NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Analýzy a názory expres

25. května 2011 v 15:27 | PiNews |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Padlo již podezření, že USA se již v Libyi vylodily (na př. http://rt.com/news/oil-industry-nears-collapse/). Konečně proklouzlo to i mezi řečí USG, a absolutně nejdříve se k této možnosti aktivně stavilo NATO. Vedle toho protesty v Británii, a že to Británii bude stát přes bilion Liber. A úplně navrch oslí soud v Haagu, absolutní vyškrtnutí Rusi z jídelníčku, co se týče kritiky NATO, nebo protiraketového deštníku. Na závěr už jen že Obamovo husté sponzorství této akci nemá ani ústavní podstatu v USA. Takže jinými slovy pokud někdo válku zastaví, tak pak když Britové utopí Camerona, a kongresmani zbijí Obamu, a nechají ho odvést v klepetech, za protiústavní vyhlášení války.
  - mathaba, IRNA, RT.com
 2. Zatímco Africká Unie se sbírá k tvrdší a účinnější reakci na neokoloniální apolitické praktiky v Libyi, kolem Íránu se patrně jako strategická odezva dalších dlouho zneužívaných národů zbuduje Asijská Unie. Osobně bych takovým uniím nepřikládal jiný význam, co se týče uplatnění, než kulturní, kalendární a obranný. Ekonomicky zapříčiněné Unie jsou, mají-li stát na papíře, určeny k zániku, neboť čím živější je obchodní paktování, a čím bilaterálnější, a komornější, tím je celý region, jinak vázaný kulturně, adaptivnější. Ekonomiku diktující a uzákoňující Unie nemá budoucnost, nicméně pochybuji, že by Asijská Unie svým sepsáním a založením nechala všechny své státníky v klidu usnout za stolem, a jako Evropané čekat, že je jaksi všechno vyřešeno, a že bilaterální vztahy jsou minulost. Myslím že vznik těchto dvou Unií a jejich časná příkladná opozice západním smečkám může navrátit všechny západní militanty, rozvraceče kultur a humanitérní bombarderistifikátory zpět do jejich propocených televizních křesel. Západ potřebuje jasně poznat, že ne tak jeho ekonomická, nýbrž morální, výkonnostní, ideologická, intelektuální, kulturní i iniciativní stránka jsou to, co zcela zaniklo. Dodnes Západ hladoví jen jakoby: obrovské peníze nechá jen několika svým zlodějům, a sešňoruje domácí produkci i spotřebu na minimum, takže může výkonně prosazovat zdání, že trpí krizí. Vedle toho však vysává z Asijských a Afrických zemí nesmírné bohatství, a vrací oněm naivním národům ponížení, neúctu a smrt. V tomhle jistě vytvoření Unie příliš nepomůže, ale pokud vedle setkávacích a kalendárních promocí každá taková unie nebo liga ponese jednotnou morálku a intelekt-subjekt spravedlnosti, pak můžou prototypální a prohnilé spojené národy čekat čerstvý vzduch, ba nejen konkurenci, ale roj konkurentů - a vzornějších, průhlednějších. Ústředním taktickým a analytickým tělesem zvně ohroženého "třetího světa", tedy revolucemi posetého Arabsko, Africko, Mongolsko, Muslimského světa, který po extrémní expozici západní propagandě a výsledné nenávisti nutně musí v rámci svých lidských a suverenitních práv ze sebe otřást stále ještě zuby drápy se držící chladnoválečný aparát "Spojenců" - tedy USA - budou zpočátku Pakistán a Írán, a to rozhodně nejen z ideologických jistot které tyto dva moderní národy rozvratu bídy nabízejí.
  - mathaba, IRNA 30396009, 30394309, 30395970, 30395940, 30394236, 30399117, 30399235, 30398342, 30398435, 30398993, piNews
 3. Zkrat ve vnitřní politice Pákistánu byl pravděpodobně pokusem západu rozmělnit iniciativu Íránu a Pákistánu ohledně dokončovacích prací energetické infrastruktury kooperace (2kMW). Na stavbách se patrně bude logisticky podílet i Tajikistan. Dále Pákistán vyjednal redeterenci s Čínou, takže může pomalu započít bezpečné vyplavování okupační politiky USA. Tímto zkratem označujeme zhruba to samé co je v mezích českých vládních a jiných korupčních médií Libyjské-ticho, tedy násilné zaměření pozornosti pozorovatele na vnitřní dohady následující po Ladenově transvestitním dopadení, a po dalších narušeních běžného vývoje událostí. Tato škvíra totiž poskytla zanést na moment i do Íránu podezření, že Pákistán je prolezlý dohodou USA. Ale, jak se dle oficiálních smluv a plánů odvíjí, je zřejmé, že Pákistán rozhodně nemá potřebu tisknout slova paní Clintonové zlatým písmem. Neboť pro Pakistán jsou jiné cesty než třicetiletý lov na vedlejší oběti, a to na př. inspirace Kašmírem, ekonomická obnova, vyhovění reakčním guerillám alespoň co se týče odstranění majoritního vlivu USA, a nastavení Pákistánu jako nové individuality regionu, která nemusí po dlouhá následující léta úpadku USA v zapomění a izolaci napříč světem informovat své občany ani o jednom výroku ani jedné oficiální postavy USA. Nyní je asi slýchají nejen z rádia, ale i na ulicích: neb mají matrixově zaagentosmisované - nejen ulice.
  - IRNA 30394744, 30396300, 30395644, 30397294 PiNews-PiSoft, MHB626129/IRNA-'Davis', 'Buffer zone'
 4. 21-5 / V Tehránu se konal sraz protikorupční iniciativy ECO. Hlavní štáb sofistikované mezinárodní proti(korupční, drogové..) iniciativy bude hostit Tehrán, neb k tomu nabídnul své zázemí, a svazáci se rádi nechají hypnotizovat jeho podivuhodnou kulturou (viz IRNA fotoalbum 30396533). Mimoto hodlá Írán zaujmout dlouho prázdné první místo v světové rekonstrukční politice, počínaje stavbou škol, ostrou kritikou dlouho přehlížených pokrytců v prvních řadách "rady za osvobození světa" pokračuje, a diplomaticko-ekonomickou absorbcí celých zanedbaných a uvadlých národů konče. Dle našeho názoru je nejbolavější otázkou západu nikoli demokracie, nebo historie, nýbrž upřímnost a sebevědomí, a bez jasné změny kurzu celého "ha ha vyspělého západního světa" v tomto ohledu, nebo bez výše navržené záštity, bez, očekáváme jako jedinou konsekvenci, a nikoli možnost, izolaci, rozklad, západ-západ terorismus a hyenismus, a až se militanti požerou, hladomor.
  - IRNA, PiNews
 5. Írán odhalil komplexní síť rozvracečů z CIA, jelikož z nich většina sídlila v USA, uvalil na ně sankce. Nicméně 30 podřízených agentů bylo zatčeno. Jak je v USA zvykem, byli povětšinou naverbováni do CIA na zahraničních studiích. Asi tak, jako předpokládáme u naší sametové hlavičky. Gratulujeme hrdinné práci informačního a technického oddělení ministerstva informací, neboť každý trn v zadku CIA je velkou horou míru, nebo alespoň kvantem ušetřených obětí, pro budoucnost.
  - IRNA 30397991
 6. Jedna věc je zvláštní. Teprve nyní budou nabírat události ten běh, který jim svým jazykem předpověděl Gazzafi, a jiným jazykem Lavrov. Gazzafi totiž správně řekl, že rebelové nemají žádnou kontrolu nad zemí, a buhvíco za režim přinesou. Takže ať přinesou cokoli, lid se poblázní a vyhlásí "trochu jiný jihaad". Je jasné co tím Mu myslel. Asi totéž, co Lavrov s tím, že si Amerikou založená hrstka populárních ozbrojenců, padne-li za dva roky Gazzafiho guerrila, vyslouží guerrilu neGazzafiho, a tedy ještě větší a trvalejší. Ohledně druhého Lavrovova zákona, tedy nebezpečí militantních islamistických sekt které mohou zahltit v reakci na Libyi nejen původní subkontinent, spíše se mi zdá, že akce Libye je "dvě až tři mouchy jednou ranou". Kamarádům v nouzi (FrUkItSA) nalejeme kradenou ropu, a sami (USG) si necháme ideologickou práci: obrovský nárůst Islamistického teroru v Evropě, rozvrat původních povstání proti loutkám, a konečně obrovská podpora a hysterické žadonění v USA za pokračování operací ... v Afghánistánu. "Libans want democreacy". Ehm
  - http://rt.com/search/?q=robert+bridge
 7. Yemen byl také nepřímo tlačen ke zdi, jako Bahrain. Saudskou usayalitou. A také se ho západ moc nezastal. Na české ploše byl však rozhodně alespoň oznámen, na r. od Bahrainu. Po obvinění Camerona Britské Království vytvořilo mluvčího, který vše uvedl na pravou míru. Zbraně prý Británie vyváží v rámci programu "nepodporuj zloduchy", takže na každou zakázku má lustraci klienta. Ha ha. No, a prý o nějakém řešení pro postřílené Bahraince, pro které je třeba Saudských Tanků, živě a otevřeně neustále na nejvyšších úrovních s Bahrainským panem Autorita jednají. Dokonce má Británie zájem na dlouhodobém přechodovém plánu, k němuž je třeba aby lid s králem vyjednával. Pro Bahrainské krále jsou totiž místa v krizovém Římském koncilu pro Libyi, zatímco pro Libyjské spisovatele jsou vypleněná Libyjská města. Když odmyslíte ty postavy, zbývá v Libyi AlQuaeda koordinovaná CIA k mediální konspiraci, a spousta předvařeného zboží na youtube a v oficiálních prozápadních médiích, a Ropa. Zatímco v Bahrainu zbývá originální střelba do demonstrantů, a originální mediální kampaň za vymazání vědomí západu o Bahrajnu. A Bahrajn kam Saudové pomohli proti revoluci tanky, a odkud unášejí do Arábie, a kde jsou mučeni lékaři když ošetřují povstalce, má tyto své přátele, Saudy, podepsané jako hlavní ratifikační hlas, pod onou ubohou rezolucí OSN, která bude mnohé stát nejen místo, či existenci organizace.
  - IRNA, mathaba, pravda.ru, rt.com
 8. "Západ tvrdí, že hižab je náboženská záležitost, a neměl by se objevovat v sekulárních společnostech, ale ve skutečnosti západní přístup k ženě způsobil ženě opravdové utrpení."
  - Íránský Islámský revoluční vůdce/Přednáška v klubu intelektuálních žen/22.5/IRNA30397595
 9. Indie si svou pobřežní JE v seismické zóně 3, a ne 4 zkontroluje sama. Nevěří dodavateli v této části servisu. Už proto, že na př. Indie, tedy co se týče univerzitní inteligence, požaduje vedlejší účinky na teplotu mořské vody poloviční, než povoluje Evropský rumraj (Evropa postaví takovou JE, která zahřeje v nejteplejších m. m. o 10 st. c., zatímco pro Indy a jejich biodiverzitu je přijatelné 3-4 st.c. navíc; Evropa biodiverzitu už nemá, krom medůz). Dále v Indii zabíjela prachová bouře, až 46 obětí, Pradeš. Navíc prohodili na oběžnou dráhu konečně úspěšně multifunkční transpondér, takže budou mít sofistikovanější dopravní letectvo, i celostátní pokrytí vlastním telekomunikačním signálem, na čemž ušetří asi dvě třetiny běžných nákladů, nehledě na zisk z ostatních funkcí.
  - IRNA 30396994, 30394450
 10. Írán započal masovou výrobu průrazných střel (<50cm). Výroba zbraní uchránila Írán před USA v dobách indoktrinace "osy zla", "demokracie", a "terorismu" (jak se později ukázalo, ten již vládne TV USABRITů dekády). Írán má domací výroby jak námořnictvo, tak letectvo, včetně ponorek, vyspělé elektroniky, ba i motocykly.
  - IRNA 30395591
 11. Islamabád 21. 5., IRNA: dronové nehledě na mezinárodní diskusi o suverenitě stále na území Pákistánu svádějí své bitvy s civilisty, a to především s duchovními, věřícími nebo intelektuály, novináři a pod. Dále Němci přiznali střelbu do civilistů, během protestů v Afghánistánu, proti okupaci, jak Lib, tak Afg, Tak Pak. (23. 5. útok na v.z. Pak, 4 mrtví)
  IRNA-30394747, 30398072, 30394565
 12. 23. 5, Tehrán: Íránský ministr obrany brigádní generál Ahmad Vahidi slíbil, že se o sebe v budoucnosti region postará sám, bez oxidace USA v regionu. Dále navrhnul, že Americká propaganda proti Íránu může být jen krycí manévr jejich vlastních ozbrojených zásahů do regionu.
  - IRNA/30399575
 13. Ad Blesk.cz "Hitler byl před svou kariérou diktátora bezdomovec, který se poflakoval po ulicích a doufal..". Ano, před Hitlerem bylo na ulici dost bezdomovců...
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama