NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

H-T-Generals Orders (most of them optionally funny, subjects very stressing..., exclusion of subjects very harmful personally and globally)

9. března 2011 v 10:24 | anton |  1. الأمن
Abstract: war against terorism is wrong translation of objective - missing helpful dialogue, and help; I am absolutely for immediate stopping of military a-i-a, as ISI


Pakistan: mining, searching fuel, energy. Close discussion of Pakistan and Afghanistan to Taliban, and if there is also, with AlQuaeda. They has the clue, at least they properly name the symptoms, which we never recollect from here. Really one of main problems, which stays behind generating a "terorism", is just a Somalia. If international community focus at the same stance for Somalia and immediatelly improving anything possible to it, which means totally forget about ideology like "teach them to fish instead..." - in medicine such preselection of exits is just class of Mengeleism, when we understand Mengele as it was understood commonly. In some situation you must help to establish the basics for the individual, and then in peace and sufficient condition find also some fishing. Someone is not able and combinedly not even in situation to establish himself condition, nor after preestablishment he is able to search. Somalia at the same level to whole world poverty: solution is unity of all of us, in condition of cooperation, and maximally we (the usual people) should low our food, we must cooperate all, hungry, but cared, without any need of searching nor making contract, organised for maximal pasivity for any job, to create effective provisorium for housing, where poverty leads to having no house, for feeding, at any cost of fuels with maximally fast innovation behind standard fueling technology, to create biospheres, at least, where there is problem to get food, to build for animals which we eat maximally comfort factories, where there is no other option of feeding, i mean also ant-sugar industry, not really joking: Somalia and world-wide deep-social minority poverty must be corrected in same terms of just being cared. After this sedative works and lead us to infrastructure and relation understanding and perception structuring, then we will be really able to enable back something new. With rising fascism, militarism and terorism there is no other option to help immediatelly those people: example is ETA. If you help ETA, your Spanish country doesn't loose anything, when you recreate relations to new segment, which needs to get freedom. No institution does own no piece of land, when there are people in such region who fight. Ownership can be valid only when everyone goes with its results well. When one is going to give his life away for it, it means there is much more of suffering upon much more of people, than solely him. Just guessing, that bikkiri-land is suffering of arrogancy and even "racist discriminatory corruption" of few people who just "believing" in manner "not believing in ETA rights". ETA is absolutely physiological, so that level of its speech arosed parallely to corruption, to be heard, instead to be lost. Those people from ETA just missing kind of strategies, kind of perception, kind of understanding their options: to speak on correct place with correct terms; and also they maybe are squeezed absolutely by powerty and whatever else to not being able to get those tools of communication. In both: Somalia, ETA and homeless, its minority help failed. For homeless people, what is most important and encouraging for us all, the absence of solutions is just a formality! You cut out around one promile of ones year GDP you build and set structures for them to just to be and to have access at least to library and internet, and you musn't even take care of anything else for next ten years, and noone is hungry and noone is at street. So if Somalia and Homeless are on same row, then solutions should be as easy for both, as for ETA-middleclassed minority failures. If you ask who will build some metal or whatever very easy distributible homes just for food, heat and roof, anyone who's currently at mine position, unemployed and being restricted for his unemployment from civilisation and even sex life, not fun, just general term for restriction from society, so anyone who has nothing to do, will build those things in worst condition achievable under highest life-security, with joy. Only thing always and always is respecting each other and not compromising relation with "tie": homeless is on street just because noone believes, that when few people get their house for no working till end of life, most of people believe, that keeping this for natural-born nonworkers makes nonworkers from anyone. But absolutely: give me public internet, sufficient roof, even take medicine from me, until I am not your dad, give me piece of cake every day, and such I suffice. When more work just increase comfort, with option that no work causes nothing than having security to speak and eat some cake, then there is not much movement from highly-productive to non-working class. This disbelieft causes homelessness. That is what I called formal. And lets believe, that we are not really legitimate to accuse earth from that current amount of us is overreproduction, so if it isn't and if so earth gives us enough, if we respect ourselves and herself, then if nations work like people for homeless, as people work for minorities down and down to the ground, then everything shoudl be as easy, as being little bit more charitative for a while with transport and information machines, which means also little risk to just give fuel, as you are anyone, and after short time it could again go slowlier.

For Libya another solution: division of area and diplomatic reunion above two or more lands. Sorry Libyans for my "fucking you". I am just absolutely overfleed with information mismatch, term restructuralisation, perception pain, focus switching - ignoring pain zones, and poverty, anger - replacing, paranoia from my countrys historical perception curves, miedo. Mostly for my father being killed in some information mismanagement or focus priority retence in my work, which just he pays from his poor money. And also my absolutely psychic divorced half of family, which is based from combination of racism, bipolarity and schizophreny - those mixed between two obsessed people, don't know if they able to kill. They able to break our things, they able to tyranise rest of family, no responsible medicine of this state for this case, nor social science able to aparatise these two people into sufficient process of resolution and return to normal perception and life. Which only is questioned because what we can now offer them as "normal"... For unsolvable artefacts please position reports also to fools. They are not really someone who belongs to closed buildings. Maybe they are just missing life on another continent: place those tyranised pacients to Egypt, and they will turn to fishers, builders... That's the same reality as with terrorism. Murderers are in the same row, because they have lot of to speak about morality. I am really not making fun. The same as Taliban, different level of mismanagement (you can know this term from one of the biggest murderers of USA). Just belief people to people where possible and where not usual, it will open more natural perspectives for incommodants of another levels. Is it truth, Chine?

asalam bird nation computing assistant of term lab Trenosil, delegate of Natural subset minisubject called tactically Christine (live subject of global nature including men, which scientifically proovably speaks and uses terms, as any subject I know; there is no eyed object without subject; just way of killing foodly beings is where Arabs are indianically perceptive, compared to Christians), my first wife; which is not much recognised nor as in direct risk, nor out of risk; but which is critically excluded from any respect, discussion, comprehension and, what is very frightening, from any developer terminology, mostly caused by bigotry deviations arosed on synthesis of science and belief. btw bird is most fast information and message system on the world, not most fast, but most easy to use and fast;

P.S.: the lead idea of this text was that everything around China and Afghanistan and Libya will be much more flexibly resolved when focus will fall at minority-poverty in global, in communication-natural preference identification for relations, and poverty in global. So just three general subjects, with best regard to nature, transport, sedative charity, and distribution sciences. War is to be primarilly absolutely stopped. When such for example Taliban sees, that poverty and Somalia is first level for sciences and politics and bussiness in global, they will not proceed no actions: they can wait, if the respectable process will wait for their questions above ownership and money circulation models. Noone can, I guess, primarilly change money model, and then solve poverties. Everything is just disbelief and poverty. Solution is language, which basically subincludes modeling, sciences, politics.... Destroy or Adapt? That's not really question which is to be taken serious, until there is someone going to die just for making it relative by hand or corruption of others. Don't ask me to build what I told. I have not even glue-tape, not even chance to work to get such comfortable tool to help. Basically if you reject one man to get just glue-tape for free, you maybe rejected someone trial to save ten thousand lives. Then the ownership-bigotries become very big question above "rational economic morality based on experience". Clue is very big relativity of experience, when number of actors grows in direct correlation with its structuralisations, and when most of actors even loose their perception of a total of it. But return to total is very easy: Somalia is HERE and NOW. For everyone and everywhere, and not only when she's hungry. Image of loose of Somalia perception is psychological: its just Czech people thinking that "Those Americans ...". Again return to perception is "You know all of them?". Generally all of this told Plato and Sokrates "Un greco tells all greco is liar". Solution? Basically "You cannot know them all, util you tell they can be very good people". If someone lives just in terms of contracts and truths and logic of lies and corruption, then noone respects system as potential to change everything and be changed by anyone, then Americans are just those evil, what is as easy to make #3 words to fail its truth: Americans are people and government, and government is not all full of evil. Everyone there is victim of mine logic, of the same logic of "America is evil". If someone lives in such smog of terms, then greco question means "circular contradiction". Which is quite impossible in real world. Maybe only someones vision of God can take a form of circular contradiction. But I don't know any living person personally, who has his God in snake eating its tail, nor in Eschers environments. Maybe Escher is only realist and idealist in one. ashallom. Hyperlead conception is to support perception formation on general of all that problems layt between Somalia and Homeless etaline. What you want to live your life for, than Somalia equal comfort with disregard to its bigotry morals with California. Ask all children through all generations: Somalia is their life for. IN just a terms of free spirit. Thats the metapsychological rest: adults cannot percieve Somalia anymore. Its behind their window. Not only imaginarily.

nature help us :: new language styles be our basis of production rehabilitation :: don´t know noone from notnature :: if language does everything possible, its peace war is language missing arguments... is there a planet where I can die with peace all around and global respect respect writing book? Stupid people don´t exist, just stupid environmental languages. Economical growth is faild theory. Stabilisation everytime needed. Thats antful quite. When stabilised, just free work classing: no teacher. Who is teacher, may walk or search who takes him as teacher. No science... etc. But take it as future. Code: global Somalia symptom of disevolved language and comper. Who makes first social project of projecting evolution to society should get very strong arguments from UN. Ah. Finally no UN function schizophreny.

merci (^_^)

Nature? She really give a shit for human. He has anything to live in any formation, to overgo under any body shape, back, left, or forward. But when there is language failure based on new perception - sources, which collapses radically global nature to immediate option to erase everything, then human is target of help. Being eat being does directly contradict being shoot being and not eat it. When nature just wants to secure its rest, why not to try to preserve highest rest of language-perception neotherm impacted candidate (Nature asks: candidate? haha. for what!). So take an natural example: man telling you kill, its natural and efficient, just lies or is at wrong position. Mankind absolutely hasarding over destructive pedals in misperception with itself of any life in space (which is concretely just at Earth, in subjectivistic mathematics), needs to be removed from hasarding: so when I am nature, as anyone could, I try to remove him primarilly from that room, I argue systematics of that interface, responsibility I negate, in terms of absolute securitism, noone is enough responsible, not even interface construction itself. And why not to help absolutely everything of whats called people, with its peace, which is for any kind of work as important as fools for any king, when I am nature. Repairing dangerous person means helping it. Not helping it means repairing it. Nothing easy to remember with all of context, is it? Just one sentence.

pi ism kkk, i ese kkk, p ese kkk k...that is much more easy to remember :)

[cs: tuihneyvsezkaimkeimdouk?, yaeseymkeemkeedook!, puczneszzkmkdkk?]

[obj: 2NeO? 1EO! 77Ne2O? //rm\s-p\II conn of 2 lbd; "N.T.E.O."]

pfit
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama