NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Libya (kritický update)

7. března 2011 v 8:45 | nadezinform |  1. الأمن
Caj Jü spával za dne. Pravil Mistr: Shnilé dřevo nelze vyřezávat, zeď ze sušeného lejna se nedá natřít. Jaký smysl by mělo, kdybych ho ještě více káral?
Pravil Mistr: Byl čas, kdy jsem jen pozorně naslouchal co lidé říkají, a věřil jsem, že vykonají to, co říkali. Nyní naslouchaje jejich řečem pozoruji jejich činy. To moje styky s Caj Jüem způsobily tuto změnu
Konfucius V

Rozhodně nechci od západní intervence nějak odstrašovat, nicméně nutno pod jejím tlakem pracovat rychleji a informačně-amokově. Jak její účast, tak čtení tohoto dopisu mělo by být směrováno teprve přes diplomatický rámec okolních zajišťujících států. Bez tohoto vyslyšení nepokládám dopis za platný, vyjma případů kdy může posloužit k uklidnění, smíru či demilitarizaci.


Lybská reformní vláda má již zdravý tvar. Plukovník oslavuje, a tedy je již s opoziční formou spokojenější. Nezanedbatelným přínosem jistě spolupráce spřízněných zemí a práce jak duchovních, tak služeb, diplomatů i frakcí všech zůčastněných idealistických rozvracečů trouchnivého. Potud navrhuji předání ozbrojených sil nastávající struktuře, s tím, že musí být kladen důraz na vyšší propouštění z těchto sil, většina důstojníků bude trpět stavy naprosto neslučitelnými s další službou. V tomto ohledě nutno tedy aby nová struktura do sebe integrovala vojíny schopné služby, avšak převážně z nezůčastněných řad, neboť většina jak plukovníkových tak odbojových milicionářů bude muset vypovědět v sáhodlouhém procesu. Potud je nutno aby nová transientní vláda zajistila všechny osoby zásadní v ozbrojených konfliktech, a zabránila jejich vnitřnímu nebo vnějšímu odstraňování, neboť nelze se úplně spoléhat na rezoluce Haagu, které operují ostrým textem nad rozmazanými archy údajů (míním tím, že je za určitých okolností Haagu jedno, zda je mrtvých 200 nebo 600000, a zda jsou čistě vojenského původu atd.). V tomto je též nutno koordinovat nastávající procesy tak, aby byly nadále pod kontrolou souhlasu okolních zemí, a tak umožnily maximálně podložené procesy, aby doslova bylo jasné v jakém pořadí padly první výstřely. Pokud se propast uzavře tím, že obě strany byly odpočátku vojenského typu, přičemž jejich zásadní konflikt vznikl nedopatřením, což je z mého hlediska stále prozatím platnější obecnina faktu, než jakékoli obviňování konkrétních osob, nejsou-li k disposici rozsáhlé a čisté vyšetřovací soubory fakt, a jejich nutné mnohaoborové analýzy. Dočasným řešením je tedy Šavel-Pavel řešení morální roviny kolmicí: armády se sloučí, vytkne se neznámý nepřítel, ztráty jsou tedy pouze vlastní. Jistě prospěje i objektivní proces rehierarchizace ve vojsku, která nastane důsledky probíhajícího vyšetřování pro dané důstojníky, kteří budou nyní stát z obou táborů vedle sebe. V tomto je tedy nutno dodat nejvyššího důstojníka, kterému budou obě strany loajálně podřízeny, a který bude důsledně aplikovat závěry vyšetřování, soudů na postavení důstojníků, a zároveň který bude schopný v tomto smyslu obě armády k sobě zavázat. Je tedy myslitelno, že plukovník v této sloučenině zaujme též své místo, a bude rozhodně prozatím na nejnižší pozici, tedy v tomto případě četař, zatímco jeho výslech i proces v rámci maximální objektivity bude následovat až po všech procesech ostatních. Tresty musí být maximálně oddáleny, tedy než bude pro každý posun v sloučené armádě dostatečný vyšetřovací podklad, a doznání. Nedomnívám se, že v rámci takovéto kolektivní psychózy je možno mluvit v termínech trestu smrti, nicméně mohou zde být někteří, kdo vyloženě mají před sebou svou vinu, že za jasného vědomí podporovali čisté a neopodstatněné násilí. Každopádně je však nutno podobné podintegrace dosáhnout, opět na kooperativní úrovni nového zřízení, které ještě není legitimní, diplomatického okruhu okolních zemí, a tedy rozhodně čas na posílání poslů a radikální přehodnocení situace na všech stranách. Dosavadní plukovník tedy musí být podřazen novému velení, a měl by být jedním z korunních svědků všem nastávajícím právním i vyšetřovacím a vojenským procesům, stejně jako lid. Rozhodně prosím nenadužívejte privilegií, která vám nabízí nadcházející zatykače z Haagu, neboť hrubé urychlování procesu tímto způsobem může situaci opět uvést do nepřehledných jatek. Tímto tedy prosím o zajištění bezpečnostního rámce, ve kterém může plukovník ještě dojít přechodu pod nové velení, a ve kterém může vypovídat neomezeně dlouho o všem, co bude nutno vědět k absolutnímu zahistorizování a zmapování všech událostí, činů, důvodů, názorů, posuvů informací mezi národy a složkami, a efekty všech zúčastněných zásahů. Rozhodně vašemu národu prospěje, pokud se všichni zůčastnění octnou pod následky svých válečných rozhodnutí v pohybech svých původních pozic, a pokud plukovník za dostatečného přístupu k duchovním i informacím z vnějšího světa bude moci podat ucelenou písemnou výpověď. Trest smrti do konce měsíce je jaksi likvidací vaší národní historie, neboť bez pohledů klíčových lidí zpět zbude na občanskou válku už pouze pohled úspěšné revoluce, a hlasy, kterým se dosud nedostalo uší utichnou s takovými neprodlenými tresty na dlouho, než se taková nedůslednost opět v budoucnu projeví jako utlačování jedněch druhými. V tomto ohledu rozhodně upřednostňuji zaokrouhlení logiky a morální frustrace změnou názvu, tedy dlouhodobou presumpcí války proti neviditelnému nepříteli, a padne-li pod sjednocenou hierarchií dostatek důkazů, přechodu na presumpci občanské války, a teprve během několika let, je možnost dokázat, že ani o tu nešlo, a že tedy zde byl omezený počet militantních skupin, řešících si své drobné problémy na poli občanských reforem pod pláštíkem revoluce, což by pak znamenalo jistě tresty nejvyšší pro tyto drobné skupiny, kdyby bylo absolutně prokazatelné i podloženo doznáním, že byly boje zaneseny mezi lid jako násilná kamufláž banditských operací. Neopomeňte však tuto hierarchii presumpcí, nadhled nad Haag, jste-li nakloněni změně společenských metod nápravy, především historicky a informačně zjemněných a šetrných, a také časový poměr těchto presumpcí. Rozhodně však nejdříve dojděte sloučení armád, vyloučení trpících syndromem, rychlého ukončení bojů, zajištění těch, kteří chtějí pokračovat v bojích s jejich urychlenou informací. Rozhodně už všichni odložte zbraně a doufejte, že ti kteří již tvoří kandidátní jádro nového státu jsou schopni se na vás podívat nejnovějším zrakem. Berte v potaz důležitost nestranného šíření informace mezi Arabskou Lybijskou trojčlenkou, a nenechte to dojít k zásahu západu. Ať u vás může co nejrychleji být OSN, avšak ať už v té době panuje klid zbraní a je funkční vlastní armáda, orientovaná v té chvíli pouze na zajištění degradovaných a jejich bezpečí, a k humanitární pomoci na všech bojištích, a připravena k obraně proti možným invazím nebo frakčním nepokojům. Ona první presumpce neznamená hledání viníka, nýbrž takový výklad a práce práva, že se vývoj situace chápe zásadně jako užití psychotropních látek třetí stranou, které má za následky porušení informačních cest a rozbroje jednotek mezi sebou. Teprve když takové pojetí není jako nejvyšší míra spravedlnosti již použitelné, s čímž musí vyjádřit souhlas v referendu celý lid, ubírá se presumpce na dolnější úroveň. Zvažte toto prosím. A přidejte si se smírem na čas. Osobně vaší nové kandidátní vládě důvěřuji, pokud je to co platné. Tím "vaší" zahrnuji i Vás pane kapitáne.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama