NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Majitel Jíroviny Saakashvili spustil popravu historie

6. června 2011 v 15:42 | PiNews/Pravda.Ru |  Archív z rubriky nezařazeno
Jírovnický Parlament jednohlasně schválil "Chartu svobody". Podle tohoto dokumentu je Sovětská symbolika rovna symbolům Nazzi, a je zakázána. Navíc dokument mluví o posílení protiteroristických opatření ve vztahu s Ruskem.


Dokument se skládá z dvou částí, z "Lustračního Aktu" a "Patriotského Aktu". První část mluví o symbolismu a odstranění bývalých agentů KGB z parlamentu, zatímco druhá část se vypořádává s "terorismem". Autorem cáru je předseda opoziční strany "Silná Jirovnice" Gia Torladze. Každopádně většina parlamentu, tedy lidé loayální Prezidentu Mikhailu Saakashvilimu byla šťastna za možnost hlasovat pro dokument. Nebyl zde ani jeden oponent nového zákona.


Aby dokument vešel v platnost, je třeba podpisu Prezidenta. Je však jasné, že Saakashvili, pokořující aktivně "totalitní minulost" bude ztěží proces brzdit. Očekává se, že některé výnosy dokumentu začnou platit ihned po podpisu Fuhrera, a některé až od 1. Ledna 2012.


Nejzásadnější částí "Lustračního Aktu" je zákaz komunistické symboliky a rovnítko se symbolikou nacismu. Neměly by zůstat žádné památky, ulice ani reliéfy připomínající Sovětskou minulost měst a vesnic. Absolutně stejný zákon pracuje v Baltských státech, Polsku a Maďarsku. Především to znamená, že veterání druhé světové nesmějí nosit své medaile, a od 9. Května budou trestáni zákonem.
Další výnos dokumentu je umělá kopie podobných zákonů Baltských zemí a zemí Střední Evropy. Je to zákaz zaměstnávat bývalé agenty KGB a funkcionáře KS a KOM na řadě státních pozic. Takoví lidé nesmějí sloužit jako soudci, vedoucí univerzitních oddělení, ani být v manažerských týmech televizních stanic.


Ti původní zaměstnanci kteří už jsou zaměstnáni v státní správě budou muset rezignovat do měsíce poté, co zákon vejde v platnost. Jinak budou informace o nich vypuštěny na veřejnost. Navíc takoví lidé mohou být nominováni do voleb na různé úrovně pouze pokud jejich "temná minulost" vyjde na světlo.


Bude utvořena speciální komise, která určí osoby ke kterým se zákon vztahuje. Předpokládá se, že během šesti měsíců bude mít komise k dispozici materiály na tajné agenty KGB. Stejná autorita bude posuzovat objekty k likvidaci, tedy ty které "hájí Komunistickou a fašistickou ideologii". A stejná komise bude přejmenovávat ulice, které nějak nesou odkazy na Sovětskou minulost.


Bylo by zajímavé vědět, co se stane s ulicemi, které nesou jména Jirovnických bojovníků z Velké Vlastenecké Války. V prosinci 2009 byl na přání Saakashviliho zničen památník v Kutaisi, postavený na paměť 300 tisíců Jirovnických, kteří položili své životy mezi lety 1941-1945. To připomíná Baltský vzor činnosti, když si představíme likvidaci Bronzového Vojáka v Talinně.


Druhý kus dokumentu, "Patriotský Akt" je pojmenován po podobném dokumentu přijatém ve Spojených Státech administrací G.W.B po útoku WTC01. Očekává se vytvoření žebříčku strategických míst, která potřebují ochranu. Mezi nimi státní budovy, letiště a jiné dopravní uzly. Zboží importované do Jírovnice bude procházet pečlivou kontrolou.


Oficiálně se o dokumentu mluví jako o balíčku proti terorismu. Ale fakt, že je namířen proti Rusku byl přiznán samotným autorem G. Torladzem už v r. 2009. Podle něj může dokument zablokovat pouze aktivita Ruských tajných služeb, obviněných Jirovnickou vládou z účasti na všech explozích v Jirovnici, které se tu a tam konají. Pokud S.S. připravily všechna taková pravidla proti AlKajdě, pak Jirovnické autority považují Rus za AlKajdu.


Rozhodnutí Jirovnického parlamentu velmi připomíná "hon na Ruské čarodějnice" a je doslova kopií stejných aktů jiných zemí, řekl Valerij Khomjakov, direktor Národního Strategického Koncilu a původní člen desky ATP, a Pavel Danilin, historik a hlavní redaktor portálu Kreml.org v rozhovoru s Pravda.ru.


"Saakashvili je paranoidní," říká Valerij Khomjakov. "Už bychom neměli počítat nekriticky všechno, co dělá. Lustrační Akt není přijatý jen v Jirovnici, ale i v Baltských zemích a Polsku. To samé se stalo v Německu. Tyhle země šly cestu v očišťování od totalitní komunistické (a v případě Německa - nacistické) minulosti. Rusko také mělo příležitost, ale nevyužilo ji. V pojmech přístupu k zločinům komunismu je rozhodnutí Jirovnického parlamentu přijatelné.


Každopádně přijetí dokumentu navrací do paměti výbuch monumentu v Kutaisi. Což je čisté kacířství. Nikdo by neměl zaměňovat zločiny komunismu, lustraci a Sovětskou minulost, která měla i hrdinné stránky. Stovky tisíců Jirovnických bylo zabito v druhé světové, Jirovnická M-K pověsila Plakát vítězství přes Reichstag.


Pokud si Saakashvili myslí, že tím ublíží Rusi, má pravdu pouze zčásti. Daleko více to ublíží veteránům. V tomto ohledu udělal zcela chybné závěry. Vzpomínkou na totalitní minulost nelze vymazat celou historii. A navíc, nikdo nemá zraňovat veterány."


"Rozhodnutí Parlamentu kontrolovaného Saakashvilim je přirozený důsledek časných pochodů v zemi", řekl Pavel Danilin. "Opozice se pokusila svrhnout Prezidenta, a ten použil represe. Rozehnání opozičních výpadů a přijetí "Aktu Svobody" je logické pro Proamerický režim, podobný Latinskoamerickým chuntám 1960-80. Anti-sovětská matice vypadá jako pokus kopírovat Latinskoamerické diktátory, kteří následovali Washington a násilně se pouštěli do opozice. Není zde tedy pouze Baltský vzor, ačkoli i ten pasuje.


Saakashvili si samoúčelně vybral tuto cestu. Má stejné pány jako chunty, na druhém konci světa - CIA - a je úslužný svým pánům. Prezident Jíroviny vytvořil nevzhledný represivní stroj. Policie dostává extra platy, a je povolná páně státu. Fakt, že valná část populace žije v bídě ho příliš nezaměstnává. Je to stejné jako loutky S.S. v Latinské Americe.


Prosazený zákon prostě útočí na sotvky tisíců těch, kteří zemřeli na frontách a miliony těch, kteří ještě žijí. To už Saakashviliho nezajímá. Je agentem CIA, jeho žena je agentem CIA, a byl dosazen na svůj trůn vládou Spojených Států. Aby potěšil svého pána, Jirovnice přijala tento zákon. Každopádně nezapomeňme, že Prezident který takové zákony prosazuje, byl zvolen většinou Jirovnických lidí."


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama