NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Role imperialismu v Yemenu

13. června 2011 v 15:42 | ExdolphinedTurbineMotoQueryPlusPlusZetaVTan |  1. الأمن
Analysta Mathaby Ardeshir Ommani přiblíží expanzi bečícího imperializmu a neokolonializmu NATO v Africe a Asii, poté co dobyl většinu Evropy.
Tato prezentace se skládá ze dvou částí. První ukazuje jak tzv. globální válka USA proti terorismu slouží k podřizování si jiných vlád, asimilování jejich tajných služeb a ozbrojených sil pod ty Americké, a konečně k obracení částí teritoria těchto zemí v sérii Amerických základen, v regionu a v podstatě ve světě.


Druhá část se pokouší ukázat, že válka proti terorismu (USA) je plán na militarizaci Indického Oceánu a kontrolu nad nejkritičtějšími vodními cestami světa, především spojenými s transportem ropy a plynu.


Aby USA mohly vniknout do nesčetných ekonomicky, politicky a vojensky oslabených zemí, jako Bahrain, Spojené Arabské Emiráty (UAE), Djibouti, Oman, Somálsko a Yemen, musí vzbudit dojem a ve výsledku diktovat, že jejich země jsou napadeny nějakými cizími agenty, jako AlQaeda, nebo infikovány nějakými domácími teroristickými skupinami, které musí být odstraněny, protože představují nebezpečí světovému míru a národní bezpečnosti a zájmům USA v regionu.


Aby mohly kontrolovat tyto vetřelce a nevítané skupiny, USA říkají, že je nutno sjednotit a integrovat služby a operační vojenské základny, k čemuž Washington poskytuje trenéry inteligence a armády pro lokální populaci, logistiku, vzdušné bombardéry, včetně nepilotovaných dronů, které mohou útočit na vesnice i s obyvateli.


Ze skupiny malých zemí Arabského poloostrova je Yemen s 50.2%ní negramotností, příjmem za rok na hlavu $2600 a 45.2%ty populace pod hranicí bídy ideální volbou pro Americké osnovy závislosti, ovládání a využívání. Ačkoli je Yemen zemí, kde více než 1O miliónů lidí trpí hladem, kde tisíce riskují své životy, když se snaží proplížit do sousedních zemí za lepšími přiležitostmi, a kde děti jsou nuceny na pracovní trh, je to plodná země s plážemi které se táhnou více než 1100 mil.


Zároveň zběsilý zápas mezi Operačním Ředitelstvím CIA a Silami Speciálních Operací (SOF) a Spojeným Velitelstvím Speciálních Operací (JSOC) o získání většího dílu tajných a dronových válek, což jde ruku v ruce s větším dílem válečného balíčku a většími komisemi obranného průmyslu ukázal úchylnou snahu administrace po rozvinutí a rozšíření válek v Asii, jak bylo v posledním roce Obamou schváleno.


Podle Garetha Portera z Inteldaily.com Ředitelství CIA a Gen. David Petraeus a Gen. Stanley McChrystal urgovali Obamu v r. 2009 aby rozšířil tajné operace na více zemí Středovýchodu, Rohu Afriky a Střední Asie. Na bázi Obamova předpisu Gen. Petraeus 30. září 2009 zadal rozkaz k formaci Spojených Úkolových Sil pro Nekonvenční Konflikty (UWTF) aby se shromáždila inteligence k použití v tajných vojenských operacích napříč celou oblastí Centrálního Příkazu (CENTCOM).


17. Prosince 2009, zhruba 2 a půl měsíce po rozkazu Gen. Petraeuse, byly spuštěny nálety na to co měla být základna AlQuaedy v Abyanské provincii v Jižním Yemenu. Ale nálety, které zabily 41 členů dvou rodin, včetně 17ti žen, jednoho muže a 23 dětí byly založeny na libovolných a zfabrikovaných podnětech.


27. Května 2010 další nálet zabil provinčního úředníka, který zprostředkoval dialog mezi Yemenskými autoritami a opozičními lídry. Na to reagovala místní populace útokem na ropovod v oblasti. Po těchto nelidských a provokačních náletech proti lidem Yemenu byl Bílý Dům urgován vzít kontrolu nad drony od generálů a předat je CIA, dlouhodobě násilné protirevoluční organizaci.


Sobecká, svévolná a těžkopádná Americká politika podpory loutkovému režimu Saleha byla za cenu držení Yemenské společnosti daleko od nezávislého a stabilního vývoje v tak vitálních oblastech jako jsou ekonomie, domácí a zahraniční politické směry, relevantní instituce a nutné občanské společenské nadace.


Pro spousty důvodů, včetně dlouhé hranice se Saudskou Arábií, strategické pozici spojující Středozemní Moře s Jižní Asií a Dalekým Východem skrz Suezský Kanál, Rudé Moře a Adenský Záliv, zaujímá Yemen velmi zvláštní místo v strategii USA k snadnému a spolehlivému přístupu k 41.7% světových ropných exportů z Perského Zálivu a k trénování svého vojenského svalu na dlouhé natahování přes Indický Oceán pro podporu světového kapitalismu, využivatelů a Západních Spojenců.


Od Terorismu k Stavbě Vojenských Základen
Když Americká mainstrýmová média přebírají své zprávy z první ruky od stolů styku s veřejností Oddělení Obrany (DoD) a od Oddělení Státu (DOS) vidí svou roli v nafukování a dramatizování fiktivních novinek o teroristických aktivitách v jiných zemích - v tomto případě Yemenu, nebo nějakým zkratem ve fantazii dokonce v rozšiřování těchto zpráv o nějaké skryté oddané aktivity Amerických občanů s Muslimským pozadím na Západě. Přirozená a normální reakce jedince nebo komunity je vyhnout se styku s takovými společnostmi, jejichž členové si nepřejí abychom se jim míchali do jejich vnitřních záležitostí. Ale diametrálně opačně k racionální reakci USA začíná ukazovat silnou touhu intervenovat a utkávat se se společnostmi daleko od domova, a připravují půdu konfrontaci a další plnohodnotné válce.


Pro vedoucí vrstvu USA, politicky a administrativně symbolizovanou Kongresem USA a bílým domem, jsou novinky o teroristických aktivitách v některé z Středovýchodních zemí bohatých na ropu slavnostní událostí pro stavbu nové vojenské základny na jednom z rozviklaných bodů kolem hlavních mořských ploch spojujících zdroje ropných zásob se světovými trhy.


Dědictví Severu a Jihu
Jakákoli analýza dnešního Yemenu by byla nekompletní bez, přinejmenším zmínění vývoje země za několik posledních dekád. Do r. 1990 byl Yemen rozdělen do dvou samostatných zemí: socialistická a sekulární Lidová Demokratická Republika Yemenu na Jihu, která se identifikovala se socialistickým táborem a pro-kapitalistická, konzervativní a Saudy ovládaná Yemenská Arabská Republika na severu. Do jejich sjednocení v r. 1990 po dvě dekády severní vláda sídlící v Sanaa dostávala libovolnou finanční a zbrojní pomoc od USA a Británie, aby podminovala Jižní, která se konečně zhroutila spolu se Sovětským Svazem.


Jelikož jsou si USA vědomy toho, že aktuální lidové povstání proti Salehovi by mohlo vynést socialistické tendence, zadlužují se a zdvojnásobily úsilí aby potvrdily svou vojenskou základnu na ostrovech Socotra v Indickém Oceánu. Ostrovy jsou asi 5O mil od rohu Afriky (Somálska) a 236 mil jižně od Yemenské pobřežní linie. Tyto ostrovy jsou divokou rezervací mnoha mořských zvířat, a jsou rozeznány UNESKEM jako Místo Světového Přírodního Dědictví.


Ale USA mají s ostrovy jiný plán. "Pentagon a CIA strávily posledních několik let trénováním "nových stráží" mezi Yemenským bezpečnostním aparátem - hlavně Kanceláří Národní Bezpečnosti, Speciálních Sil a Centrálních Speciálních Sil...," píše Scott Stewart v Stratforská Bezpečnost Týdně (Security Weekly of Stratfor) 31. března 2011.


"Kdokoli získá námořní převahu v Indickém Oceánu bude hlavním hráčem na mezinárodní scéně." (Brigádní Admirál USA Alfred Thayus Mahand, 1840-1914). Mezi strategické cíle Washingtonu ve světě patří militarizace vesmíru a zásadních námořních cest. Vojenská základna v Socotře by mohla být použita k monitorování a v případě potřeby řízení pohybu ropných tankerů a válečných lodí z a do Adenského Zálivu.


Podle nové zprávy Amjeda Jaaveda v Pakistánském Pozorovateli z 1. Července 2009, "Indický Oceán je hlavním pásmem moře spojujícím Středovýchod, Východní Asii a Afriku s Evropou a Amerikami. Má čtyři zásadní přístupní vodní cesty zjednodušující mezinárodní námořní trh, což jsou Suezský Průplav v Egyptě, Bab-el-Mandeb (kopírující Djibouti a Yemen), Hormuzskou Úžinu (kopírující Írán a Omán) a Úžinu Malaaca (kopírující Indonézii a Malaysii). Tyto "dusné body" jsou zásadní pro světový ropný trh, neboť přes ně proteče vysoké množství obchodované ropy."


Vojensky je souostroví Socotry na strategické námořní křižovatce. Cílem USA je řídit vody Adenského Zálivu od Yemenského po Somálské pobřeží. Mezi Socotrou a Americkou námořní základnou Diego Garcia, což je jedna z největších Amerických zámořských, je 1860 mil.


Patreaus-Saleh setkání 2. Ledna 2010
Rok a půl zpět, 2. ledna 2010 se setkali Generál David Petraeus a Prezident Saleh aby dokončili angažmá Americké armády v Yemenu, včetně založení plně-vybavené vojenské základny na ostrově Sokotry. Den před setkáním Patreaus-Saleh v Sanaa Americký generál potvrdil na Bagdádské tiskové konferenci že "bezpečnostní asistence" v Yemenu se více než zdvojnásobí, ze 70 miliónů dolarů na miliónů 150, což vykazuje 14tinásobný přírůstek od r. 2006. K našemu údivu bylo založení leteckých a špionážních základen na Sokotře popsáno nestydatě Americkými médii jako část "Globální Války proti Terorismu".


Stavba na Socotře není však omezena pouze na leteckou základnu. Konstrukce námořního příslušenství je také částí plánu. Pouze několik dní před setkáním Petaeus-Saleh byl Yemenský kabinet informován o nabídce půjčky na 14 miliónů dolarů od Kuwaitských šejků na podporu vývoje přístavního projektu Socotry. Podle opozičních novin al-Haq "bylo nové civilní letiště na Sokotře pro podporu turismu postaveno aby odpovídalo vojenským specifikacím USA."


Rád bych řekl, že vojenské stavby na souostroví Socotry v srdci Asie jsou částí Velké Hry, která má ozkoušet svobodu Íránu, Ruska a Latinské Ameriky - pohybu jejich námořnictva.


[původní přednáška k Panelové Diskuzi: Revoluční Povstání na Středovýchodě a v S. Africe, která se konala ve Washingtonu, DC 3. Června 2011] Ardeshir Ommani je člen mathaba týmu, rodilý Íránský spisovatel, politický ekonom a prezident Americko-Íránského Sdružení Přátelství (AIFC, www.iranaifc.com) v USA. Má diplomy v oboru Politická Ekonomie a Pedagogická Matematika, a byl kandidátem na doktora v ekonomii v Nové Škole Pro Sociální Výzkum." www.mathaba.net/news/?x=627061
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama