NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Message to Saud Arabi royals

23. května 2011 v 19:17 | PiNews |  1. الأمن
please, establish dialogue

 • with specialists on further development of global security conditions (not really hungry hungry America statemen with loosy printed money). I am sorry for absolutely disabling you from white list (as I guess I met already your inteligentsia, just in moment of displacing Sarabia rulers from desk of defense, because there was no other way to blame NATO, and no other way to count in what is persisting in Bahrain), but there was no other flag to show in current circumstances, please regard, I am actually keen on helping few unrightly involved countries, with just regards to their cultural depth and civil size. So please, take few consultations of external bulying powers situancy, and positions of your country and friend countries in it, and also your steps in it. Without security dialogue with most of your neighbors, and rather friends by common danger, you cannot evaluate consequences of your personal-intern steps, to your current friendly countries, or potentially strategic partners, depends on perspective you use normally. Situation in Arab world is not kind of "mana" for whole masses of people, which I hope you are also able to take in regard, when "mass" is really a most, while I consider situation from strategic and security points very dangerous and so alarming. So please, let your current and even previous friends to describe you possible results for an Arab-whole, disregarding if you are leader, or just man. I have no other very urgent and very broken begging for you, than taking Arab world as a whole with its current prophecies in account. From that point you do Your best. Thanks in advance.
 • I highlight to you Izrael, and Syria as places to take special focus on, and to think what You can do in those cases, I don't think you should engage in cases as Egypt, or Libya, while it can mean a full apocalypse to any of your plans, or even usual days.
 • In world which I would proposed to your marks, would be no rational place for poverty, nor for having enemies. Basically making enemies "ad hoc" is Western class of mind, while your, Arab nations have a very important component: "Blanik" unity. I don't think any of Arab or Muslim nations have a necessity to live opposed, and I am very secure, that most of it is West's product, in a Arab history as whole. Thank for your time, and I will be very happy to see not even single spark of enmity or isolation within Arab and Muslim nations, lands, at least in coming "blast" period. If there is ideal solution, it is all Arabs stay joint, and behave just better in all layers, than West proposes. Be wisdom with you, and YOUR PEOPLE.
 • If you stay with Western powers, I reiterate words of Ahmadi: they give you words, but you cannot really rely on those promises for aeternity. Right continuing your policies, you can finish both ways: maybe West will usurp and share with you, whatever it may be, but just as it will improve its access, you will become a stuff, right out of way. That can very easily happen, joining Western desperate powers in their wars against people, good rulers, intellectuals and truth. But maybe they give you to eat for period you stay useful. There is no other value for you in Westerns war concept, count with that: your value is not a word given, but value accessible by using you. And on the other side, which I absolutely hope to happen, West will fail, loose, show itself as looser and weak brutal aggresor, and then, if you are kind of their ally for now, will be jailed, judged and forgotten by what used to be your friends, or your nation.
 • Thats two options for what I suppose be your current position: having promisses from some Western or proWestern entity, which is usually, for certain cases, masked as antiSomeLandRuler. I will really be glad, if you understand, and agree, on where your real power lies, and if you also consider, that there is other world, than that western (poor, lazy, with fake respect, and with contract from anonymous necessity). If you take part in unity is security, roots are power and stability is well for all your nation, then I wish you to really win. If you are going to bother CIA with this message, then sorry for wasting your time and qualities, and also I wish you loose, and your people will find better and more consciouss leadership. Remember, I beg for your wisdom, here.
 • No ruler is good ruler who behaves as USA to its citizens, and such ruler never keep power for long. What I see in Libya, is pure pigwork, destruction of greater work, as Nietzsche called on Roma. Depends, if you take Libya as plain bunch of reusable sources, or if you regard its own, higher structure, and you work with it. See Chad. I guess "Our Africa" is what you hate on AlQuazzafi, but in fact, he is true in this, not from some dreamy paradigm, he is true in this as educated, experienced fighter. If you, Arabs, leave one of your nation isolated, or one of your class (one leader or one public) without help, or even if you leave South, like this, your lands will be turned all in Somalias, full of Arab and Nonarab analphabets and primitives, or squatters, if you wish, and they will just keep you under very ugly military conservance, leaving just "hardworker slaves" to be "wealthy".
 • Wealthy in such result means: to have piece of false respect, bunch of possibilities, and access to big and fashion houses of resource sellers. I am pretty serious in this regard, and until you imagine the opposite, whole your continent united, not pragmatically, but systematically, and in result friendly, and all of people just pretty far from doubts one against second (class against ruler, religion against ...), then no alien will make a suburb of deixalleria from Africa as whole. That's really nothing much "idealistic". Idealistic is West as you see it. Its not a responsible nor reliable friend, because its not stable, because its not democracies at all. And I can really very easily imagine that concretely your race and religion (and not because race and not because ..) is really able to conglomerate and integrate very stable fleck on Earth from South Africa to North Korea, without rushing Russia from its security sleep. I am just very convicted, that all nations except those most loudly democratical, and except those most in "security considerations", from first plight of course, that all nations except those hypocratical psychotics are really able to jump the rest over in wealth, prosperity, size of spirit, in peace.
 • If this rest without exception stays against empty words of those aloud making integrated and just friendly, secure progress, not regarding "blueprints of establishment", and just adding comfort to next and next level of its people, then there is good look secured, of your buildings, then books of your country will persist securely, and then no man will be against no man, if there is or is not some extra establishment in your country (as leader is not generally necessary).
 • From my just philosophical point, you CAN forget Ahmadi's words "you can't rely on USA", because absolutely EU and USA are bunch of incompetents. Give them some value, and they loose it. That's then the key for else lemmas. US and EU are absolutely last segment of disk, where to store your data, even if it was worthless music you need to keep for worthless money from worthless client. Incapable of care of themselves: west. And don't doubt on science. They are unable to make progress in it, because their (so mine) nations are unable to go forward. They recognize only blind trade, which discriminates full spectre of sciences, even if implementing one science without that "needed immediate value" would in return multiplied wealth by instorable number. West: slavers of sciencists for subsufficient results, decayers of wealth and values, as moral, because of insufficient freedom in movement. Loud "VIPs", with no value for noone. Having real friends is in current situation the same importance as leading or leaving people. What west bought, west divided, and it will be never more compatible, nor useful. Remember that for now, all Western PUBLIC suffers from military disinformation agenda.
 • I am asking you basically to change your attitude and plans for your people, but also telling you, that in sumus, western people are currently in much worse sit. than Bahrainee civils. Not in blood casualties, but by freedom, perception, and visibilty of Truth, West is absolutely failed, offering to its civilans just lies and properly bad future, including very long civil wars and pleague. And I don't really suppose that those who are driving like this, will finally be secured from the final accident. West is blind. Iran is first for me who is not. At least, if you omit all I said, IRNA's news is most comphrehensive and reliable news, as I told, from DPRK to Guantanamo. End
 • (this message is directed to help your citizens, but generally its peace mediating message, since you are turning most of your friends to infriends, or, maybe, enemies. basically CIA or whoever is not capable to secure your image. this parentheses may be valid for both Saudi o Bahrain; on your place I wouldn't really believed e.g. USA if they "shown" me their war "plans"; they are such believable, that their warplans can be likely antiarab genocide as like as grabbing single, as like grabbing multiple sources; West is getting believable starting from Russia, in direction Japan, regarding its proclamations and statements; and Obama? Ask ISI, who good it is.)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama