NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

22. Června

22. června 2011 v 11:44 | PiNews |  Archív z rubriky nezařazeno
Gadhafiho síly ostřelují krysy na hranici s Tunisií
(14.6 Pravda.Ru)

Velitel krys sdělil, že vládní armáda bombardovala klíčový bod na hranicích s Tunisií okupovaný právě krysami.
Omar Hussein, mluvčí krys ze západních hor Nafusa řekl, že vládní jednotky v al-Gazaje útočily na krysy okupující silnici která vede k přechodu Dehiba, podle Atlanta Journal Constitution.

Posledně, když Lybijská armáda trefila Tunisii sedmnáctého května, Tuniská vláda vyhrožovala že udá Libyi u Bezpečnostního Koncilu OSN pro "nepřátelské chování". Nejméně pět raket dopadlo dnes na Tuniskou půdu v Mrabeh.

"Bylo to těžké ostřelování z Gaddafiho strany hor," řekl místní obchodník Mohammed Nagez, dle Guardianu. (ovšem mohly to být také rakety krys, protože vykradly sklady, takže by se mohly pokoušet získat spojence takto, když jim západ nepomůže, jak by si představovali, a když zůstává pouze humanitární vraždění stovek obyvatel Tripoli tunami radioaktivních střel, protože nic není levnější, a nic víc se nedá v médiích kolem krádeže Libyjských peněz vylhat, pozn. PiNews)
Cizina mění region v nebezpečný
Kabul, Červen 19, IRNA - Přítomnost zahraničních sil obrátila region StředoVýchodu v "nebezpečný", řekl Ministr Obrany Íránu Brigádní Generál Ahmad Vahidi v Neděli, dodávaje, že se chtějí nezákonně obohatit.

Na jeho setkání s Afghánským Prezidentem Hamidem Karzai Íránský minstr na návštěvě řekl, že přítomnost cizích vojsk v regionu i v Afghánistánu je hlavním faktorem za sníženou bezpečností.
"Zajišťovat regionální bezpečnost lze pouze kolektivním úsilím regionálních národů a stažením cizích vosk."
"Vytvoření bezpečnosti a národního vývoje v Afghánistánu jsou mezi hlavními prioritami Íránské zahraniční politiky," řekl Vahidi.
Na druhou stranu Afghánský prezident řekl, že jeho země potřebuje od Íránu pomoc a podporu v obnově Afghánistánu a v posílení stability země."
Íránský ministr obrany dorazil do Afghánistánu 18tého Června.
Je to vůbec první cesta Íránského ministra obrany do Afghánistánu.
30438138
MZ kritizuje západní země pro jejich lhostejnost k utečencům
Tehran, Červen 19, IRNA - Ministr zahraničí Ali Akbar Salehi v Neděli ostře kritizoval západní země pro jejich ignorantní postoj k utečencům


Salehi tak poznamenal na setkání s novým vyslancem pro Vyššího Výboru OSN Pro Uprchlíky (UNHCR) v Íránu Bernardem Doylem.
Kvůli politickým debatám a přesvědčením západní státy ignorují své základní a zákonné povinnosti v nakládání s uprchlíky, řekl Íránský Min.
Uprchlíci užívají blaha Íránu, akademických a vzdělávacích zařízení, a mezinárodní komunita chválí takový hluboký úkol, řekl Salehi.
Při gratulaci novému zástupci UNHCR pro Islámskou Republiku Íránu k jeho novému postu vyjádřil víru v nebývalý pokrok ohledně uprchlíků v Íránu i sousedních zemích.
Naopak zástupce Výboru Pro Uprchlíky řekl, že Islámská Republika Íránu zvládá své povinnosti k uprchlíkům výborně, což je chvályhodné.

Řekl, že dobrosrdečný akt Islámské Republiky hostit milióny Afghánců a jiných zahraničních uprchlíků zůstane v historické paměti všech národů.
Také poskytl Íránskému Min kopii své pověřovací listiny.
30438690
Pakistánský voják zemřel v útoku militantů
Islamabad, Červen 18, IRNA - Ozbrojená skupina napadla Pakistánskou hlídku v kmenové části Jižního Waziristánu v Sobotu. Výsledek jsou tři zranění a jeden mrtvý, udávají místní úřady.
Ozbrojenci vypálili rakety na kontrolní bod v oblasti Ladha, čímž vyvolali reakci od Pakistánských sil, řekly.
Několik ozbrojenců bylo také zabito, řekly úřady.
Kontrolní stanoviště bylo také poničeno, byl to třetí útok na bezpečnostní síly v oblasti tento měsíc.

Tři vojáci byli také zabiti bombovým útokem při kraji silnice v oblasti třináctého Června.
Devátého Června houfy ozbrojenců napadly bezpečnostní hlídku v jihowazirské oblasti Makeen, což si vyžádalo na straně vojáků nejméně osm životů.

Pakistánské síly použily dělostřelectvo aby odpověděly předpokládaným pozicím ozbrojenců, udávají zdroje.
Zranění vojáci byli evakuováni vzdušnou cestou do místní vojenské nemocnice. V říjnu 2oo9 tisíce příslušníků bezpečnostních sil spustilo hlavní operaci proti jihowazirskému Talibanu, přičemž Jižní Waziristan je kolébkou Pakistánského Talibanu.
Pakistánská armáda vyhlásila zkraje r. 2010 vítězství, avšak řada časných útoků svědčí o delší přítomnosti ozbrojenců.

Útok přišel když vládala započala repatriaci tisíců kmenových obyvatel kteří z oblasti Jižního Waziristánu kvůli bojům uprchli nebo byli evakuováni.
Repatriace několika stovek rodin do oblastí Ladha a Makeen byla z bezpečnostních důvodů odložena. Ladha a Makeen jsou původně baštou Pakistánského hnutí Tehrik-e-Taliban.
Sobotní útok přišel v oblasti kmene Mehsood, která byla původně kontrolována zavražděným Talibánským Vůdcem Baitullahem Mehsoodem, a později Hakimullahem Mehsoodem. Hakimullah vede TTP (Tehrik-e-Taliban) nyní.
30436863
Mathaba se poučila, že se Africká Unie (AU) stáhla z Bezpečnostního Koncilu OSN, dokud NATO nenechá kriminálního vraždění v Libyi, členském státě AU

AU také žádá jedno křeslo v BK OSN pro Africkou Unii, odstranění Francie a Británie z trvalého členství BK a nahrazení jich reprezentací EU nebo Německa.
AU také hledá podporu u Neformálního Hnutí (NAM), stejně jako u ne-Arabských členů Islámské konference (OIC).
Jižní Amerika i BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, a Jižní Afrika) také podporují nebo neoponují Africké Unii s kterou mají přátelské a na respektu založené vztahy.
Konflikt proti Libyi prohlubují rasistické původně koloniální moci jako Británie, Francie, Itálie, Belgie a Holandsko. Konflikt proti Bráně a Koruně Afriky, její nejdelší severní přímořské oblasti, a nejbohatšímu a nejsilnějšímu státu, Libyi.

USA, které jsou v ekonomickém odpadu, razily tomuto útoku cestu, s čímž Obama přešel pod útok Afričanů a Afroameričanů, protože sloužil této zlodějině na Africe.
Analysti mathaby už varovali před příchodem Třetí světové války, protože se rozvíjí porušování pořádku a zákona na mezinárodní scéně, a státy NATO kooperují s teroristy, a uznávají je jako legální vládu Libye.
627194
Ministr Obrany Německa napadl násilnou akci NATO v Libyi
Berlín, Čvn 18, IRNA - Německý Ministr Obrany Thomas de Maziere v Sobotu zaútočil na kontroverzní operaci NATO v Libyi.

V rozhovoru pro Hamburskou verzi magazínu Der Spiegel ministr, jehož země se neúčastní vojenské akce západní militarní aliance v Libyi ("krom" poskytování základny, pozn. PiNews) řekl, že plány NATO ohledně celé mise v SeveroAfrickém státě jsou krátkozraké.
"Samozřejmě, že když něco začnete, musíte vždy vědět, jak dlouho to ustojíte," byl de Maziere citován.
Německo prošlo intenzivním nátlakem hlavních spojenců NATO, USA, Francie a Británie - aby se zůčastnilo vojenské mise.
Podle de Maziere, USA opět žádaly německo o zapojení do Libyjské operace, během setkání NATO dříve v tomto měsíce, což bylo Berlínem odmítnuto.
Německo se nezúčastnilo hlasování Bezpečnostního Koncilu OSN v Květnu, kdy šlo o použití vojenské síly pro ochranu civilistů v Libyi, což rozhněvalo ostatní členy NATO.
Mezitím de Maziere řekl, že bylo "takřka nemožné" aby se jeho země účastnila svrhování režimu AlQuathafiho v rámci mírové mise.
Političtí pozorovatelé Berlína věří, že Mazierovy poslední poznámky ještě hlouběji rozdělí obě země (USA a Německo), a také prohloubí rozdíly v NATO, jehož politická a vojenská budoucnost je vážně v sázce.
30437242
Pakistánská armáda odmítá osočení USA ohledně kolaborace s militanty
Islamabad, Červen 17, IRNA -- Pakistanská armáda v Pátek odmítla údaje Amerických médií, že "elementy v Pákistánských bezpečnostních silách upozornily teroristy a pomohly jim tak prchnout z odhalených laboratoří Improvizovaných Výbušných Zařízení ve Waziristánu".


Americká média citovala nejmenované osoby z vlády USA, že šéf CIA Leon Panetta během poslední návštěvy v Pakistanu ukazoval satelitní fotografie dvou fabrik na výbušniny. CIA měla dále podle nejmenovaného oficiála před několika týdny žádat po ISI přepadení a zajištění objektu.
Když Pakistanští vojáci před několika dny dorazili, ozbrojenci byli pryč (ostatně zfingovat celou zprávu je pro USA pomocí medií stejně snadné, jako kontaktovat z ústředí CIA zodpovědné Talibánce, aby byla "opravdová" záminka, takže i kdyby celá story byla pravdivá, pak mnohem pravděpodobnější je, že je varovala CIA; každopádně jsou obě varianty víceméně neprokazatelné, byť je ta s CIA vůbec jediná pravděpodobná; pozn. PiNews). Což nutí Americké úřední osoby domnívat se, že někdo z Pakistánské strany ozbrojence varoval, podle New York Times. (No, kdyby bylo eminentním zájmem Pákistánu sabotovat USA a ještě k tomu vedle uvažování o dialogu s Talibanem Taliban pokoutně podporovat, myslím, že by se pak Pakistán v tomto případě choval k USA asi jako EU se chová ohledně MKO v Íráku k Íránu. Jinými slovy nikdo by nikoho nevaroval, ale Pakistánští vojáci by na "rady" pana Panettiho VŮBEC nereagovali. Ani tak nejde o to, zda je to tak či jinak, ale spíše o to, že pokud se USA snaží ospravedlnit delegitimizaci Pakistánské vlády a následnou okupaci, nastolení loutkového režimu a čistky v policii, pak se pletou, protože takto cílené osočení k legitimizaci okupace nevede. Spíše však lze čekat, že tím USA sledují budování mezietnických a mezipolitických konfliktů v Pakistánu. Jak jsme již viděli několikrát ... CIA to provádí řízenými vraždami, média pak vytváří atmosféru nedůvěry. Jenže USA tato politika nevyjde tak jako tak, neboť s drony pohřbí všechny své šance napříč Pakistánským spektrem, od Talibanu přes občana až po Prezidenta; pokud dojde k vyjednávání Pakistánu s Talibanem, pak dříve zmíněné obavy pak-prezidenta ohledně dronů a příklonu civilistů k militantům nemají již více váhu.; pozn PiNews).

"Takové tvrzení je zcela falešné a závadné, fakta na zde na zemi jsou zcela v rozporu s tím," nechala se slyšet pak-armáda.

Dále mluvčí vysvětlil, že ISI obdržela informaci o čtyřech komplexech podezřelých z výroby exploziv. Operace proběhla na všech.
"Dvě byly opravdu výrobnami výbušniny, a byly zničeny. Informace ohledně ostatních byly mylné. Nějaké osoby byly zadrženy a jsou ve vazbě," uvedl mluvčí ve zprávě.

Times psaly, že krátce po nepovedených zajištěních objektů Ministerstvo Obrany (asi USA, pozn. PiNews) pozdrželo platbu 300 milionů dolarů odškodňujících Pakistan za výsadek více než 100 000 vojáků na hranici s Afghanistanem. Uvedly dva oficiálové.

Média USA hlásila že "IED továrny" (továrny improvizovaných exploziv) byly v Severním a Jižním Waziristánu, kde je rozmístěno mnoho militantů.
30435487
Velitel Policie: schválen dokument o bezpečnosti virtuality
Bandar Anzali, prov. Gilan, Čvn 18, IRNA - Policejní velitel řekl, že schválený dokument ohledně kyberprostoru udělá tento v Íránu zdravým a bezpečným.
Brigádní Gen. Esmaeil Ahmadi-Moqaddam řekl v Pátek večer reportérům, že založení policie kyberprostoru a výměny informací (Feta-Policie) je velmi důležité, a že tato síla byla vytvořena ve všech provinciích země a bude bojovat proti kyberzločinům.

Generál řekl, že byly založeny nové laboratoře a v tomto ohledu jsou trénovány i nové síly.
Velitel policie mluvil s reportéry na okraj druhého setkání Protidrogové Kampaně států Kaspického Moře v Pátek.
30435588
Počet dětí utopených v přenosných bazénech hlavně v létě za posledních deset let roste. 95% jsou děti do pátého roku. Takto se utopí (v USA) jedno dítě každých pět dní. Experti doporučují v první řadě dohled, a v druhé řadě pokaždé bazének vypustit po použití. - Pravda.Ru 20/6
Irán byl zvolen do ústředí ILO - min
Tehran, Červen 18, IRNA - Ministr Práce Abdorreza Sheikholeslami řekl v Sobotu že Islámská Republika byla zvolena jako jeden z členů do Řídícího Ustředí Mezinárodní Dělnické Organizace

S výhrou většiny hlasů, tedy 210, byl Írán zvolen jako jeden z členů ústředí ILO, řekl Sheikholeslami, který se účastnil sté konference ILO.
Touto volbou bude Írán hrát efektivnější roli v budoucích rozhodnutích které jsou produktem Ústředí ILO.
100. schůze Mezinárodní Dělnické Konference skončila 17. Června v Ženevě ve Švýcarsku.
30436470
Ministři obrany Íránu a Afghánistánu vydali společné prohlášení
Tehran, Červen 19, IRNA - Ministr Obrany Brigádní Generál Ahmad Vahidi a jeho Afghánský protějšek Generál Abdul Rahim Wardak vydali společné obranné prohlášení na konci druhého kola jejich rozhovorů v Kabulu.


Dvě strany podtrhly v Neděli zlepšení dvoustranných obranných vztahů a také držení každoročních společných obranných setkání v Kabulu a Tehranu.


Část prohlášení říká, že Írán a Afghánistán nedovolí žádné třetí straně využívat žádné z jejich území proti bezpečnosti, stabilitě, územní celistvosti a nezávislosti či na úkor politického systému druhé země.


Jiné úlohy probírané Íránským a Afghánským protějškem zahrnovaly rozšíření a posílení oboustranných vztahů, konforntaci organizovaného zločinu a boj proti drogovým cestám či prevenci produkce narkotik.


Brigádní Generál Vahidi, který je na dvoudenní návštěvě Afghánistánu v čele vysoce důležité vojenské delegace se setkal a probral své názory se staršími Afgánskými politickými i vojenskými úředníky.


30438913
Družice Rasad poslala první obrázky z vesmíru
Tehran, Červen 19, IRNA - První obrázky přišly v Neděli z Íránského satelitu Rasad, který byl vypuštěn na oběžnou dráhu minulou Středu.


Podle Zástupce Ministra Obrany Reza Mozaffariho obdržené snímky dokazují, že satelit Rasad pracuje výborně a že "je na lepší pozici než bylo zamýšleno."


Rasad je první domácí videosatelit navíc schopný pořizovat záběry s rozlišením více než 200 metrů.


Satelit o hmotnosti 15.3kg byl připraven experty z Íránské Průmyslové Univerzity Malek Ashtar.


Byl poslán na výšku 260km patnáctého června a už zakončil 59 oběhů kolem země.


Centrum pro veřejnost Íránského Ministerstva Obrany citovalo Mozaffariho prohlášení dnes, že nové příkazy již byly zaslány Rasadu, aby poslal více snímků na zemi z jeho dalších pozic.
30437679
Podle organizace ECOS se ropné sdružení v čele s Švédskou firmou Lundin Petroleum, dále s Malajským Petronas, Rakouským OMV a Súdánským Sudapet podílelo na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti v Sudánu. Na smrti 12000 lidí a exodu dalších stovek tisíc se měl podílet i Ministr Zahraničí Švédska Carl Bildt. Švédský soud na podnět organizace reagoval a otevřel vyšetřování. Ropnými giganty vyprovokovaná válka mezi Kartumem a Súdánem vedla dále k bezohledným útokům, rabování, vraždám, znásilněním, únosům, mučení a vypalování.
mathaba/627199
Třípodlažní dům byl zasažen bombardováním NATO v obytné oblasti Suq Al Juma. Celá rodina, tedy rodiče a batole, zahynula. Nedělní útok (19/6) na chudší čtvrť města se odehrál krátce po půlnoci. NATO se k tomu nijak nevyjádřilo, ale již dříve přiznalo, že při ochraně civilistů "před kolonelem Qaddafim" někdy "omylem" zasáhne civilní oblasti. BBC upravila reportáže tak, aby "zřejmé", "údajné" a "útok NATO" skončilo v uvozovkách. Většina ze záplavy materiálů na youtube momentálně potvrzuje report Ruského Ministerstva Obrany (předcházející snad ještě i samotnou rezoluci o bezletové zóně) o družicové prokazatelnosti, že mediální údaje na nichž se evidentně zakládá rozhodování bezpečnostního koncilu OSN jsou zfalšované, a že snímky z vesmíru vyvracejí užívání leteckých náletů proti demonstracím. Takovou věc však vyvrací již zdravý rozum... Byla zde však snaha vymalovat Libyjského vůdce jako zvráceného psychopata a monstrum. Nicméně ani Hitler nebyl zrovna toto. - PiNews, mathaba


Ministr: spolky přátelství by měly bránit práva národů v mezinárodních kruzích
Tehran, Červen 19, IRNA - Hlava Íránsko-Rumunské parlamentní skupiny přátelství v setkátní se svým Rumunským protějškem řekl, že přátelská uskupení by měla bránit práva národů na mezinárodní úrovni


Podle oznámení Mediálního Oddělení Sněmovny, Ahmad Nateq Nouri na setkátní se svým Rumunským protějškem zde v Sobotu podtrhnul nutnost obrany národních práv skupinami za přátelství.


Také vyzdvihl důležitost parlamentní kooperace v prohlubování dvoustranných vztahů a dodal, že přátelské skupiny mohou pomoci odstraňovat existující překážky a rozpoznat nové potenciály pro rozvoj vzájemné spolupráce mezi dvěmi zeměmi.


Rumunský Ministr Horia Dorin Uioreanu, vedle toho, že vyjádřil své potěšení z návštěvy Íránu podtrhnul nutnost využít existujících příležitostí mezi dvěmi zeměmi pro rozšiřování a vývoj komunikačních, ekonomických a obchodních vztahů.


Rumunská hlava parlamentní skupiny přátelství byl zde, aby se zúčastnil setkání výkonné rady Asijsko-Pacifického Fóra pro Vzdělání (FASPPED).
30437312
Ruský vyslanec - Libyjská operace otevírá jižní rozšiřování NATO
16. června, Russia Today (rt.com)


Západní militární organizace se připravuje na pozemní operace v Libyi a na postupnou expanzi na Jih, věří Ruský vyslanec pro NATO Dmitry Rogozin.


"Válka v Libyi znamená konec západního rozšiřování aliance a začátek rozšiřování na jih," zdůraznil vyslanec. Rogozin mluvil na konferenci o protiraketové obraně, organizované Královským Institutem Spojených Služeb pro Studie Obrany v Londýně ve Středu.


Nebylo to náhodou, že Polsko a Baltské státy oponovaly účasti NATO v Libyjské operaci, tvrdil Rogozin. Znamenalo to odstranění tradičních úloh rozšíření NATO, včetně vlivu zemí bývalého Sovětského bloku na rozhodování aliance.


Zatímco rozhodnutí Bezpečnostního Koncilu OSN (UNSC) na Libyi se zdá být "dobře zkomponovanou symfonií, jeho interpretace NATem vypadá spíše jako jazz," řekl Rogozin ironicky. Nyní aliance interpretuje rezoluci 1973 jak se jí zlíbí, a opravňuje své "nové úmysly bombardovat," poznamenal.


Členské státy NATO se čím dál více účastní příprav na pozemní operaci v Libyi, řekl Rogozin reportérům po konferenci. "Naši kolegové v NATO tvrdí, že tyto cíle jsou zákonné."


Zároveň se výběr cílů náletů sem tam rozšíří. Konflikt je "domácí povahy," řekl Rogozin, dodávaje, že účast třetích zemí by mohla znamenat ohrožení bezpečnosti regionu. Popsal situaci v SeveroAfrické zemi jako "civilní válku komplikovanou protiklady mezi kmeny" (zatímco rámci Latina-Mathaba-Pravda bohatě postačuje umělá občanská válka, tedy teroristé sídlící v Banghazi marně se pokoušející přesvědčit větší množství lidí o potřebě občanské války, a tisk marně se pokoušející přesvědčit západního čtenáře, že požadavky TNC jsou stejné jako kdysi požadavky AlQ; a dále trváme na tom, že kmeny hrají v současné Libyjské otázce minimální roli; tuto civilní válku považujeme za komplikovanou pouze tím, že její hlavní aktéři nejsou občany dané země, tedy přepadení bandity komplikované mediální lží, která přesvědčila skoro celé Banghazí, a komplikované dobrotivým NATem, které této bandě lupičů a sadistických vrahů bez širší podpory a bez politických plánů přihraje do rukou zemi ve které byla většina občanů navýsost spokojená se svým zřízením; pozn. PiNews)


Účast dalších zemí by mohla konflikt přesunout na mezinárodní úroveň. (což se doufám stane, za trest, pozn. PiNews). Taková politika by také mohla vyústit do zrození "extremismu a nenávisti k Západní ideologii v Arabském světě," citoval Itar-Tass vyslance. (tak evidentně západní ideologii nelze než nenávidět i na západě, takže je takové chápání i mezi Araby odrazem zdravého ducha, ačkoli zdravější je pohrdat..; pozn PiNews)


Moskva je připravena asistovat stranám konfliktu ve vyjednávání aby došlo k mírové smlouvě (no, blahopřeji ti Moskvo, ale pokud je opravdu TNC banda zlodějů, jak asi dopadne "vyjednávání", když podmínkou je právě okrást? ale snaha se cení. ačkoli historie prokáže, že jedinou mírovou cestou bylo buď násilně zastavit NATO, nebo připustit takovou regionální kooperaci, která by rebely nátlakově zpacifikovala. NATO je cestou s největším množstvím obětí, vyjednávání v zádech NATa s teroristy ... beznaděj; za daných okolností, kdy si nikdo netroufne odstranit NATO ani izolovat teroristy však ani na tuto úlohu vyjednavače nikdo není, tak alespoň Moskva vypadá k tomuto divadlu Eutanazie jako doktor - NATO jako sama nemoc; samozřejmě my mezi NATO a "rebely" funkčně nerozlišujeme, úlohy dostaly obě síly zároveň a od stejných zákazníků; pozn PiNews). Zvláštní zástupce Ruského prezidenta v oblasti Mikhail Margelov se ve čtvrtek setká s Libyjským Prvním Ministrem Baghdadim Mahmudim a Ministrem Zahraničí Abdul Ati Al-Obeidim. Konzultace s lidmi kolem vůdce Muammara Gaddafi jsou nutným krokem k ustavení situace, věří Rogozin.


Margelov, který se setkal s Gaddafiho oponenty řekl, že chtějí aby odstoupil a aby jeho rodina opustila systém ekonomického rozhodování (to jsou tedy obrysy "oné" "lidem chtěné" demokracie; PiNews). Ale Libyjská opozice prý překousne, když bude Gaddafi v Libyi existovat i po rezignaci, shrnul Margelov. Arabské země jsou známé pro jejich "tradici odpuštění a usmíření," poznamenal.
Německo stále trénuje Yemenské ozbrojené síly, přes pokračující politický chaos
Berlin, Červen 19, IRNA - Německá armáda stále trénuje Yemenské důstojníky, navzdory pokračujícímu politckému chaosu a násilí v Arabské zemi, napsal v Hamburku sídlící týdeník Der Spiegel v Neděli


Jako součást Berlínské programu "asistence vojenského tréninku" pro Yemen jsou cvičeni čtyři důstojníci a pět lékařů, řekl státní sekretář ministra obrany Thomas Kossendey parlamentu.


Obhajoval kontroverzní tréninkovou misi, když tvrdil, že je zaměřena na podporu "stability a prevenci krize."


Zatím mluvčí obrany opozičních Zelených Omid Nouripour kritizoval program, když říkal, že Německo trénuje Yemenské vojáky, aby jednoho dne stříleli do svých vlastních lidí.


Yemen je zjevně na pokraji občanské války, následující nelítostné srážky mezi opozicí a bezpečnostními složkami věrnými západem-podporovanému Prezidentu Ali Abdu Salehovi, který nadále odmítá sestoupit.


Saleh, který je momentálně v Saudské Arábii kvůli lékařskému zákroku, vzdoroval podepsat mezinárodně žádanou rezignaci výměnou za imunitu před soudem.
30438196
Benghážští civilisté ztrácí v Západ víru. Domnívají se, že západu jde více o Gadafiho peníze, než o demokracii. Většina lidí v Benghazi ztrácí víru a domnívají se, že pomoc přijde příliš pozdě. rt.com 12/5


PiNews: "Táta mi ukázal jak se s tím zachází před několika týdny. Jsem připraven zemřít za svou zem" - 22letý rebel. Za co? A jaká pomoc? Záchrana před třicetimetrovým krvelačným Gaddafím? Je vidět jak daleko to dotáhla média, agenti CIA s královskými vlajkami, a specielní AlQuaeda duchovní, když nahradili inteligenci Benghazských o událostech v zemi jednorázovým ideologickým smetím. Když odečteme všechny lži, kterých se nám dostalo, boj s rebely je nejvýše stejným bojem za vlast jako boj s vládou, a to jsme pozapoměli, že rebelští verbíři zkrátka nemají s Libyí nic společného než zájem o její bohatství. A k tomu pohled na fanaticky vyděšené mladé ženy, hystericky opakující rituální pohyby ve strachu z velkého zlého Gaddafiho? Ekh. Výplach mozku. Gaddafi by měl vzít Golfové vozítko, a neozbrojený se vydat do Benghazi bez doprovodu, aby takové vymyté výjevy opět opadly. Jak dlouho jej v Banghazi neviděli, že se změnil přes noc v mořskou příšeru?


Rebelové a USA odmítají volby v Libyi
Saif Islam Gaddafi, syn Mu'Umara uvedl pro Italský tisk, že Libyjská vláda je ochotná akceptovat volby během třech měsíců, nebo do konce roku 2011.


Saif vyjádřil přesvědčení, že jeho otec by vyhrál v jakýchkoli volbách, "protože je v zemi velmi populární." Dokonce navrhnul aby hypotetické volby byly monitorovány mezinárodními autoritami aby byl učiněn konec ozbrojeným srážkám.


"Evropská Unie, Africká Unie, OSN nebo i NATO může kontrolovat volební proces," řekl Saif, který byl také nakloněn reformám a nezávislým médiím. (v případě médií neví o čem mluví)


Jakmile se reprezentace USA a rebelů o tomto rozhovoru doslechly, nechaly se slyšet v AlJazeeře, že volební kampaň navrženou Saifem nehodlají přijmout. (úchvatné, takže demokracie ano, ale ty vůbec nejdemokratičtější možné volby nikoli? a jaké pak volby by paní Clintonová chtěla? v Moskvě na suchém záchodě zatímco polární medvědi pějí Ruské hymny na hranicích Maroka a Moře? USA a Rebelové prostě nesnesou Gaddafiho na volební listině. Tomu říkám dobrý začátek demokracie: zákaz politické činnosti praotce moderního státu! Mohou si říkat co chtějí, jediné po čem touží je zabít Gaddafiho, aby vymazali poslední žijící důkaz lží o útocích na civilisty!; PiNews)
mathaba/627180/LK


Írán nevpustí na návštěvu zvláštního vyslance OSN.

Zvláště pro mlčení mezinárodních organizací o Bahrajnu. Dále také proto, že Spojenými Národy prošetřené a uznané zločiny jako 33denní válka proti Libanonu a 22denní válka v Gaze, 2010 nejsou dále řešeny, zatímco "problém lidských práv v Íránu" vypíchnutý zvláště o Bahrajnu mlčícími státy jako Británie, nebo teroristy jako USA hned je pro OSN důvodem pro okaté akce. Je tomu asi stejně, jako když Hlavní Direktor IAEA než aby řekl co se sluší zamlčí toho tolik, že je jasné, že jeho úkolem je servírovat tisku takové zprávy, kde již není třeba ani vytrhávat z kontextu
- volně IRNA/30438615
Náměstek Ministra Vnitra pro Otázky Bezpečnosti Ali Abdolahi ohledně závazků západu bojovat proti narkotrafice, na závěru setkání bezpečnostních vůdců Íránu a Afghánistánu: "Západ akorát publikuje roční tabulky a reporty, které nejsou nic než slogany," "Výsledkem Tehransko-Kabulského úsilí si už pašeráci nemohou myslet, že region jsou nebesa pro jejich nebezpečný obchod." - IRNA/30439715
Vahidi: "Bezpečnosti nebude nikdy dosaženo, dokud nejsou využity všechny domácí potenciály." - Kabul, Červen 19, IRNA / 30438900
Přeložím do příště, anglicky rozumícím doporučuji: http://english.pravda.ru/opinion/columnists/19-06-2011/118247-A_Call_to_the_AntiWar_movement-0/
Vahidi: "Kdyby byli (Americká vláda) rozumní, vyhnuli by se vytváření si dlouhodobých problémů pokusy zařídit permanentní základny v Afghánistánu,"; USA se snaží "přidat další kroužek do řetězu své hegemonie v regionu", což všechny státy regionu totálně odmítají; "Přítomnost outsiderů v regionu je proti národní integritě a pokroku regionálních států, a překážkou v jejich vlastní práci na bezpečnosti,"; "Zvláště přítomnost USA by poškodila celý region" - Kabul, 19.6, IRNA 20.6 / 30439387
Zdroj: president.ir
Medveděv: "Írán a Rus, budou-li hluboce spolupracovat a provedou-li efektivní kroky mouhou posílit mezinárodní mír a bezpečnost" - president.ir / 15.6
"Bylo oznámeno několik týdnů nazpět, že twitterové účty stejně jako tak zvané zoufalé telefonní hovory z Libye byly všechny zfingované a byly vystopovány na IP adresy do Británie a USA, které samozřejmě nemají s Libyí nic společného. Vedle těchto veřejných fakt jsem byl osobně schopný vystopovat několik tak zvaných "twitterových kont "zoufalých" Libyjských "lidí", a také podvod, a také pocházející z USA, být počítačový machr pomáhá. Dokonce i když vygoogluješ "falešné Libyjské twitterové a telefonní účty" ... a tak dále, najdeš toho dost - z odpovědi v komentáři Karen Marlov uživateli Timmy-Tinker pod čl. ze 17.6.2011 na rt.com
Západní sankce proti Íránu vedly k osamostatnění země v oblasti zdraví, léčby a produkce léčiv. - Ministryně Zdravotnictví sl. Marziyeh Vahid-Dastjerdi; Ankara je připravena spolupracovat se zkušenými Íránskými chirurgy. - 19.6 / IRNA / 30438592
Svět nikdy nezapomene na hoštění milionů uprchlíků Íránem: Salehi-Doyle
30438456
Min Zahraničí Itálie Frattini: "NATO riskuje důvěryhodnost, nelze (riskovat) zabíjení civilistů, je to špatně"; "a ani nelze pokračovat do nekonečna."; "Do září by mělo být vymalováno" - Luxembourg / Berlin, Čvn 20, IRNA / 30440064
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama