NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Historical minimonument of Atomic age

16. února 2011 v 9:46 | konikula |  Archív z rubriky skeptik
Fat man: besides who knows where got shots from scientific circles - around nuclear weapon knowledge before and after Hiroshima and Nagasaki, there is few movies directed to public, which are fighting for new thing with its unfriendly or unsure acceptations from public, but which, also, mistificate much the public, agitate it for interest and support (which is usual for war times, and maybe namely for American war times, and for those times namely), focusing on security and panic threads of modernising soul, and shoving prepared ways under, pointing out new terms but in blurry layer of moral understand. But whatever, something to suspect can stay, we just not need to conclude over Hiroshima and Nagasaki, since we can judge whole that contraacting between anticivil threads - not depends if US or Ge. Middle part of opened head looks out like Adolf.


Car effect: can look like some magic practice, for example mass results of hypnose, or Philadelphia experiment. It can also, in terms of Modern Magic, give some relation to door wave (next image), but lets say, that more than step relation, car effect done by Door step project is comming in for public. People looking in, better than problems on both fronts. Damn hyppies! Anyway look for transparent liguid-like phenomena over each car.

Door wave: maybe we can read thoughts after they smashed lots of people in experiments, all recorded. But notice stripes. Thats truly well done thing, very aesthetic too. You just prepare chimney-swallows in row, or also usual happy-new-year! rockets, and they will show you, on the camera, how are the waves. You'll get kind of time-graph for calculating all air dynamics and pressure bounded peels of explosion. But sometimes those stripes are just tropical animals and trees turning their hardly fought water reserves to heavy flux of supercompressed hot light smoke. Those are doors for science inside weaponizing the ability.

Cue: whatever, key of success is to have lot of science cars and meteorology or contamination things. That's beside radiological castration and braincell manipulation reason, why that girl is so happy, that she hellos the car which just passes, and has nothing more to do with her than agitation and security. Classical brainwash known currently around light contamination in astronomy, or whatever in chemistry is going on. So not regarding her strange high five for back of the passing car with alien technology on its back, and totally eliminating all her ballet gestures, strange "astrounaut age" dress and supermanipulatedly thin shadow over car ... she absolutely knows and definitely has a cue, what for is yellow triangle and Duck and Cover scholarship. Whatever she turns in before editors cut, and whyever she is happy to check again her invitation batch, metalonumeric record, she goes to the Cue city: to invite. But maybe she already is definitely prepared by wave technology, so that life in her doesn't find itself more for living.

Survival is your bussiness: if that Cue city is just lie, and they all will be deadly tested in destroying beams and hardly reported to installed radiophotography tools, then such ideology looks very far after Orwell. But ok, she just selected the house we see then in fire. Its strange that this house can be viewed in older movie... mabe they have just single, ideal mathematic model of family house? That would correspond to Foucault. So she's gonna turn to soundspeedy dust. I really don't know. Maybe she just needs to tell, that "I wanna see that bigbadaboom not with single eyes, but with wide eyes open of all Americans". Yap. She's true. Happy tntb American in those years of continuous pyromancy and New Year kathatonism. By the way, she's really quasidematerialised... like a doc: they are touching through usual body borders. Nice house... but now ... priceless.

Cystern: working soldier may be some test man, who is glued into rest of picture, the same like next guy on the stick. Look, he's kind of ill... like he was in front of explosion falling back and his legs in fire. Ok, maybe they just preparing each model really exactly. Not really like that discussion club on the left.

Guy on the pillar: not sure if it is next check individual, flap ninety degrees for usual circular direction ... some poor guy who is made to climb purely plutonium stick. Ok, not really sure, his right leg is very ill looking in lock position. Seems like weak heart, lo pressure. My dad told me he has pretty prehistorical boot technique to lock onto any pillarlike things. So he's just kind of chickenlikeformed legthing. Whatever the white stick is, if it is not nazi like experimental comparative photography element - like in archeology. He's hopefully preparing or measuring, I guess new born stick, dad quessed burn already stick.

Mans in black - Sheriff: You know, next of those reversed order footages. The western guy is having hard problems with his hand turning in gasses... or his girlfriend asking for hand from panic or nacionalistic orgasm has really strange hand. So the guy in real is a model person in fire and the others figurants, putting recorded material (for the reasons of poor film production funding) in right order for public, and also showing step by step, what is already turned and turning in dust on cowboy. Look at his red head ... all that cowboy zinc and green is just public friendly camouflage of that he's just red skeletonising being with maybe head exploding. Not commented should stay between-leg-part which is looking very strange for lot of prime views.

PinkViolet model house: interesting in original, because the "quiet air" beethoven of bombing is taking slowly like clouds, all what can make white low-terrained smoke... hopefully all of water surface... its taking this in rows forward, but the pressure part is just in like thirty grades taking all the mass of house accross passed "peace of clouding". I don't want really to know whats the least songs of birds just in moment they recognize, that it will turn last milliseconds in just radium wave poor intereference signals, and that its, although, last what they can transfer to collegues. Experimental knowledge: house go dynamite and cystern is good movie element, returning some romantic bad mood to third-grade whitness.

By the way that crazy triangle looks sometimes like some bell. That's obviously coffins of not very funny radioactive monsters who were very present those days. Very disturbing! They should thank Spock and those of similar culture or location; for nowdays usual emancipation of monsters, over all gallaxy institutions and lawyery, military and restaurant cultures.

Amchatka: I am not sure again, if Amchatka is the same as Kamchatka... or if Russians and Americans fought so much for Chukotka? Maybe they just solved those two continental-range quarrels with just poker for Aljaska... So here you see real Philadelphia experiment. In the down center of construction there is so called organising epicenter, where behavior of impactents is changed to mechanism, while on the left-middle-vertical part of image you see virtualised persons, which are just magneto-wave derivatives from actuality of center. The guy with white glowes is glowing, while on the second cut there is insight to mechanised center, where all individuals behave kind of ritual, which just connect all roles and peoples in single derivative mechanism... whatever, I would also wanished from Earth instead of living with this kind of experience... Such experiments with waves are obsolete, and give you just stupidly anomalistic movies, and no brain could ever use such movie, because those persons down are machines, until reasonable randomity pushes them out, and those persons around are just optogravitatioradiomagnetronic illusions. Bleagh. Amchatka... what a shame.

Shaving machine field form: Yep, you know, those machines just interfer in very distinct and determined way with look of space and behavior of persons, so that people behind it can't go to attack machine itself, because they are psychically disturbed by space anomality organised forms (also such machine is actually invisible, leaving just prints). That long cover accross the field is just dream, but whatever its wave induced dream, and soldier who tries to pass, he just gets crazy or dies. The man in the middle, which is just model object, manifests real position, which you, general or even president, or eveneveneven pope can use, even if behind the line is millions of silent deaths for eastbloc or such. They are just paralyzed what you see on next frames. By dad's opinion it can be some patron feed-automatisation ... by my it can be just construction solution of statics of firing. Whatever, maybe it's really shaving machine or line digger. Line is really very orthodox, unbelievable that it is hand made.

Funkcionalistic House and two pillars in fire: very nice for dressing nuclear praxis in poetic terms... really... I Think this is only gain from all weaponery molecules ever used. Not just because that nice dust phoenix. For me it shows that behavior of complex multimaterial space in high energy flux just changes so that you can compute with everything like: house is tanker truck and pillars are motorbike... and by representing their only sense in new flux mode (in material and weight determined speed) with which they increase proportionally system distances, they just leave their infinitely multiplying central objects far behind... and who is faster is also shorter... Really, fuck you Hitler and others for your interventions, and fuck you everyone around Uranium, but those few images.

Cleaning: all methods of cleanings reminds, of that army just ignored sciencists, or "that scientist". I bet there was some who told them, that its practically very dangerous. "No, Me Myseeelf!"

That guy who's kind of holding gun against back-to-front turned guy is also cleaning him. I guess with also: glowe. But black one. Very funny. They practically killed themselves. Mostly by manner of cleaning...

Guy checking all with CrkCrkCrrrrCh-Machine looks very useful. If I was such bastard and wanted them to die slowly, this would be also my first - study- measure!

Who wanna in hole. We'll have some lightee!

Tube: This is look into special radiomagnetic aperture by which you can look inside head of any man over planet. Maybe it is a Teapot? Because Teapot looks more like Shaving machines.

Bullet: That's agitation for making wide head scanning... that guy is showing his hat, but it just means, that he can think about bombs, and bombing, and bomb arming... when there's no evidence of disarming thoughts, you can just destroy such individual... even if it is socinstitutlegitim pyrotechnician. Again, my dad helped me a lot, because he told me, that he's standart military neurotic "nothing just to do, check the hat... no hat... salut!"

Dock, pipe and weather: you see the spot? That's where to build antenas. To control! ... and todays? Mobile phones...the great cue to door to mushrooms of brains. They know everything and they are trying of very strong stomach too. Btw guys on mountain are very bored. Kind "Third different mountain few meters from last one... Tomorrow we check bombs seventy meters down the rock?"

Detail on those guys with Tube in hauptrolle.

Shaving... in walk

House burning... that's house where's that chick from Cue intro. Btw notice peaceful fluid behavior of smoke in cloudy peace season of atomic fun obsessions session. I also marked (red box) a cat escaping ... maybe cats are those longest living there... you know, terrain copying is very efficient when lights killing... There is also statical glitters inside wake up pressure-dust phase (house opened phase).

Mountain of bodies: next reverse-trick... side effect of wikileaks~1.0~offline of course. What you see is rentgen real time movie lateral of Hiroshima. In first wave metal bar of maybe some bridge vanishes.. because it is in epicenter. As a high-level wisdom scientist you must extract final image using sufficient characteristics of local terrain... weather is not much important, just temperature may have long wave degradative effect on result movie. So after barustrade with rikscha guy wanish, the emission bolden and people just desintegrate, doing kind of funny last pseudomovements (being found itself not for being anymore and gesticulating not even for some possible self). Heart is stopped like with temperature wave, so you have lot of time to move around with your vanishing-muscled body. The middle image of this sequence prooved, that even with radio waves you can make primitive optical lens trick, what can be securely counted between elselike empty set of Hiroshima successes... in small hole between lot of buildings in row, some girls face, hopefully re-re-re-...-reflected from walls. Also oscillations between images transfer lot of dimensional information, so it is clear, that there is only two options: photomachine is sometimes ten meters above terrain sometimes on the ground - or it is roentgen, so its very radiation flux deformed, and temperature... Clearly it should be Cue success those people without glasses watching explosion. If they are alive...? And if last images of this movie are really people in line or people under wave-brain weapon...

Whatever. What is really suspicious is the sound material, token from purely agitational shots... like that "nuclear weapons are standing out of concept of conventional weapons"...Hahaha. Its like: you cannot forbid them nor allow them . Door steps

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama