NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

PiNews 8/7/11

8. července 2011 v 16:06 | PiNews |  Archív z rubriky nezařazeno
Ministr Obrany označil obvinění USA jako neopodstatněné lži
Tehran, Červenec 2, IRNA - Ministr Obrany Brigádní Generál Ahmad Vahidi zde v Sobotu tvrdě odmítl jako "nepodložená" opakující se obvinění od Sekretáře Obrany USA proti Islámské Republice Íránu.

Podle oddělení styku s veřejností Ministerstva Obrany Vahidi odpověděl poznámkou na obvinění učiněná odstupujícím sekretářem obrany USA.

Robert Gates tvrdil, že Írán se podílel na působení ztrát vojáků USA v Íráku, a také zmínil, že země v příštích třech letech získá přístup k nukleárním zbraním.

Oficiálové USA se uchýlili k takovýmto bezpředmětným obviněním aby ospravedlnili chybnou politiku uvedenou do chodu kanceláří Roberta Gatese, řekl Vahidi.

Zhruba před deseti lety vysocí oficiálové USA tvrdili, že Írán získá přístup k nukleárním zbraním během příštích třech let ale nyní "vidíme, že přes i uplynutí sedmi let se nic nestalo," řekl Íránský ministr.

Nikdo z oficiálů USA jako je sekretář obrany není pověřen komentovat jménem IAEA (mezinárodní agentura pro jadernou energii, jejíž dohled na jednotlivými zeměmi a jejich jadernými programy je dle mezinárodních smluv nezpochybnitelný, a má právě bránit takovým jako Gates v podobných válkychtivých blábolech, pozn. PiNews). IAEA již při několika příležitostech ověřila mírovou povahu Íránského nukleárního programu, řekl.

Namísto obviňování ostatních by bylo lepší kdyby oficiálové USA napravili svou žalostnou politiku, která se jim odvděčila chybami a porážkami v regionu, včetně Íráku a Afgánistánu, řekl Vahidi.

Současné raketové válečné hry provedené Íránskými silami dokázaly schopnosti Íránských Ozbrojených Sil, a také fakt, že sankce vnucené Íránu nezanechaly na vojenské síle země ani škrábanec, řekl.
30458089


Konec snů o rovných právech v Evropě
Tehran, Červenec 3, IRNA - Minority tvořící 20 procent Evropské populace trpí nehoráznou sociální, náboženskou a etnickou diskriminací.

Minority jsou zbaveny základních práv v Evropě, zatímco takzvaní obhájci lidských práv v Evropě mlčí k diskriminaci.

Evropské státy nikdy nebraly vážně práva těchto minorit, a ne snad aby dokonce řešily jejich problémy.

Diksriminace minorit v Evropě má různé stránky, jako finanční, sociální, v zaměstnání, právní a rasové, řekla analýza IRNy, uváděje za příklad krvavé protesty lidí černé pleti ve Francii stejně jako kulturní spory.

Aby ještě přisypaly soli do ran, Evropské státy se nikdy nestyděly praktikovat násilí aby potlačily minority v Evropě.

Reálné doklady naznačují, že sny o vystavění spravedlivé a rovnoprávní společnosti se v Evropě nenaplňují.

Role pravého obhájce lidských práv by měla být vyzdvihnuta, pokud máme bojovat proti takovému nelidskému chování, jakého se dopouštějí vlády Evropských zemí, narušujíc základní práva svých národů, uvedla analýza přikládaje seznam série oznámení v Londýně sídlící Amnesty International nazvaný "Boj proti Diskriminaci v Evropě".
30459649


Írán vzpomněl výročí sestřelení linkového letadla silami USA
Tehran, Červenec 2, IRNA - V Sobotu Írán vzpomněl výročí sestřelení cestovního letadla bitevní lodí USA.

Ministr Zahraničí Ali-Akbar Salehi uvedl v prohlášení že stateční Íránci si velmi dobře uvědomují arogantní nepřátelství světa a nikdy neustoupí od svých správných zásad.

Třetího Července 1988 válečná loď USA USS Vincennes sestřelila civilní letadlo Iran Air nad úžinou Hormuz. Stroj, Airbus A300B2-203 letěl z Bandar Abbas v Íránu do Dubaje v Spojených Arabských Emirátech, když byl zničen lodí Námořnictva USA USS Vincennes, přičemž všech 290 pasažérů a posádky, včetně 66 dětí bylo zabito.

"Tento rok, tragický sestřel Íránského cestovního letadla tak zvanými obhájci lidských práv koinciduje s embargem paliva pro Íránské dopravní letectvo, jednostranně uvaleným USA. Naznačuje to tři dekády neměnné nenávisti USA proti Íráncům všech forem," uvedlo prohlášení.
30458320Bratr Vůdce Muammar AlQuahtafi 1. Července 2011 navrhl milionovému shromáždění v Tripoli davový marš napříč zemí, a osvobození krysami dobytých měst od těchto zločinců, kteří již stihli založit i koncentrační tábory, k čemuž asi hodlá "mezinárodní soud v Haagu" v budoucnu dodat nějaké "jasné vysvětlení". Navrhl pochod milionů neozbrojených na pomoc utiskovaným v Musratě a Banghazi a několika málo dalších Francouzi a AlQuaedou okupovaých městech, a rychlé odzbrojení těchto zločinců, a jejich navrácení za mříže. Dodal, že tímto vyhlašuje Evropě a USA válku, oko za oko, zub za zub, a navrhl odtažení NATO, a aplikaci mírového plánu Africké Unie, pokud nemá dojít k přenesení konfliktu do Evropy. Dále oznámil, že Francouzská dodávka zbraní rasistickým vrahům v horách padla do rukou lidové armády, takže vedle 4 sestřelených koptér, jednoho drona a několika miráží, či čeho, se máme, my civilní Evropané z čeho s civilními Afričany radovat. Je ovšem otázka, zda NATO hodlá nadále krýt strůjce koncentračních táborů a dodávat jim zbraně, aby pak stříleli v Evropě po Libyjcích kteří odpověděli válkou ... když by bylo tak snadné říci "ach, prozřel jsem", stáhnout NATO, udělat tak cestu mezinárodnímu zákonu, a ponechat vyřízení Libyjských rebelfašistů vojskům AU, a tedy i Libye. PiNews bere vyhlášení války vážně, a věří, že takto se po dvou dekádách i další pokus zavraždit Libyjského vůdce zvrátí, a uřvaní oficiálové USA a EU zalezou se svou nebetyčnou lží opět někde do nory. Dále Africká Unie odmítla uznat tvrzení takzvaného mezinárodního soudu v Haagu, takže Libyjský historický vůdce může jezdit po celé Africe na golfovém vozítku, kdyby chtěl, a nikdo, krom AlQuaedy mu pod kolečka klacky házet nebude. 3/7/11 MATHABA (627411)

Chavéz je v pořádku, nádor byl benigní. Dalších šest měsíců nebude moci pracovat. Na Kubě ho ještě čeká série důkladných kontrol, aby mohl být v roce 2012 opět zvolen prezidentem, jak doufá Elias Jaua, vice-prezident Venezuely. 11/7/4 RT.COM

Hnutí odporu Libanonu a zároveň nynější vláda Libanonu odmítá vyšetřovat původní podezřelé z vraždy bývalého premiéra Libanonu Rafiqa Haririho (s dalšími 22 delegáty zabit r. 2005 v Beirutu), a naopak, jak navrhuje Hassan Nasrallah bude hlavním podezřelým v případě Izrael. 11/7/4 RT.COM

Další Pakistánský analytik podtrhuje těsnou energetickou kooperaci v API (IKT), jako významný faktor vyléčení regionu z roztržek mezi Talibanem a Vládami. Zde vhodno dodat, že tedy původní předpoklad se neustále potvrzuje, že nutno ostře rozlišovat mezi Talibanem a AlQuaeda. AlQuaeda jak zřejmo je jen prodlouženou rukou NATO-CIA, zatímco Taliban by v nepřítomnosti okupačních vojsk byl schopen fungovat politicky. V případě AQ je to nemožno, jak vidno v Libyi: jen co je to možné zakládají fašistické emiráty, popravují černochy a vnucují radikální pseudoIslám (došel jsem k závěru, že celá ta věc s terorismem a náboženstvím je lež, pouze v AQ, která je ovšem produktem USA, je spojitost mezi Islámem a důvody teroristické aktivity ... pokud tedy chcete správný příklad jihadu, pak je to to, čím projdou Tripolští: dobrý důvod, válka, a Bůh je s námi - lež s nepřítelem, to je jihad, zatímco AQ nemá konzistenci ani mravní, ani historickou: financovat se nechají USA, zbraně si nechají dodat USA, jindy jsou proti USA, Islám vykládají jako nepřetržité stříkání krve, a ničí život většině lidí kteří mají na Islám jiný, a patrně lepší a složitější názor, takže u AQ Korán v ruce působí poněkud jako Hollywood, což je také sdostatek pravda). PiNews/IRNA
 


Komentáře

1 PiNews PiNews | Web | 8. července 2011 v 16:08 | Reagovat

V Karachi za tři dny 60 mrtvých / IRNA

2 PiNews PiNews | Web | 8. července 2011 v 16:21 | Reagovat

Příčiny pádu TU134 jsou již známy (Petrozavodsk, rt.com)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama