NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Detail 20.6

22. června 2011 v 11:25 | PiNews |  Archív z rubriky nezařazeno
"Transitional" government? Good designed title, but what transitional it is, when it is to be recognized as result of never commited transition. Again, games with names with lies behind.

33 tažných lodí s 550 rybáři chybí v Bengálském Zálivu

Nové Delyí, 17. Červen, IRNA - Zhruba 550 rybářů v 33 traulerech se ztratilo v Bengálském Zálivu v Pátek v roběsněném moři v těžkých deštích vyvolaných nižším tlakem. Bylo spuštěno pátrání za pomoci lodí Pobřežní Stráže a letadel Dornier.

Tahače vypluly z Kadkwipu a souvislých oblastí Jižního okresu 24-Parganas ve Čtvrtek a byly nahlášeny jako ztracené v těžkých deštích následujících tlakovou níži ležící 80km od Kolkaty, udal zdroj, citujíc zástupce Kolkotského Okresu N.S. Nigama.

Nigam řekl, že už dříve upozornil Pobřežní Stráž a že se námořnictvo snažilo nalézt chybějící rybáře.

Řekl, že traulery byly možná zahnány k Bangladéši.

Západobengálská správa kontaktovala náměstka Bangladéšského vysokého zmocněnce aby v pomohl v oblasti se záchrannými operacemi, řekl.

"Zatím byly rozeslány lodě Pobřežní Stráže a Dorniery aby vystopovaly traulery, nicméně hledání bylo omezeno vysokorychlostní přízemní cirkulací vzduchu a nízkou oblačností", uvedly zdroje z Obrany.

Pověřený důstojník námořnictva Západního Bengálska se také účastnil pátrací operace, uvedly zdroje.

Komunikace s loděmi selhala, byly vybaveny radiovysílačkami a systémem GPS.
30435458


Muslimové vyjádřili protest proti údajnému obtěžování policií
Nové Delyí, Červen 15, IRNA - Zhruba 150 Muslimů, včetně žen oděných burkou zablokovalo Výběrčího rezidenci v Ratlam, stát Madhya Pradesh, a připomínali, že jsou "obtěžováni" policií pod záminkou spolčení s SIMI, a žádali tomu udělat okamžitý konec.

Protestující, zejména ženy minulou noc skandovali "zastřelte nás ale netýrejte nás", oznámil dnes zdroj. Doplňkový Velitel Policie (ASP) Rajesh Vyas přispěchal na místo a ubezpečil protestující, že nebudou obtěžováni, ale že podezřelí aktivisté zakázané skupiny Islámské Hnutí Studentů Indie (SIMI) budou vyslýcháni a vypořádáni podle zákona, po čemž byla blokáda uvolněna.

Protestující přivítali z Ashoknagaru, převážně Muslimskou zónou města.

Vyas řekl, že zadrželi šest osob, včetně ženy a vyslechli je kvůli podezření na napojení na SIMI.

Policie se pustila do podezřelých aktivistů SIMI po zabití člena ATS (Protiteroristická Jednotka) a zranění jeho kolegy dvěma členy zakázané organizace v přestřelce 3. Června, ve městě.

Oba aktivisté SIMI Zakir a Farhad byli později zadrženi. Na dvojici byl vydán zatykač už po incidentu střelby v distriktu Khandwa v r. 2009, kdy byly zabity tři osoby.

Policie zatkla dvě osoby, které pronajaly Zakirovi a Farhadovi své domy.
30434024


Vyjednavač říká že na klíčové otázky Kašmíru je již konsenzus
Srinagar, Indie, 17. Červen, IRNA - Člen týmu vyjednavačů Nového Delyí s Kašmírem tvrdí, že konsenzus vyplynul mezi různými skupinami "na některé klíčové body" řešení Kašmírské otázky.

V její interakci se studenty fakulty během náhlé návštěvy, Prof. Radha Kumar ve Středu řekla, že její tým by měl přijít s návrhem řešení před tím, než vyprší jeho čas, podle reportáže publikované v Pátečním Kašmírském Pozorovateli.

Aby uklidnila agresivní slogany za svobodu mezi svými mladými posluchači na Fakultě SP, akademická Prof. Kumar, si se studenty probrala náhledy na různé prvky Kašmírské záležitosti.

Vyjednavačka řekla, že její nynější výlet byl zvláště určen k získání pohledů zdejších studentů, a že by chtěla navštívit více vzdělávacích institucí v Kašmíru, včetně univerzit.

"Budou to setkání za zavřenými dveřmi, mimo dosah médií, takže cokoli budu sdílet se studenty a cokoli budou chtít říci se nedostane ven předčasně," řekla.

Řekla že vyjednávací proces za mír udělal významné pokroky, s konsenzem jak v Kašmíru tak v Delyí, citovala ji reportáž.

"Vzdálenosti z dřívějška se smršťují," řekla.
30435116

Aktivistka vlepila facku OSN za roli v zatčení protestujících v Bahrajnu Berlín, Červen 17, IRNA - Známu aktivistka za lidská práva v Bahrajnu zde ve Středu lála na OSN, protože předali tři ženské protestující v Bahrajnu policii, poté co uspořádaly sezení v kanceláři OSN (UNDP) v Manamě.

Mluvě na Berlínské Svobodné Univerzitě (Freie Universitaet), Maryam al-Khawaja z Bahrajnského Centra pro Lidská Práva (BCHR) zdůraznila, že je "problematické" když OSN "volá policii v zemi kde jsou lidé mučeni a někdy i zmizí."

Tři protestující, mezi nimi Zeynab, sestra Maryam, byly násilně odvlečeny z kanceláře OSN a poté převezeny na policejní stanici, kde byly podrobeny výslechu veřejeným soudcem.

Skupina byla propuštěna kolem půlnoci, po necelých čtyřech hodinách vazby ve Čtvrtek, podle al-Khawaja.

Protestující odmítaly opustit kancelář, dokud Hlavní Sekretář OSN Ban Ki-moon neodpoví na jejich dopis.

Také volali po větším tlaku OSN na Bahrajnský režim.

Al-Khawaja zopakovala, že incident ukázal, "jak strašná" je situace v její zemi, když ani v budově OSN "není již bezpečno".

Aktivistka za svobodu ostře kritizovala OSN za selektivní přístup k Arabským revolucím.

"Koncil Lidských Práv OSN řešil každou situaci velmi rozdílně. Tak to je, když absolutně ignorujete stát, ve kterém máte vlastní zájmy. To je co se stalo v Bahrajnu."

Organizace pro lidská práva opakovaně kritizovaly především západní země za mlčení ohledně reportáží, že Bahrajnská, Sunnity vedená, vláda vede násilnou a krvavou kampaň -- ničí Šiítské mešity, nelegálně zadržuje a mučí disidenty, útočí na lékařský personál aby mu zabránila v pomoci zraněným protestujícím, zneužívají ženy a dívky a vyhazují novináře za hranice malého ostrůvku království.
30434918


Diplomat: objem Íránsko-Kazakhstánského trhu dosáhne 13 bilionů dolarů
Tehran, 17. Června, IRNA - Kazakhstánský Ambasador pro Tehran Baghdad Amriyov zde ve Středu řekl, že objem obchodu Tehran-Astana může dosáhnout až 13 bn dolarů z nynějších 1.3 bn.

"Potenciál a kapacita obou zemí a jejich vysoký zájem a předurčení k další expanzi vztahů jsou v takovém rozsahu, že vzájemné vazby mohou být znásobeny na několikanásobek těch nynějších," řekl Amriyov IRNě poté, co Prezident Mahmoud Ahmadinejad navštívil Kazakhstán aby se zůčastnil setkání SCO (Šangajská Organizace Spolupráce).

"Jsem zaměstnán rýsováním plánu expanze dvoustranných vztahů a dám jej k dispozici souvisejícím orgánům v Íránu a Kazakhstánu jakmile provedeme potřebné studie a pátrání v tomto ohledu," řekl.

Poznamenal že doprava je klíčovým faktorem pro expanzi vzájemných vztahů a důležitým tématem mezi prezidenty Íránu a Kazaku naposled v Astaně.

Řekl, že projekt Kazakhstánsko-Turkmensko-Íránské železnice bude mít zásadní roli v dalším rozšíření komerčních a ekonomických vztahů mezi velmi důležitými zeměmi Íránem a Kazakhstánem.

Projekt, který slouží jako spojka mezi trhy Ruských států a států Perského Zálivu bude velkým přínosem pro Kazakhstán, Turkmenistán i Írán, dodal.

Kazašská část projektu je nyní hotová a Turkmenská bude letos hotova, řekl diplomat, dodávaje, že Íránská část projektu je ve svých začátcích, a očekává se že bude brzy hotova a uvedena do provozu.

Ohledně SCO řekl, že Organizace se brzy rozšíří, jakmile se Írán připojí k jejím hlavním členům.
30435054


Írán vpustí tři družice do vesmíru
Tehran, Červen 17, IRNA - Vedoucí Íránské Vesmírné Agentury Hamid Fazeli řekl ve Středu, že jeho organizace plánuje vypustit další tři výzkumné satelity do vesmíru.

"Systém Kavoshgar-V nesoucí zvířata a systémy Fajr a Navid budou vypuštěny do vesmíru po výzkumném satelitu Rasad, který byl vynesen do vesmíru ve Čtvrtek," dodal. (hrubý výklad názvů po řadě: Průzkumník, Tragédie, Dobré zprávy, Voják; pozn. překl.)

Fazeli poznamenal že Kavoshgar-V vážící 285kg bude vypuštěn na orbit pod 120km v Srpnu.

"Družice Fajr je vytvořena výzkumníky Ministerstva Obrany Islámské Republiky Íránu," dále řekl.

Fazeli podtrhnul, že cílem dokončení Fajru je potvrzení a vylepšení technologií pro družice příští generace.
30434924


Satelit Rasad oběhnul zemi 29 krát od svého startu
Tehran, Červen 17, IRNA - Družice (Pozorovací) Rasad oběhla kolem země už 29 krát od svého vypuštění ve Čtvrtek, řekl zaměstnanec Íránské Vzduchové a Vesmírné Organizace, zde v Pátek.

Hlavní Vedoucí Mezinárodních a Veřejných Styků na Íránské Vzduchové a Vesmírné Organizaci Mohammad-Mehdi Haji Ebarahimi řekl IRNě v Pátek, že zatímco obíhal zemi, satelit byl na Íránské obloze celkem osm nebo devětkrát, vysílajíc informace ze země do světa.

Írán úspěšně poslal svůj druhý doma postavený satelit pojmenovaný "Rasad" na orbit v noci při příležitosti výročí nadějného narození Mistra Ali ibn Abu-Taleb (AS) ve Čtvrtek, díky úsilí techniků Íránské Vesmírné a Vzdušné Organizace (IAO).

Vědci a technici IAO měli zkušenost s loňským vypuštěním prvního národního Íránského satelitu Omid (Naděje) do vesmíru, jehož hlavní misí je pořizování snímků.

Všechny fáze návrhu, manufakturace, skládání, testování a příprav pro vypuštění fo vesmíru byly započaty a ukončeny v (jedné) zemi.

Družice Rasad, která váží 15.3 kilogramů a je vyrobena pro spuštění na zemský orbit ve výšce 260km má v plánu obíhat zemi patnáctkrát za 24 hodin.

Úkolem satelitu Rasad je navázat kontakt s pozemskými stanicemi, přijímat od těchto stanic příkazy, pořizovat snímky země a vysílat je zpět s telemetrickou informací na pozemské stanice.

Rozmístění a struktura pozemských stanic satelitu Rasad je také připravena aby maximalizovala přístup k Rasadu, aby od něj informace přijímala, a aby přeposílala příkazy, ulehčuje tak práci pověřeným operátorům.

Írán už udělal ve vesmíru velké kroky. Země poslala první biokapsuli s živými tvory do vesmíru v Únoru, s použitím nosiče Průzkumníka-3, vyrobeného doma.

Írán oznámil v Únoru své plány odhalit a odeslat dva poslední postavené satelity do vesmíru v.b.b. (v blízké budoucnosti)

Íránský Prezident Mahmoud Ahmadinejad také dříve oznámil, že země plánuje poslat doma postavené měřící satelity na orbit v.b.b..

"Íránské měřící stanice budou vypuštěny do vesmíru z Íránského kosmodromu a budou mít Íránskou kontrolní i výměnnou stanici," řekl Íránský prezident koncem r. 2010.

Prezident dále poznamenal, že plány Íránu poslat do vesmíru kosmonauty v r. 2024 prošel druhým přestudováním na setkání kabinetu, a že kabinet rozhodl že plán bude proveden r. 2019, tedy o pět let dříve než jak předpokládal původní plán.

Omid (Naděje) byl prvním Íránským výzkumným satelitem, který byl navržen pro shromažďování informací a zkoušku vybavení. Po tříměsíčním oběhu Omid úspěšně splnil úlohu bez jediného problému. Provedl přes 700 oběhů za sedm týdnů a vrátil se do zemské atmosféry 25. Dubna 2009.

Po vypuštění Omidu Tehran odhalil tři nové satelity Tolou, Mesbah II a Navid, v uvedeném pořadí. Írán právě odhalil také své nejnovější pokroky v navrhování a produkci satelitních nosičů.

Nová generace doma vyrobených satelitů a nové nosiče nazvané Simorgh (Fénix) byly mezi nejnovějšími výdobytky Íránského L-K průmyslu.

Raketa tvaru lahve od mléka je vybavena k nesení šedesátikilogramového satelitu 500 km na orbit.

27 metrová vícestupňová raketa váží 85 tun (11 zetorů) a kapalná náplň pohonu pojme až 143 tun.

Írán je jedním z 24 zakládajících států Sdružení pro Mírové Užití Vnějšího Vesmíru OSN (UNCOPUOS), které bylo založeno r. 1959.
30435305


Nový Jork, Červen 17, IRNA - Íránský vyslanec pro OSN Mohammad Khazaie říká, že Írán je mezi průkopníky mezinárodní úrovně díky cenným postřehům a rozhodnutím úřadů v doméně populace a podpory ženské informovanosti a jejich přístupu k lékařské péči. 30435250

Bandar Anzali, Červen 17, IRNA - Šéf Sekce Boje Proti Drogám Hamid Reza Hosseinabadi říká, že Írán je globálně celkem vpředu co se týče protidrogové kampaně. Řekl také, že tento boj stál životy 3700 policistů a zdraví dalších 11000. Jelikož "úsilí" USA a Velké Británie v boji proti drogovému průmyslu v Afghánistánu je spíše založeno slovy, Rusko chce s Íránem (Kaspická Pětka) v této věci těsněji spolupracovat. 20 biliónů dolarů každým rokem je příspěvek drogového průmyslu organizovanému zločinu v Střední Asii, a region Kaspického moře zažívá záplavu pašeráctví. 30435282


Bunn Nagara, Hvězda (Malayský tisk), Červen 15: Západní imperialismus není bezedný, a Rusko-Brazilsky smýšlející blok má příležitost změnit pravidla světa k lepšímu. Naděje Afghánistánu, že zvýší svou suverenitu ve spárech okupanta jsou naopak mizivé. (Shrnutí z článku 627137/Mathaba)


Sergei Balmasov, Pravda.Ru, Červen 15: USA demonstrativně ignorují požadavky Ruska, Rusko je pro USA momentálně v pozici Demokratické Lidové Republiky Korey: provokace a pomluva je jediným druhem komunikace. (Shrnutí z článku 1080452/Pravda.ru)


Pravda.Ru, 17. Června - Další původem Ruska, Irina Bergseth, je diskriminována Norskými soudy. Otec pohlavně zneužívá syna, matka je označena sociálními pracovníky za vyšinutou, což u soudu vedle negativního posudku specialisty-psychologa rozhodlo. (Shrnutí článku Světlany Smetaninové/1080680)


Mathaba, Červen 15 - Holandsko považuje legitimizaci "Rebelů" aka "Krys" za předčasnou a ukvapenou. "Kapka rozumu v moři zvrácenosti" - Lisa Karpová (627125/mathaba)


Boj proti rakovině je dalším případem lži. Namísto boje proti radikálům v prostředí, práci, vodě a potravinách jdou všechny peníze do farmaceutického průmyslu. Organizace zaštiťující tento "boj" pak hlásá že "byl proveden pokrok", zatímco naopak realita vykazuje permanentní zhoršování, tedy šíření různých typů nárdorových onemocnění. Na př. u RTG nebo CT vám tato organizace řekne, že jsou to "tak nízké dávky, že.." - což prokazatelně není pravda. (shrnutí recenze knihy S.S. Epsteina od S. Lendmana na Mathaba.Net / 627145)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama