik se zaměstnanecké poměry očistily až na svůj primitivní otrokářský základ, a tedy jak hrubé a bezohledné podmínky si mohou dnešní zaměstnavatelé ve světě dovolit, jsou-li i jim, předepsány nepříznivé podmínky.
Osobně na Evropskou ropu seru, ať si Evropa jezdí třeba na své prdy, stejně jako Amerika. Nesluší se stále opakovat, jak nezbytné je obnovit všechny typy alternativní dopravy, kolik pracovních míst to přinese, jak nesmyslný je prehistorický systém práce, udržovaný v pozici pouze handrkováním se v termínech kapitalismus, demokracie a komunismus. Když nic jiného nevymyslíte, pak se klidně začněte ohánět svými rody a nároky na dva tisíce let mrtvý strom, na kterém vaše superpraprababička věšela punčochy s přerostlými mloky. Jsou-li názory lidu na ropu, inventarizaci systému a invenci "hurá na Araba, má ropu a nám k dobru i demokratickou revoluci", pak ať si lid namaluje mikrovlnku na vlajku, a jde s jasnými kydy na trh. Tyhle plky si strčte za klobouk. Buď žádejte mírný průběh revoluce a napomáhejte oběma ozbrojeným stranám v orientaci a komunikaci, nebo deklarujte hospodářskou válku. I druhá světová byla o ropu, a už deset let před jejím započetím měli u prezidentů slyšení takoví, kteří věděli že přijde, jak přijde, a kdo s kým (Coudenhove-Masaryk, Musil), takže.
Lybijský lid zapomněl, že s ním také mnohdy jejich vládce byl. Lybijský lid zapomněl, že z ropných kleští Arabské země málokdo vysvobodí, a neví že ztráta orientace v osudu a potřebách svého lidu dovedla vládce na práh šílenství. Co takhle si v mezičase v klidu a bezpečí vyměnit pár slov? Ví jedni, co chtějí druzí, co si myslí o třetích a tak dále? O kolik se protáhne spor, ve kterém neví ni jeden hlavy paty? Nechte si tu diskusi moderovat ekonomem. Alternativním, kterému vlády dosud nenaslouchaly. Nejde o bezpečnost - jde o volnost, je to "jen" pročištění celosvětového vzduchu od jádra problému.
Neluvím zde o restauraci vládcova režimu, mluvím tu o ekonomické krizi, možných ropných intrikách, jdoucích až do frakcí jak lidu, tak governmentu, a vyjímce: důstojném nastolení především autonomie a pořádku, ať už s nebo bez dosavadního vůdce, ale především o vyjímce pro tohoto: důstojné sebereflexi vlastního násilí a násilí jeho, z hlediska nedostatečného pojmu o dosavadní problematice na obou stranách. Budete mnohem lépe žíti, ssadíte-li jej a ponecháte žít vedle sebe.
Mimoto měl by dosti nové republice co předávati, tak aby se užitečné zachovalo. Časy revolucí pověřených mocí lepší nebudou, nedojde-li k nadnárodní implementaci spravedlnosti, a nedojde-li k hlubokým společenským změnám, zvláště v pravidlech produkce, distribuce a výroby.
Nejde o komunismus: bez těchto změn bude nadále docházet ke kolapsům, jak na mezinárodní, tak v ekologické, tak vnitronárodní sféře, a ty si budou žádat nadále řady zaslepených obětí a lovců. Zachovejte si důstojnost, chladnou hlavu a autonomii. Autonomie je nutným podkladem rozumných nadnárodních přeměn, pro strategický bod, jakým bohužel je právě Vaše země, přeměn, které se budou muset dotknout regulace nikoli cen produktu, nýbrž odtoku produktu. V první řadě je nesmyslné, ať už jakkoli, vyplýtvávat ropu a jiné zdroje, tak jak je dnes bohulibým zvykem "svobodného trhu". Kdo se doposud připravoval k přechodu, který přichází, a to k nedostatku ropy? Dejte si to, prosím, dohromady. Uslyšíte mnohé o komunismu, uslyšíte mnohé od komunistů: v tomto ohledu, žádám, vybírat si od kohokoli to rozumné, a nikoli, to co má historická jména a sáhodlouhé vědecké podklady. Současná věda je zvětšiny v područí komerce a pod jejím příkazem směru se odvíjí, a komerce není zrovna prozřetelnosti rovna - neviditelná ruka trhu je pouze symptomem neviditelné rozumnosti svých kazatelů. Potud tito pouze chtějí svobodný trh, a znají pouze komunismus: zeptejte se strukturálně myslících, na př. sociologů, nebo umělců, potvrdí, že svobodnou rukou se lze ohánět pouze pokud pro nás ekonomika není ničím jiným, než diskusním fórem na téma "Kapitalismus nebo Socialismus" podtéma "Každý systém lze sestrojit tisíci způsoby, pouze tržní dvěma, čili kapitalismem, který není nejlepší, ale je jediný". Kapitalismus ani komunismus mě nezajímá: líbivá jména pro roztržky davů, které se domnívají, že nutno všem, aby se nikdo neměl lépe. Nutno to není: kdyby se všichni měli přijatelně, nevadilo by nikomu, že se má tisíckrát lépe - nelze říci že nikdo nechce luxusní palác nebo tisíc žen, ale lze říci, že většina to v podstatě nechce, když má své málo a důstojnost jisté.
Jistě, když chcete odpárat vládu tak strategické země, jako je Vaše, jistě shledáte, nakolik je tato vláda opatřena bezohlednou militantní frontou. Ale to jste vy, z dob klidu. Nyní? - chápu, že máte hlad, že se k vám chovají jak k zvěři: ale jací jste vy. Tím vás žádám o vyklizení pozic, ustálení dočasného režimu, alespoň jako je Egyptský, a o nastolení tématu, které nebere hospodářskou krizi, ani jako nutnost žádající byrokratických úprav, ani jako roční období, ale jako druhý případ industrializovaného světa, který žádá celosvětovou transformaci a zůročení rozumu, které bude čisto politických procesů a blábolů. Transparenty jsou asi tak vhodným prostředkem pro sdělení fakt, jako pistole. Nezajímá mě naprosto něco, co se jmenuje demokracie. Zajímá mě pouze celosvětová implementace schopná zapojit Somálsko, bez ohledu na křivky porodnosti, do čehosi funkčního. Funkční je pro mne nemyslitelno jako dosažitelné násilím či vládou. Tak nefunguje ani strojírenství, ani hodinářství, ani vývoj software.
Nebude-li do dvou let tento proces ve vývoji, čeká nás ohromná válka, přesahující dosavadní představy rozumnosti a svědomí, i objem nových duševních kompenzací, kterými společnost reagovala na genocidu a Hirošimu. Z dnešního hlediska je genocida a Hirošima jakž takž na cestě k uchopitelnosti rozumem, přičemž pro svou obludnost a snahu vykládat v těchto případech jedny za milé a druhé za zlé trpí společenská konstrukce i mezilidské vztahy na př. technologizací, přičemž za normálního stavu by netrpěla. To však bez inovace mezinárodních a produkčních interakcí bude o další objem doplněno. Válka přihraje zdroje těm, kteří se domnívají, že zaručí sobě, a snad i světu větší stabilitu, ale co ze stability přinesla druhá světová válka? Komunismus? Jistě, ale museli bychom zapomenout na USA nebo Vietnam. Tím ještě i SSSR patří k pokračování druhé světové války. A máme jí tu dodnes. Mimoto stejně jako zdroje funguje zbrojařství: zbraně nemá nejlepší bojovník, naopak, vše důležité na čem dnešní svět stojí, je osazeno vlastnictvím zbraní nebo významných zdrojů prostě podle pravidla "byl jsem první ve frontě". A to neplatí pouze pro Ameriku a její převážně lékařské a zbrojní vědy, to platí prakticky pro všechno, co udržuje miliardy v zdánlivé stabilitě. Do jaké míry se vítěz v tom kterém čekání ve frontě naučil lépe než jiní ovládat a chápat své zdroje je zřejmé na př. na ekologii: USA, Čína... Pokud co, Saddám chápal velmi dobře nikoli hodnotu ale morální hranice hodnocení - ropy.
Nešlo by to bez chamtivosti a už i bez revoluce? Utvořte autonomní transformovatelný rámec, nynější "rámec pro stabilitu" - tzv. demokracie, vyžaduje pro větší změny občanských válek: dále je to nepřijatelné, protože v revolucích není vidět na problémy, které je vyvolaly, nýbrž jen na lidi, kteří hájí trosky svých představ, nebo kompetencí. Váš vládce se o vás jistě chtěl i starat, a jistě dosud trvá u něj představa, že vás provede tím vším nepřehledným zlem, pokud chce, nebo nechce si uchovat své statky a moc, zachovejte mu větší část jeho statků a život, moc si - nechte předat. V nic víc nevěřím. ať už si naše bulvární deníky utahují z jeho návrhářského talentu jak chtějí. Nenechte jej nafouknout západními médii jako žábu.
Jinými slovy ihned se stabilizuj Lybie, nebo si ti tví nesvedení sousedé vyhalucinují humánní povinnost shodit pár nepřesných bomb a popravit pár nepřesných předáků. Výsledek South Oil Iraq a zahistorizovaný společenský rozvrat. Pokud budeš stabilní, a vydržíš to s bývalým vůdcem chvíli na živu, rozhodně nepodáš západu další "fakta" a Arabské křupanskosti, v které ve skutečnosti nikdy západ nepředčíš. Mimoto je to něco, co nikdo nečeká, a věř nebo ne, ani n e c h c e. Plán je "muset zasáhnout". Chladnou hlavu a mír s Tebou.

Doplňující text (vyžaduje fonty MS PMincho a nepovinně Palatino Linotype)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama