NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Soltanieh říká Írán nedá na svá legitimní práva NPT dopustit

13. června 2011 v 15:49 | ExdolphinedTurbine |  1. الأمن
Vídeň, 9. Června, IRNA - Íránský vyslanec v IAEA Ali Asghar Soltanieh řekl ve Středu, že Írán si nenechá po svých legitimních právech garantovaných v Úmluvě o Nešíření Jaderných Zbraní (NPT) šlapat.


Ve svém prohlášení Radě Guvernérů Mezinárodní Agentury Jaderné Energetiky vyjádřil Soltanieh upřímné ocenění podpoře rodinných členů NAM během posledních osmi let včetně prohlášení znamenitého Vyslance Egypta.


"Je to jasné znamení jejich úcty k zakládajícím principům Hnutí za zjednání míru a prosperity zaleoženého na spravedlnosti a ne-diskriminaci. Budeme vzdorovat tlakům a sankcím protlačeným západními zeměmi a nenecháme si zpochybňovat naše výslovná práva pro mírové užití jaderné energie zahrnutá v Statu Agentury a NPT, zatímco budeme pokračovat naši spolupráci s IAEA, dokládaje jaderná zařízení pod plnou kontrolu v souhlasu s naší povinností pod NPT. Nepochybně pokud Írán podlehne takovým tlakům pak i jiné rozvíjející se země mohou čelit stejnému nespravedlivému jednání v budoucnosti."


Těchto několik západních zemí, které nezákonně protlačily Íránské jaderné záležitosti k Bezpečnostní Radě OSN by se mělo poučit, že to byla historická (a ostudná, pozn. PiNews) chyba, která zkomplikovala situaci a poškodila kooperativní prostředí v IAEA, nutíce Írán k pozasatvení dobrovolné implementace Dodatečného Protokolu a pozměněného kódu 3.1 Podřazeného Nastavení. Radím jim napravit cestu zastavením debat v New Yorku a přenecháním technické práce IAEe podle stanov NPT.


Ohledně současného písemného reportu (GOV/2011/29) a úvodníku Hlavního Direktora bych rád informoval, že by mohla být rozdána obsažná vysvětlující poznámka k této zprávě Hlavního Direktora. Nicméně nutno vyjmenovat tyto hlavní body:


 1. Zpráva (GOV/2011/29) není vyrovnaná a faktická, protože náležitě nereflektuje extenzivní kooperaci stran Islámské Republiky Íránu, obsah dopisů a vysvětlení otázek a komunikace provedené Agenturou.


 2. Pracovní Plán (INFCIRC/711) ze Srpna 2007 byl ovocem vysokého politického jednání mezi bývalým Hlavním Direktorem a bývalým Sekretářem Íránského Nejvyššího Národního Bezpečnostního Koncilu, zaměřeným na vyřešení posledních záležitostí a ukončení debat v Radě Guvernérů, které zpolitizovaly a zpolarizovaly tuto říjnovou technickou přípravu. Připomínám že zatímco mezinárodní komunita, zvláště NAM, přivítala tuto událost, čtyři vyslanci - USA, UK, RF a JP radši protestovali proti Hlavnímu Direktoru, než aby ocenili jeho neúnavnou práci a otevřenost či ochotu Íránu podstoupit dobrovolné kroky, většinou jdoucí za Dohodu o Hloubkové Kontrole. Pracovní plán byl poté přijat Radou Guvernérů.


  Je smutné, že odsouhlasený pracovní plán byl absolutně ignorován Hlavním Direktorem (tím novým, pozn. překl.) jakmile získal kancelář, s vyjímkou, kdy na silnou žádost Států NAM se o něm v únoru 2011 ve zprávě zmínil. Jsem velmi znepokojen, ještě jednou, že nehodlá reflektovat odsouhlasený pracovní plán v jeho nejnovější zprávě GOV/2011/29 z 24. Května 2011. Je to jasné znamení, že Hlavní Direktor nehodlá respektovat zákonnou povinnost Agentury pracovat podle schváleného individuálního pracovního plánu. Tento přístup a chování určitě poškodí nestrannost a spolehlivost Agentury a žádný jiný člen nebude důvěřovat Sekretariátu ohledně vzájemných dohod v budoucnosti.


  Musím připomenout že podle Pracovního Plánu zde bylo pouze šest vyjímečných úloh, a že bývalý Hlavní Direktor výslovně v listopadu 2007 a únoru 2008 uvedl, že všech šest vyjímečných úloh bylo vyřešeno, a Islámská Republika Íránu odpověděla na všechny otázky ohledně mimořádných úloh podle Pracovního Plánu.


 3. První odstavec kapitoly IV pracovního plánu, který se čte "Tyto modality zahrnují všechny zbývající úlohy a Agentura potvrdila, že nezbývají žádné jiné úlohy a nejasnosti ohledně Íránského minulého jaderného programu a aktivit", takže přidávání nového textu do paragrafu 35 zprávy GOV/2011/29, který se čte "Agentura obdržela další informace ohledně takových možných nezkontrolovaných jaderných aktivit, které jsou nyní zkoumány agenturou." a "jsou zde náznaky, že některé z těchto aktivit mohly pokračovat i po roce 2004." a ujištění Hlavního Direktora v úvodní zprávě Radě Guvernérů z 6. června 2011 říkající "jsou zde indikace, že určité z těchto aktivit mohou pokračovat dodnes" jsou v příkrém rozporu Pracovním Plánem. Je jasné, že všechny jaderné aktivity Islámské Republiky Írán v minulosti i v přítomnosti byly pro mírové účely a byly a budou bez přerušení subjektem Hlubokého Dohledu (IAEA). Takže každá další informace zpochybňující mírovou povahu Íránských jaderných aktivit je pouze falešné, fabrikované a bezpředmětné obvinění.


  Jak J.E. Dr. Abbasi, víceprezident a prezident AEOI (Organizace J-E Írán) výmluvně vysvětlil v dopise pro Hlavního Direktora z 26. Května 2011, Írán měl povinnost, dle pracovního plánu, přidružit ke každé domnělé studii, po obdržení všech dokumentů, své hodnocení každého takového obvinění. Jak Hlavní Direktor oznámil, Írán poskytl hodnocení k útočným studiím v tajné zásilce čítající 117 stran. Takže požadavek Hlavního Direktora, z jeho dopisu, na získání k přístupu ke všem facilitám, vybavení, osobám a dokumentům plně protiřečí dopisu i žánru Pracovního Plánu, čímž ohrožuje důvěryhodnost Sekretariátu. Zde cituji z otevřeného zdroje, že "Hlavní Direktor se vydal neomluvitelnou a vratkou cestou, když následoval ochotu hromádky západních zemí." Já doufám, že to tak není, a že pan Amano musí odolat tlaku, stejně jako jeho předchůdce v r. 2007, když čelil čtyřem vyslancům protestujícím proti závěrům Pracovního Plánu. Jelikož ten byl plně implementován, tak v souhlasu s paragrafem 5 kapitoly IV Pracovního Plánu implementace bezpečnostního dohledu má být prováděna rutinním způsobem.


 4. Závěrečná část reakce J.E. Dr. Abbasi Hlavnímu Direktoru uvádí, že podle deklarace Agentury ohledně Pracovního plánu, Írán by měl být připraven odpovídat na otázky a (pomáhat) odstraňovat nejasnosti, pokud se vyskytnou, což je jedinečná možnost pro pragmatický postup, otvírající novou kapitolu; ukončující nudné konfrontující debaty. Radím Hlavnímu Direktoru aby se chopil této šance, a neignoroval očekávání většiny Členských Států.


  Očekává se, že Hlavní Direktor mezinárodní organizace nebude šetřit úsilím pokud se objeví problémy mezi Členskými Státy, a že bude uvádět inovativní myšlenky a navrhovat taková řešení, aby nedocházelo k polarizaci a konforntaci v organizaci. On nebo Ona musí předejít jakémukoli výroku nebo jazyku v reportu, takovému, který přináší neporozumění a/nebo otevírá konforntace. V případě IAEA, musím poradit Hlavnímu Direktoru, aby došel maximální ostražitosti a bdělosti ve svých reportech, aby se vyhnul každé polarizaci a vytváření konfrontace mezi Členskými státy, a aby se vyhnul zatahování jiných organizací, jako na př. BK OSN (UNSC), což vede k snížení autority IAEA.


  Podle Stanovy, Agentura musí usnadňovat výměnu informací a vybavení pro mírové užití jaderné energie. V této souvislosti není dostatečné, když Hlavní Direktor postrčí požadavek od Členského Státu ostatním (na př. když Írán chce exportovat levné palivo, uvedli jsme, pozn. PiNews). Jsem velice zklamaný že následně po Tehranské Deklaraci o Tehranském Výzkumném Reaktoru, který zoufale potřebuje produkovat radioizotop pro pacienty s rakovinou Hlavní Direktor, který nazývá projekty související s rakovinou svou proritou, nevykonal žádné hmatatelné kroky v asistenci Íránu, tedy poté, co jsem, již před rokem, doručil dopis s nebývalými ústupky. Připomínám panu Amanovi a svým přátelům v této hale, že když jsem žádal Dr. Hanse Blixe v pozdních 8Otých letech, a pak Hlavního Direktora, aby asistoval stejnému reaktoru v získávání paliva, podnikl vážné kroky, které vedly k získání paliva z Argentiny. Musím přiznat, že Dr. El-Baradei (předchozí HD, pozn. překl.) také dělal vše, aby asistoval, ale bohužel slova a skutky dodavatelských států nebyly v souladu.


 5. Očekává se, že Hlavní Direktor bude tězce pracovat, aby zabránil vzniku dvojitých měřítek a podmínek vedoucích k diskriminaci a deprvaci Členských Států, nebo Skupiny Členských Států, které by měly být členstvím v Agentuře zvýhodněny proti jiným. Během diskusí o zajištění dodávek nikdo nic neslyšel od Hlavního Direktora v tomto ohledu, zatímco návrhy a rozhodnutí se spoustou nedostatků byly omílány. Je to temná doba v historii Agentury, když rozhodnutí, v tomto ohledu zejména rozhodnutí o Agenturní bance ani nebyla schválena konsenzem v Radě Guvernérů, která přitom reprezentuje jenom pětinu členů. Nicméně je chvályhodné, že někteří delegáti, kteří ctí principy, nehlasovali pro tato rozhodnutí, bez ohledu na těžký politický tlak ze Spojených Států, od té doby, kdy rozhodnutí začala být zjevně protikladná s principem ne-diskriminace a rovnosti. Co byla role a příspěvek Sekretariátu a Hlavního Direktora? Napsání textu a jeho distribuce mezi členy Rady.


  Musím prohlásit, že dle nelegálního rozhodnutí o Agenturní Palivové Bance je Írán a některé další země deprivován od využívání Agenturní Palivové Banky.


  Naštěstí Islámská Republika Íránu udělala správné rozhodnutí již před lety, a dala se do obohacování, a pokračovala v souhlasu s nezcizitelným právem zahrnutým v NPT bez ustání.


 6. Při několika příležitostech byl Hlavní Direktor požádán o provedení kroků a následnou reflexi, ale buď to ignoroval, nebo nejednal plně jak měl. Nechť jsou slyšeny některé případy:


  a) Osmého Března 2Oll jsem ve věci své vlády doručil žádost na Hlavního Direktora ohledně zjištění, že vybavování jaderně nevyzbrojených států napříč Evropou jaderným arsenálem Spojených Států Amerických je v plném rozporu s povinnostmi o nešíření, a žádal jsem


  i) "... informaci pro všechny Členské Státy, zda Agentura obdržela oznámení přesných umístění a množství zbrojního materiálu v těchto jaderně nevyzbrojených státech, a zda Agentura ověřila takováto oznámení."


  ii) "... aby byla vyšetřena technická specifikace a umístění jaderných zbraní na území těch států Evropy, které jsou jaderně nevyzbrojené a mají již (podepsanou NPT =) mezinárodní povinnost od takového zbrojení upustit"


  iii) "... oznámit porušení smluv NPT ze strany USA, a těch států Evropy, které pro USA jaderné zbraně uchovávají, což je jistě vážné poškození celosvětového míru a bezpečnosti, Radě Guvernérů stejně jako na 55. Hlavní konferenci. Takové porušení vyžaduje promptní akci Bezpečnostního Koncilu UN."


  Je velmi zarážející, že pan Amano absolutně ignoroval tato oznámení.


  b) Během srazu Desky Guvernérů v březnu 2Oll jsem informoval, že Vyšší Rada Tokya vyjádřila představu, že Japonsko by měl mít jadernou zbraň. To je ovšem vážný problém, když víme, že Japonsko má tuny vysoce obohaceného Uranu a Plutonia. Žádal jsem pana Amano aby věc vyšetřil a reportoval. Neudělal tak. Jsem si stoprocentně jist, že kdyby naopak Vyšší Rada Tokya o něco žádala, pan Hlavní Direktor by napsal několik řádků dotyčné zemi a provedl několik pohovorů.


  c) Poté co novinář Sdruženého Tisku (AP) Pan George Jian zveřejnil důvěrnou informaci a uvedl, že jí získal od někoho z Agentury, oficiálně jsem požádal Hlavního Direktora o zahájení vyšetřování. V odpověď mi Hlavní Direktor napsal, že výsledky Vnitřní Kontroly jsou nejasné. Věc je jednoduchá, buď novinář AP řekl pravdu, takže by Hlavní Direktor musel vyloučit takové zamšstnance, kteří porušili vnitřní předpisy ohledně důvěrných informací a ohrozili národní bezpečnost Členských Států, nebo lhal, čímž by on a AP měli být potrestáni, neboť to hrubě poškodilo důvěryhodnost sekretariátu (a možná členských států, pozn. PiNews). Velmi se očekává, že Hlavní Direktor zpracuje a oznámí všem členským státům.


  d) Slabá a pomalá rekace Sekretariátu a zejména Hlavního Direktora na nehodu Fukušimy byla velmi zkličující. Hlavní Direktor měl povinnost získat spolehlivé informace z Japonska, ověřit je a předat pohotově Členským Státům (po pravdě nejen těm, pozn. překl.). Nejen toto jednoduché očekávání nedošlo svého naplnění, dokonce techničtí zaměstnanci Oddělení Bezpečnosti nemohli nebo nesměli vysvětlit a odpovědět na otázky na technických besedách. Všichni jsme nevěděli více, než to, co nám přednesly noviny (mohu potvrdit že agentura pořádala přednášky na úrovni bulvárního tisku, pozn. PiNews). Japonští operátoři nebyli schopni vyřešit nehodu možná pro paniku, a možná proto, že očekávali neodkladnou technickou asistenci, jakmile byli na scéně nehody. Ale Hlavní Direktor ani pohotově nezaložil tým výsadních expertů z Agentury nebo ze světa, ani nezaslal včas tým, který by jim pomohl zabránit eskalaci. Takže jsme svědky vypuštění radioaktivity do celého světa. Dokonce vzpomínám že H.D. ani nepožádal o informaci ohledně naměřených hodnot úniku radioaktivity od CTBTO, dokud jsme na něj nezačali naléhat. Svět a zvláště sousední země mají právo obdržet rychle a spolehlivě informaci o kontaminaci, která zvyšuje zdravotní rizika jejich obyvatel. Zkrátka ani Agentura ani Japonsko nebyly v souladu s post-Černobylskými konvencemi, což jsou právě včasné varování a pohotovostní asistence v případě jaderných katastrof a nehod.


 7. Pozorné zkoumání celé zprávy H.D. dokazuje, že sankce neměly žádný efekt na nukleární činnost, zejména na obohacování. Právě naopak: Írán posílil svou neústupnost a rozhodnutí hájit svá nezcizitelná práva. Ujišťuji vás, že politické tlaky, sankce, vyhrožování útokem na jaderná pracoviště, kyberútoky a vraždění (CIA-MOSSAD, a určitě Francouzští kontraktoři, pozn. PiNews) jaderných fyziků teroristy nezastaví Íránský mírový jaderný program. Ve skutečnosti podpůrci rezoluce BK OSN, zejména Spojené Státy a členové EU zaútočili na lidi, zvláště na pacienty s rakovinou, zákazem exportu radioizotopů a odmítáním leteckého nalodění takového nákladu. To dokazuje že je nezajímá zdraví a bezpečnost normálního občana (ono to dokazuje i jejich chování k občanům na domácí půdě, pozn. běžné evropské levice). Skrytou agendou je zapojení BK UN do záležitostí IAEA a rozklížení její autority. Bohužel nevyrovnané a nejasné reporty Hlavního Direktora ohledně dokončení vyšetřování "verifikace jaderného materiálu" jsou vytvářeny na základě neplatných a nepotvrzených informací od tajných služeb USA a Izraele (tedy CIA a Mossad: vrazi obviňují svou oběť, pozn. PiNews). Tím vznikly zmatky a misinterpretace, které zjednodušily nebezpečné plány, jako např. to, co můžeme sledovat v případě Sýrie, na který budu průběžně reagovat v pozdějších jeho stádiích.


  Ohledně věci vyjednávání s 5-1 musím vzpomenout zásadní část dopisu od Jeho Excelence Dr. Jaliliho, sekretáře Nejvyššího Národního Bezpečnostního Koncilu Islámské Republiky Írán, její excelenci paní Ashtonové.


  "V odpovědi na váš dopis z 11. Února 2Oll pro pokračování rozhovorů, vedle uvítání vašeho návratu k cestě dialogu bych vás rád informoval, že, jak bylo zdůrazněno v rozhovorech 3-Ženeva a v Istanbulu, Islámská Republika je připravena, jak tomu bylo i v minulosti, využít své národní, regionální a mezinárodní kapacity aby probrala ta témata, která mohou být předmětem spolupráce založené na běžné logice a respektive požadavcích spolupráce pro dosažení hlubších a trvalých dohod o spolupráci. Toto je kapacita kterou během posledních tří let Islámská Republika Íránu se svou dobrou vůlí prezentovala dalším jednajícím stranám. Správné závazky by tak přinesly výborné příležitosti pro dosažení "Míru, Spravedlnosti a Prosperity" v mezinárodní aréně. Děkuji vám za vaši pozornost.


 8. Komentáře k některým výrokům


  Věřím, že toto je pravý čas, abych probral spoustu případů neslučitelnosti a politiky dvojího metru Rady Guvernérů a neschopnosti Sekretariátu se s tímto nějak poprat.


  Musím vzpomenout zprávu bývalého H.D. o tajných jaderných aktivitách Jižní Korey, tedy vysoce obohaceném Uranu-1, dokonce přes 70%, což je vhodné akoráte pro výrobu zbraně nebo separaci Plutonia (a nyní obtěžuje Washington Post pomocí UNSC s tím, že Írán obohacuje na 20%?... pozn. PiNews). H.D. uvedl, že je to věcí nevyšší závažnosti. Jižní Korea uvedla, že vědci podnikali tajné aktivity bez vědomí autorit. Je velmi zarážející, že jedinci mohou vykonávat takovéto aktivity bez svolení vlády, v zemi, která má mnoho jaderných elektráren a tuny obohaceného uranu a plutonia, které ve svých reaktorech produkují.


  Je neuvěřitelné, že Rada Guvernérů takovýto prohřešek pominula, přičemž právě toto mělo být kvapně reflektováno BK UN (nojo, když Jižní Korea je válečný spojenec USA proti čemukoli komunistickému - a všechny mezinárodní agentury už jsou ovládány z Pentagonu, pozn. PiNews)., čímž by byla úloha splněna. Zatímco v případě Íránu jsou jeho mírové aktivity už přes osm let podrobeny nejrobustnějším inspekcím, s čistým rejstříkem zdraví a bez evidence diverze jaderného materiálu pro vojenské účely, bez čehož se asi Agenda Rady Guvernérů a Bezpečnostní Koncil OSN neobejdou.


  Požaduji po Hlavním Direktoru, aby důkladně prošel všechny existující dokumenty a zmínil se o nich na příštím setkání Rady Guvernérů, a také aby reportoval všem Členským zemím.


  Od té doby, co bývalý premiér Izraelské diktatury oficiálně odmítl vyšetření Izraele ohledně jaderných zbraní Agenturou IAEA, měl jsem několik příležitostí požádat Hlavního Direktora o provedení patřičných akcí včetně zaslání Mise Pro Zjištění Fakt (FFM) do Izraele, aby bylo jasno kdo říká pravdu. I bez toho je si mezinárodní komunita vědoma politiky lži, zatajování a pokrytectví tohoto režimu postaveného na okupaci, genocidě a pokračujících zločinů proti lidskosti, poté co Spojené Národy (OSN) takto deklarovaly po masakru v Gaze. Ještě jednou urguji Hlavního Direktora aby neignoroval takovouto vážnou otázku celosvětové bezpečnosti.


  Agentura nemá žádnou kontrolu nad velkou těžbou uranu a exportem hlavních výrobců, kteří tvrdí, že implementují dodatečný protokol a pozměněný kód 3.1 podřazeného zřízení, a přemlouvají ostatní aby tak činili! Rakousko a Kanada jsou příkladem, vzhledem k jejich dřívějším zbrojně orientovaným aktivitám, zejména obohacování.


 9. Podle otevřených zdrojů je uran exportován ne-NPT členy a Fašistickým Pseudostátem Izrael. Požaduji po Hlavním Direktoru aby důkladně prošel a nahlásil uranové kapacity a přesná množství uranu exportovaného, a seznam příjemců.


  Podle SIR a informací z několika různých zdrojů zde bylo již několik pochybení v implementaci dohledu v mnoha Členských Státech. Hlavní Direktor má povinnost informovat o všech těchto pochybeních s detailem na typ, místo, datum a následky aby byla IAEA prověřena.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama