NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Delirium

8. března 2011 v 20:42 | EndolphinedFuturist |  Archív z rubriky nezařazeno
Jakto, že když městský strážník způsobí vážná zranění bezdomovci, a třetí osoba o tom podá hlášení odboru kontroly policejního prezidia, nikdo není potrestán? Jakto, že se rozhodující osoba prezidia spokojí s odpovědí magistrátu, že provedl kontrolu, když k tomu není schopen doložit žádné doklady. Jakto, že statistický úřad může dodávat ministerstvu vnitra údaje o pobytu osob, které jsou zcela intimní, a zahalovat se do "pomoci hasičům"? K čemu potřebuje sčítání lidu údaje o partnerství a náboženství? K čemu o vzdělání? Není snad ministestvo vnitra schopno vyžádat si údaje od příslušných úřadů v transparentní záležitosti? Není otázkou, zda je něčí povinností udat své náboženství, ale je jistě otázkou, kdo má právo přístupu k takové informaci. Dále, jak budou informace zpracovávány, pro jaké účely a jakou dobu? Nemá náhodou statistický úřad poněkud volnější ruce, aby takové informace pustil lépe, než příslušné úřady, podléhající ústavě? Nadto pak kontrola úplnosti konkrétních údajů o náboženství, kterou je možno připsat "pracovnicím zběhlým v terénu": soudružkám pošťačkám, které mohou ke každému formuláři udat, na př. křížkem či kolečkem, nakolik jsou informace o náboženství správné, či úplné! A k tomu ono lákadlo: už nemusíme udávat majetek. Bodejť, vždyť nám jej po posledním efektním sčítáním efektními posuvy v cenách komodit a podobě bankovních služeb rozebrali. Nyní se tedy bude dít co? Budou nás tahat k soudům, že jsme toho či onoho přesvědčení, nebo, že máme partnerský poměr? Nebo paní pošťačky doplní do prázdných kolonek o náboženství, že osoba odebírá od poštovního pultu HALÓ noviny, neboť jakmile bude na stole zákon druhého odboje, budou moci začít procesy s komunisty dle přesvědčení? Co má znamenat zkrácení možné doby ztrávené v knihovnách na internetu a zpoplatnění prodloužení přes hodinu? Že by pošťačky a ministerstvo vnitra? Není jistě náhodou Fišerova protiústavní dočasná vláda, že? Obzvláště když zákon platný pro sčítání lidu pro rok 2011 byl napsán roku 2009. Skoro se mi zdá, že ilegální IQ testy, které jsem prodělal na gymnáziu, tedy takové o jejihž účelu jsme nebyli spraveni, natož o jejich původu, vydávají zhruba průměr středoškoláků na 118, podle čehož nejlépe jest sladit parlamentní diktaturu, a sem tam ji okořenit osobnostmi menšin a populárních názorů. Že by cenu mléka a mléčných výrobků diktovali ekonomové, sdílející zhruba ten názor na zemědělce, že mohou napříč celou unií mléko vylít, nikoli protože nikdo syrečky nechce, ale aby byly drahé, a aby hladina stroncia z doby Černobylu udržovala inteligenční kvocient zhruba na těch 118, protože pak lze ústavu porušovat a přepisovat takřka průběžně až do doby než začne zakazovat výstřední budovy a zavírat výstřední náboženské skupiny, popř. ovládat dokonale systém sociálních dávek mimo zorné pole zákona. Nechápu kdo má právo vědět o našich partnerských poměrech, byť smyšlených, nechápu, kdo má právo vědět, o každé osobě kde pobývá, aniž by k tomu potřeboval přístup k trvalému bydlišti a přechodnému bydlišti, kteréžto jsou jediné zákonem chápané okolnosti osob a bydlení. Vyzývám veškeré náboženské skupiny a veškeré velmi přelétavé nájemníky aby toto policejní sčítání lidu odsoudili. Statistický úřad nemá právo získávat takto ucelenou informaci o osobách, rodných číslech, bydlištích, vztazích, náboženství, vzdělání, jazycích a tak dále. Takové informace mohou čerpat pouze dobrovolné statistiky, a nikoli úřad který obchází úřady ostatní, a to pod pohrůžkou z předchozího sčítání a rozkrádání pomocí oddlužovacích formací přesně otypované pohrůžky pokutou deseti tisíc, mířící přímo na slabší sociální vrstvy vyššího vzdělání. Ten kámen do BIS patrně jako všechny teroristické činy předznamenal to co se děje zde. Milice v rusku se staly policisty, pošta v čechách se stala tajnou policí, neúředním nástrojem politiků pro regulaci a reflexi konkrétních náboženských a sexuálních sociálních prostředí prostředky sociálních dávek. Budeme příště muset statistickému úřadu dodat i své názory na určité země, nebo co si myslíme o tom kterém filmu, na který si uvolnili poslanci velké peníze, aby mohli podporovat ty pravé, své, masové přeučovatele pohledu na dějiny a pod.? Jak dlouho ještě nutno vyhlašovat defenestraci? Tímto žádám veškeré občany aby vůbec nevyplňovali alespoň údaje o náboženství a sexuální orientaci, nikdo nemá potom právo po vás chtít deset tisíc, když si v těchto kolonkách prostě sprostě neuvedete nic. Nebo vás pošlou soudy k psychiatrům, aby vaši orientaci doložili soudu, který má rozhodnout o vašich posledních penězích? Spočítejte si to: 200000 křesťanů odmítne nebo zalže x 1000 a hned má naše politická CIA v kapse dvě sta miliónů navíc. Také žádám spolky na ochranu lidských práv aby udělaly veškeré kroky k pozastavení a prošetření celé struktury tohoto sčítání lidu, a tedy především aby bylo přinejmenším zveřejněno, kdo bude odpovědný za rozšířená spojení informací (spojení rodných čísel a přechodných bydlišť možno určitě velmi dobře rozprodat, do miliard kč). Najděte urychleně podporu těm občanům, kteří nesouhlasí s další nejasnou obludností, která se v tomto podezřele vyzývavém sčítání podezřele vytunelovaného poštou už dostává jasný obrys.

- - -

Jekuza Vaňátko děkuje mnoho
(Erodovaná historická verze (agitovaná patologická averze))

Čeho se v tak zvaném Češku nedostává? Jistě je to všem známo: diktatury. Ono totiž asijská inflace AAAAAAAAAAAAAmléka tak nějak koresponduje s průměrnou inteligencí čechů a to k tomu koresponduje s poslaneckou koalicí. Nechci nikomu nic zazlívat. Jistě poslanci schválí nový záCCCVBBkon, když jim několikráte jAAAAAAAAAAeště ometeme o hubu, že jaksi dočasná vláda, jaké se nám dostalo už sama byla dosti experimentem, jak čecháčci naloží s faktem, že politici kteří neuspěli dle ústavy změní ústavu, aby mohli dosadŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠit nezaujatou vlAAAAAAAAAádu "odborníků", no a tu nakonec řídit a štelovat. A nyní naopak, kde se vzali tu se vzali, asi proto, aby takto slibnou ústavu mohli absolutně rozorat, v diktátorské formě. Óh má demokracie, jak jsi krásná, a jak rozumíš, kdo je diktátor: ti s pDDDDDDDDDDDDDenízkem za radárek nejsou pan diktátor, ať už si nastavují OSN podle pravidel kterými sami neprojdou, či ať už si vetují cokoli co by jaksi moEEEEEEEEEEEEEEhlo i chránit, a ti vzdálení a toliko podobní rasové náladě našich domácích miláčků, ti jsou pan diktátor. Hm.
Dělám si srandu. Chybí nám totiž mléko, máme výhodnoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSu úřední unii, výhodné hranice, a výhodné bůhví co, ale Německo, HolanČČČČČČČČČČČČČČČČČČdsko, Polsko, Británie ... všichni lijí mléko dosyta po poli. Je to velmi zajímavé, když je to jaksi zdravoSDFSGSSSSSSSFGBVtně závadné, hlavněBBBB intelektuálně, nemíti přístSSSSSSSSSSSup k mléku. A co na to zemědělci? Ti jsou přeci BIO. Nebo nejsoAAAAAAAAAu? Spíše máme bioposlance, kteří udělují bio svým f(ia)rmám, a na tom tak děsně bohatnou. Pardon, tloustnou. Jistě, pánové, stroncium! To je asCCCCCi vše, co řeknete když jde o Černobyl, že? Ha ha.
Tedy chybí jistě jakési kolečko asi i pánům úředníkům, zejména těm Španělským, že v europarlamentu ještě nezatočili s HolandsAAAAAAAAAAAAAkou většinou, co se týče mléka. Nebo, že by v europarlamentu měli pánové Španělé stejný problém jako pánové davoví čečši se svým pořiťbirem? Na tom jistě cVCCCCCosi nutno prozkoumat, a zahloubat sAAAAAAAAAAAAAAe též nad módní diakritikou těla: bez tuku, odtučněné, umělý cukr. Pijeme vápno, jíme vše ze zrní, jen bez toho kouzelného prášNNNku uvnitř. A proto jsme tak skvělí, chytří, rasističtí a závistiví. JistČŘČŘČŘČŘČŘČŘČŘŘŘČŘČŘČŘČŘě to působí i na katolickou církev, že se domnívá, že její posice už není dávno ani pasé. Dělám si bžundu, pasé je akorát Papežský úřad, tedyNBBBNN pokSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSud uvažujeme soudobé chápání církve důsledně.
No a jistě chybí jistá věc... Je to taková velká, jak pan umělec rád podotýká, aby obránil turistický papežát radnice města Prahy, fašistAAAicky futuristický, pardon futuristická, velká věc, jejíž barvy jsou jistě asi tak ztěží zapamatovatelné, jako mléko, stav sýráren, stav dobytka a nemocí s ním spojených, prostě jako ústava, zákon, smlouva a její porušení: ptám se tedy vážených idiotů, ať mi mistrně a hluboce osvětlí, jak se to dělá, že se ústava mění v parlamentu, jak se to dělá, že se knihovna zakazuje po dokončení schválení úplně někým a něčím jiným, nadto soSSSSSSSSSSSSSSSutěžně osvědčeným, jak se to dělá, že existuje dočasná vládSSSSSSSSSSSSSSSa, a konečně jakpak se vám píší zákony a diskutuje s opozicí, když je vás takřka plný hrnec?
A vy, pánové, chcete jaksi navigovat kormidlíčkem k demokracii ropou obtíženou Libyii? Hm... toť věru duchaplné. PatrČŠČŘŠČŘŠČŘně i tam chcete odebrat lidemSSSSSSSS mléko, nSSSSSSačepovat sSSSSSSi benzin, a zaSSSSSse odjet? Ale kam!
Vás tak všechny do lochu, od Hitlera přes Stalina ažVBNBVNBV po Obamu, vyjma ClintonovýcERTEh a Ahmadinejadových, ti ještě jakž takž vypadají lidsky, v porovnání s vaší lusou, která "osvobozuje" elektřinu, "dodává" solární energii nebo "ochraňuje" lesy. TfWWWWWWWWWWWWWuj. Berte to jako urážku Všech státních činitelů napříč Evropou až přes Británii do USA. Jděte se se sSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSvou ideologií demokracie zeblít pod okap.
Kromtoho byste měli jaksi přidat knihovnám, a niSSSSSSSSSSSSSkolWWWWWWWWWWWWWWWi zakazovat nepCCCCřímo internet! Is it cleaAAAAAAAAAAAAAAAAAr, shitsuckersERTER? Mimochodem vašemu gangu ty kabátky sluší, když se tak porůznu ubytováváte v takových zapadáWWWWWWWWWWWWWkovech, jako je ten můj. WWWWWWWWWWWWWWWWDěláte nejhorší chudině chůvy? Zvu vás všechny k sobě do bytu, mám tu pro vás dostatek násad od košťat, tedy věcně dvě, čili doufám, že než vás jimi domlátím, jedno alespoň zlomím. Hu hu hu. BCCCCojte se. Neumíte reformovat, tak si už nakupujte brnění, protože ... a proč vlastně. Vždyť jsXCVRte tak ubozí, se AAAAAAAAAWWWvšema těma mSSSSSSSSSSSSSSSSSSediálníma hvězdama justice, tradice a spravedlnosti, že už taky můžeWWWWWWWWWWWWWWWWWte rovnou do superstar s Americkým gavrmentem. Můžete jodlovat a nakupovat zbrojní techniku pro AmerikuWWWWWWWWWWWWW, jistě, to naše ekonomika vůbec absSSSSSSSSSSSSSSSSolutně potřebuje: okupovat Afghánistán. Kolik berete od USA, když jsou úplně na dně? A pardon, prý si půjčí od Číny. Ale tu vy přeci nemáte moc rádi... To je guláš to je guláš. Maďary na vás, a Slovenský prej fašisty na vás, vy chátro jedna nabíledni. KorupcAAAAAAAAAAAAAAe, korupce, všude samá korupce, nedělejte ... ehm... co cože? Nutno ještěBBBBB poopravit vcelku z exaktních důvodů tento text, tedy dDDDDDDDDDDDDDDDDDodávám, že Indicko-Íránská kooperativní inDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDWWWWWWWWWDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDflace mléka obsahuje jednu nulu tam, kde vy máte IQ průměrného národňana. Ach... ekonomika je ohromně relativní, avšak jisté věci ví moc dobře: máte hovno, SSSSSSSSSSSSWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSnemáte-li ve svém aparátu mléko, Indii, Írán ani nuly. Tak kolik mi pánové soudci hádáte natvrdo? Já bych si dal tak deset. Ale pardon, moje sociální dávka totiž stačí tak k zadlužení se v bytě co stojí tisícovku za měsíc a nemá ani vodovod, ani bžWWWWWWWW, co nájemcům nekoupím, takže pokud nejím, mohu kouřit, a poDDDDRRRTTTRkud nekouřím, stejně se zadlužímDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD a mohu z pracovního trhu co? Vypadnout na ulici! S tímhle se jděte opravdu hodně hluboko do lesa. SmrdWWWWWWWutý rasisti s kravatama.
A druhej odboj, si vy pamrdi strčte hodně rychle nazpět tam, odkud jste si ho vytáhli: protWWWWWWWWWože aby nám tu chodily nějaký zkurevný vyšoustaný úchylové střílet do dědků a bab co si koupí trochu jiný tisk, a bylo to pod "okem zákona", to si rychle radši rozmyslete, SSSSSSSSSSSSSSSSSa můžete váš úplně zvrácený ústav pro zaSSSSSSSSSSWWWSSSSSSSSSSvádění totalitních režimů použít pro stavbu původní knihovny, snad alespoň do základů by byl dobrý, podle původního plánu na původním místě, nebo tohle všechno velmi rychle zXCCCVXCVXCVmerčí cosi jako OSN. A pokud i OSNWWW je Vaší utkvělou fysiologickouDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD představou, pak nás doufám vymlátí Číňan nebo Azbestový Japonec atomem dřív, než dotáhnete ty svý splašky na vrchol svinstev. A pokud se odhodláte skrz tento text působSSWWWWSSSSSSSSSSSSSSit léčFFFEEEEEEEEEEEEEEEebnými prostředky, no, pak už je to k Haagu (něco jako obtěžování vládou po internetu).
Mimochodem bratr se mě ptá, zda bych mu někdy za tAAAAAAAAAAAAAAAAmy poWWWmohl v lese cvičit psa, co bystSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSe mi poradili? Když jsem podobné věci říkal paním doktorkám radily mi zajít na pracovní úřad a poslouchat SSSSSSSSSSSSSSSSSSmaminku i bratříčka. Chce tedy ji cvičit, protože WWWWtrhá sousedům zvířata, aSDFDFFFFFby ji maminka nenechala "vypreparovat", pomocí stupňování agrese, jako je trhání rukávu, a hledání věcí, třeba vlastních. Nebo taky chce "rajon". Nevíte co to znamená? Já ne. Ale nato, že si tak často člověk odpočine vprostřed silnice, zváště když media chrlí hnůj, r. 2007, ku př., na Írán, a o nutnosti jej vybombardovat, po všech těch žvástech kolem Íráku, pak si chce ublížit, a ohrožuje dokonce ostatní, a tak SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSchápe i maminka i bratr většinu mých politických názorů. V tomto ohledAAAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWEEEu mi i mé okolí často pomáhá nabídkami psychiatrické péče, a maminka mi tak dokonce pomáhá při nezaměstnanosti proti stySSSSSSSSSSSSSku s otcem. Mimoto mají jakýsi problém s majetkem, a možná i s děděním, čili. No já nevím, stejně jim ho pak zabavíte vy pro sebe, ne? Tak jen bych poFFFFFFFFFFFFFFFFžádal o radu v tom cvičení fenky v hledání a rafání, aby nepoškozovala majetek, tedy chodící majetek sousedů. A že prý, když mám tedy cvičit pejska, a přitom chci aby předtím prošel cvičením normálním, že prý jím projde tak do dvou týdnů, že se bratříček brzy ozve, aby mne nechal v nočním lese vyčuníškovat princeznou proSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSti kastraci. Budeme tedy pejskáčky, aby nebyli potrestáni fyziologicky, rozvíjet v agresi, aby nepoškozovali "slepičky"? Pokud odpovíte správně na toto,DDDDDDDDDDDDDD pak si klidně reformujte vše tak úspěšně, že vám to kdejaký blb může jen a jen závidět.
I chudák blesk umí sponzorovat nemocnice, a vy, kteří na něj tak plivete, že tedy jako by to a nebo, což já patrně nedělám, vy sponzorovat, na př. jedním ultrazvukem neumíte? Hm. Dejte si mlíčko. Je BIO, a nikomu nechutná, protože BIO nikdo nejí. Asi jste si toho nevšimli, že? Nebio nikdo nemůže, a bio nikdo nechce... toť nerozuzlitelný paradox. Možná to souvisí s vaší podporou školek (och, on je to vlastně socialistický výdobytek, a toto dobytek). Teď na Vás po jednom ukazuji: s takovouhle, do roka a do dne; Idioti.
Mimochodem můžete rovnou vyhodit pana Miloše Bartoše, pEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEokud ještě zastává funkci, neboť se domnívá, že stížnosti na trestnou činnost městské policie vyřizuje magistrát. A opovažte se mě k tomu potřebovat byť jen pro udání důvodu nebo jména. Děkuji a přeji šťastSSSSSSSSSSSSSSSné vyřízení. Krom toho můžete prozkoumat googlekněžnu paní Marii Randulovou, třeba je poněkud nemocná. Čímž nemyslím pouze příslušnost k SNB ODS. Ono totiž vypátrat magistrátní útočníky na bezdomovce vyžaduje moji žalobu, a nikoli pouhé uSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSvědomění pana, jakpak si to říká?, uvědomění pana magistra vedoucího odboru kontroly policejního prezidia, tedy alespoň tak mi to povídá v nádherném ba dokonce reklamním dopise (1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE85760RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR/2008) paní Maruška Randulová, že prý ani nevědí měštští strážníčci, že by mSSSSSSSSSSSSSSSSě zastrašovali, neboť dle občanského průkazu který si od mne půjčili nevědí ani zda to jsem já, tedy shoduje se pouze jméno, a dokonce SSSSSSSSSSSSSSSSSSže prý jsem si povídal s imaginární osobou, když jsem pokřikoval na mezi lidi o ropě, jako může kdejaký hlásač apokalypsy potratu, no a že jsem svým stáním a vyvoláváním ohrožoval buhví co všechno, a ku podivu aby ani nevěděli zda jsem to já museli mne odtáhnout podchody hlavního nádraží do jakési místnosti naplněné podivnou existencí, a tFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFSSSSSSSSSSSam mne nechat stát bez občankySSSSSSSSSSSSSSSSSS asi deset minut, s rozloučením "ať už se to neopakuje". Prý zavolali ambulanci... doufám že SSSSSSSSSSSSSSSSasi stení, jako ti, kteří mne kdysi nutili na zaplivaném chodníku před hlavním nádražím sbírat spálené sirky v DDDDDDDDDDDDDDDdélce deseti metrů, a to včetně těch které jsem nevystřelil. Jistě je i velmi zajímavé, že jakýsi vysoký důDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDstojník seděl v autě krátce poté co mi jakási osoba u řeky pouze zlámala rukSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSu kopáním do mne v sedě (tohoto Íránského roku jsem byl se zbraní i ručně napadán v Brně často, a když jsem si na bundu našil nápis IAEA a rozprávěl s kopáči kanálu odvezla mne do blázince ambulance kterou mi objeSSSSSSSSSSSSSSSSdnala matka zaměstnavatele, jehož bratr v magistrátu za ODS slouží), tak tento seděl v zelené škodě, s výložkami, a jakási mládež v těchto ranních hodinách se cítila nucena krátce po jeho sledování mé osoby (zastaveno u chodníDDDDDDDDDDku, otevřené okno, vlastní řidič, bez telefonu, torsní sledování) se proti mě rozeběhnout a loktem mi rozbít sádru. K tomu potom ještě oni bezdomovci, které si na náplavce strážníci občas podají, jak za ty já bych měl podat žalobu? Obzvláště když už nemusí být ani naživu, což by paní Randulovou snad ani tak netrápilo jako kterákoli nafoukaná kráva, která zabírá srdíčko je-li unesena. Co mám o nich svědčit? Že to oni mi řekli, že je strážníci dostávEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEají v bílých rukavičkách do nemocnice s natrženou štítnou žlázou? Mám být svědek SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsvědectví? Kch. Utopit vás. Mimochodem výstupem auditu ohledně užíEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEvání EEG v instituci nesoucí jméno IQ Roma servis (a mě právě irituje číže to IQ potřebuje servis, ve spojitosti s hrubými metodami, které SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSpředpokládají těžkou duševní nebo EEEEEEEEEEEEEEEtělesnou poruchu), je dle paní Randulové zcela normální, neboť metody se využívá k zvládání stresu politiků a pod. Mimoto mi doporučila standardy odborných institucí pro EEG, SSSSSSSSSSSSSSSSSSa také odborný výcvik a pana PhDr. EEEEEEEEEEEEEEEEEJiřího Tyla, z firmy EEG Biofeedback... Ono to není ani trochu ponižování, že, když instituce IQ naučí formou hry své "klienty" se soustředit, jak paní uvádí doslova "ovládat pochod svého mozkuSSSSSSSS", že za to navíc dostávají úžasnEEEEEEEEEEEEEEEEEé diplomy. Aby jim k něčemu u lopaty byly! Absolvované tréninky. Jde prý o neinvazivní metodu a nic se "nedává do člověka": což mne překvapuje, opravdu, trnu nad tímto faktem, neboť cSSSSSSSSSelý takovýSSSSSSSSSSSSSSSSto apaEEEEEEEEEEEEEEEEEErát včetně souhlasu rodičů dává do hlavy především poníženost a méněcennost, důvěrnou sebejistotu rasové ubohosti. 11-18 let bezplatně. Ale toto je mi jedno, protoSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSže už aniSSSSSSSS romovSSSSSSSSSSSSSSSé nemají dost odvahy proti takovým blábolům něco namítat. Za ty bezdomovce do chlíva s váma. Já jsem si vylil srdíčko, můžete jim Aničku vrátit, starostové Opav.
A nezapomeňte na všechno co se týče mléka, knihoven a internetu, pánSSSSSSSSSSSSSSSSSové "záruky mateřských všehokoli". Určitě nás budou zajímat výsledky sčítání lidu, aby náhodou někdo nechyběl. Do formuláře si uvedu co chci, nehodlám se trestně zodpovídat statistickému úřadu, neboť už i jen to, že jsme dělali na škole testy IQ, zaEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE které jsme pak museli zaplatit, abychom dostali výsledky, čili "kdosi nám dělal testy", už jen to mne od naplňování přání vaší idiokracie naprosto odrazuje. Vyplním pouze za přítomnosti komisaře OSN, a to ještě za diplom. Na vás hluboce víteco. Nebojte, něco vám tam napíšu, jako ostatně většina lidí co jsem o sčítání slyšel mluvit. Pro typ údajů se ani nedivím. Neboť rozložení majetku si dnes spočítá každý průměrný debil z daňových údajů. Nepočítejte s EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEžádnou informací, která se týká něčeho jiného, než bytu, pohlaví a věku. Na národnost se mne nikdo po narození neptal, tak taktéž nesouhlas, navíc bych se pod takovou národnost nerad podepisoval.

Pro zástupce rodu critters (toliko vhodné agitovanou versí nahradit stránky předních ekonomických tiskovin Číny, Ruska, USA, kopii odeslat Obamovi a s přátelským pozdravem požádat CIA ať mu k tomu dodá pětijazyčný překlad, a taktéž do Severní Koreje odeslat prezidentu avšak v jihokorejském dialektu, a také, že pěkně zdravíme)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama