NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Výzva protiválečnému hnutí a všem kdo ještě zůstali lidmi

27. června 2011 v 15:24 | Lisa Karpova / Pravda.Ru |  Archív z rubriky nezařazeno
Na mysl přichází známá citace.

Nejdříve přišli ... báseň Martina Niemöllera*

V Německu nejdříve přišli pro komunisty,
já mlčel, protože jsem nebyl komunista.

Pak přišli pro Židy, a já mlčel, protože jsem nebyl Žid.

Pak přišli pro sdružené obchodníky, a já mlčel, protože jsem nebyl sdružený obchodník.

Pak přišli pro katolíky, a já nic neřek, protože jsem byl protestant.

Když přišli pro mě, už nebyl nikdo kdo by se ozval."

*přední Německý protinacistický teolog a Luteránský pastor

Bombardování Libye je krvavější a krvavější, čím dál divočejší a strašnější. Nechť ti, kdož mají oči je otevrou, a spatří, co je ve skutečnosti NATO bez masky.

NATO je teroristická organizace, ozbrojený vymahač západu a především Spojených Států, obdoba trýznitele davů, s tím že ten je možná i lidštější.

Za NATO jsou "Spojené Národy", založené po válce ve víře, že to zabrání opakování podobného konfliktu navěky. Namísto toho hledíme, jak schvalují a potvrzují nejnelidštější a nejsurovější, bestiální chování NATO, za bílého dne vyhánějící život ze země, která nemá prostředky aby udeřila nazpět. A vůdce OSN, Ban Ki-Moon vypadá tak hloupě a souhlasně, že byl nejspíše za takovou spolupráci dobře odměněn.

Co má Libye v zásadě k disposici je morálnost a charakter jejích lidí, kteří jsou ochotní přečkat, odolat a pokračovat i přes skutečnost, že tato teroristická organizace dělá vše možné, jen aby učinila život každého v Libyi nesnesitelný, aby podryla podporu v jejich vůdce a vládu.

NATO se nestará o to, kolik zabije civilistů, de facto naopak, čím více mrtvých, tím je šťastnější. Trpte a umírejte než dostanou co chtějí... změnu ve vládě, zbavit se vůdce který neprosí na kolenou.

Váleční psi, dodavatelé státního terorismu, se naprosto přecenili, a podcenili Libyjský lid. Podcenili lásku a podporu, které se jejich vůdci Muamaru Ghaddafimu dostává od lidu a jeho povahy, což zahrnuje schopnost zcela se obětovat.

Den za dnem, tito lidé přicházejí na ulici aby vyjádřili svou odhodlanost. Stojí hrdě a odvážně v bránícím se hlavním městě, nehledě na reálnou možnost, že další bomba spadne přímo mezi ně.

TOŤ ODVAHA. Libyjský lid zaslouží absolutní podporu a obdiv všech lidí na světě. V podstatě bychom se mohli stydět.

Takže včera, přišli pro Srby. Ale nikdo nic neřek, protože nebyl Srb. Pak přišli pro Íráčany, ale všichni mlčeli, neboť nikdo nebyl Íráčan. Dnes přišli pro Libyjce, ale nikdo nemluví, protože není Libyjec.

Zítra, přijdou pro...?

Stále věřím, že existují nějací charakterní lidé, kteří milují mír, bez ohledu na víru, pleť, národnost nebo politické přesvědčení, kteří by mohli mít odvahu postavit se těmto psychotickým a sadistickým zrůdám v NATO. Jak drzé je NATO, když věří, že mu projde cokoli.

Necháme je? Nebo se postavíme, než přijdou pro nás? Tvrdím, že většina, nikoli menšina, lidstva je dost silná a správně smýšlející.

SCO, BRIC, ALBA, UNASUR, Skupina Rio, Africká Unie, Čína, Indie, NAM a Rusko, zbývající světové síly... to je většina, poslední pozice, poslední šance, poslední řešení pro nás všechny, než nebude zbývat nikdo kdo by stíhal NATO za jejich zkažený hon na zdroje.

Maska je dole.. NATO musí zemřít, nebo zemřeme my všichni. Kapitalistický systém rachotí v posledním tažení, a za těchto okolností je nebezpečnější než kdy jindy. Ďábel má velký vztek, protože ví, že má málo času. NATO nesmí uspět, a neuspěje.

NATO je horor této planety. Co je dělá ještě odpornější je jejich předstírání, že "poskytují humanitární služby". Jejich hra na boj za demokracii a svobodu je směšná. Ale jejich lži a mediální manipulace jsou smrtelně vážné.

"Válka je Mír, Ignorance je Síla, Svoboda je Otroctví," bylo Orwellem nadhozeno jako otřesný futuristický pohled, a nikoli jako návod jak uspět v plundrování a dobývání. Humanitární bombardování, kolaterální poškození část a porce Orwellovské noční můry.

Západní média posluhující NATO by byla pýchou a potěšením Adolfa Hitlera a Josefa Goebbelse.

Jednou z věcí, které mne během roků boje proti jejich zlu zaujaly, je jejich schopnost neustále opakovat své lži. Čas od času jsou přistiženi při lži, vždy v komické víře, že se jim bude věřit i příště, budou-li lži opakovat.

Bohužel spousta lidí byla natolik ohlupována, že se změnili v nemyslící zombie, kteří tomu věří a tak jak to slyší si to mezi sebou opakují. Za příklad postačí třeba důstojník který šel do Íráku "oplatit 9-11", zatímco Írák neměl zamák s 9-11 společného. Kdyby si špinavci radši prohlédli svůj vlastní rybníček "kamarádíčků".

Boj proti teroru? Ne, to je boj PRO teror, aby ho bylo více a více, takže destabilizace přinese další příležitosti k okupaci a zabírání přírodního bohatství. Kolonialisté a imperlialističtí piráti nepřítomně běsní před zraky celého světa.

Jenom si prohlédněte denní soupis misí... jasný důkaz totálního zla, démonické šílenosti. Ani duch Adolfa Hitlera by nevymyslel takové zlo.

Prosím vůdce světa, uvědomte si, že přesně totéž chystají vám, a VAŠÍ ZEMI, než s nimi příště půjdete! Zmínil někdo "obranný štít"?

NATO a Al Quaeda, podivní milenci? Ale ne, vždyť spolu spali už od první války proti Afghanistánu, když CIA zakládala, sponzorovala, zásobovala, trénovala a platila Islámistické teroristy, aby se pokusili rozvrátit jedinou slušnou a pokrokovou vládu, kterou kdy Afghanistán měl.

Pak se absolutně tytéž jednotky založené CIA přesunuly na Balkán a Kavkaz a podnítily nepokoje v těchto oblastech.

Nikdo v NATO nemá dost lidské pokory, aby si uvědomil, že se vyčerpají a dojdou jim prostředky k dalšímu ničení. Takto nemohou činit věčně.

Musí být zbaveni vší podpory kterou jim národy poskytují. Odřízněte jim fondy, odřízněte jim přívod mrtvého masa, které posílají do války.

Každý při vědomí je povinnen kontaktovat autority své vlády přinejmenším aby vyjádřil svůj nesouhlas. Dalším krokem je spojit se se stejně smýšlejícími, a společně můžeme zastavit NATO, než NATO zničí všechen život na této planetě.

A nakonec to nejdůležitější: učiňte oficiální akci, nebo podpořte ty vůdce kteří ji učiní. Po pravdě to co bych ráda viděla je světová revoluce (nápodobně, pp.; ještě tu byl názor pozdvihnout v Evropě proti NATO guerrilu, ale pochybuji, že je to možné). Nechť lidé povstanou a ať začne věšení válečných zločinců, odstraňte je z moci dělat války na věky, osvoboďte planetu od jejich fašismu, který je živen kapitalistickým vykořisťovatelem a nadnárodními společnostmi!

19.6.2011
Translation by PiNews
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama