NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Express 4/7

4. července 2011 v 9:45 | PiNews |  Archív z rubriky nezařazeno
Systém stížností BBC by měl být reformován, tvrdí výnos parlamentu
Londýn, 29. Červen, IRNA - Systém stížností na programy BBC je "složitý a překomplikovaný" a potřebuje reformy, podle nové zprávy parlamentu zveřejněné ve Středu.
Výbor Sněmovny pro Komunikace navrhl, že tak jako ostatní komentátoři i BBC by mělo být regulováno pro nezaujatost a přesnost institucí Ofcom, a nemělo by být samo "soudcem a porotou."

"Konečně BBC musí být zodpovědné těm, kteří je používají a platí si je, stejně jako potřebuje nezávislé novinářství, zpravodajství a kreativitu, chráněnou před vnějším politickým vlivem," uvedl předseda výboru Lord Inglewood.

Výnos přišel poté, co bylo BBC těžce kritizováno Výborem Palestinské Solidarity (PSC), kvůli přepisování vlastních redakčních pravidel, kterým se mělo chránit před záplavou stížností na údajný pro-Izraelský tón dokumentu o zabití devíti aktivistů v minulé Flotile Svobody pro Gazu (GFF).

"Posluchači a diváci mají potíže, neboť neví, kam se obrátit, když mají problém s obsahem BBC," řekl předseda výboru Lordů, dodávaje, že by měl být v BBC nějaký pult ve stylu sekce informací v supermarketu, kde by bylo možno stížnosti BBC registrovat.

"BBC by nemělo být soudcem a porotou ve vlastním případě," udával výnos, dodávaje, že je to takto nežádoucí, a nesmí to tak pokračovat, navrhuje aby Ofcom převzal zodpovědnost za nezaujatost a přesnost.

Výnos navrhoval, aby BBC jasně uvedlo proces postupu stížnosti na své webové stránce, takže by poplatkáři věděli, co očekávat.

BBC stejně jako další komentátoři byli urgováni aby zvýšili úsilí pomáhat divákům rozlišit, "co je realita, a co rekonstruovaná či umělá stopáž".

V odpověď těmto nálezům mluvčí nadace BBC přivítal výnos výboru a řekl, že doporučení k stěžovacímu procesu BBC byla zaznamenána a nový předseda je posuzuje.

"Množství problémů, které výbor označil, jsou nyní studovány Lordem Pattenem. Jeho posudek bude zahrnovat závěry studia," řekl mluvčí.
30454390Londýn, Červen 30., IRNA - Soud odmítl právo kompenzovat rodiny čtyřech vojáků zabitých v Íráku. Ve prospěch Ministerstva Obrany rozhodl, že rozhodnutí o bojovém vybavení jsou pro politiky a vojenské velitele, pokud nedbalost neohrožuje budoucnost dítěte vojáka. Soud vyslechl žádosti o kompenzace poté, co Britský tank Challenger (vyzývatel) spustil palbu na další tank Challenger, když důstojník "ztratil orientaci", a další tři incidenty kdy vojáci zemřeli po útoku improvizovanými bombami na lehké Land Rovery. Právníci rodin i Ministerstva obrany se pochopitelně odvolali. 30455901

Beijing, Čvc 1., IRNA - Státní zástupce Íránu Gholam-Hossein Mohseni Ejeie zvolal, že je třeba zlepšit spolupráci mezi zeměmi, a i založit nadnárodní instituce, které by zajistily koordinaci mezinárodních soudů. Tento hlavní plán zákroku proti agresivnímu šíření kyberválky přinesl na Světovou Schůzi Státních Žalobců v Jihokorejském hl.m. Seoulu. 30456563

Berlin, 30. Června, IRNA - oceněný Íránský filmař Asghar Farhadi (BIFF 61/Zlatý medvěd) bude dle tiskových zpráv (ze Čtvrtka) trávit příštích šest měsíců v Berlíně a pracovat na dalším filmu z grantu DAAD. Farhadiho film Odcizení přijde na německé obrazovky 14. Července. 30455696

Tehran, Červen 29, IRNA - MZ Ali-Akbar Salehi ve Středu řekl, že Íránsko-Afghánsko-Pakistánský summit se koná v Prosinci 2011 v Islamabádu. Poznamenal že účastníci 38. schůze Koncilu Ministrů Zahraničí Organizace Islámské Konference (OIC-CFM) mluvili o Tehransko-Islamabadsko-Kabulské smlouvě, která by měla zformovat tři společné (politické, bezpečnostní a ekonomické) výbory. 30454960

Astana, Červen 29, IRNA - Australský MZ Kevin Rudd na Středečním setkání (OIC-CFM) svému Íránskému protějšku řekl, že Írán zaujímá vysoké místo ve světové civilizaci, a že dvě země musí ve vztazích pokračovat. 30454635

Tehran, Červenec 1, IRNA - Na 26. Soutěži recitace Koránu Ministr Islámické Rady Mohamed Hosseini řekl, že Muslimské národy musí spoléhat na Boha a svou moudrost, aby obránily svou Islámskou kulturu před kontroverzními ataky USA. 30456582

Tehran, Červen 30, IRNA - Vůdce Islámské Revoluce Ayatollah Ali Khamenei řekl, že všude, kde se ozývají proAmerické a proIzraelské slogany, cítí Írán zvrácenost. Lze proto odlišit ostře Sýrii a Bahrajn, tak, že hnutí v Bahrainu je originální, tak jako v Egyptě nebo Tunisji, avšak v Sýrii za povstáním jsou opět USA. 30455878

Islamabad, Červen 30, IRNA - Pakistán a Afghánistán založily speciální společnou komisi, která bude dbát na úspěch vlastního Afghánského mírového procesu. Pakistánský vyslanec pro Afghánistán Muhammad Sadiq uvedl, že Pakistán bude podporovat vyjednávání s Talibánem, ale nebude se přímo účastnit Afghánsko-Talibánských rozhovorů. 30455375

Islamabad, Červen 30, IRNA - Pakistán zvyšuje autonomii provincií a snižuje moc ministerstev, čímž snad přispěje klidu i stabilitě země. 30455373

Islamabad, Červen 30, IRNA - Pakistánský Sekretář Ministra Ropy Muhammad Ejaz Chaundry předpokládá, že Íránský plynovod přivede první dodávky v roce 2014. Pakistán nyní musí dva dny v týdnu vypínat dodávky plynu v průmyslu, aby byla zalepena domácí spotřeba. Ve středu první ministr Syed Yusuf Raza Gilani informoval, že 1100km plynovodu bylo včas dokončeno. Min Ropy a Přírodních Zdrojů Dr. Asim Hussain řekl prvnímu Ministru, že postup IP plynovodu na Pákistánské straně, který se rozběhl 9. Května, je celkem uspokojivý. 30456029

Londýn, Červen 30, IRNA - Hlava palestinského aktivismu Sheikh Raed Salah, který byl pozvaný StředoVýchodním Monitorem aby promluvil na veřejné přednášce na Univerzitě Královny Marie v Londýně byl zatčen, protože jej bez oznámení Británie vyškrtla z vítaných hostí. Váleční zločinci však do Británie nadále cestovat mohou. 30455369

Islamabad, Červen 29, IRNA - Situace v Karáčí se zhoršuje. Nejméně sto lidí během posledních šesti měsíců bylo zabito nebo uneseno. Situace v tomto městě ovlivňuje velmi ekonomickou situaci země, neboť je to obchodní uzel. 30455056

Srinagar, Indie, Červen 30, IRNA - Expert na finance z Austrálie Steve Jasmine varuje, že USA mohou v blízké budoucnosti pět projít úvěrovou krizí. V současnosti je dluh USA v přepočtu na rodinu asi 12mil korun. 30455595

Tehran, Červen 30, IRNA - Prezident: "Úkolem proroka Mohammada je osvícení lidí, aby viděli reality světa" 30456009

Íránská provincie bude rozvíjet ekonomickou spolupráci s Ugandou
Zanjan, Červen 28, IRNA - Oficiálové Íránské provincie Zanjan a Ugandy se rozhodli podporovat ekonomickou kooperaci, řekl hlavní guvernér provincie v Úterý.
Mohamamd Raoufi-Nejad řekl Ugandskému vyslanci pro Írán, že specielní rada pro zrychlení ekonomické kooperace s Ugandou byla založena v provinčním Oddělení Investic.

Rada identifikuje ekonomické potenciály Africké země a připraví plány k jejich zachycení.

Nyní Zanjan slouží jako spojka mezi severozápadními provinciemu Íránu a Ugandou, řekl.

Raoufi-Nejad poznamenal, že provincie pomůže Ugandě vytvořit specielné ekonomické zóny a optimálně využít kapacit jejího zemědělského sektoru.

Hlavní guvernér řekl, že správa Zanjanu připraví některé hlavní ekonomické projekty Ugandy již brzy.

Také dodal, že provincie je připravena poskytovat bratrské zemi Ugandy služby na poli zemědělství, stavby přehrad a silnic, průmyslu a bydlení.

Uganda je vnitrozemský stát Východní Afriky.
30453244Polsko se chystá využít svého předsednictví v EU ke krusádě proti Rusi. Projekt Východní partnerství má vystavit evropský vliv v zemích Azerbaidžánu, Arménie, Jíroviny, Běloruska, Ukrainy a Moldávie. Projekt se honosí společnými hodnotami svobody, demokracie a nadřazenosti zákona a lidských práv. Rus jako by však neexistovala, stejně jako nejsou již vystaveny na odiv pochyby o Saakašviliho nebo Lukašenkově demokracii. Také lze předpokládat, že Polsko zůstane jen u proklamace pomoci Severní Africe. - z článku Vadima Trukhačeva, Pravda.Ru, 1/7/11

Západ chce zlikvidovat velké Arabské státy. Je snažší diktovat podmínky malým entitám, včetně těžby ropy a plynu. Nejspíše tedy Západ zapřáhl sprostou politiku, aby zničil zárodky Arabsko-Muslimského státu. V procesu kolapsu koloniálního systému položily Západní síly ničivou bombu pod základy Arabské jednoty, tvoříc terotoria, která ani neexistovala v určitých hranicích. Nyní, zdá se, vybrali cestu ještě hlubší fragmentace - z článku Sergeie Balmasova, Pravda.Ru, 29/6/11
 


Komentáře

1 sah sah | 4. července 2011 v 10:00 | Reagovat

Je rebely pro všechny obyvatele Tripoli přichystána hromadná poprava? Is there public execution for all people of Tripoli by rebels?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama