NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Los Angeles Times, 30. června 2010

18. května 2011 v 15:36 | LAT/IAEA/PiNews |  iran
Předchozí, novější interview od Washington Post vykazuje tyto známky:
  1. Tazatel je jasný nepřítel Íránu a používá cíleně rasistických technik dokreslování argumentů
  2. Tazatel postrádá základní přehled ve veřejných informacích, takže se mnohdy doptává ředitele agentury na něco, co nemusí vědět, co by tedy měl tazatel vědět sám
  3. Tazatel nutně potřebuje zmapovat úspěšnost svého viru, nejde zde o to, že StuxNetu jaksi fandí, ale o to, že evidentně slouží toto interview tomu, kdo virus napsal, a tedy ohrozil v řádech tisíce lidí
  4. Tazatel namáčí výsledný text do protimuslimské ideologie, tím, že hlavního Íránského vůdce socialistické revoluce, a tedy duchovního, označuje za vojenského diktátora, kterého pracovití výrobci nebezpečných zbraní bez okolků a pracovitě poslechnou
  5. Tazatel nadnáší podezření proti Íránu, předvedená především Etzionim, plátkařem vojenského tisku USA, nebo Rusofobními, Asiofobními, Socialistofobními a Islamofobními, a Romofobními, a Negrofobními vůdci EU, takže říká že "mnozí si myslí", v případech, kdy pouze "mnozí si píší" (ad Libyan xik)
  6. Tazatel má čistě osnovu CIA, neboť mapuje pouze skulinky pro tiskovou a ideologickou diskreditaci Íránu, a všechny záležitosti které mapuje sotva pochází z něčeho jiného než ze sborníku tajných služeb. Žádná z otázek není čistě civilní: konkrétní otázky jsou vojensky informované, obecné otázky jsou ideologicky laděné. Výplach.
  7. Hlavní Ředitel od následujícího interview poněkud přitvrdil, ovšem situace se bezpochyby příliš nezměnila, takže lze předpokládat, že přitvrdil, když má tu čest s tlakem a snahami ostatních zemí vyplenit Írán vojensky, a zbavit se této ostudy - sama sebe: tedy že někdo, na koho si rasista plive, může být daleko rozvinutější. A neustále se ptáme, kdo vám dal právo, na př. Spojené Státy, zakazovat někomu jaderné zbraně, když si je sami neodpustíte. A váš protiargument? Kdo vám dal právo Íránu dávat menší důvěru než sami sobě, ať takové zbraně má, nebo nemá? Jste rasisti. Totéž o vás platí v případě Korey. Nikdy mě nikdo nepřesvědčí, že je KLDR špatná. Prostě proto, že jediný ultramilitant jste vy, vy protisocialisti, vy vedete války. Všichni kdo snad kdy měli od vás "zákaz" čehokoli, byli jen socialisti. KLDR je země míru. Vy jste fašistiLos Angeles Times, 30. června 2010


Hlavní Ředitel Mezinárodní Agentury pro Jadernou Energii (která když dá někomu důvěru, tak nikdo nemá právo, ani dostatek informací, aby tuto důvěru zpochybňoval, jako na př. USA provedly ohledně Íráku) Yukiya Amano zhruba uvedl v tomto rozhovoru pro Los Angeles Times, že smír ohledně Íránu a "mezinárodní komunity" ve věci jeho (mírového, p.p.) jaderného programu se nekoná bez velkých změn.

Obsáhlý obchod, zaštiťující TRR (Tehránský studijní reaktor), zahrnoval výměnu porce Íránského lehce obohaceného Uranu za palivo pro lékařský reaktor.

Ale není třeba říkat, že zde není žádná možnost kompromisu mezi Íránem a Západem ohledně kontroverzního programu (zejména kvůli neschopnosti západu odvolat svou nepřátelskou a doskriminativní politiku, pozn. překl.), řekl Amano.

Když se podíváte zpět na historii Íránské jaderné záležitosti, nebyla nikdy statická,", řekl Timesům. "Byly zde dobré i špatné dny, tak jako bývá zamračeno nebo slunečno."

Šéf jaderné hlídky OSN řekl, že vyřešení pozice Íránského jaderného programu je jedním z jeho základních požadavků.

Noviny: Co to bylo za obchod, ohledně TRR, Turecka, Brazílie a Íránu?

IAEA: Obsahuje i světlé stránky, a kromtoho si cením politické iniciativy. Také jsme obdrželi deklaraci třech hlavních ministrů z Tehránu, podepsanou Května 17. Pak jsme ještě obdrželi dopis od Íránu, oficiálně potvrzující deklaraci. Dostal jsem jej 24. Května. 9. Června jsem dostal dotazy od Ruska, Francie a USA, což jsem přeposlal Íránu. Nyní očekávám odpověď Íránu.

Noviny: Takže obchod stále neutichl?

IAEA: Naše pozice je zjednodušit přístup Íránu k nukleárnímu palivu. Můj předchůdce Dr. Mohamed ElBaradei měl návrh. Tak jak byl v Říjnu podán, beze změn, nebude potvrzen. Írán měl několik nových návrhů. Tři země podaly otázky.

Noviny: Íránci si stěžují že "mezinárodní komunita" a IAEA, vaše agentura si zahrává s lidskými životy, když neprodává, nebo alespoň nezjednodušuje prodej 20%ně obohaceného Uranu pro TRR. Což je závažné obvinění. Co na to řeknete?

IAEA: Nemohu mluvit stran dalších zemí, ale jak se domnívám, ohledně IAEA je to právě naopak. Nebráníme. Zjednodušujeme. Snažíme se zjednodušit přístup jaderného paliva do Íránu. Nikdy jsme jej nenarušili, je to přesně naopak.

Snažím se vytvořit dobré podmínky a zjednodušit dialog. A, mimochodem, v Únoru jsem obdržel dopis od Íránu, v němž si přeje nabízet palivo na trhu. Nechal jsem dopis oběhnout náš úřad, aby kontaktovali země individuálně, pokud je to možné. Takže se mnoha způsoby snažím Íránu pomoci - s pacienty.

Noviny: Vypadá to, že pod Vaším vedením je v IAEA poněkud dusno, co se týče Íránu a jeho autorit. Jsou zde nějaké osobní útoky citelně?

IAEA: Když na př. potkám (bývalého minstra zahraničí) Manouchehr(a) Mottaki(ho), nic takového na stole není. Spíše se obávám toho co tropí média, ale moje stanovisko je, že chci být absolutně profesionální, co se týče mých kompetencí v IAEA.

Ohledně implementace NPT (dohody o jaderném odzbrojení), říkám to zcela jednoduše: všechny země, včetně Íránu, by měly tato pravidla respektovat a implementovat. Naneštěstí, implementace není vše. To je proč žádám Írán, aby vykonal pozitivní kroky, a tedy uzavřel dodatečné bezpečnostní směrnice a další necesity. Domnívám se, že je to velmi jasná pozice, faktická a konzistentní.

Noviny: Velký nesouhlas ohledně dodatečného protokolu je klíčem neshod, myslím si, a též důvodem mnoha napětí mezi Agenturou a Islámskou Republikou. Vidíte z toho nějakou cestu ven?

IAEA: Máme dvě úlohy. První je opravný kód 3/1. Vkostce, toť součást Extenzivního Kontraktu. Opravný kód 3/1 nám (agentuře) zajišťuje informace rychleji a hlouběji. Toť část rozšířené smlouvy. A máme zde různé pohledy na tuto úlohu. My, IAEA věříme, že je zákonnou povinností Íránu implementovat tento rámec. Írán to vidí jinak, a tvrdí, že tím nebyl zavázán. Ale je tu společný prvek. A to, že to nebylo implementováno. Oni prostě nevěří, že je to jejich povinnost. My zase věříme, že ano (tudíž je to na obou stranách otázka víry, a žádá si to nové zasedání OSN, pozn. překl.). Faktem ale je, že to není implementováno. A fakt, že to není implementováno snižuje důvěryhodnost ohledně absence nedeklarovaného materiálu a aktivit.

Noviny: Je zde nějaká možná půda k shodě? Není to zrovna pozice, na které by se Írán měl vrátit zcela zpět, a není to zrovna pozice ze které IAEA vece západní mocnosti hodlají ustoupit (čili vidno, že Írán do diskriminativních dohod tlačí jakýsi západ, a nikoli OSN, alespoň v LA Times vidno, pozn. překl.)

IAEA: V případě Íránu je na to rezoluce OSN, bezpečnostního koncilu, která je platná. Požaduje to po Íránu implementaci Dodatečného Protokolu. Takže obecně, Dodatečný Protokol není zákonnou povinností. Nicméně v případě Íránu, na který tu je konkrétní rezoluce Bezpečnostního Koncilu, je to povinné. Írán říká, že tato rezoluce UNSC je ilegální a donebevolající ubohost.

Noviny: Írán si stěžuje na úniky do novin. Také říká, že média jsou manipulována aby poškodila jeho reputaci skrze tyto úniky. Děláte v tomto směru něco?

IAEA: Ano. Na naší straně, úniky nejsou dobré, a byly zde v minulosti i předtím, než jsem vzal toto místo. Byly, a nelíbí se mi to. Dokončujeme kroky k zastavení těchto úniků. V tomtéž čase vůbec nevím odkud jdou; kdo vynáší, pokud je to někdo z Agentury, nebo odjinud. Nevíme jak to odhalit. Obecně úniky nejsou dobré. Nevíme zda je to z IAEA, od nějakých jedinců, nebo organizací. Nevím. Když mi novináři řeknou, najdeme je, ale to oni nikdy, takže je nenajdeme. Ale jakkoli, musíme zabránit těmto únikům z naší strany, a doufám, že tak učiní i ostatní.

Únik informací je důležitý problém pokud chcete zajistit spolehlivost jakékoli organizace.

Noviny: Jako nejvyšší NPT šéf, myslíte, že by byl váš flek pohodlnější, kdyby všechny země které nejsou signatáři Anti-Proliferačních smluv a jaderné velmoci, jako Indie, Izrael nebo Pákistán, kdyby srovnaly své programy s mezinárodními pravidly ohledně průhlednosti? Ulehčilo by Vám práci, kdyby Íránci, Syřané či Lidoví Demokraté Severní Korey hráli podle pravidel?

IAEA: Osobně, myslím, že když jedna další země přistoupí na NPT tak je to velmi dobře. Ale pro nyní, pracuji pod statutem a pod pravidly s Izraelí, Pakistánem, s Indií. Máme různé typy dohledů, a implementujeme je.

Na daných zařízeních v Indii, nebo Pákistánu, nebo Izraeli máme dohody. Ale nemáme s nimi dohody na všechna zařízení, a všechen materiál by měl být pokrytý. To je rozdíl. Na příklad v Indii jsme získali novou smlouvu, a více zařízení bude zajištěno dohledem IAEA. Pak potřebujeme potvrdit, že zařízení a všechen materiál pod tímto je pouze pro mírové účely.

Noviny: Byl zde také hluk z Íránských médií, a od Íránských politiků, že budou snižovat úroveň spolupráce s IAEA. Nejste v této roli dlouho, ale za dobu co v ní jste, zdá se vám, že by spolupráci nějak vážně narušovali? Změnilo se něco? Zhoršuje se to?

IAEA: Za prvé, jsou zde, jistě, prostory, ve kterých by bylo lze spolupráci ještě rozvinout. Ohledně těchhle novinek z Tehránu, že se bude snižovat spolupráce, neobdrželi jsme žádnou oficiální zprávu (otázkou je, zda Íránská média byla IRNA, nebo nějaký Americky založený podfuk - protože IRNA je oficiální Íránská služba, zatímco místní noviny nemusí být zdaleka vždy tak seriózní, pozn. překl.). Nevíme, zda se něco takového bude dít, ale cokoli se stane, Írán je pod zákonnou povinností implementovat Extenzivní Dohled a jiné necesity, a kontrolu pod pokračujícími Dohledy, a doufám, že bude pokračovat.

Noviny: Byly zde návrhy určitých oficialit v západním tisku, že by západ mohl použít malé taktické nukleární nálože, aby poškodil nebo degradoval Íránský (mírový p.p.) jaderný program. Co si myslíte o používání jaderných zbraní k "zneškodňování" "potenciálních jadernozbrojních" programů?

IAEA: Použití jaderných zbraní? To jsme trošku někde jinde. Jsem absolutně proti. Ohledně jaderných zbraní, myslím že Hirošimou a Nagasaki by se mělo opravdu končit (cituji Dr. Ahmadinejada: USA, první válečný zločinec, který zneužil jaderné zbraně proti civilnímu obyvatelstvu, v rámci testování; pozn. přek.). Jakékoli důvody, jakékoli místo, jaderné zbraně se nesmí používat.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama