NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Pakistán: apel na současnou vládu

18. července 2011 v 11:52 | piNews |  1. الأمن
Měli byste se vážně zamyslet nad současnou situací. Opozice využívá toho, že je velký zlom mezi vládou a lidem, a není zcela bez šancí, aby spojila bez kapky krve proti vládě jak lid, tak ozbrojené a bezpečnostní složky. A skutečně je ve vaší vládě jeden výrazný problém, nechci rozhodně poukazovat k diktatuře, a ač o tom nemohu vědět více, než právě opozice, pochybuji o tom, že tomu tak je, a i kdyby, nebyl by to onen problém, na který je nutno ukazovat. Zásadní problém jsou USA. Vidím však také, že jste již podnikli některé kroky k posílení suverenity, a nezávidím vám vaši startovní pozici. Nicméně to, oč usiluje, nebo bude usilovat opozice (která vskutku zahrnuje většinu národa, alespoň v tom smyslu, že chtějí rychlejší a domácí vyřešení "terorismu") je právě celonárodní spiknutí proti vládě, a ne zcela neoprávněné. Tím zásadním problémem je, že pro USA je "válka s terorismem" vyřešena tím, že může pokračovat. Pro USA je vůbec nejlepší, když se tato plundrující válka povleče věčnost. Druhá věc je, jak vás v tomto USA nazývají spojenci. OK, ale proč tedy takové spojence musí při každé přiležitosti na domácí scéně (v USA) označovat za lháře, korupčníky, spiklence Talibanu a tak dále? Mám snad jenom já ten dojem, že ať už mluvím o Pakistánské vládě, nebo bezpečnostních složkách, zůstává reálně spojencem USA pouze oficielně? Spojenci by ctili rozhodnutí a suverenitu státu, a vyslyšeli jakoukoli námitku. Spíše s vámi nakládají Státy jako s kriminálníky a v lepším případě s nesvéprávnými. Dále, "kolaterální ztráty", 6 ... 14 ... 40 ... 3, jsou to jen čísla pro vás, nebo pro USA. Není to naprosto nepodstatné: pro koho jsou to jen čísla, nemá vskutku v Pakistánu do čeho co mluvit. Dále, říká-li vaše armáda, že vše zvládne i když vypovíte USA loajalitu, pak se tím řiďte, nebo v opačném případě, spolupráce s CIA, jaksi protiřečí spolupráci s Afghánistánem a Iránem v této věci. Pokud jste se shodli, měli byste urychleně přesedlat na tuto spojeneckou loď a zbavit se Amerického vměšování nadobro. Jak můžete spolupracovat s CIA, která se nestydí udělat v Iránu cokoli? Tedy nehledě na to, co působí její "pomoc" u vás samotných doma. Nelze být přítelem USA a Iránu zároveň, tedy dokud se nestane zázrak, a v Americe nenastane demokracie a nezávislost. A nevidím jediný důvod, proč být zrovna proti Iránu, nebo proč být zrovna s USA. Opravdu se domnívám, že zmizení USA ze scény ekonomicky zdecimovaného regionu Afghánistánu a Pakistánu obrátí většinu povstalců zpět k důležitějším záležistostem, jako je třeba obnova zemí, regionu a k životu v míru. Pokud jsou za vaší zdrženlivostí obavy, že radikální obrat od USA povede k válce, pak rozhodně není řešení s takovýmto "spojencem" dále spolupracovat, naopak, transparentní a oprávněný postup by bylo vyhlášení protiokupační války, se všemi prerekvizitami kterých by mělo být dosaženo v OSN. Pokud jako současná vláda zajistíte transparenci postojů kolem paktu s Afghánistánem a Iránem, čili plný rozvod s USA, a dronové ultimátum, které by k tomu mělo být vedeno současně z Islamabádu i Kábulu, pak zmizí jeden dosti zásadní protimluv. Nevím do jaké míry je v regionu přítomna AlQuaeda, ale co se týče Talibanu, máte, co se týče logiky soudu, volnou cestu k tomu, abyste sjednotili vládu, lid, ozbrojené a bezpečnostní složky i Taliban, jako opěrný bod ultimáta pro USA. To už je však druhý stupeň ideálního řešení, po kterém předpokládám, zbude v roli teroristy už snad jen několik drogových mafií. První stupeň, který je však zcela nekontroverzní, je aktivní implementace regionální tripartity, a zároveň aktivní obrana na poli OSN před následující teroristickou a provokační agresí USA. Pokud k žádné z uvedených úvah nepřihlédnete, snad z nedůvěry v sebereflexi vašich armád, tedy, že nevěříte, že si vojensky vystačíte, nebo proto, že jste osobně závislí na penězích od USA, pak nemáte na to, oslovit vaše občany, nebo dokonce i vojáky, s propagací jednoty. Pokud máte na to, učinit kroky k racionální i faktické jednotě, jak jsem naznačil (přičemž implementace tripartity a vztah přítel nepřítel vůči Iránu a CIA jsou toho dostatečné indikátory obou stavů), pak předejdete dalším nepokojům a destabilizacím - které mohou být fatální, protože pokud opozice převezme moc po nekompetentních, může se zkrátko stát dalším nekompetentním. Pokud očistíte své postoje a jejich vzájemnou logiku, zbavíte lid dlouhodobého utrpení, a dojdete takového sjednocení, že Taliban bude 40x blíže racionální diskuzi, než je nyní. S USA ve vzduchu a CIA v žilách s Talibánem cos vyjednáte, ale pouze za cenu toho, že bude ty, které považuje za zkorumpované USA pomalu vyhlazovat. A to není představa dobré budoucnosti pro národ. V neposlední řadě nutno podotknout, že Talibán jsou také vaši lidé, a to proto, že nebojujete proti někomu, kdo v omezeném počtu spadl z nebes ... protestujících Palestinců také nejsou mraky, a také nelze říci, že jejich pozavíráním by jich nějak ubylo. Pokud však jste extrémně konzervativní, aby vám došlo, že jednou budou Talibánci mít i sochy, jako národní hrdinové, a chcete ještě něco dobrého pro vlast učinit, než vás ani ne tak protiamerická jako spíše protidronová vlna smete, pak se ze všech sil zasaďte o první slovo v jakýchkoliv operacích na vašem území, a v první řadě obnovte zemi ekonomicky, i kdyby to znamenalo přechod ke komunismu. Věčná válka proti terorismu však není ani správné řešení pro váš region, už proto, že je to cizojazičná kuchařka pro oběd úplně někoho jiného než vás, nebo vašich lidí, a ani řešení čehokoli, vůbec. S důrazným slovem, multilaterální protiokupační iniciativou a s maximálním úsilím všech, kteří vám mohou ve věci nějak pomoci máte během třech měsíců mezi vlastními občany mír. S rozplizlou agendou kolísající mezi vnitrostátním handrkováním nad viníky těch kterých cílených vražd, mezi pakty s opravdovými spojenci a mezi udržováním fiktivních vztahů a dohod mezi domovinou a USA - s takovým přístupem se k boji mezi kmeny, a boji proti okupantům přidá ještě třídní boj a ozbrojené politické převraty, a výsledkem nebude nic než další úspěšné pokračování stoleté války na terorismus, nejhorší fabrikované lži, hned po "demokracii šířené díky USA." Nechci vás strašit, ale opravdu se obávám, že pokud nepřikročíte k efektivní krystalizaci postojů a politiky, pak dojdete k takovým (jak se na západě říká domácí politice dnes:) nepopulárním krokům, že přihlížející s rovnou morálkou budou muset fandit opozici, i kdyby snad chtěla přistoupit k ozbrojenému převratu. A ačkoli je tomu tak, že bych pak fandil, není to vůbec to co si nyní přeji, a není to naprosto ani dobrý start pro váš region. Dobrý start je opravdová jednota, a dodržování všeho, čeho si taková jednota žádá. Pouze dobrá vůle a proklamace ještě jednotu ve vašem případě nepřinesou. Pokud dodržíte všechny náležitosti a najdete všechny politické a mezinárodní páky, pak se Afghánistán i Pakistán zbaví Američanů "bez čekání", a bez války. Pokud budete tlačit bez těchto pomůcek, pravděpodobnost, že si vysloužíte od USA válku je sice minimální, ovšem určité nahodilosti a neobezřetnosti ji vyvolat mohou. Osobně bych se nezdráhal v nějaké vyhrocené nebezpečné situaci přibrat některé politické, strategické i polní odborníky z řad Talibánu, přinejmenším jako poradce velení. Situaci lze však doufejme řešit i neomylně a správně. A byli-li by okupanti do konce roku z regionu pryč i s celou armádou agentů, sabotérů a vrahů, a byl-li by mezi kmeny mír, a obešlo-li by se to bez krveprolití a naopak s intenzivní mezinárodní a vnitřní prací, pak nevidím důvod, proč by někteří z Talibánu, kteří nemají na svědomí než jednotky NATO nebo vnitřní nepřátele lidu, neměli být za plnohodnotné národní hrdiny. Jedna věc kterou byste měli udělat bezodkladně je seznam obětí NATO/USA, bez ohledu na jejich zařazení v databázi ISI: civilista/necivilista. Zanedlouho už možná nebudete schopni většinu obětí identifikovat. A na jednání s Talibanem nečekejte až média USA rozhodnou, zda se paní Clintonová z toho cítí dobře či ne. USA budou takovou věc zdržovat, a lze předpokládat, že se podobnou iniciativu budou snažit i narušit, buď zvýšením kolaterálních ztrát, nebo dalším rozčleňováním kmenově znesvářených.
Přehled dostupných videjí k Bahrajnu
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama