NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

A co naši vlastní dobří a špatní teroristé?

9. května 2011 v 15:50 | ExdolphinedMacedon |  Archív z rubriky nezařazeno
13. 4. 2011 PravdaRu

Íránský Ministr Zahraničí požaduje po Evropské Unii zastavení podpory teroristů, kteří osnují diverzní aktivity proti Islámské Republice (Írán). Ramin Mehmanparast, oficiální mluvčí Íránského Ministra zahraničí uvedl, že EU musí přestat poskytovat krytí teroristickým organizacím jako na př. Organizace Mudžahedýn-e-Kalq (MEK).
Prohlášení ministra bylo podáno poté, co Íránská armáda zaútočila na tábor Mujaheddinů v Íráku (8. dubna). Až 34 lidí v bitvě zahynulo.
Západní a Írácká média se předvedla, když to označovala za důkaz Íránské agrese. Írán jim proto vyčítá, že podporují teroristy, kteří již zabili přes 12000 lidí. Na západě se věří, že Írán dohlíží na a vede aktivity Šítské teroristické organizace, jako na př. Ezbola (v čr zažito jako hizbaláh).
Rajab Safarov, direktor centra studií moderního Íránu se podělil o svůj pohled s Pravda.Ru, co se týče vztahů mezi západem a Islámskou Republikou (Íránem).
"Mujahedin-e Khalq Iran (Íránská Lidová Opozice) je nejreakčnější, nejaktivnější a nejhalasnější skupinou. Skupina pravidelně řídí teroristické útoky proti Islámské Republice (Íránu). Dle fakt jsou to Spojené Státy a Europská Unie, kdo užívá této skupiny ke svým politickým účelům čili destabilizaci Íránu. Západ touží pomocí této skupiny po zkrocení a ochočení Íránu. Venkoncem Mudžahedýni už mohou oslavit dvacet let spolupráce se západem. Byli zvyklí mít svého jednoho jediného siláka - Sadáma Husajna, Íránského upřímného nepřítele. Mohl si je použít ve vlastním zájmu jak se mu zachtělo."
"Bohudík však navzdory finanční a politické podpoře západu mají mezi Íránci samotnými prachmrzkou autoritu. Spoléhají se na vyděděnce, zločince, Íránské emigranty a Arabské žoldnéře. Během 8mi-leté války Iránu a Iráku (1980-1988) skupina otevřeně hlásala válku svým vlastním lidem. Íránci toto nezapomenou: většina lidí se k Mujaheddinům chová jako tyranům."
"Po odstranění Saddáma Husseina se plně přesunuli pod rozkazovací autoritu Západu a loutkových Arabských režimů. EU a USA kryjí a dotují aktivity Mujahedýnů, a nesnaží se to skrývat."
"Je bizarní, že západ pokračuje v obviňování Íránu z vstupování do Íráckých záležitostí. Západ dělá vše, aby donutil Tehrán reagovat adekvátně na hrozby z Íráku. Íránská armáda je nucena pravidelně zasahovat na Íráckém území aby se zbavila jasných hrozeb své národní bezpečnosti. Západ k tomu pouze vyjadřuje své doměnky a smyšlenky."
"Současné Írácké autority slíbily Íránu likvidaci Mujahedýnských táborů, ale nic pro to nedělají (pro loutkovou vládu a západem řízenou bezpečnostní a ozbrojenou složku toho nejsou schopny, pozn. redakce pinews). Místo toho tvrdí, že jich je v Íráku příliš, že mají rodiny, a že by se mstily, kdyby na ně autority zatlačily. Což je samosebou lež. Mudžahedýni stále mají podporu na západě."
"EU tyto teroristy legalizovala v r. 2009, což znamená, že je vyškrtla ze seznamu teroristických organizací. Stále, Evropští vůdci tvrdí, že Írán podporuje terorismus. To je nechutný příklad dvojitého metru. Když něco dělá Tehrán, západ to nazve terorismem. Když Mudžahedýni napadnou Írán - to není terorismus. Je to typický příklad fungování západní demokracie," řekl odborník Ruské "Pravdě".
Co se týče Mujahedýnů, nejde jen o hromádku ozbrojenců. Vedle Národní Fronty Svobodný Írán jsou zde také politické struktury zodpovědné za vztahy se západem. Politické křídlo organizace je lokalizováno v Paříži. Stínový parlament je také ve Francouzském hl.m.. Parlament zahrnuje 570 členů reprezentujících různé Íránské strany a frakce, takže Komunistickou Stranu Íránu, S. Lidovou (TUD), Fedayeen-e-Khalk a Howeyyat. MEK (Mužahedýni) má ještě další podobné záložky v USA, Německu, Itálii i Kanadě."
Vůdci organizace jsou Masud a Miriam Rádžovi, přeletující mezi Bílým domem, Versailles a Bagdádem. To tito mají pod křídly kolem 4500 ozbrojenců, většinu z nich n tréninku v Íráku (je tedy jasné proč šel Saddám ze hry - velení se muselo opravdu přesunout přímo pod BundesNATO, pozn. redakce).
Organizace se objevila na konci 60tých let. Byla založena studenty - syny a dcerami Íránských obchodníků, kteří protestovali proti západnímu vlivu během šáhovy vlády.
Ideologie a organizace se vyvinula do mixu Marxismu a Islamismu a brzy se stala organizací teroristickou. Bojovala proti šáhovi a jeho Americkým vládcům.
Během 70tých let Íránští mudžahedýni zabili několik Amerických služebníků a civilistů, kteří pomáhali šáhovi. V r. 1979 se podíleli na útoku proti ambasádě USA v Tehránu.
Nikdo nepopírá existenci pro-Íránských skupin jako Ezbola, nicméně pozice Íránu je od pohledu čistší a upřímnější než pozice západu. Na rozdíl od Z, Írán nemusí nic skrývat pod rouškou demokracie. Západ však, jak se zdá, má své dobré a špatné teroristy.

Sergei Balmasov
Pravda.Ru
 


Komentáře

1 totalitarian totalitarian | 11. května 2011 v 15:53 | Reagovat

Několik sekčních činitelů a právníků EU, včetně Catherine Ashton požádalo Evropské společenství o odsouzení Irácké teroristické skupiny MEK, kterou momentálně hostí Francie a spolu několik jiných zemí, jako na př. Kanada. Toto prohlášení varovalo před propagandou MEK, a odvolalo se na organizaci HRW (dohled na lidská práva), a na evidenci, kde tato mudžahedýnská organizace podporovaná halasně spojenými státy udržovala při životě režim Saddáma Hussajna, a stála za ztrátou tisíců převážně civilních a policejních životů v Íránu, během posledních třiceti let.

- IRNA 11/5, pravda.ru

http://www.irna.ir/ENNewsShow.aspx?NID=30381082&SRCH=1

Originální článek Sergeie Balmasova je na google skupinou Anonymous označený jako nebezpečné stránky.

http://english.pravda.ru/world/asia/13-04-2011/117560-iran_west-0/

Což je celkem obvyklé, že psát pravdu na internet znamená pozvat si CIA proti svým stránkám...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama