NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

PiNews expres 29/6/11

29. června 2011 v 8:48 | ExdolphinedTurbine |  Archív z rubriky nezařazeno
26. Červen, Tehran - Mluvčí Ministra Zahraničí Ramin Mehmanparast označil současná tvrzení Evropské Unie za podřadné pokusy pošpinit pověst Íránu v rámci přihlouplé propagandistické kampaně proti Islámské Republice. Reagoval tak na sankce proti třem oficiálům Íránu ve spojení s vývojem v Sýrii. Dodal, že Syrský národ i vláda jsou dost dospělí, aby si vyřešili své problémy sami. Označil spojování Islámských Revolučních Gard s vývojem v Sýrii za nepodložená. Také vyzval západ k revizi postupu v Libyi a ukončení masakru civilních lidí této země (vojsky NATO, s rebely se musí vypořádat lid, vláda a region, pozn. překl.). Zdůraznil odsouzeníhodnost chování Bahrainu k demonstrujícím. 30449668/IRNA

27. Červen, Islamabad - Denník "Národ" komentoval dvoudenní mezinárodní konferenci o Celosvětovém Boji proti Terorismu, která se konala v Tehranu. Denník věří, že Asif Zardari, Kamid Karzai a Mahmoud Ahmadinejad potvrdili vzájemný respekt k územní suverenitě, a zvládli by navrátit do tří zemí mír za mnohem menších ztrát, než je tomu nyní, kdy vojska NATO a USA sotva respektují lidský život. Také věří, že třístranná spolupráce by byla schopna porozumět tomu, co vytváří v zemi atmosféru vhodnou pro teroristickou reakci, a mnohem rychleji a snáze navrátit normální život lidu a navrátit ozbrojence do normálního života. Denník uvedl, že by nebyly žádné roboty na obloze, masakrující nevinné lidi, ani podobná narušení suverenity. Denní uvedl, že Američané svých deset let řešení již promarnili, přičemž dovedli věc do stavu mizérie a podkopávání Pákistánské suverenity. Američtí "intelektuálové" jako Richard Holbrooke (uvozovky, protože nemluví chytřeji než Clintonová, pozn. PiNews) navrhují vyjednávat jenom s "hodným Talibanem", což, jako vyškrtnutí klíčových hráčů, rozhodně k míru nepovede, zhodnotil bystře denník Národ. 30450909/IRNA

26. Červen, Tehran - Ministr Zahraničí Ali-Akbar Salehi upozornil, že mezi Saudskou Arábií a Íránem nejsou žádné spory, pouze se neshodnou na východiscích pro destabilizovaný region. Poznamenal, že řešení aktuálních problémů spočívá pro regionální vůdce především v kulturní, ekonomické a politické spolupráci a jejím rozvoji. Ohledně terorismu podtrhnul nutnost obnovit dialog a jednotu ve světě, aby co bylo lze řešit. 30449189/IRNA

26. Červen, Nové Delyí - Chaudhary Mateen Ahmed, Zákonodárce z Delyí obhájil tezi původu terorismu z nespravedlnosti přirovnáním k Palestinskému odporu. "Mladí nevinní Palestinci jsou dnes nazýváni teroristy, protože se snaží osvobodit své území od nezákonné okupace." Poznamenal směrem k USA a jejich spojencům. Také volal po odklonu od politické moci, která se pouze snaží rozšiřovat svůj ozbrojený a politický vliv. 30448462/IRNA

24. Červen, Vienna - Hlavní Direktor IAEA Y. Amano přivítal pokračování dialogu s Íránem, a poznamenal že má jiný názor na zatahování Íránu před bezpečnostní koncil třemi státy, než Írán. 30446046/IRNA

27. Červen, Beijing - Na setkání Asijsko-Pacifického Tiskového Svazu (OANA), založeného r. 1961 pro zabezpečení čistého oběhu zpráv v rozsáhlém regionu, se ukázalo, že Turecká tisková agentura Anatoli má s IRNOu mnoho místa k užitečné spolupráci. Byly zde i uzavřeny smluvy s Mongloskou agenturou Montsame. 30451251/IRNA

24. Červen, Tehran - Prezident řekl, že vetřelci bez hodnot chtějí za každou cenu zabránit Muslimským zemím v nabývání vlivu, a že základy života by měly být postaveny na bázi spravedlnosti a morálky, přičemž v případě Muslimských zemí postačí stát si za svými hodnotami a principy, a hájit práva a zájmy svých národů, a podporovat vzájemnou solidaritu. Pakistánský Prezident Asif Ali Zardari uvedl, že cizinci neví o kulturách a hodnotách našich zemí nic, a namísto aby v Afghánistánu stavěli školy a rozvíjeli minerální těžbu ve prospěch tohoto národa, mají jiné starosti. Dále řekl, že jsou dost silní, aby si nenechali vnucovat žádné (západní) myšlenky (ony to nejsou ani myšlenky, spíše západu postačuje cosi blábolit do novin, více toho západ "nemusí" chápat, pro západ existují již jen kapitalistické nároky, ozbrojená politika a mediální brainwashing, pozn. PiNews). 30446182/IRNA

27. Červen, Islamabad - Strana MQM vzdává boj za Pákistán, viní vládu z neupřímnosti, ačkoli oceňuje její podporu za poslední léta. Prezident Asif Zardari chce ještě exilového vůdce strany přesvědčit o stažení rozhodnutí strany stáhnout se z politiky. (Za rozhodnutím pravděpodobně stojí trestná činy, které byly cíleny na rozněcování nedůvěry a nenávisti mezi etniky, politickými stranami, vládou, armádou a ISI - leda, že by naopak MQM podporovala lacinou protivládní agendu USA, což je méně pravděpodobné, než prosté vyčerpání důvěry v budoucnost politiky v zemi; pozn. PiNews) 30451365/IRNA

24. Červen, Islamabad - Bývalý Ministr Informací Senátor Mohammed Ali Durrani je přesvědčen, že se USA pokouší přenést ohnisko války do Pákistánu. Poznamenal že tomu naznačuje současná špinavá propaganda ohledně nebezpečí, že teroristé převezmou Pakistánské jaderné zbraně (což je v logice výroků USA nesmysl, neboť pokud by, dle výroku 1 Pakistánská vláda teroristy podporovala, nepotřebovali by jak řečeno výrokem 2 teroristé zbraně ukořistit, nýbrž, řekli by si o ně, a dostali by je; pozn. PiNews). Podtrhnul bdělost ohledně konspirací USA, a navrhnul aby namísto Ministerstva Obrany vedlo vyrovnání se s terorismem Ministerstvo Vnitra (USA používá ministerstvo obrany asi i na průzkum trhu, pozn. PiNews) 30446238/IRNA

26. Červen, Islamabad - Analytik Obrany Kapitán Talat Massod řekl, že třístranný svazek musí vygenerovat nějaký regionální postup, v případě, že se někdo pokouší narušit stabilitu té které země. "Když je jedna z těchto tří zemí destabilizovaná, stabilita dalších je ohrožena." Dodal že by tři země měly za svými rozhodnutími ohledně terorismu stát agresivně - 30448036/IRNA

25. Červen, Tehran - Vůdce strany Hnutí Odporu (Hezbollah, 1980) hájil suverenitu Libanonské vlády, a vyvracel (pravděpodobně bubliny západního tisku), že by si vládu Libanonu vypěstovali na zahrádce za domečkem Írán a Sýrie. Také potvrdil, že odhalili ve straně dva rekruty CIA a odmítl je zveřejnit, v zájmu jejich rodin. 30446245/IRNA

26. Červen, Tehran - Írán bude provádět pravidelné vojenské cvičení, při čemž otestují nové úpravy celého spektra střel. Cvičení je ohlášené, a nemá vyvolat v regionu žádný neklid. Zprávou tohoto cvičení je mír. 30449722/IRNA

Izrael tvrdí, že pokud lodě složí humanitární kontraband v Izraelském přístavu, doručí pomoc do Gazy (stálo by za pokus to složit podle přání Izraele, pozn. PiNews) - JTA; v průměru útočí na Libanon 11x denně L-FM/IRNA/30446006

23. Červen, Islamabad - Pakistán dosáhl dohody pro ISI, takže služby Pakistánu budou mít plné informace o všech 67 agentech CIA a jejich úkolech, výměnou za víza. Občané však protestují, a opozice naopak žádá vyloučení všech agentů CIA. (zde by na př., podle mě, terorismu ubylo, kdyby bylo vyslyšeno naléhání lidu ... jako v každém případě: v první řadě obnovit Řád, pak navracet lidi do života, názor PiNews) 30444766 /IRNA

Červen 24, Berlín - nazývat křesťany fašisty, židy bolševiky a srovnávat Korán s Mein Kampf (bez nejmenší znalosti jen jedné z obou) je dle Holandského Soudu možné nejen na politické scéně. Je to totiž, prý, součástí užitečné a hluboce domyšlené diskuze. Hlavně že Čecha politici potahujou už jen za transparent "Papež je Satan". 30446024 /IRNA

Islamabad - zatímco policie v Karachi 24. června zabránila explozi nálože připravené pro účastníky Páteční motlitby, další útoky si od té doby vyžádaly ony ochráněné desítky životů zpět k promaření. - 30445781; 23. června Prezident Asif Ali Zardari podepsal zákon, který zvyšuje citlivost vojenských, policejních, soudních i vazebních složek, takže nebude docházet k bezpráví na zadržených, ani k "USA style" vedlejším ztrátám, tedy ze strany Pakistánských sil. 30445477/IRNA

Červen 24, Islamabad - Analytik R.S. Mohmand se domnívá, že odlišením Talibanu a AlQuaedy v BK OSN chtějí USA docílit u Afghánského odporu své důvěryhodnosti. Pokud však budou pokračovat pouze v rámci svých hegemonických potřeb a osobní agendy, nic kloudného z toho pro region nevyplývá. Navíc Taliban očekává od vyjednávání s USA pouze pokusy zanést do Talibanu spory, přičemž od svého požadavku "Stop okupaci" nikdy neslevil. Pokud se cizí vojska odsunou, může se hned začít s propouštěním a zaváděním životně důležité administrativní, ekonomické a politické infrastruktury v zemi. Analytik také tvrdí, že konference investorů a pozorovatelů - Rusi, Číny, Turkje, Indie, Iranu, Saudské Arábie a Pakistánu by mohla mít zásadní vliv zavedením určitých srovnávacích pravidel pro objektivní (fázový) pohled na vývoj v Afgánistánu, tedy pokud stanoví nějaké měrné body. 30445686 /IRNA

USA spustily otevřenou špionážní válku Kubě, Íránu a Sýrii, pod rouškou veřejných dotací jedincům, zatímco Americká média vymýšlejí lékařské zprávy o Prezidentu H. Chavezovi. Britská Media naopak, asi proto, že paní Clintonová litovala prohry informační války a vzpomněla si před kongreseme na WWW.RT.COM, tak tato naopak vedou ponurou válku proti pověsti Rusi. Pokud někdo slyšel něco zlého o KLDR nebo Číně, pak se asi přeslechl. Na Západě se přeci dbá na objektivitu a slušnost. Což zřejmo v případě Mu'Ummara, Fidela, Che i Slobodana Miloševiče. Vyhlašuji dětskou stávku: namísto odpovědí v písemce z dějepisu napište Haag lže, NATO vraždí a OSN jim píše Alibi. 18. června se konala v Německu demonstrace proti fašistickým monarchistům, transparenty udávaly "Zabte NATO a ne Muammara". - PiNews/Mathaba

Bulharsko a Rumunsko stále nejsou v Schengenu, naopak EU posadila na hranice dvojité hlídky. Děje se tak údajně pro velkou trafiku bílého masa. Zvláštní, když ČR je vůbec prvním trafikantem nucených prostitutek nejen do EU. Kdyby se postupně pozavíraly hranice největších trafikantů, asi bychom skončili u Nizozemska... rt.com

Obecně o věcech
NATO neumí uznat porážku na poli dezinformace, a chce za každou cenu dohrát hrůzné divadlo s pomocí Orwellovských procesů v Haagu. Stejnětak USA neumí předat Afghánistán do péče těm, kteří se o něj chtějí opravdu postarat, protože by bylo vidět, co chtěly USA. Stejnětak neumí západ vzdát svůj blábol o Islámu, protože západ nezajímají hodnoty. Omylem je, že onen 10 let protestující se stanem před Londýnským parlamentem byl svědomím světové politiky. Nebyl nikomu z politiky svědomím, byl jen skvrnou na jejich nákladné pověsti. Svědomí totiž nemají, pouze umělou pověst... K obecninám velmi přispěl Dr. M.A.N s tím, že mají Muslimové, a vlastně nezávislé země dobýt moci a síly. Je to rozhodně solidní taktika, nejen bránit se - ale převrátit poměr sil ve světě... Přejeme vám to
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama