NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Dealing with hijab in Nietzsche's spirit

8. června 2011 v 11:15 | PiNews |  Archív z rubriky nezařazeno
Booth told, that this traditional (and also deeply decent) dress part can be understood as womens contribution to womans fight for just-woman (emancipated as I understand) spirit. Of course it has minimal impact on global womans emancipation, liberation - womens consciousness. But on the other hand if there is two "kind of women", they can easily differ in directions, where their emancipation from mans dictate lies, and in ways they achieve steps towards it too.


In other words, there is no problem, generally, if one specie of woman feels way of another species woman to emancipation as being just "deemancipation". But that is just generally, so many misunderstandings and fake global moods may occur, when different emancipations are to be equalled.


But going back to basic subject, no way different minded/grown women should feel problem in goals of "alien culture" emancipation. I use alien culture, because it is just how can westerner woman percieve Islamic women. Before all, "alien culture" is term which current culture is widely stuck on, but which is latent to global discussion machine. So there is no reason to overestimate importance of cultural non-alignments, because what always was and will be colateral goal, or most prior condition to emancipation of any kind of class, is its self-perception. It means, that if currently Islamic women find it provocative, radical or just-woman-subject, so if anyway such woman percieves somehow clearly, that keeping decent tradition (too decent for break-all-tabu goaled west) is in align with fighting for important piece of womens world, against management of global society, or man, then already this conclusion made possible in that woman is great step forward, regarding any ongoing fights for womens freedom. Shortly woman fighting for something percieved as fighting against marginalisation of some womans decisions is already goal given, because selfesteem has new autonomous country to shield.


However, we should also take in account, that western woman already lost its emancipation fights tragically. Its because first part of it was men driven fiction, and second part was lost on crossroads, where feminists met homosexuals, and where emancipation drive continued without notice under flag of sexual revolution (what can be easily subscribed under long bill of just-Christian demonisation of womens body, mixed with despotic stupid owners of women excusing their dominance/ignorance with just Christian concept of subordinance of women, abusing her body in the same way as usual man, for genetic excuses). Todays western fights for womens spirit aren't much consciouss, when it comes to tabu-breaking or decision territory-reallocating. Simply there are two extremes of "feminism", and one "empty middle": first kind considers almost everything usual wrong, starting with returning sexual freedoms and expression just at point where ancient western man supposed women to be brainwashed from sexuality, while he just needed to provide himself mechanism of sexual privilege and intercourse controll; second extreme is less thinking, but more feeling, what is "gender freedom" - this type of fighter just impulsively uses any provocation and any eccentricity, what in such all-but-moral based society ends in higher sexual activity, with, if not prevailing perversions then horrible mistakes and dissatisfactions - this emancipation fighter is maybe more recognized by such term, and has higher "natural status", but results for society can be assumed as zero, or less; third kind is definitely mother-based roots fighter, but in such unrooted culture this club only achieves to deliver some quotations when it comes to Day of Mothers, or so. That's because this "median" between somewhere-lost extremes of emancipation is only able to bring those fighter women only idea of unity on mind. And must be reminded, that even such off-discussion idea, as women-unity, must be underscored by "motherhood"... It seems like if you are trying to convince blind rabbit by using mirror, that he is really rabbit, and if you do not see that he is blind and you failed to make convince him, you are trying to pull his hairs and ears to see them in that mirror. Then actually you are blind to see, that he is really blind too.


But whatever, mismatching sexual revolution with emancipation and conflict of culture of decency and culture of tabu-breaking are great gaps between emancipations on west and others.


From another, general perspective, it is both understandable: that decent tradition-keeping woman recognizes first in western womans dress kind of valuing myself only as another ones sexual object; and that western woman doesn't have an option to go behind term "oppression", when it seems that Islamic woman "thrown away all gifts and self-bound-values" by hiding her body and even face from unrelated public. Its because Muslim woman does not share values with western one, she doesn't go to street to attract. And its because western woman forgot, that you body is not destroyed forever, nor it appears black with husband, and finally that still Muslim woman and her parents have the voice in vote, who will be husband, and whatever, who will enjoy uncovered physical scene, or who will have opportunity to make correct compliments. Definitely western woman seems to be satisfied, if she recieve equally compliments from anonymous crowd and from her partner, while this wrong proportion is returned, when she recieves someone anonymous, as long term partner, or how it feels. Definitely this proportion of two cultures to "women with requirements" and "women accepting" branches makes it impossible to put both women-women-guardians under common flag.


What also deserves notice is, that western woman "considers" Islamic woman to be "forced into limitation", but when it comes to "legislative", it starts as "international decence" means adopting hosting countrys rules (even those in sexual intercourse mabe?), but when "legislative" starts to be discussed by lawyers, it finish in terms like "police must be able to identify any person" - which is definitely lie, and proof of no arguments behind all matter, at all.


What we see on other side, is that Muslim woman correctly recognize, that western "dress code" is derivation of mens will, but what she recognize mabe falsely, is that part of her own culture, even if publicly attacked, can be identified by western woman as emancipatory goal. But for Booth it stays, that she offered correct viewpoint to Muslim woman, when she is maltreated by western lawmakers, and at least final arguments, when maybe some Muslim and western women would have a discussion over this. I cannot really imagine, what Booth could offer further ... there is not really much options than 1) stupid lawmakers die out once 2) both women starts discussion and finish in stupid trying to give the second one "classes" - of whatever. And even if those classes would be both-sidely accepted, it would ended with two western women... because I don't know what provision has attractivity-based woman from understanding decence and marriage.


But to correct again whole article: both of them are somehow possibly on way to free themself from mens "bad habits". But it really doesn't mean western woman can gain from forcing piety over body, or that Islamic woman could gain from defecting piety for men to see. That would be both just stupid acts, and well known scenario - finishing with creation of stupid lawmakers...


For women every new step taken by themselves is a goal in self-determination fight. Relative values, as nakedness or covertness are not tools of such fight, but rather just its circumstances. Nothing worse than forcing culture to be cultural... because that is concretely - nazzi.


We must also mean beauty, when speaking of wide western womens misunderstood of hijab culture and spiritual inner world results. You, as western woman, would mabe argued, that Muslim woman is loosing "chance" to enjoy reflections of her beauty when hijab. If we just omit long discussion logically necessary when argument of general beauty impossible is layed, which would ended somewhere in "spiders are beautiful for spiders, not ants", we come just to big lie and hypocrisis, or rather cradle of lies. That because there should be minimal value for beauty, when woman thinks on herself. Only real value in life of woman, which is such additional, as self-estimations on beauty, would be, that, and if she is prized by her man: if he takes care, regards and is narrow with her, if they are equal in front of her - because both types of inequality in mans perception usually makes nothing good. Neither there is some genetical value reflected in beauty, as western people, and maybe not only these men believe, or what worse justly suppose. Simply body construction, face character are only expressions, making better relation candidates closer. Idea of man searching best fit woman by his "super efficient eye" between best fit beautiful-like, and succeeding is almost funny. Just almost, nothing more or less. And finally not really every girl "enjoys" to be shown to WIDE public. Thats why I recalled hypocrisy. You cannot enlarge your view of "exposing beauty and recieving nice reactions" to all of girls, and even normal girls are horribly humiliated by what you forgot "public" really means. Those are usual, unhappy, strange, small, high, assymetric, ethnical, religious, glassed, old-fashined, border-styled, improperly sized, improperly cared, not regarding todays obsessions "haired", strong, fat, intelligent, malnutrished, old style shaped, old style faced, extrovert, handicaped, ill, temporarily but visibly wounded, less intelligent: all of those girls are exposed to horrible reactions, and their psychic and intellectual base is actually slowly or faster destroyed by public, including men and women, who currently consider themselves "pretty enough to judge". And remember even girls considered in previous seansons most beautiful can suffer extensively in society by laugh, workplace or schoolplace terror, talks, histories and even physically, in the same manner of marginalisating them. So finally at least this could be absolute provision of hijab: that only few who like the person actually know her visage. You really rather select your partner yourself as Muslim woman, then should being western woman implicated that your "gift of beauty CAN be FINALLY exposed and ENJOYED". The most real is, that crowds are anonymous, and have no right to impose even "recognition chance" over you. I would never let crowds write laws on anything I wear, speak or watch - and so Muslim women are feeling actually VIOLENTLY and DISRESPECTLY TO SPIRIT AND WILL forced to do SHAMEFUL ADAPTATION. And if you feel both VIOLENCE and DISRESPECT above yourself, would you, western girl, be able to discuss a matters of "adaptation"? Or defensively argue on "legality" or "logicality" of "shaming"? I actually would even hailed my murderer, if someone would recommended me chirurgical removal of my eyes to save me, although he has another options.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama