NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Výprodej koberců

21. února 2011 v 16:17 | Akhbar 'Stevie' Alamat |  1. الأمن

Otevřený dopis Saddáma a Írácké administrativy Americkému lidu a Světovládám č. 1 / 3

(publikován 17. října 2001 Íráckou Zpravodajskou Agenturou IZA / "INA", založenou r. 1959, vysílán též v I-TV)

Upozorňuji, že tato verze dopisu není doslovnou ani přesnou překladovou verzí původního dopisu, nýbrž prací nad tímto dopisem, která vylučuje určité ideomotivické organizace, které zabraňují jasnějšímu chápání vnitřního náboje a obsahu, asi tak, jako nabádání k pochopení významu Dvojčat v útoku 11. 9. 2001, NY, je znemožněno prostě tím, že je to zločin a agrese, a že ať by ta letadla vletěla do národní opery nebo jinam, nebylo by vůbec nutno se zabývat tím, proč právě sem, a ne tam. Dále však prosím i o určitý odstup od výsledného dojmu, nicméně i odstup od mých komentářů. Žádám však bez vyjímky každého čtenáře, aby se zabýval každou poznámkou (řecká, ruská a latinská notace) - a to alespoň zběžně, neboť text je hluboce přeměněný a reformovaný, takže čtenář který přečetl tento text, bez příhledu k poznámkám a výřezům, nečetl vlastně dopis od Saddáma Husajna. Jinak samozřejmě záměrem úprav je racionální transformace výrazů či předmětů oslovení, dokonce i pozměna těch poukázání a jejich jmenovitých směrů, tak, aby text nevyvolával zbytečně rušivé reakce běžného, obvykle strnulého čtenáře, který není jako my, zvyklý pročítat písmo libovolných diktátorů či zločinců, nebo prohlížet fotografie mrtvých těl celý večer, prostě proto, že některé věci na nich jsou: okouzlující. Úkolem této práce tedy není změna samotného názoru na tohoto lídra u čtenáře, nýbrž kritické i zaujaté podání historicky význačných jeho dopisů, které následovaly havárii budov Mezinárodního měnového fondu onoho cejedného října jedenáct, která byla pravděpodobně významně podpořena náletem velmi pravděpodobně unesených turistických letounů, a tak i výpovědí, které vědomě předcházely "neutralizaci" Íráku a legitimní proces a ponižující vraždu tohoto člověka, a vyhlazení jeho rodiny jednotkou rychlého zásahu v jejích sídlech. Jedná se tedy o text dojemný a srdečný, často hluboce objektivní a reflektující současné neduhy mezinárodních "rádoby" vztahů, a v tomto smyslu, a jako odplatu za ponižující způsob vraždy, kterou byla jeho poprava, upravil jsem tento text v mé terminologii: k čitelnosti.
Satan Hnusny, 20. 2. 2010---


Ve jménu Boha, nejvznešenějšího, nejmilosrdnějšího

Ještě jednou bychom rádi reagovali na to, co se událo v Americe 11. říjen 2001, a na následky toho. Reakce, kterou jsme vydali příštího dne této události reprezentují v zásadě náš nynější postoj, pozici ohledně této události a jiných událostí, ale dohra toho, co se stalo Americe, dohra zčásti na západě, a obecně ve světě, nastavuje úlohu vůdčích sil ϑ tak, že musí rozumět smyslu zodpovědnosti ke svým lidem, svému národu, humanitě a obecně, aby rozuměly (v.síly) vývoji této situace, chápal, oč běží, a tedy aby ustanovil pozici své země a lidu, tak aby pouze netvořili svým chováním pouhý závoj - chvost - události.

Když událost vzala za své, Arabští vládci, a vládci zemí jejihž křesťanstvím je Islám, spěchali, aby událost odsoudili. Zápaďáci spěchali aby v rozsahu několika málo hodin uzvřeli svá stanoviska a přijali rozhodnutí, některá nebezpečná, v soucitu s Amerikou a proti "terorismu" ψ.


Ještě před nabytím jakýchkoli jistot, západní vlády se rozhodly spojit své ozbrojené μ síly s Amerikou, i kdyby to znamenalo vyhlášení války straně, které bude dokázáno, že se nějak účastnila toho, co se stalo.

Lze přirozeně v souladu s předchozím vysvětlením, nebo s přihlédnutím k dávnějším operacím Ameriky v cizích teritoriích, říci, že by mohlo stačit, kdyby někteří iniciátoři pocházeli z Amerikou jmenovaných zemí, nebo zemí údajně onu operaci podporujících, aby Amerika vrátila vojenský úder na tak zvanou agresi α. Nevíme, zda by spojenci ε reagovali stejným způsobem, kdyby plánovači nebo prováděči činu Σ pocházeli ze Západu nebo měli Západní národnost; nebo zda jsou již určité snahy a návrhy mířeny čistě proti muslimům, ať už žijí kdekoli, jakkoli λ.


Je velmi pravděpodobné, usuzuje tak z mediálně bijících válečných bubnů, že Amerika a některé Západní vlády mají zaostřeno na nikoho jiného, než Muslimy Ϡ.

Tato událost Americké půdy, je ne zrovna řadová událost. Nic k hbitým a jasným závěrům. Podle údajů z oficiálních Amerických zdrojů a z běžného mediálního balastu kolem je jasné, že počet obětí je významný. Nikdo nepochybuje, nebo nepopírá, že Amerika a Západ trpí přebytkem mobilizovatelných sil, a že jich mohou použít s likvidační efektivitou na př. na základě jednoduché pochyby, nebo prostě z vrtochu, Δ a že si mohou Amerika s NATem posílat své střely a stíhače kamkoli, kam si Amerika v zlosti, nenávisti nebo .... Ξ


Je dost zemí, které trpěly Americkou technologickou převahou, a dost lidí θ, kteří pamatují USA jako vrahy tisíců nebo dokonce miliónů lidských bytostí v jejich zemích.

Tato událost Americké půdy, je ne zrovna řadová událost. Nic k hbitým a jasným závěrům. Љ

Je to poprvé, co si kdosi uhasil hněv mezi hranicemi USA, jak naznačují média - tedy v oné hypotéze, teorii, předsudku, že činitelé tohoto aktu pochází ze zahraničí.

Nicméně protože tato událost nemá obdoby (precedentu), je tedy moudré, nakládat s ní pomocí běžných (předchozích) metod ... Д

Pokud je v hledáčku a cílem jedna nebo více Islámských zemí, jak uvádí média a informační služby určitých Západních zemí, pak by to ... vcelku zapadalo do obrázku, v němž se nám zdá, že Západ a Amerika si vezmou pod palbu leccos, jen aby otestovali nové zbraně. Я


Znovu klademe otázku : řeší předvařený a umělý příběh a Americké zaměření zbraní na určité cíle, jejich oslabení či zneškodnění za podpory Západních vlád samotný problém? Bude výsledkem bezpečnost Ameriky a světa? Nebo jsou výpady Americké a některých jiných západních vlád proti jiným ve světě, včetně nebo vedle první fronty na výsadně Arabských nebo muslimských územích, jedním ze základních příčin rozkladu stability světa současnosti?

Je jediné zlo onen 11. říjen 2001, a nic více není následkem tohoto a jiných činů? Toto je totiž hlavní otázka, kterou by Americká administrativa nebo Západní názor veřejnosti měl zodpovědět, s vším klidem a zodpovědností na prvním místě, tedy bez emočních přímotků a bez užívání starých běžných metod, které Amerika užívala proti světu.

Dvanáctého října jsme uvedli, že nikdo nepřekročil Atlantik do Ameriky se zbraněmi před touto událostí, vyjma Zápaďáků, kteří založili USA. Amerika je ten, kdo převáží zbraně přes Atlantik, aby šířily zkázu a smrt ve světě. Dále se také tážeme: nebylo používání Amerických zbraní, a to včetně oněch použitých proti Japonsku, před oním jedenáctým říjnem, dostatečnou přípravou pro používání jich obtížnějšími a účinnějšími způsoby? Nebo je jejich nezodpovědné užívání, a nepodložené, tak jako u každé utlačovatelské síly světa, tím, co udělalo z Ameriky nejnenáviděnější zemi světa, počínaje Třetím Světem, přes Středosvět až k civilizovanému světu, jak svět rozděluje chápání Západu a Ameriky?

Národní bezpečnost Ameriky a bezpečnost světa by určitě byla dosažitelna, kdyby elity USA, a ti, kteří pro ně bijí na bubny mezi vládami současného Západu, nebo jinde, přešli k zdravému rozumu, nebo racionalismu...ᾼ


Americký lid především potřebuje někoho, kdo dokáže říkat pravdu, s kuráží a čestně, jak je. Nemají dostat fanfáry a vůdce veselí, pokud se mají z této události poučit a dosáhnout pravého probuzení, ve stínu ohromnosti této události pro Ameriku. Ale svět, včetně elit a vůdců Ameriky, měl by toto vše říkat Americkým lidem, aby měli odvahu říkat pravdu, činit co je správné a nečinit, co je zlé nebo neoprávněné, aby se chopili svých zodpovědností k férovosti a spravedlnosti, aby znovunastolili rozum, vášeň, tak jak by odpovídalo duchu šance a schopnosti.

Návdavkem podtrhujeme, že podstanou náležitostí kompletního názoru Ħ na 11. říjen 2001 je schopnost porovnat právě tento čin s tím, co USA a jejich armády činí kolem světa; na příklad mezinárodní agentury uvedly, že přes 1 500 000 Íráčanů zahynulo kvůli blokádě uložené Amerikou a některými Západními zeměmi, s přídavkem desetitisíců, které zahynuly nebo byly zraněny ve vojenské akci spáchané Amerikou a jejími spojenci proti Íráku б. Stovky mostů, kostelů, mešit, kolejí, škol, továren, paláců, hotelů a tisíce soukromých domů byly zničeny americkým a západním bombardováním, které pokračuje dokonce i dnes. Když si přehrajete záběry této zkázy dostupné prostřednictvím západních médií, nepoznáte žádný rozdíl mezi tím, a oním, co se událo s dvěmi budovami trefenými dvěma Boingy, pokud nevykazují větší krutost, pokud tedy zamícháme zbytky mužů, žen a dětí. Jeden důležitý rozdíl zde však je: zejména to, že války s naváděnými střelami ʒ jsou pro zůčastněné něčím jako půvabná a ohromná hra. Naopak ti, kteří provedli útok 11. října 2001 tak učinili zblízka, a, představuji si, že s nasazením vlastního života, bez možnosti vzít zpět.

Myslím, že by se Amerika a západní civilizace měly zamyslet nad vnitřními důvody, nad tím, zač se zde útočníci obětovali, a že by to mohlo leccos smysluplného ukázat.τ

Když
½ 2. miliónu Íráckých bytostí zemře Υ, z populace 25 miliónů, kvůli blokádě, znamená to, že národ ztratil zhruba každého pětadvacátého člověka. A stejně jako vaše krásné mrakoborce byly zničeny a způsobily vám žal, krásné budovy a skvostné domovy řítily se na své obyvatele v Libanonu, Palestině nebo Íráku, pod palbou Amerických zbraní .. Ѓ. Jen na příklad Kryt Ameriyah, který byl používán jak civilní štít, přes stovky lidí, dětí, mladých a starých mužů a žen, zemřely pod Americkým náletem Ѫ.

Jedenáctého října jsme také nad Írákem sestřelili jedno z agresívních vojenských letadel.
-----
ϰ Ohledně toho, co se děje v Palestině, pokud vás Velký Bratr nechá v televizi sledovat těla dětí, žen a mužů, kteří jsou denně zabíjeni...

ы
Snad teprve, když Amerika pocítí bolest takovou, jakou jinak rozdává, snad teprve tím dojde pravé cesty a pravých řešení.

Vše co bylo provedeno Arabům a Muslimům Amerikou a Západem, nezměnilo Muslimy v rasisty; a nedotlačilo je k ponižování nebo provokování Západníků, kteří procházeli ulicemi Bagdádu, Damašku, Tunisu, Kaira a jiných Arabských velkoměst, i když Západníci, a zvláště pak Američané napadali Muslimy a Araby, něčím, co bylo skoro okupací Saudarábie, aby pak odpálili své zlé spršky palby proti Bagdádu, a když Americké nosiče bloudily Arabským Zálivem (Arab Gulf), a jejich útočníky denně shodily z oblohy tuny bomb a střel na Írák, takže jich sem dopadlo asi 200 000 000 kg, a to obohacených o slabý uran!! Všechno toto víme nejen my Arabové a Muslimové, ale celý svět. Ale jenom kvůli jednomu incidentu jednoho dne v Americe, prostřednictvím nepodložených obvinění η; Arabi a Muslimové, včetně některých s Americkým občanstvím, jsou ponižování nebo napadáni otevřeně a veřejně v Americe a některých Z. zemích. Některé Z. země se připravují k spoluúčasti na Americké vojenské akci, proti Islámské zemi (dále Islámským zemím), jak naznačují indicie. A nyní - kdo je fanatik?

Není tato solidarita - a s postupující akceptancí a akceptací vojenské agrese proti Islámským zemím mezi vůdčími silami Západu - nejkřiklavější formou novodobých Křížových cest a tedy fanatismu? Připomíná to Arabům a Muslimům válku Západu a NATa spuštěnou proti Íráku? ξ

Konečně, když vy, vládci (tedy adresáti celého tohoto textu a všech jeho zákoutí) respektujete a milujete krev svých lidí, proč tak snadno proléváte krev jiných, a to Arabskou a Muslimskou včetně? Pokud respektujete své hodnoty, proč nerespektujete hodnoty nás, Arabů a Muslimů?
Ŵ

Amerika lační po moudrosti, ne po síle. Používala sílu, se Západem, do všech krajních důsledků, jenom aby později zjistila, že tím nedosáhla toho, co chtěla. Budou jednou elity USA užívat moudrosti tak, že budou jejich lidé žít v bezpečí a stabilitě?


Ve jménu Boha, Nejvznešenějšího, Nejmilosrdnějšího


Zvěte všechny na Boží cesty moudrosti a krásné pokory, a diskutujte s nimi pokorně a opravdově, protože pán ví nejlépe, kdo sešel z cesty, a potřebuje opory.


 • Poznámky a evidence úprav a zásahů a zdůvodnění

(tento text nesmí být bez těchto poznámek nebo s jejich pozměnou či změněním jejich čitelnosti či významu šířen, nebo se šiřitel vystavuje jak z mé, tak z legislativní strany možnosti žaloby pro šíření desinformace, porušování autorských práv, revize antisemitských historických epoch, revize současné fáze chápání historie, vlastizrady a podobně.)

 1. ϑ
  přepisuji "Nastavily Vůdce chápat zodpovědnost" na úhlednější formu s užitím "vůdčích sil", čímž převádím na obecnější rovinu z hantýrky Machiavelliho politicko-pedagogické knihy "Vládce"

 2. ψ
  obklopuji terorismus uvozovkami: osobně zastávám názor pokládající užívání tohoto pojmu za netransparentní, zavádějící - nebezpečný typ obecnosti: čili předpokládám, že tak nějak by text vypadal, kdyby neprošel diplomaticky poučenou kontrolou

 3. μ
  vkládám ozbrojené namísto prostě síly, k podtržení souvislosti "...spojit síly ještě než...i kdyby to znamenalo válku s..."

 4. α
  měním co oni nazývají na tak zvanou. Mohlo by jít o ideologii, ovšem v daném kontextu je to stále i hraničně oprávněné, podlomit agresi takzvaností: neboť přeci jenom chceme zpochybnit protiúder, čili mapujeme pojmový terén. Lépe tu ještě názor nijak nediferencovat

 5. ε
  snad není pochyb, že neurčitý člen ukazuje na Američany ... takže předělávám na spojence

 6. Σ
  i pro další text měním "operaci", ve smyslu "teroristického útoku" nebo "agrese", na čin. I zde ještě Irácká strana jeví stránky objektivity, avšak termín operace svou snahou zobecnit se od jiných, bez vyšetření vzniklých termínů jako agrese, útok nebo nehoda a tak dále, tak operace s touto snahou není tak objektivní jako čin, navíc je to celkem matoucí, když i zbytek akcí a protiakcí často chápeme nebo uvádíme jako operaci. Termín čin jistě obstojí i u soudu jako totální neutrum.

 7. λ
  zde je do textu zasaženo hlouběji, takže by tu jinak stálo "nebo zda jsou určité snahy a návrhy udělány proti Islámské straně". Upozorňuji, že Islámská strana není žádná organizace, a že to znamená doslova proti Muslimům, vzato v rámci stran v této topologii sporu. Proto tato rozsáhlá bagatelizace nebo debagatelizace, jak libo.

 8. Ϡ
  osobně také podezřívám - nejen dle symptomů spoluobčany z ostrého antimohamedanismu (surová to podoba antisemitismu, pouze namísto balíku peněz turbany] - nýbrž i nepodloženě - některé - vlády z neomaleně protimulimských tendencí, takže osobně se zde již ohledně oprávněnosti nebo ideologičnosti rozejdeme, neboť já stále nic v ruce proti textu nemám

 9. Δ
  odstavec zcela změněn, na druhou stranu spíše opět podtrhováno, než abych "vyjasňoval"

 10. Ξ
  "nebo kam si Americké židovstvo usmyslí": dávám pryč, neboť tak jako půlka střední třídy čechů a tak dále, ještě stále, pro nepochopitelnost své neskromné bídy věří, stejnětak nyní tato pavíra panuje u Arabů, kde je právě ve fázi, v jaké byla zde kdysi. Ono je celkem jedno, kdo všechno své problémy svádí na Židy, když se v nich nalézá bez vysvětlitelných sedlácky důvodů: osobně se nedomnívám, že od Arabů hrozí nějaká obdoba Evropské genocidy, neboť ti jsou přeci jenom zvyklí střílet stále. Evropana zbraň snadno uchvátí... no prostě považuji antisemitismus jak za celosvětový problém a neduh, tak za něco v muslimské africe natolik hovorového, že už je vcelku jedno, zda nějakým antisemitským heslem vybavíme každou větu, nebo žádnou. Nikdy nakonec nevíme, kdo bude v dalším vyhlazování, ať už Arabů, Židů, nebo Zápaďáků ... nebo Číňanů a tak dále - první. Bez tohoto hovorového přídatku se odstavec jeví vcelku konzistentní, tak mi tento střih odpusť, kdo můžeš. Krom toho v Africe se běžně mává vlajkou Hitlerrajchu, a rozhodně tomu nelze přiřazovat stejnou výpovědní nebo expresivní hodnotu jako u nás: u nás může hodinovou vlajkou mávat akorát totální prase nebo idiot, v Africe za tím vidíme již spíše čistou provokaci: mávají prostě proto, že můžou, a nás to nasere. Jistě to má i jiný, i historický podtext, ale rozhodně za tím vidím něco úplně protikladného, než Evropské hitlerování ... asi ne andělsky protikladného, ale přeci jen komického. A to zkrátka bez ohledu na ideologie, revizionismy, vlády, vědy a národnosti. Proč? Protože mi přijde směšný, nebo alespoň pitoreskní celý "hluboce morální západ", takže jelikož antisemitismus považuji za na jednu stranu nemoc mozku z nenažranosti a bídy, a na druhou stranu za pěkně stupidní soubor znaků, a jelikož je mi celá třetí říše jako všechny jejich říše, až po tu údajně naši, a také všechno od ř a r, a protože především chápu jako viníky Evrogenocidy evropany, a Hitlera jako bílou ovci, jakousi antisemitskou superstar, tak osobně s tím vším, co už Evropa tak ráda nazývala bojem za humanitu nebo křesťanství, nebo jak svá zvěrstva porůznu nazývá, vedle civilizace, tak s tím vším, už je mi jakási papřiblblá vlajka, vyrobená prostě z barev a hindských nebo indských nebo budhistických či keltských i snad symbolů - je mi ukradená. A jakmile je mi něco ukradeného, a někoho, kdo evidentně trpí, s tím vidím mávat těm, pro které je to skoro sexuální tabu, do televizních kamer: pak to zkrátka čistě pro ten výsměch "nám" - platí. Alespoň já si tak s tím postačím. Ale samozřejmě tím nijak nechci rozmělňovat úlohu antisemitismu mezi nejen muslimskou Afrikou. Rasové formy antiutopie jsou všude po světě předpodhoubím válek. Ať už rasových, občanských, náboženských, nebo mezikontinentálních

 11. θ
  zde si dovolím sám zaznačit první střední příznak ideologické práce: země trpí, ale někteří lidé ví, kolik lidí zemřelo... ale zatím nic úplně demarkujícího dokument, dejme tomu náznak, než přímý nepřímý důkaz. ještě stále chybí zaměření ideologie a pod. Tedy pokud si někdo chce věřit nebo rozvádět tento dokument už v tomto bodě jako především antisemitský, nemám námitek, ale s člověkem, který na tom může od tohoto bodu tvrdě trvat, nemíním vést libovolný typ diskuse, pokud nepředloží jasné důvody dosavadního textu, které by vyvracely minoritní funkci antisemitského pošprkávání. minoritní používám proto, že je mi to zatím dosti málo, abych považoval dokument za předběžně zhodnocený: ideologii bych zde očekával jinou, než pouze "nesoucí znaky" antisemitismu. takových je

 12. Љ
  Je otázkou zda doslovné opakování již tedy fráze je předmětem neúcty, nebo zda byla nadiktována nešikovně, nebo z přílišné strojovité úcty. Je to asi tak jasné, jak nejasné by to zůstalo, i kdyby to bylo provedeno Ctrl+C Ctrl+V metodou. I pak by to mohlo být opakováním výchozího stanoviska. To je možná příliš obecně osazené příslovci, tak aby si v něm ti bez úcty našli neúctu a ti s úctou soucit. Nevím. Zde bych se nějakým příklonem usvědčil z zaujatosti.

 13. Д
  ..."které může použít kdokoli s technickými a vědeckými kapacitami USA a Západu?" - tento dovětek jsem vyštíp, neboť mi vůbec do textu nezapadá. Leda, že by šlo o nějaké strašení zhůvěřilých mas "silami západu". Bohužel vypadá slepenec více jako snaha o cosi smysluplného. Pro mě tedy druhý výštipek, ale opět vcelku slabota. Leda by jich na konci dokumentu bylo alespoň deset-dvacet. Mimoto celá tato věta je snahou, vcelku oprávněnou, ponoukající k obezřetnosti v závěrech, neboť svět tehdy byl v panickém strachu a filozofických tendencích nabádajících k tvrdému protiúderu (ale proti komu?], a tak možná také podivně naroubovány termíny Amerického právního systému, který se vyvozuje z existence procesních vzorů: pokud se již čin stal, přihlíží se k způsobu vedení soudu i k šířce trestu (nebo způsobu jejího stanovení]. Tak konečně možná i ona vědeckost a techničnost měla Západ chytnout za pomalé vědecké srdce, aby si uvědomil, že není radno být ukvapený. ...A že válečné kydy často bývají vrtošivé, že. (http://sah.blog.cz/0910/terorismus)

 14. Я
  v tomto ohledu nutno objektivně zpracovat a prodiskutovat původ různých materiálů, které se po "neutralizaci" Íráku uvolnily, a které často nasvědčují, že byly použity nové zbraně. jde o původ těchto videjí aj., a o účinkující a jejich autentičnost, rozhodně nejde o to, zda, a jaké zbraně si v Íráku kdo používal. Pokud by šlo o toto, pak už by se musela dělat revize i Hirošimy. Což by se mi líbilo... ale v této věci to hraje nižádnou absolutní roli.

 15. opět jelikož je tato věta vcelku racionální pobídkou k vychladnutí a úvaze, než ke křesťansky motivovaným dýchánkům militarizace a hněvu, jichž jsme byli v Americe po 11. říjnu svědky, byli-li jsme tedy vůbec čeho prostřednictvím našich masmedií svědky, odtrhávám "a kdyby se Amerika nadále nespolčovala se zločinným spiknutím Židovstva, které dávno osnuje svou světovládu za obracení světa do krve a temnoty prostřednictvím zneužívání a využívání USA a některých Západních zemí". Zde je totiž dobře vidět, že na př. vláda, která se cítí nespravedlivě napadána, nebo lidé, kteří se cítí nespravedlivě v zaměstnání odměňováni, nebo masy, žijící v nespravedlivých bídách a jejich kultura, bez viditelných důvodů se rozpadající, že tyto hledají oporu u někoho, kdo by mohl být nestranný, a když ten, bez i jen možného důvodu odmítá pomoci, arabský duch si poradí historickou přesmyčkou, a klade nad své ještě vcelku racionálně rozpoznané tyrany, i nad bezdůvodně odvrácené obhájce sílu magického Sionismu, který je tak mocný, že všechny proti nim zmanipuluje do takové formy nespravedlnosti. Takto to funguje i v mnohém českém názoru dodnes: apatický spasitel, především sama sebe, musí si doplňovat nějakou božskou moc nespravedlnosti, čili deitu zvrácenosti: a kdo jiný, než pro podvědomé křesťanské psychokompenzační mechanismy nepříjemný: Žid. V tomto ohledu pro Evropu jistě také platí filištýnství hladových a nenažraných, že si vybrali právě Žida: vždy obratný obchodník... nadejde-li zůčtování, každý se na Židovském majetku napase. Ale takto rozhodně semitoantiutopická fobie nefunguje v arabských zemích! Tedy doufám, že ne... spíše bych zde volbu Židů pro zbožšťěnou a mystickou kriminalitu a zvrácenost hledal co do kořenů v africké válečné a kořistnické historii - kde se ostatně jako zvrácení ukázali všichni národové: Židé toho mají jasné doklady v Zákoně, Arabi v Koránu a jeho některých předpisech a zápisech. Proto bych předpokládal, že je právě v arabské africe možné nastolit cestu rozumu a bádání namísto předpokladů božské zvrácenosti Židů snadněji, než v Evropě - protože dosud Africe, a to nejen Somálsku, nikdo nepodal pomocnou ruku, natož, aby vyjádřil soucit se společenskou dysharmonií a rozkladem, a ukázal na možnost spletitých celosvětových důvodů, které mají jiné rozuzlení - než geniální zvrácený rozum, který chce všechny trestat a vyhlazovat. V Evropě naprosto chladná diskuse s antisemitismem, která by jej přeměnila na konstruktivní proces pátrání a pozvolné společenské revoluce, není tak možná, jako v Africe.

 16. Ħ
  přeměňuji "Dodatkem uvádíme pro Americký lid, že" na "podstatnou náležitost názoru". myslím že je to tak zbavené chybného zaměření, které by tehdy, a možná snad i nyní, samy civilní Američany pobuřovalo, když někdo tak ideologicky rozpřekroucený gavrmentem pro názor plebs, chce umět plebs poučovat. mimoto je opravdu spíše obecně nutno následující úvahy Husajna vzít v potaz, než by to mohlo být nutno právě jen Americkému lidu. Toť prostě slova strachu - proto je destigmatizuji a přepracovávám.

 17. б
  čímž se snad míní Kuvajt. o něm zajisté dodnes nemáme jasné a nezvratné údaje a názory: měli -li bychom, ztěží by byly možné tak žhavé diskuse

 18. ʒ
  vystřihuji, že jsou to naváděné střely Ameriky a Západu: myslím, že to platí pro veškerou "válku dálkového navádění" - ať už střel, nebo letadel

 19. τ
  celé měním z původního "Z tohoto důvody také, Američané, a celý svět s nimi, by měl porozumět důvodům, které tyto lidi vedly aby (takto) obětovali svůj život, a tedy proč se takto obětovali, a proč tímto způsobem" (For this reason also, the Americans, and the world with them, should understand the argument that made those people give their lives in sacrifi, and what they sacrificed themselves for, in that way.); myslím totiž, že volba cílů - mezinárodního měnového fóra, není něčím, co lze shrnout jako "útok na USA" nebo "útok na demokracii" - to už tedy vůbec ne. Totiž lze i říci, že MMF oni teroristé zvolili podle textu "Revoluce!", Egona Bondyho, tedy českého filozofa. A to už vrhá na "důvody" onoho říjnového činu jiné světlo, než ubohé klopejtání kolem "revizionismu" a "neúcty" či čeho. Každý zločin podle mého názoru jasně ukazuje na určitou Foucaultovskou sadu artefaktů, které, kdyby byly poddány výzkumu, mohly by svým jasným vyřešením celou následující řadu podobných zločinů eliminovat. Odmítat vžít se do antisemity, "teroristy" nebo "psychopatického pedofilního vraha", je něčím zcela pochopitelným pouze na psychologické a traumatologické rovině, na rovině reakce je to příznakem pouze stability a rozšiřování takového násilí a jeho přidružených nálad a názorů, typů diskuse.

 20. Υ
  vyjímám "podle západních pramenů" a "kvůli Americké blokádě a agresi" měním na "kvůli blokádě"

 21. Ѓ
  po třetí vyjímám "v rukou Sionistů". konečně zde by bylo v jiné verzi záhodno právě toto ponechat: neboť tak, jak to Husajn klade vedle sebe, je poměrně důležité. když se vcítíte do arabů, a uvědomíte si, že jste neustále někde právě jen vy pod kontrolou a pod palbou ... pak jistě lze zvážit, zda právě tyto dojmy netvoří vůbec jediný podklad k "vzniku terorismu", tedy vedle dostatečné bídy, která pak takovou reakci vyčlení, sjednotí a spustí. A právě proto je zde důležité nahlédnout užití Antipansionistické "tradiční pavědy", neboť jistě v bídě a neustálém konfliktu právě Arabů a Muslimů se západem, když objektivně vzato, západ opravdu není schopen srovnání jasných fakt, zatímco Hirošimu a Terezín si srovnávat dovolí, tak právě v této superbídě a superbezpráví, spojuje se hraniční pud sebezáchovy, hledání opory, řev po spravedlnosti, toto vše, vcelku ještě oprávněné, spojuje se právě dohromady, teprve v rámci antisemitské pověry: neboť pro to jiné vysvětlení úmorně trpící nedostatkem spravedlnosti a mezinárodního pochopení nemohou již najít! Proto i po třetím vyříznutí Praštěné Sionizace problému z překladu a zobecnění dokumentu - netrpím dojmem, že bych něco důležitého ze souboru výpovědí, které zkoumám co do ideologie, vyrval. Hledám tedy samozřejmě jinou ideologii: Arabskou antisemitskou ideologii považuji natolik za triviální balast, tvořící vysvětlení kdejakého bezpráví takřka "v hovorové řeči", že nepředpokládám, že právě tak by měla být tím nejpodstatnějším z vědeckého hlediska na těchto Husajnových otevřených dopisech světu a Americe. Nebezpečný jistě je, ale ne tolik jako jeho Evropskoamerické odnože a sofistikované varianty, a rozhodně má být řešený právě dialogem a pomocnou rukou, nebo aspoň minimálním soucitem s Araby a Muslimy, který posud není ani minimální a ani alespoň nulový. Rozhodně násilí páchané z jakkoli podložených tvrzení a postojů na Afrických zemích, nebo i na Asijsky-Muslimských povede právě k zostření tohoto antisemitismu minimálně do těch podob, jaké u nás byly zvykem celé dekády let před druhou světovou, a jaké u nás stále hojně kvetou dodnes.

 22. Ѫ
  jistě chybí pojem jaký dnes máme o Hamburku či Nagasaki, právě pro civilní oběti novodobých válek. ale vůbec nejhlouběji chybí zkrátka válečný soud, který by neuzavřel žádné vyšetřování, dokud by se na jeho výsledcích neshodly všechny svědecké země, a dokud by závěry nebyly bez otázek pro země ostatní. tak, jak je dnes vykládán každý novodobý "konflikt", tak zůstává na nás přihlížejících jedincích, abychom si jeho význam a strany zrevidovali. Současná společnost nenabízí k svým průserům ani jedno kloudné vysvětlení, ani jeden mezinárodně reakceptovatelný, a tedy konsenzuální fakt. Potud ještě dnes se teprve završuje naše vědění o věcech druhé světové války, a to tak, že si dosavadní lidstvo jaksi postačilo se středověkými metodami "zákazu revize" a "označování za zlé". To však není princip udržitelný, a dokud se historické vědy v tomto ohledu hrubě nevzpamatují, a nezačnou brát v potaz, že není třeba dokola označovat fašismus za zločinný, a označovat Hitlera za bestii, nýbrž, že je třeba zakázat zakazování jakéhokoli tisku, a že naopak zlý tisk má ihned vyvolat schopný protitisk: a když teprve někdo nestátní zakazuje "svým" číst protiliteraturu, pak se jedná o ideologický zločin, a nikoli, že je zločinem cokoli o někom napsat. A jistě, když se nám jako poskytovatelům nelíbí to, co si u nás někdo o někom píše, můžeme ho prostě hospodárně vyhodit: na internetu by především měli poskytovatelé informačního prostoru mít určitý názor: takže pokud se někde chtějí fašisté vybavovat o vyhlazování, což se dnes široce děje, pak by měli být tací, kteří organizují narušování těchto diskusí z roviny vlastního vstupu - když společnost považuje ten který názor za špatný, nemá jej zákonem potírat, ale má se sama organizovat, a vyhledávat tyto spolky, a věcně je napadat.

 23. ϰ
  V tomto hluboce Orwellovském odstavečku již nahrazuji Sionisty Velkým Bratrem, a odtrhávám zbytek: je vcelku jasné, že původní chatrný antisemitismus v případě Palestiny nabývá již jasných forem a hranic. Konečně současný Evropský názor je ohledně Palestiny opět Antisemitský. Raději mít na všechny obyvatele Palestiny spoustu horlení a nadávek, než nějaký interkonfliktní názor. Zde tedy uvádím zbytek odstavce: "pokud vás nechají v televizi sledovat mrtvá těla žen a mužů denně zabitých Americkými zbraněmi, Američanů podporujících Sionistický živel, bolest kterou cítíte se uklidní." Dodatek s bolestí nedává smysl, pokud tedy nemáme "my západní" (já se k nikomu nepotřebuji připočítávat) být právě tak zvrhlými, že nám tedy tento dovětek předkládá naše uspokojování se nad mrtvolami z Palestiny. Jistě, jinak, fakticky západ zbrojně subvenuje Izraelce, nebo Židovský stát, chcete-li být nepřesní, a pak západ do toho ještě subvenuje morálně Palestince - no prostě je v Izraeli západ tůze užitečný. Tfuj!

 24. ы
  Buď lze tuto větu chápat jako bezvýchodné přemítání o možném zvratu dosavadních strašných procesů, nebo jako typicky Africké: a to jak arabské, tak židovské - odplatové, mstitelské "když pozná krev, kterou rozlil našim dětem". Ale mluvilo se tu snad o názorech, srovnáních, klidu, rozumu, odříkání se hněvu a msty..:?

 25. η
  Zde by opět leccos uvedl do pořádku, tehdy, dodnes chybící mezinárodní protiválečný soud, který by mohl udávat hospodářsky efektivní změny, a nikoli tresty. Určitá realizace rozumnosti, racionality, které se zde Husajn proti nepodloženým a na příklad "preventivním" válkám dožaduje. Dnešní války ospravdelňují údajná fakta údajně z údajných tajných služeb. Ale co je to tajná služba? Soud? To asi zdaleka ne. Natož aby byla něčím, co je nestranné. Jistě, může být prospěšná, ale rozhodně nikoli jako ústřední vykonavatel mezinárodního násilí: a už vůbec ne, jako argument pro veřejnost.
 26. ξ
  Myšlenka o křížových výpravách je na tu dobu dosti nadčasová. Další věta oslovuje přímo ostatní Arabské nebo Muslimské země, aby se Íráku zastaly. Dosti filosofická poloha na žadonění o pomoc, když ostatní svět už dávno nic takového vyslyšet neuměl, a milost udělit nechtěl. Jistě dodnes ztěží kdo dokáže, že tehdy v Íráku byly nalezeny libovolné podklady pro ty důvody, které sloužily jako podklady útoku (tajné služby nalezly jaderná zařízení - tedy útok - žádné zařízení po útoku prokazatelně nedoloženo, nemýlím-li se)
 27. Ŵ
  Myslím, že tyto dvě věty jsou úroveň humanity, na kterou si Západ může ještě dlouho hrát, a se kterou dlouho nebude mít naprosto nic společného. Je také otázkou, která žádá důkladného přešetření, a to tedy důkladnějšího, než jak jsme zvyklí blábolit kraviny z kateder na žáky o fašismu či komunismu, co, jak, a proč opravdu byl Saddám Hussein. Biologická genocida mne neuspokojuje, dokud nemám nezvratná fakta: důvody, kořeny důvodů, okolnosti, jiné účastníky, falešná provinění pod kterými byli jiní Íráčané vyhlazeni, dostatečně očištěná a shrnutá fakta o předchozí spolupráci CIA s Husseinem, a další tyto věci. Holé konstatování, že je to tak, protože to tak je, je u Hiroshimi, Hitlera i Husseina: holý blábol, nezasluhující než opovržení dosavadní politizací dějin - a tedy pedagogiky a práva.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama