NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Is Breivik and anti-Iranist bribing in international organizations similar phenomena?

3. srpna 2011 v 11:40 | sah |  Archív článků vůbec
What was a indirect result of European rightist policies and propaganda against Muslims in public pool, leading to violence, is to be visible in global politics sphere towards Iran: what we see in continuous attempts to undermine and terorise Iran is just developments of US antipathy grown after coup of its ass-lickers from governing Iran, because US then continually and deeply distorted image of Iran, so that todays international relations towards Iran remind a lot of Norweigian violence. All those attempts to tyranise Iran are just example of cruel and inhuman attitudes based on empty proclamations "of the facts" about Islamic Republic. In other words todays politics towards Iran is just crual and stupid loud violence of bunch of ignorants, fed by decades long US fabricated "facts and reasons". Coming to intelligence of west on Iran, on has problem to call it intelligence, and not just standart coldwar propaganda. All politicians who are against Iran are just Breiviks: stupid violent products of fascism and propaganda keepers. Self invited saviours of whatever without value.
Plačící
Kosovo-Palestina?

TODO: PHP combined pool> WTC, Kosovo, Vietnam, HN, who defeated nazis, Muslims vs USA, Iran dangerous, war on terror fake vs realistic, religion inclinates to mein kampf / is being abused loudly and sporadically, India is retarded, there is CC in DPRK, Russia is dumpster o crime and alcohol vs Its almost before EU, Africa will run EA, Nuclear weapons should vanish, age, sex, humanistic vs science vs tradition, atheist, ufo
Plačící
Karachi: kick down drugs there in first place, then we can question reasons, if still necessary. also one city being economical hub has dangerous prospects.

Start rebuilding disregard of current military state of country. Government focused on phones, intelligence and paramilitary cannot achieve anything in this country. Work out several studies on where to start on quick and efficient economical growth, in order to bring people around country good news. When they heard some lastly? Preventing crime is good, but it definitely is not good news, compared to "hey, we can give you new buses and repair your watter and waste systems". Focus on security is necessary, of course, but left alone, it reminds really of police state, even if its not primary government goal or role at all.

Plačící
every intelligence gathering paradigm (e.g. fighting for truth) has its independent infinite depths of widening. it means before all that both sides in symetrical justice ideology crossing can elaborate lot of decisive points from their deformed perception channels. even those living in total ideological hallucination hell, or just "living from the tomb" mostly perceive properly .. both "colors" and "shapes" from their war map. it could seem bit difficult, but that just shows that deformation of perception (even into total lies) is mostly just internal texture of perception, so that truth is never left for win, just because it would be real truth .. truth needs a strategy .. considering malpercepting societies. worth to notice that real-war reasons are mostly manifest textures or deformations, if your regarded wish. its implicitly visible, that conflicted subjects of truth-claims, owrdly "elements of textures", are not real objectives of both illuminate camps. in other terms, both sides gives scientific focus to different set of objects, than those gallerised on ideologys recruitment or identification welcome-wall. those manifest elements on wall can be main analysis tool, remindery corpus or just mnemotechnics of specific perception deformations for specific level. it also means even that based on clear lies and violence, camouflaged as true, and good, I can go lot of time shoulder by shoulder to opposite guy into never experienced, unknown scientifical space, and even fight him in sciences of truth, running forever, without result approximatively responding to real proportion of our individual truth-texture deformations.

we turned to calling for unity .. they enrooted into organized crime, while pretending fighting it. we have stable and handy objectives and we must hardwork on "by definition" artificial unity, they must synthesize all of their real or manifest objectives against growing ball of inconsistency they must walk with, but their unity is pretty automatic and vital process, as their lie is providing unusual power-gains. but their unity is without need or options for further assistance.. from beginning its "little crime" fought by "local police" .. finally its hyper-dimensional criminal and unhistorical figure, which they engage in, as its main actors. occasionally even thinking of being still involved in hunt on bad guys .. while those "hunters" can't even be followed by usual criminals to such depths of crank and darknes. because usual criminals are used for lighty space with things to steal in quick, to forget, and no care .. anymore. symmetries in construction of supercriminal opposition is in this case pretty easy to unroll by usual analogy and deduction: those in opposition to organised crime build their defense-manual from prooved allegations of lies, from incriminating handy samples of emergence camouflaging adding "reference" of successful deductions of further backward-inconsistent directions of criminal subject, which as third practical element is used for breaking beliefs and imprints of those most deeply brainwashed for "urgent" switching of sides. while criminal subjects must without any ideological guarantees join logistically-efficient hierarchies, just to cover their latest crimes, falling deeper in guilt: they add new members and new dimensions to their construction, with new risks, but rather in routine manner than as attempts.

both structures have their necessary life-finality, but its finish may not meet victory of other side, and is not necessarily meeting life-time scale or subsequent decisive dimension of enmity elements or their struggle: lies are necessarily or by luck impossible to keep invisible forever, and greater their crystal, bigger the risk, that small iregularities and missed details, will be absolutely evident .. while their victims offten become victims of own victories .. what relates mostly to ideologically abfunded revolutions .. or to revolutions on chronically trust-instable resource-background. worst condition of "good guys" is difficulty to achieve physical mass .. while from bad guys point removing elements and groups or creating manipulable ones is even easier than for good guy to push out berry. But on the other hand efficient handling of statements, fixing them and their structure and consistency prooves good guys, because members of big "agenda-machines" are not able to respond new questions immediatelly, nor they can put in align all of their statements, nor keep some crucial fixed (because they must hold both fake and true history separated, and also they must continue finding difficult and artificial logic holding reality and lie in consistent and memory-friendly, operational manner). So again, firing power of good guys is higher, while survival-chance is distributed just the opposite. In this view, true individual and false monster are kind of equally strong fighters.


Plačící
reaction is more dynamical term to be used instead of terorism in Paki-Afghan issue beforall. terorism doesn't fit to robbers and rappers, because they follow only their own "profits", irrespectively to perception of victims, unless it has some supplementary role in appearance of their "gains", it can fit well child tyranny and torture. after all, between all warcrap of last century only terror was Serbia and Libya, where only target is "turning minds from proleadership actions to artificial dictatorship perception". Hiroshima and Nagasaki doesn't fit, because it was pure and cold minded weapon testing, the same Pakistan doesn't fit, as it is more psyops occupation, than anything else, proclaimed or even structured in conspirationist intellectual waters. Neither Viet-nam fits, because it is still Nazi style war with true ideologies and imperialism inside, with mostly conventional wars and warcrimes alongside. Also Bahrain contrarevolution fits fine for terrorism. So here is the list: NATO, NATO, Bahrain police.
Plačící
Norway act is genially clean mathematical projection of Libya onto smaller set. Only missing element is question of that murderer for help from international community and for ammunition from NATO, Germany or France. For rest, he attacked government and went to countryside to slaughter its "criminal marxist supporters", and he even didn't forgott to publish antiimmigrant prospects of his revolution on youtube-everything needed for any Libya. He also slaughtered those marxists with sophisticated weaponery, what is in source set (in Libya) part of NATO in criminal theater. "We one rebel, who is more than thousands of them, because we have belief, had fullfilled all prerequisities to get help with surgically removing dictatorial marxist proimmigration government of Norway, please help us, or government will massacre next thousands of us, unarmed ci...!!" Only difference from Libya is less death and too little cruelty to be true pro-demoratical rebel .. thus not stepping into area of war crimes. It's only at level of Bahrain: Britain should congratulate both Bahrain and this mass murderer for keeping Geneva convences, at least, in case of chainslaughter of civilians .. here even US could learn humanity lessons for next astonishing successes in Pakistan, after successfully killing hundreds of thousands civilians as a collateral damage for killing cherry of that all .. Saudi sheyk with highvolume drug smuggling relations (who was actually killed by infection in US departement building in Somalia, most probably). NATO should now go to Norway and by turning all streets of Oslo to similar shape continually for months they should make Norwegians to consider their government somehow dictatorial! Oh, but they don't have Lockerbie to start newspaper diarrhoea in EU with. So what... ok, make him right-wing victim! Continue "small extension" justice bussiness. There is not really possible to implement greater .. NATO .. justice. In Norway. Every evil is big inspiration, when you have overgrown pig to throw sludge on.
Nevinný
Looking at trees and flowers, is questioning difficulty of their living unbased? It's necessary, if we feel that real question is whether peoples living is hard, and if it is important. They have not hard life at first look: where we see them grow, they prosper. But's always way of luck for them, and they bid for luck, whether their seeds land on suel which is prepared to feed them without questions for rest of reproductive life, or whether they land where nothing help them to grow or to build their roots. One half of them has pretty nothing to do in order to live and prosper, while another portion just dies. This portion is never seen, never taken in account. It's just the mass their race is bidding, without this mass spread all over just die and just life suel, they would not continue at all. So some of them has standard and very easy living, for what huge mass is to be martyred. But generally, it seems that it doesn't matters, if life is difficult for us or not. We must do anything we can to grow into powerful flowers, and if this not works for us, further population may notice our indispositions, and make themselves better choices. Definitely one hard life is not to be dark inside for its limitations, it should bid that further generation may get better prospects. And always do the best.
Je na prachy
I feel even worse that I will have work in todays centraleuropean conditions. To that it is brange which is at total down-end of prospect of this kind of civil structure: society which stole every chance from people, and divided them to robbers and guards of things. Generally its pretty stupid, that it is even possible that society, where things are guarded which generates profit, while guarding people or logical and reasonable structures and rules is guaranteed to have no value. Even more alarming is that things are more important to collapsing society than its members: of course note, that things have mostly single usage, and are easily replicable, while producing member of society is pretty difficult job, not talking about real pragmatic value of individual, grown in ideal society into universally useful selfgoverned original, fitting greater structures of individuals with mutual positivity of such join and basically fruitful emotional development. Things .. would you ever dreamed of guarding them against "takers" .. people who just take them and use, as the allowed, privileged, buyers would do too? But its trend of collapsed social structure: in nonsense building, you must do nonsense work to keep yourself alive. Todays society is dying of just doing nonsense in very "logical" and "vitally permanent" way.
Plačící
China, Malaysia, Phillipines and Vietnam should inspire from recent India-Pakistan peace process. It's only their and China's distance from terorism and Afghanistan's war consequences, what makes those countries "comfortable" enough to not to promote peace in region activelly. India has both experiences from past over Kashmir, and correct perception of internal problems of Pakistan: if one of those things would missed in consciousness of India, it would not valued peace talks with Pakistan enough. It's comfort these other countries have, enough distance from Pakistans and Afghan hell, which makes them thinking more about defence and dependence, than about difficult process to push region into peace and economical cooperation. Asia should follow process for unity visible in Caspian sea region and Africa, without which we are counting on one century old prospects, drawn by bloc wars and bloc imperial wars. Africa and Asia is both: very important to be in peace and effective cooperative progress, facing dangerous behavior of west in its home grown crisis, and is also enough experienced to start civilised neighborship, which would cause shame to discriminatory regimes of west, and which would be positive pattern, in case that anyone in west is able to percieve patterns. Why for example should China profound rivalry with India, when its ideologies are those of peace and peoples progress? See USA behind again. Dear Asia, USA attacked Vietnam, UK occupied India, US hated and negatively propagated China, west ignored Malaysia, Indonesia, independence capacitated Phillipines - don't you all have more common with current Pakistan and its troubles, than with pro-conflict US agenda? After you cure Pakistan and Afghanistan by your own effective peace upon neighbors, after there is peace and just building activity in Pakistan and Afghanistan, then you move towards wars or anything far behind your potential civilistation experience, then you can again behave deep under your moral and historical skills. But now its really time for peace and cooperation: employing west planted quarrels you will loose immunity which you apparently have against west-born economical crisis. Check out how far behind you is Pakistan, just because it hosted bloc conflict of capitalism and socialism, if not directly just US conflict. Pakistan was pushed three decades back in progress, what in lowest level means that people must live eight decades back - do you want to join their destiny, or do you agree that in current situation pan-Asian-African-South American peace process will secure you from western collapses, and most probably will cure region from criminality and backwardness than any partition and confrontation, or even just inconfidence? Please clear at least your peace of land from hatred, wars and hunger: today there is no place to live in peace. If I move anywhere, I must count with bombing in few decades. That's why? Is it useful? Which war prooved useful according to history of Asia? Korean example is the most loud example of stupidity of inconfidence and block-subordinance. Take your inspiration in Korea, or else you are just in direction which sooner or later intersects with Korea's fate: black-sheep in isolation versus imperial subordinated white sheep... and materially - just artificial border dividing two friendly groups of people to still-militarised artificial enemies. That's not fate for tradition keeping experienced nations - that's fate for most stupid people, or maybe misfortune of mind-eclipsed men.
Je na prachy
Because US has no money and needs EU to spend more on Libya massacre, UK is taking steps. Because neither UK has some money to increase massacre in Libya it can shut up US pressures with making "little crime". It just takes international law to the slaughterhouse, and after it recognized unilaterally TNC, it pushes it under label "unique Libyan government", what makes internally legal to unfreeze local Yamahirian assets, which will then enable them (UK) to waste money reserves for future of Libya on current war in Libya. Making this little judicial noose is direct step against international law, internally intransparent and legal, and its finally big ass-licking to US requirements. All of this is very interesting, considering that most of guts for this slaughter in Muslim state lies in French governement and corruption. It's obvious, that French racist masters have already inked papers, which gave them half of billions to their pockets before action was started, and which will deliver them rest of money after Extremists already capture whole Libya. Out of notice that most of armed "rebels" are European mercenaries, and CIA-donated media show only some billig actors of Arabian ethincity. It's no doubt, that those armed people on TV screens are actually poorly payed movie statists. For UK this illegal step means further tensions in government, and necesarilly growing intl disrespect to British governing structures, which are pretty biased and corrupted, or else synthetic covert war against Libya wouldn't take place. Norway incident is just most important result of British government and its strategies: US ass-licking governments accross Europe spent lot of time and money on creating Islamophobia. Islamophobia took already years ago form of forums and "millenium discussion organisations", what made this government-backed extremistic opinion-pool even more powerful, accepted, wide-range brainwashing and dangerous than century old government and industry backed nazzis and neonazzis. Islamophobia is just "properly focused" nazzism: original nazzism was insult to every unwhite and unchristian group, islamophobia is more effective and based on better synthesis of intelligence, so that it covers only distant imperial goals, without significant consequences for homeland security. This last point is what seems to be failed in case of Norway, so that failure in western imperialist intelligence emerges without deeper doubts.
Plačící
Poor Pakistanis -
 


Komentáře

1 vestec vestec | Web | 12. ledna 2012 v 23:46 | Reagovat

Dobry clanek, hezky blog, podivas se na muj webik?

2 Girl names starting with A Girl names starting with A | E-mail | Web | 22. května 2017 v 11:02 | Reagovat

•    I realize that this content is worth to read. I expect to see more posts from you that makes me impressed just like this one. Good job!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama