NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>

Expres 17.6.2011

17. června 2011 v 15:42 | PiNews |  Novus
Praha, 17. 6, PiNews - Vláda označila stávku za politickou... stávkující podpořili politkové opoziční stran: jistě, když vám teče do bot, snažíte se získat rozčilené občany tak, že za viníky jejich "příkoří" označíte opozici. No, s vaší důchodovou strategií vám takové lajdácké podvraťáctví těžko přidá kredit.

Praha, 17. 6, PiNews - Prezident šíří nepodložené lži o těžké práci a vráskydělající zodpovědnosti Amerického prezidenta. Není tajemstvím naprosté zklamání Amerického lidu co se týče slibů, Guantanamem počínaje, sociálním státem a ukončením většiny válek, což byl také slib, konče. Gratulujeme k tomuto výkonu, a věříme, že Americký prezident ukáže zodpovědnost alespoň před mezinárodním válečným soudem. Přejeme také Americkému kongresu snadné trvání na stanovisku, neboť "operace" je stále "válka", "podpůrná role" je stále "vedení války", a všechny náklady, kterých se kritika Bílého domu z Kongresu týkala především jsou vysoké a jsou využity na nedeklarovanou válku. A kdyby snad výmluva na NATO měla někoho zde zmást, účast ve válce prostřednictvím NATO je stále účast na válce, neboť NATO je pouze mezistátní pakt, a nikoli organizace na úrovni státu schopná své přestupky nějak uvést v soulad s mezinárodním nebo vnitřním právem. Přejeme panu Klausovi ještě mnoho bezpředmětných výroků ohledně nejnenáviděnějšího prezidenta světa, msr. Tfujtajxla Obamy.Tehran, Červen 14, IRNA - "Zvrácená západní politika, a hlavně Britská a Americká jsou za většinou regionálních povstání" - Mluvčí Ministerstva Zahraničí Ramin Mehmanparast 30431050 (za většinou mrtvých policistů, úředníků a novinářů však jsou peníze USA, nyní i v Rusku a Pákistánu, pozn. PiNews)


Tehran, Červen 14, IRNA - Nejvyšší vůdce Islámské Revoluce Ayatollah Seyyed Ali Khamenei při příležitosti výročí nadějného narození Učitele Aliho, prvního Učitele Proroka Mohammada prostřednictvím schválení žádosti Ayatollaha Sadeq Amoli Larijaniho garantoval amnestie a zmírnění trestů pro 996 vězňů 30431705


Tehran, Červen 14, IRNA - Tehran a Kahira budou posilovat své vazby bez ohledu na malicherné překážky; 25. Června se Mezinárodní Konference proti Terorismu zúčastní zástupci mnoha zemí; Írán zatím nezvažuje žádost o trvalé členství Šanghajského Spolku, jako člen-pozorovatel však setrvá; Mluvčí Ministerstva Zahraničí Ramin Mehmanparast 30431523


Londýn, Červen 14, IRNA - Admirál Sir Mark Stanhope, šéf Britské armády naznačuje, že narůstající účet za operace a vypelichaný stav výzbroje bude vyžadovat razantní kroky vlády, neboť každý další týden bude finančně citelný. Již vytváří ostřejší rozdělení politických sil. 30431678 (Sir David Richards, šéf ministerstva obrany UK k tomu dodává, že nikdo nemá právo vojensky měnit režim jiné země, natož páchat atentáty na pověřené osoby, rt.com)


Londýn, Červen 14, IRNA - Učitelé zásadních učitelských asociací odhlasovali stávky proti škrtání, které se projeví vysáváním penzí a prodlužováním odchodu do důchodů. 30432207


Tehran, Červen 15, IRNA - středojižní provincií Kerman otřáslo o půl šesté ráno místního času zemětřesení pátého stupně r.š. O škodách či zraněních zatím žádné zprávy nejsou.


Tehran, Červen 15, IRNA - Informační centrum OSN vydalo zprávu o stále se nelepšící sanitární situaci ohledně vodních záchodů. Absence hygienických záchodů podle zprávy zejména v rozvojových zemích umožňuje zcela zbytečné nemoci a epidemie. Namísto neustálých dodávek léčiv by stačilo do této oblasti jednorázově zainvestovat. 30433124


Tehran, Červen 14, IRNA - Prezident jmenoval ministrem nově založeného Ministerstva Sportů a Mládeže držitele 10 medailí z Asijských her a profesora Sportovní Fyziologie a Cvičení na Otevřené Univerzitě. Ministerstvo vzniklo sloučením dvou organizací minulou zimu. 30430946


Astana, Kazakhstan, Červen 15, IRNA - Večer u zakončení samitu SCO - Shanghaiské Organizace Spolupráce se událo setkání na kterém Prezident podpořil stažení vojáků USA z regionálních území, zastal názor, že USA používá terorismu jako falešného pasu k okupaci a vyzval region k jednotě a posílení kooperace. 30432887

Český vládní tisk stále pokračuje v psychologické válce USA proti občanům ČR. USA, soudě z jednání českého tisku, vzdali psychologickou válku a dezinformační kampaň proti Sýrii, a svezli tvorbu falešných stránek na nějakého "Skotského Američana", a ihned se jali podporovat pochybnou genocidu v Afghánistánu rýpáním se v právech žen v Afghánistánu.Tehran, Červen 14, IRNA - Kambodžský speciální vyslanec uvedl, že Kambodžský lid i vláda považují útoky a politiky arogantních sil proti Íránu za nefér. Dodal, že věří, že rozvíjející se země dokážou vystát ščongové praktiky arogantních sil díky solidaritě a jenotě. Shodli se s Íránským víceprezidentem, že dokáží prohloubit vztahy obou zemí. 30431926

Tehran, Červen 14, IRNA - Formace nové Libanonské vlády zajistí Libanonu dobrou budoucnost. Shodli se na tom Mluvčí Sněmu Ali Larijani a jeho Libanonský protějšek Nabih Berri.

Londýn, Červen 14, IRNA - "Vojenské soudy jsou symptomem autokratické povahy Bahrajnského státu. Je kompletně zle soudit civilisty u vojenských soudů, a ukazuje to, že režim kontroluje spravedlnost armádou" - John Lubbock z Bahrajnského Centra Lidských Práv (BHCR) v Londýně.

Kábul, Červen 14, IRNA - Týden přátelství Íránských a Afghánských Žen začal v hlavním městě Afghánistánu. Akci doplňuje výstava ručních prací žen obou národů. 30432037 (film)

Islamabád, Červen 15, IRNA - CIA odstřelila v samostatných akcích 14 vybraných etnických a politických činitelů a vyvolala tak příčné politicko-etnické nepokoje. Zasažené spolky se však po krátké přestřelce obviňování (které se již dávno týkalo strany MQM) shodly na vzájemné podpoře a hladání spravedlnosti a zákona pro viníky. 30433138 (zpráva vylepšena o CIA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama