NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

PiNews 24. června

24. června 2011 v 14:48 | ExdolphinedTurbine |  Archív z rubriky nezařazeno
Válka proti teroru pozvedá teror, říká Britská žurnalistkaLondýn, Červen 22, IRNA - Aby bylo možno zápasit s metlou terorismu, je nejprve nutno definovat terorismus, a poté se vypořádat s jeho hlavními příčinami, podle britské komentátorky Yvonne Ridley.

 • Ridley řekla, že když před skoro dekádou bývalý Americký prezident spustil tak zvanou válku proti terorismu, pořádalo se příliš mnoho konferencí ale "jen málo z nich se vypořádalo s původem problému a definicí terorismu."
 • "Osobně nedokážu rozlišovat mezi útokem sebevražedného atentátníka, bombardovacího letounu nebo dronovými nálety ... všechny ale zabíjejí nevinné ženy a děti, a dva z nich jsou státem schválené, zatímco všechny tři jsou odsouzeníhodné," řekla IRNě.
 • Tento víkend Írán pořádá mezinárodní konferenci na terorismus, které se účastní zhruba osmdesát zemí; bude se hledat komplexní strategie boje s touto pohromou. (podle mne jde v první řadě o vyhoštění okupantů, dialog s danou vládou, a v první řadě o nastolení suveréního státu, jako je Írán, včetně regionální spolupráce pro ekonomickou, sociální a infrastrukturní obnovu země: když bude ta která země zbavena cizích armád a vlivu kapitalistů, a když bude životní úroveň pozdvižena, s důrazem na tradiční obživu, teroristé nebudou mít důvod "vznikat". to je můj názor; pozn. PiNews)
 • Konference nese název "Svět bez terorismu" a Ridley říká, že toho bude dosaženo pouze "ve světě který podporuje férovost, spravedlnost a rovnost všem; ve světě kde je zákonem nespravedlnost je odpor povinností každého férového občana dokud nedojde k nápravě."
 • "'Válka proti teroru' podpořila, způsobila a zvětšila terorismus, s světovými vůdci jako Bush, Obama a Blair, kteří se stali nejlepšími verbíři Al-Qaedy. To oni přivedli na svět státem sponzorovaný terorismus, který se nezdržuje se spravedlivým soudem, s právem na spravedlivý proces a soud." řekla.
 • "To oni zavedli mimosoudní zabíjení, cílená zabíjení, uvěznění bez procesu. Když tito říkají, že pravidla hry se změnila, to co tím myslí je, že jsou sami soudci, spravedlností i katem."
 • Britská novinářka navrhla že je zapotřebí nový přístup. "Nejdříve definujme co je to terorismus, a pak vyřešme jeho hlavní příčiny, a mohu vám zaručit, že některé kořeny povedou k zkrachovanému sociálně-inženýrskému projektu jménem Izrael."
 • "Když vyhodíte spravedlnost a tolerujete usurpování země, ilegální okupaci a krádeže teritorií, pak vytváříte bažinu nespravedlnosti, která prokazuje bezpečné a plodné zázemí pro růst a rozvoj terorismu. To je to, co se nyní děje v Palestině." řekla.
 • Nezákonná válka proti Íráku nás dovede do Londýna sedmého Června, k Madridskému vlakovému masakru, k atentátům na Bali a jiným ohavnostem. Indická okupace Kašmíru přinesla Mumbajský útok, a všichni víme, že kořeny 9/11 jsou pohřbeny hluboko v Středovýchodním konfliktu," řekla Ridley.
 • "Izrael - režim bez hranic - ilegálně okupuje část Sýrie, Libanonu a nepřeberno cárů ukradené země, známé a milované jako Palestina."
 • Řekla, že "terorismus je zřídka o náboženství (jak praví proválečná propaganda USA, pozn. PiNews) a více o zemi, okupaci a nespravedlnosti, jak vidíme v Severním Irsku, Čečně, Kašmíru, Afganistánu, Iráku, Palestině nebo na Srí Lance."
30442954
Muslimská organizace naléhá na Tadžikistánskou vládu aby zrušila protináboženský návrh zákona

Nové Delyí, Červen 22, IRNA - Prezident Hindského Islámského Svazu (JIH) vyjádřil hluboké rozhořčení že se tzv. "Návrh zákona rodičovské odpovědnosti" dostal do Tadžikské nižší komory.

 • JIH žádá vládu země s vysokým zastoupením Muslimů aby ihned stáhla tento nespravedlivý, nesmyslný a proti-náboženský zákon.
 • Maulana Syed Jalaluddin Umari, Prezident svazu ve svém úterním prohlášení vyjádřil zármutek a překvapení, a řekl, že zatímco většina světa se obrací k náboženství, Tadžikská vláda se spikla proti vůli svých věřících lidí přijetím takového krutého "Rodičovského zákona" , který má držet děti daleko od zbožných míst.
 • Maulana Umari varoval Tadžikistán, že vláda se nejen dopouští velkého hříchu ale také trestá novou generaci, tím, že ji sune do protináboženské a ateistické atmosféry, tím že jí odřezává od mešit.
 • Maulana Umari zvolal na Tadžskou vládu aby prokázala svou službu vlasti a odstranila tzv. "rodičovský zákon."
30443182


USA "nejhorším teroristou vůbec," říká Britský profesor


Londýn, Červen 21, IRNA - Britský profesor Rodney Shakespeare věří, že světa bez terorismu lze dosáhnout pokud se spolu nezávislé země (na př. NAM, pozn. překl.) postaví proti "šikaně" USA a jejich spojenců.

 • "Svět je přecpaný organizovaným terorismem. Odkazuji na neustálý terorismus sériových válek Ameriky proti Islámu, které se počítají k Třetí Světové Válce - Írák, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Libye, Sýrie (na kterou již běží přípravy)," řekl Shakespeare.
 • "Je třeba, aby si svět přiznal, že USA jsou největším teroristou vůbec," řekl IRNě před mezinárodní konferencí pořádanou v Tehranu tento víkend.
 • Konference se zúčastní zástupci asi osmdesáti zemí. Nese titul "Svět bez terorismu" a bude se zabývat hledáním komplexního přístupu k terorismu na mezinárodní úrovni.
 • "Pro Neformální Hnutí (NAM) je to, dosažitelné pokud ukáže dost odvahy - tzn. postavit se šikaně USA a jejich spojenců, zejména VB," řekl Shakespeare, právní obhájce a lektor.
 • Řekl, že je tomu deset let, od doby, kdy USA spustily tzv. válku proti terorismu, ale že "situace se ještě zhoršila."
 • "Amerika je nyní nenáviděná napříč většinou světa: už nehájí své původní zájmy. Všechno co se nyní skutečně stalo je, že zatímco nevinná krev byla prolévána, Americký průmyslově-vojenský komplex se masivně živil na útratách," řekl profesor.
 • Po pořádání tolika konferencí o metle terorismu, navrhoval, že je nutné zabývat se hlavní příčinou.
 • "Hlavní příčinou je finanční systém typu riba a to, že jej ovládá Wall Street a Město Londýn. Je zapotřebí nové ekonomiky ne-riba typu aby skončil organizovaný terorismus," řekl Shakespeare. (možná je "riba" ze španělštiny, jako "nahoře", nevím, pozn. překl.)
30442216


Oficiál naléhá na reformu struktury OSN

Tehran, Červen 21, IRNA - Náměstek Ministerstva Financí pro Evropské Záležitosti Ali Ahani zdůraznil potřebu restruktury OSN a účast všech zemí na globálním řízení.
 • Na setkání se zvláštním vyslancem Srbska Darko Tanaškovičem také zpochybnil vojenské zásahy NATO v Libyi a poznamenal že by Západ měl zůstat stranou, kvůli svým dvojitým metrům.
 • Odkazuje na potenciál Íránu a Srbska také věřil, že dvoustranné vztahy se ještě zlepší.
 • Komentuje na současný vývoj v Kosovu Ahani poznamenal, že postoj Íránu je, jako vždy, založený na respektu mezinárodních práv a pozorování práv nejen v regionálních a Muslimských zemích.
 • Tanaškovič ze své strany odkázal na Íránskou dalekou historii a kulturu a vyzval Írán k podpoře Bělehradského postoje ke Kosovu.
30442228


Hajzlové! Další přesný nálet NATO
21.6.2011
Nový teroristický nálet NATO povraždil 19 civilistů, včetně třech dětí, protože lidé Libye vyrážejí do ulic podporovat Kolonela Gaddafiho. Teroristický útok NATO zničil rodinný dům na předměstí Sormanu v Pondělí v noci. Další evidence tutlání NATO. Je Susan Riceová otevřená lhářka? Příběh o znásilnění namíchán.

Jednou NATO přiznalo teroristický útok, který stál život devět civilistů. Poté co lhostejně odmítali komentovat na vraždy tří vnoučat Kolonela Gaddafiho, spáchali další teroristický útok, tento ještě úspěšnější: účet na životech byl 19, včetně dalších třech dětí. Čím více NATO zuří, tím sprostší je bombardování, a jsou zde zprávy o "botách na zemi" v Libyi (proti rezoluci BK OSN), jsou zde nabalující se účty a NATO opět vypouští nepokryté lži. Prohrávají to, pánové a dámy!

Tentokráte to bylo 19 civilistů a tři děti zavražděni v dalším "přesném" útoku teroristy NATO. Teroristé zacílili na civilné dům v Sormanu, západním předměstí Tripoli, dům El-Khweldi el-Hamediho, který zastává seniorskou pozici v Libyjské vládě, kde pracuje s lidskými právy, za která měl Kolonel Gaddafi získat Cenu Spojených Národů, když započali ozbrojení teroristé svůj amok (viz fotografie).

Teroristický nálet následuje teroristický nálet, demonstrujíc chladnokrevný, necitelný sklon k nedospělému a čistému zlu, které proudí každou cévou NATO a vrahů, kteří řídí jeho politiku. Démonologie která jde ruku v ruce s vychladlým NATO.

Civilní budova se stane "cílem", ozbrojený záškodnický terorista (viz fotografie) se stane "neozbrojeným civilistou", teroristické útoky proti zákonným silám vlády, chránícím svou vlast před teroristy jsou "zákonné" a "chrání neozbrojené civilisty", neexistující nálety "bombardují civilisty" (ačkoli k tomu není žádná evidence, nejspíše proto, že se nic takového nikdy neudálo). Obvinění z náletů na budovy byla inspekčně shledána lživými, a "vysoce nepopulární režim" se ukázal být vládou, která, dle zpráv, šplhá až k devadesátiprocentní popularitě mězi Libyjci.

A nyní nepokryté lži. "Bombové útoky" se ukázaly jako holý nesmysl, když Ruské satelitní systémy řekly, že se nic takového nestalo, až na likvidaci zbrojních skladů ze vzduchu, které mělo znemožnit rabování Islamistických teroristů (kteří bojovali proti NATO v Íráku a Afghánistánu).

A o čem to mluvila Susan Riceová, když obvinila vládní síly z znásilňování užívaného proti ženám? Připomíná mi to jednu scénu z televize ze začátku konfliktu, kdy předváděli v nemocnici chlapce jako oběť bombardování, zasaženou "Gaddafim" bez jediného šrámu na těle, který vypadal vyděšeně, asi jako kdyby ho čekalo očkování proti spalničkám. Připomíná mi to lži o útocích na neozbrojené civilisty, které západní média hrnou den za dnem, zatímco evidence je (viz fotografie) taková, že Libyjské autority bojují proti nájezdným ozbrojeným Islámským teroristům, které vypustilo NATO.

Susan Riceová je vyslankyně USA pro OSN. Takže jaké důkazy doložila, když tvrdila, že Kolonel Gaddafi užívá znásilnění jako zbraně? Pravda, znásilnění se užívá jako zbraně v jiných divadlech války v Africe, ale proč by člověk, který byl uznán jako budoucí nositel humanitární ceny OSN pro své humanitární výsledky, když se postavil za práva gayů, ženská práva a oponoval Islamistické ideologii práva šaria, pro své dílo v mezináboženské toleranci, etnické toleranci a sociální inkluzi, proč by najednou útočil na ženy?

Neskončil jsem, ani "důkazy", které byly založeny báchorkami a klepy o kondomech a pilulkách Viagry nalezených kdesi v horách, kde byli zalezlí rebelové. Buďme upřímní, když přijde na lži, NATO a jeho vůdci jsou idioti.
Když chcete někoho znásilnit, neházíte po zemi kondomy, nepodepisujete se na ně, a nezavrtáváte pilulky Viagry do půdy, vezmete si je. A když se chystáte spáchat masové znásilňování, nepoužíváte kondom.

Susan Riceová nepodala ani útržek důkazů pro své tlachy. Je zde mimo jiné evidence, že teroristé (pardon, neozbrojení civilisté, viz fotografie) znásilňují malé dívky a nabodávají hochy ocelovou tyčí.

Faktem jakkoli zůstává, že nejsou žádné důkazy pro tvrzení Susan Riceové. Což v tomto případě dělá ze Susan Riceové totální lhářku.

Úniková strategie NATO
Nyní je již úplně jasné, že je NATO příliš arogantní, než aby došlo k závěru, že cosi udělalo špatně, když skočilo ke zbrani. Cameron a Sarkozy zběsile potřebovali vytvořit druhou frontu, aby odklonili pozornost veřejnosti od svých nepříjemných domácích praktik, Cameron v politice provedl tolik sešupů, že se zamotal do babiččina uzlu.

Stejnětak Obomber, pardon, Obama, ano, udělá co se mu řekne. Nikdy taková lehká váha neseděla v Bílém Domě, a nyní je jasné, že Wašingtonskou šou pořádá Hillary Clintonová a AIPAC, Amrická Izraelská platforma, jak tomu ovšem bylo vždy. Američané potřebují vědět, že ten, kdo utrácí jejich biliony na tyto nezákonné akty vraždění dětí, a kdo vede Ameriku na stezku světově nenáviděného státu (kolik z nich se už příliš bojí vůbec cestovat?) je Tel Aviv, v zásadě.

Je čas, aby si NATO uvědomilo, že už to je absolutní pohroma, ale že se stále dá předejít totální katastrofě, za podmínky že ihned najdou strategii ústupu. Povolte Africké Unii vyjednávat, poté co přiznáte, že bezletová zóna byla úspěšně zavedena, a tedy Rezoluce 1970 a 1973(2011) byly splněny.

Pokud ne, ať už Muammara al-Qathafího odstraníte nebo ne, zde je co bude následovat:
NATO smrtelně rozdělí Libyi a země se odvděčí občanskou válkou trvající roky, a propukající odtud i v jiných oblastech, kam se ihned přesune AlQuaeda. Už je zde, jak víte (vygooglujte si Abdel-Hakim al-Hasidi);

Populace zemí NATO budou revoltovat, až si uvědomí, že každý hráč se zadlužil miliony dolarů (omlouváme se pane Novák, ale budeme muset zrušit vaši protibolestnou terapii, takže další tři měsíce budete v agónii; Paní Košatá, s lítostí vám oznamujeme, že vaše místní zdravotní správa nemá na financování léčby kterou žádá vaše rakovina plic... příliš nechrchlejte krev po místnosti, můžeme si dovolit úklid pouze jednou za měsíc; Pane a Paní Libojevovi, obávám se že váš malý Adam bude muset podlehnout leukémii, protože jsme utratili 15 miliard za bombardování Libye, které zdaleka ještě neskončilo, a váš syn, upřímně, Vládu nezajímá; Pane Hardy, víte kolik stojíte Národní Zdravotní Služby?);

Budete dále a dále zatahováni do složité situace o které mnoho nevíte (evidentně) - ani jste nepočítali s širokou podporou Kolonelu Gaddafimu a jeho zemi napříč Afrikou, ani jste nezvážili jeho telemedicínu a elektronické vzdělávání, které poskytovala jeho země zdarma, zatímco vy jste znásilňovali kontinent pro peníze které neměl - a uvidíte eskalaci tohoto konfliktu až do Evropy;

Pokud toho nenecháte, s jakoukoli důstojností, kterou snad ještě máte, IHNED, utrpíte ponižující usmrkanou porážku, která přinese otřesné vlny vašim Vládám a čím více zemí do toho zatáhnete, tím horší tyto nárazové vlny budou;
Konečně, doufám, že si uvědomujete, že podporou teroristů v té které zemi je ta která země (nebo region, pozn. překl) oprávněná zaútočit přímo na vaše země, nikoli Kolonelovi Libyjci, ale nějací další Islamističtí fanatici, kteří jen hledají nejmenší záminku aby se s vámi setkali tváří v tvář? A buďme upřímní, jaký je rozdíl mezi Libyjským dítětem zabitým teroristickým NATO a Britským, Francouzským nebo Americkým děckem zabitým chlapem s bombou v batohu?

Nebo NATO pracuje na základě "čím černější kůže, tím horší osoba?" Je to to, proč NATO vůbec nezajímá vraždění Negrů Islamistickými fanatiky, které NATO vřele podporuje? Už si někdo laskavě uvědomil, že především politici vyšší střední třídy kteří toto organizují jsou banda rasistických sviní?

Timothy Bacroft-Hinchey / Pravda.Ru
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama