NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Několik posledních bulvárních rukaviček tajných služeb

20. května 2011 v 10:55 | Gangolsk |  1. الأمن
 1. "Putin a Medvěděv se perou o moc": takovou informaci zaslechnete namísto toho, že Rusko naléhavě volá k spolupráci nad útočným raketovým systémem, který bez jeho souhlasu již stojí na př. v Rumunsku. Nebo, když Putin vyhlásil "populární stranu", tedy umírněného instalačního klona Kadáfího lidových sněmoven. Nebo, když Rusko ostře napadá akce NATO, ať už kdekoli.
 2. "Khamenei a Ahmadinejad se perou o moc": takouvou informaci zaslechnete když je toho mnohem více, co by bylo lze z Íránu zaslechnout. Zde konkrétně - údajně - Hlavní (duchovní) Vůdce Khamenei zasahuje Prezidentovi do jeho rozhodnutí, když po té, co Prezident odvolal Ministra Informací, Vůdce jej zase dosadil. Nicméně Ministr dle původních (IRNA) a mnohem starších informací rezignoval sám, prezident souhlasil, a vrchní patriot vetoval prezidentský souhlas. Není to úplně harmonické, nicméně není to tak konfliktní, jako když tvrdíme, že Ministra Prezident odvolal. [-]
 3. "Kaddáfí to a Kaddáfí ono": před celým procesem řízené internacionální hysterie, který schválil pro NATO velmi volnou rezoluci co se týče Libye naše noviny pomalu ovládl Egypt, ten byl řešen poněkud laxně ač objektivně, ale v momentě, kdy se provalilo, že USA velmi pestře s Mubarakem spolupracovaly, zatímco USA už mělo za sebou na desítky oficiálních rituálů a kázání o podpoře demokracii v Oegyptí, začalo se mnohem hlouběji psát o Kaddáfím. Jistě, Mubarak také figuroval v novinách jako zloděj a bohatý, což je pro noviny u některých negativních hrdinů často synonymum. Aby se tedy USA očistily, vytáhly Fr-VB proti Kaddáfímu, s naprosto stejnou ba ještě hlouběji lacinou propagandistickou kampaní proti Libyjskému "režimu" (stačí vyhledat na Youtube "Libye 2008" a pod.). Když po všem tomto bylo jasné, že Brifritálie bude "zasahovat", musely nutně Spojené státy dát ruce pryč. Nicméně NATO bez NATO včetně Brifritálie znamená právě zas jen Spojené Státy a Brifritálii. Tento odstaveček bohužel nemá vypadat jako nástěnka špíny, tak se snad obejdete bez ukázek toho, co bulvární média, na př. Blesk zvládly kolem Kaddáfího či jeho Manželky vyprodukovat za nepodložený sajrajt (Typu manželka mu platí válku; neopomeňme, že on žádnou válku nezapočal...)
 4. "Hodně lidí se domnívá": toto používají média, když většina lidí na věc nemá vlastní názor, zatímco určité kruhy by rády pozorovaly, jak se toto hodně lidí domnívá. Tato strategie byla evidentně velmi úspěšná ve výhlášení anti-islámské genocidy v USA, stejně jako velmi efektivně skazila reputaci Íránu, Číny či KLDR. V podstatě se ohledně těchto zemí našinec, západňan, domívá pouze to, co mu do uší nalifruje státní propaganda, stavící na ponížení reputace na př. Číny svou šedivou "bílou" reputaci. Jinými slovy, nemá se váš režim čím pochlubit? Tak to jistě dokola odsuzuje Čínu. Viz. "koncentrační tábory v Íránu", "koncentrační tábory v Číně" ... ve skutečnosti jsou v Izraeli, v USA, nebo v Afghánistánu.
 5. "Není jasné kdo bude kandidovat na prezidenta": zatímco je mnoho jiného v došlé poště Bruselu z Ruska. Je zajímavé, že v době, kdy Rusko hraje vysokou roli v mezinárodní objektivitě, naše média jsou nucena zaměřovat naši pozornost na něco tak vedlejšího, jako Ruské volby, pokud jasně vyznačíme, že právě dnes je Ruský národ vzorem jednoty v rozumu i dialogu. Je asi výhodné rozmočit strohé a jasné signály z Moskvy v břečce českých politických stereotypů, ba, těch Severoamerických. Popř. se řekne, že ostré výhrady RF k akcím Brifritálie proti Libyjské podpoře své vládě jsou pouze politickou reklamou vůdců Rusi směrem k lidu Rusi. Tím jako by zájem médií o objektivní náhled uhas...
 6. Když se EvroAmerickému rasistickému e koloniálnímu kamaradšoftu nepovede poškodit Íránský mírový jaderný program, alespoň pustí do novin, že "Írán složil další dodávku paliva pro Bushehrskou JE" (BNF). V tomto ovzduší by západu stačilo k výživě jeho lživé protiÍránské kampani snad i složení uhlí někde v Íránu.
 7. Když si stěžovala sousedka nájemci na mě, nájemce přišel intervenovat s tím, že "nájemníci si stěžují". Až po třetí otázce přiznal, že jde jen o jednoho nájemníka. Totéž ukazuje reportáž IRNA z Kuby: "plánuje Írán také vypínání jaderných elektráren, tak jako mnohé západní země, po selhání lidského faktoru ve Fukušimě?" (IRNA30364431).. zatímco západ se spíš na chvilku zamyslel, a pak ještě prodloužil funkční období daleko prošlým jaderným elektrárnám.
 8. Český Rozhlas: "USA označily Syrskou vládu jako nelegitimní ... je vůbec poprvé v historii, kdy naposledy mezinárodní komunita prohlásila nějakou vládu suverénního státu za nelegitimní" - takové bláboly jsou nuceni naši moderátoři, placení z našich peněz říkat, zatímco v Rusku se už týdny debatuje o tom, jak si můžou usa dovolit sesazovat mimo OSN nějakou vládu "oficielně". Je nicméně záslužné a objevné, že Český rozhlas uznává BIG USA za celou mezinárodní komunitu. Obzvláště, když Sýrie je jedna ze zemí bez diktatury, kde se USA snaží záměrně zmanipulovat proti sobě různé skupiny, a dosadit si vlastní vládu. Že si Amnesty International (doktoři bez hranic ještě déle) v Londýně třepí týdny hubu nad tichem v Západních mediích o Bahrajnu, to už nám "rozhlasáci" ani nepošeptají. Ovšem co bychom čekali, dodnes rozhlas ovládají kazatelé, přesvědčující nás o "svatém disentu", zatímco dnešní "disent" jako by neexistoval, nebo dokonce o tom, že Shostakovich byl proti "Bolševismu". Asi ano, když složil Sovětskému svazu hymnu.. o lidovém úředníku. Protestů v Sýrii se zůčastnilo něco pod 12% populace. Je vidět že naše vládá přebírá americkou agendu totálně: Sýrii, kde se nic neděje máme na stole, s celou americkou propagandou, zatímco Bahrajn popravdě hájí od začátku dodnes jenom Írán. A když si Afghánci zaprotestují v podpoře Quazzafimu, NATO jich 70% na místě postřílí. Jistě, opět, údajně, Němci. Podle mě v Afghánistánu už Němci dávno ani nejsou.
 9. Celý tento humus můžeme uzavřít reportáží z 19. 5. "když vidím jak kultivované mladé páry s dětmi tu pozorují fotbal, nedivím se, že je součástí španělské kultury". Hm. Za prvé součástí španělské kultury jsou spíše sladkosti a oslavy, nebo motorky, víno, toreadoři. Záleží jakou skupinu označíte za významný průřez španělskou populací. Co se týče fotbalu, jsou tam fanoušci asi něco jako v Izraeli palestinci, pardon, Hammás. Do španělských fanoušků už se poslední dobou musí střílet pěticentimetrové gumové kule, protože lítají po Madridu opilí a zdrogovaní, a když vidí policii, tak na ní útočí. Ano, mluvím o Madridu, nicméně paní reportérka mluvila o Španělsku, a že sedí někde v Ikei v dětském koutku v Barceloně, to už jí poněkud vypadlo. Ale tak to chodí: Němci zkrátka jsou v Afghánistánu fašisti, ohledně Libye konzervativci, ohledně Základen US mlžitelové, ohledně demokracie, na rozdíl od čechů, demokrati ... a ohledně Bahrainu, už také, na rozdíl od zatím stále přes mrtvoly proamerických čechů, nemlčí. Kdo si nechce nazlobit USA, mlčí o Bahrajnu: protože Bahrajn je, stejně jako Saudská Arábie, Afghánská armáda nebo Izraelská vláda - přímou součástí USA. Vyjímám Izraelskou armádu, protože se ještě ukáže, že má více rozumu než Zionistický režim. Až k tomu dojde, že spolu budou protestovat Izraelité i Palestinci, armáda do nich rozhodně nebude střílet. Leda tak ta Americká...
 10. A jistě všimněme si, že když je protiargumentů k Libyi až až, tak média zcela zmlknou. Dokonce to umí tak hlučně, že i takoví aktivisté jako my, na delší dobu zmlkneme. Je to zajímavý jev. A přitom máme jiné zdroje, než naše zkorumpovaná státní média a podplacený bulvár, než dokonce naše blábolivé politiky, s lákavými nabídkami "instalace demokracie". Bože nedopusť aby kdo z našich politiků někde vytvořil kopii toho našeho bastlu. Varování všem svobodným zemím, jejichž režimy byly, jsou nebo mohou být označeny za nedemokratické: neberte nabídky pomoci ČR s vytvořením demokracie absolutně vůbec vážně. 99% čechů považuje českou vládu za zkorumpované mafiozní monstrum, které si rozkradlo půdu pod nohama, a kouká, kde by co lohlo.
 11. Je již na čase nazývat věci pravými jmény: Český rozhlas nazýváme vládním médiem, a vládu proamerickou přes mrtvoly. Amerika totiž nedbá lidská práva od dob Hitlera. Nejdříve si otestovala jadernou bombu na ubohých rybářích Japonska, zrovna tak tak, aby nikdo dlouho nezapochyboval, že to bylo v rámci války, a zrovna stejným způsobem, jako vyhlásily USA válku Japonsko, zrovna tak vyhlásil Hitler válku Polsku. Tedy pokud to nebylo naopak. A zrovna tak vyhlásily vlastní provokací válku Vietnamu, zrovna tak Koreím, zrovna tak Libyi (86), zrovna tak Panamě. Na spojených státech není ani smítko pravdy, a pokud co, režim spojených států Beatles exportoval do východního bloku, a pak sám odkrouh Lenona, když byl ohledně Vietnamu příliš otevřený. Zrovna tak oddělali Kennedyho. Dodnes jsou to rasisti, a nikdy pro světový mír nedělali nic jiného, než zbraně, a to za peníze, než války, a to za lži. Nesnesu jak Obama kroutí hubu, protože se mu v tom mísí stejná arogance a demokracie, jakou může nepohodlný suveréní prezident očekávat ve věznicích pana Occampa. Nezbylo z těch iluzí nic. I Hitler je stokráte čistší list papíru, než Bushové, Obamové a "Downing Street suckers". I Hitler. Hitler, hleďme, toť zázrak, jiskra lidských práv a upřímnosti, ve srovnání s Izraelským režimem, neustále militarizovaným režimem onanistických USA, a neustále frigidní koloniální politikou Velké Británie. Evropská Unie? To není fašismus ... ta by se mohla možná stydět před křišťálovou nevinností Stalina, nebo Italských mafií. Komu to říkám? Asi ne české mládeži, která považuje za nejdůležitější demokratickou úlohu nastolit jakýkoli režim, který nabídne prostituci zdarma a legální marihuanu. Tady už mě slyší asi jen pár podobných ultraskeptiků, kdesi za banánovou oponou (115-hx-omh).
pokud máte ještě jiné nápady, uvítám odkaz na váš blog. krom toho by bylo dobré k WikiLeaks udělat LeakLies, kde by se hromadila evidence podstatných dezinformací nebo duplicit v rámci WikiLeaks
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama