NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Devátý sešit, výřez

21. února 2011 v 15:39 |  Archív článků vůbec
IX/LI
Chová-li se člověk k prostředí jako parazit proti organismu, viry a bakterie jsou teprve špičkou toho, jak "prostředí" konverguje s běžnou imunní reakcí jednotlivého organismu. Při tom je vcelku myslitelná situace, že člověk na pokraji svého ohrožení postaví se prudce a uměle do 'žebrácké' role symbionta, a i v tom je myslitelný stejně obsáhlý poznávací a strojící konstrukt, jaký se domnívá lidstvo třímat v rukou nedokonale teď: pouze špička tohoto haraburdí bude-li magnetována zpět do přírody, nabude haraburdí vyššího pojmu. Bez návratu produktu do cyklu přírodního člověk zkrátka neví, co má produkovat, a z logiky "věci" produkovat musí, i kdyby snad měl každý v konzervě vše již, čeho potřeba pro život. Vzestup člověka, není-li v rámci udržování klidu přírody a její pestrosti, není ničím, než žebříkem do prázdného prostoru: potud je náboženství alespoň konzervativním kouskem, který však nepředpokládá takovou kombnaci nadutosti a nezáslužné činorodosti. Situace je taková, že primitivní přírodní život, i primitivní obyvatelstvo přírody, jsou milejší, nikdo jiný krom člověka a ostatní přírody tu není, a příroda je jedině podmínkou existence "nesamostatné součástky": člověka, přičemž právě tento fakt sotva zabírá nějaké místo napříč vší lidskou, resp. doktrinální činnorodostí.
- o ústavě činnosti a přirozeném cyklu

IX/LII
Lidská představa Boha i Mimozemšťana je

 "homosexuální" - protože člověku tak málo stačí, aby si jiného tvora vážil alespoň jako "objektu": takže tento "člověk" považuje ve stejném smyslu za "homosexuální" komunikativní postoj na př. k ptactvu, oslu či velbloudu. Kdyby ženy byly neplodné, muži by je využívali asi jako prasata
- kdyby prasata nebyla tučná, byla by v mnohem těsnějším vztahu s 'červenou knihou'.

IX/LIII
Je otázka po smyslu života otázkou, když jedni tvrdí, že odpověď neexistuje, a když druhým není po chuti ani nějaká jasná odpověď platná společně všem, natož pak "načrtni si smysl sám, život k tomu jediná možná příležitost"? Je "kolik dolarů stojí červená barva zvuku?" otázkou? Je konečně nesmyslná otázka něčím jiným, než neschopným pokusem správně položit otázku?

IX/LIV
Možnost ničeho - dětská filosofie; příroda jako umění odpadu: svatý odpad - bezdomovecká "záchranná" filosofie; důležitější nabídka - slova, která se zmnoží kolem smrti; autobus-fabrikální krvinka - technická filosofie nadějného mládí; metaforismus všeho - počátek technické pochybnosti; vše jen jazyk - bezdomovecká věda, nadpověrčivost; víra v mimozemšťany: jediné vysvětlení agresivního chování, máme-li s ním "sraz".

IX/XXCIII
  Nejspolehlivější formou individuálně drženého společenského zákona je držení slova - zákon, jak jej máme ve foucaultovském rámci předvedený v Hugově "Devadesátém třetím", tedy občansky široké slovo, které se shoduje s regularitou společenských hnutí; se slovy hrdiny, popuzuje již k otázce "ale přeci jen, takový konkrétní zákon zaslouží si péči slova, i poklad života?". Je to opravdu důležitá otázka, neboť život mass na této "hygienizované" podložce se právě tak osvědčuje, jako vyjevuje obtížné nesrovnatelnosti, které lze v podobě velkých černých děr napříč historií postřehnout. Je zcela zřejmo, že za určitých okolností jsou takové děje vcelku postradatelné - nelze se snadno od těchto "historek lidstva" odvrátit s užitečnou, důležitou či nutnou zkušeností, jako statutem takového "zlého děje".
  Na druhou stranu pomineme-li ony dvě effektivnější varianty všeobecného života - přírodní, držení slova, měli bychom takovou zkušenost nikoli vykládat do dvou individualizovaných ideologických táborů a "zakazovat vlastní výklad" ~ naopak, měli bychom jako lidstvo přijmout celou svou historii s jejími momenty jako tvář své "kreativní stránky". Až teprve vnímáme všechno, co jsme napáchali, jako svou možnost a schopnost, a nikoli jako "zapovězená slova", pak máme šanci zcela takový komplex názorů a praktik správně zhodnotit: "Hitler jako zlo" se mnohem spíše bude slepě potulovat v budoucnosti dalších hitleriád, než "Hitler jako jasná možnost v jasných podmínkách světa a pochopeném prostředí názorů i alternativ".
  Kdyby lidstvo nechalo tohoto věčného historického a pojmového sebemrzačení, a uzřelo se jako bytost všeho toho velkého mála tisícletí nazpět naprosto bezprostředně znovu a znovu schopná, jistě by se chovala střídměji, kreativněji. Tvrdit člověku, že musí své prsty vypeskovat, když rozum ví, že nůž do ruky vzít nelze, aby kolem nože smekaly, když náhodou rozum selže - toť jistě špatný obraz šikovného řezníka, stejně jako ztěží záruka, že zločin nože odejde už sám. Už když vysvětlíme, že lepší jed či granát nože, polovina posluchačů sama vylepší svůj budoucí koncept dobra - stupňováním tohoto komparativním, dojde individum konceptu "zločin jako iracionální řešení a zbytečné riziko, volba zločinu poklesek schopností k alternativě, zločin možný pouze k obraně svého dobra; na př. týrání psa možno oplatit týráním..." - klasický koncept "mravouky" vede nutně k pragmatickému odmítání zločinných řešení, nicméně ponechává variantu pragmatismu netknutou intellektem - čili hladina společenské apathie nutná k degeneraci morálky je mnohem nižší, než v případě, že vzorek "vystudoval zločin" (vystudoval se vším všudy). Lidstvo, které by našlo cestu k historické reidentifikaci subjektu i kreativity ve všech událostech morálky (aktuální události světa na př.), mohlo by svou rekonglomerací z událostí světa uzřít celý svůj, ani ne tak potenciál, jako alespoň stav. Odkapává-li z této ideohistoricko-byrokratické zhygienizované experimenty rozřezané figury koexistence mnohdy nehoda, zločin, neschopnost eliminovat libovolnou katasrofu a genocidy, je nikoli morálka - nýbrž způsob morálky, tedy život člověka vůbec - velmi pochybnou otázkou.
  To, že církev pálí v inkvizici vše, co začíná od "P", protože Peklo, a že nejinak zákon zakazuje "revizionismus" - čili jedinec zde musí od koho? čekat institucielní fakta, od společnosti, založené především ne- schopností faktu - to vede k absenci diskuse, k absenci vědecké práce, která by jinak tyto diskuse umrtvovala jasnou strukturou faktů, která by postupně znemožnila "chybné chápání" - čili vůbec chybí k historickým celkům pochybných kvalit lidstva pojem.
  Tento pojem je právě první nutností ke kontinuitě vědění, předstupni bytostné integrity vyššího vědomí, založeného diskurzi organizací a hnutí. Lidstvo bez tohoto vědomí trpí neurozami na všech strukturálních rovinách (která struktura smí trpět psychologicky, než kterákoli struktura vědění: morálky, sebevědomí, pravdivosti, legitimity?), neboť přehmátl-li se tento fracek, a rozmačkne-li "v záchvatu" živého tvora, pak nyní dialogicky se rozštěpuje, aby "pochopil", že to nebyl on sám: jakoby "evoluce vědění" a "psychoefektivita zkušenosti" byly vědy natolik vidoucí, že dnešní lidstvo může tvrdit, že "nyní již Hitler nebude" - když, právě, mylně se domnívá, že sám Hitler nese nějak velkou zodpovědnost za ono nepochopitelné, přičemž lépe Hitlera v myšlení jasně si pokládat za svatého, a důvod, schopnost k, a neschopnost očistit se od mimovolního puzení ku té schopnosti - hledat u sebe: protože případ Hitler je směrová potenciálová struktura společnosti, která se sice nemůže opakovat ze stejných důvodů a pojmů, nicméně jako společensko-situační vzor má stále - v původních třídách i posicích lidstva - vzorně připravené receptory, neboť vůbec nevíme - jaké: i já bych mohl v případě Hitler sehrát mnohou zápornou roli, ba ztěží bych uhrál z kterékoli posice osudu roli brilantně dobrou - a proč?
  Antirevisionismus je zvrácený typ vědy, neboť nemá v rukou žádnou zásadní práci, která by revidujícího uspokojila, ale nebere revidujícího jako právě "můžu otázky a formy", a odmítá s ním utvořit kreativní rámec, v němž by se pojem pro obě strany dostatečně uspořádal a vykrystalizoval: kašle tedy na fakta - což je to první a nejspíš poslední, ale důležité, v čem má každý revidient pravdu. Takový postoj je pochopitelný, když má USA proti sobě hrstku antiutopistů a konspiratologů, kteří tvrdí, že nikdo na měsíc nestoup - avšak chybí-li dnešnímu člověku důstojná forma vědění o události antisemitismu, důstojná informační a sociální struktura tohoto vědění a pojmu, pak antirevisionismus pouze udržuje "společensky odrazeným" v platnosti již nefunkčních struktur, v jakési absenci historie, která opravňuje "pokračovat morálku" tam, kde byla "přerušena".
  Čili umožňuje případnou rekapitulaci zčásti zabydlet původní dramaturgií - udržuje nacismus na živu, neboť jeho pojem se vedle sociálních strategií paralyzace ideových skupin vůbec nerozvíjí. Kdyby byl jasný, nikdo by si jej na hlavu nenasadil - pramení-li kdes z zřetelné domýšlivosti, omezenosti vědění a pathologického stavu kdys časového. Bylo by na př. zajímavé spojit úřední, genealogické i policejní záznamy tak, aby příbuzenskost byla vedle "známosti", "akcidentní relace" základem mapy, a na této obarvit zmasakrované. Číslo, které by bylo takto podchyceno, bylo by mnohým vrohodnější - neboť by si od sebe nedaleko mohli jeho částečku ověřit.
  Bohužel tato úvaha spadá na foucaultovskou rovinu společenské "disproporcée fixe": ačkoli bylo dokázáno, že léčba nedobrovolných pacientů "duše" je vrcholný podvod a sociální komplex, a že než léčit, mělo by se šílenství umožnit mluvit a promluvit, tak se lež stále provozuje, což jest kompromis, když nemáme alternativu pro nesmyslné řešení čehosi hluboce odpudivého i bolestného - co alespoň zůstává z očí...
- lidstvo unihistor a národovavá ponorka postojů (z hlediska příklonu před člověkem k přírodě, z hlediska ultraradikální integristické ekologie, teprv nutno preferovat unihistora než chybějící sebevědomí celku, doháněné přemršťovaným k jednotám vzlínajícím sebevědomím skupin, národů či ras aj. "delicti ideologica")

IX / XXCIV
Možná, že, generačně, cit pamětníků zpočátku postačuje jako stavební díl novogeneračního vědění, nicméně, když už nedovedeme vést historii vědomím, tak, jak to zvládá každá organizace od školy po mravence, člověka, rodinu i bakterie, měli bychom do budoucna zaostřit apparát vědění, a odsoudit citovou a ideologickou zahálku, kterou provozujeme namísto chladné a bystré logiky, kdykoli se naší lidstevní organizací prožene kvaziagonický drak šílenství. Lépe bezohledně mrtvolu události prostudovat, než pokračovat v její hře, teprv s novými tupými objekty "správného názoru" po ruce. Lépe mít o všem pojem, a pak jeho historická řešení užít či neužít, obvykle tedy neužít, než skládat svůj pojem pouze z těch částí, kde lze jednoznačně zaujmout postoj. Můžeme konečně mít i univerzitu vraždění, když i nepatrně od toho vraždění statisticky poklesne - zákon nemusí "kázat desatero" a funguje. Sice tak za okny a u stolů sedí mnohdy potenciální vrazi a lidé skrznaskrz zlí, nicméně zločin je oslaben v symptomech, a mnozí nevinní nejsou křivě...
- škoda, že středověká inkvizice něměla biologické zbraně
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama