NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Kongresman Dennis Kucinich o Libyi

26. srpna 2011 v 15:57 | překladač google |  Archív z rubriky nezařazeno
[Přejdi na anglický originál]

Kongresman Dennis Kucinich (D-OH), který vedl boj ve Sněmovně náročné Obamovy administrativy akce v Libyi, dnes vydala následující prohlášení:

"Libyjská Rebelové vstoupili Tripolisu. Jak přestřelky vypukne po celém městě, je na čase vstoupit do diskuse, jak rebelové přijeli. Je na čase přezkoumat zvláštní roli NATO a budoucnost intervencionismu USA.

Sjednaná dohoda byla v Libyi záměrně vyhýbá měsíce, zatímco NATO v rozporu rezoluce Rady bezpečnosti OSN (RB OSN) Usnesení 1970 a 1973, nezákonné stíhání změnu režimu. NATO si vybral stranách zasáhli do občanské války a přetavila do vzdušných sil pro rebely, kteří by se podařilo, ale k útokům NATO.

NATO jednal s beztrestností. Příkaz NATO bombardovalo civilní nedbale ve jménu záchrany civilistů. Zmocňovat Organizace spojených národů, tradiční role NATO se podíval na druhou stranu jako zbrojní embargo bylo otevřeně porušováno členských zemí OSN.


NATO je nejvyšší velitelé mohli jednat na základě barvy mezinárodního práva, ale oni nejsou vyňaty z mezinárodního práva. Pokud členové Kaddáfího režimu jsou zodpovědní, musí být nejvyšší velitelé NATO také zodpovídat prostřednictvím Mezinárodního trestního soudu pro všechny civilní úmrtí v důsledku bombardování. Jinak budeme svědky triumfu nové mezinárodní gangsterství.

Důvody pro US / NATO zásah do Libye neustále mění. Nejprve to bylo na možnost masakr v Benghází. Při masakru se zhmotní a jakmile válka proti Libyi byla v plném proudu, o důvodech zásahu změnila.

Byli jsme připomněl Libye strávil "čtyřicet roků v tyrana." Jsme byli nuceni si uvědomit, zničení Pan Am let 103 přes Skotsko, ke kterému došlo před 23 lety v prosinci 21. století. Přesto téměř 20 let později, 18. listopadu 2008 Associated Press uvedl, že prezident George Bush volal plukovník Kaddáfí osobně "vyjádřit svou spokojenost, že Libye se usadil dlouholetý spor o teroristické útoky, včetně bombového útoku na Pan Am nad jet ve Skotsku. "

Dne 19.prosince 2003 Libye dobrovolně zřekla jaderných zbraní, což schopnosti a 06.1.2004 ratifikovala Smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek. Jeho vztah s USA se uzdravuje, Libye pak se otevřela pro mezinárodní investice a začal velkoobchodní privatizace průmyslu, což vede k masivní nezaměstnanosti a nespokojenost se stavem věcí, a to zejména mezi mladšími Libyans.

Zmiňuji se o tom nesmí sympatizovat s brutalitou plukovníka Kaddáfího, nebo minimalizovat velké tragédii letu 103. Ale v případě, že USA měly vyrovnat se s minulostí násilím Kaddáfího, proč Obamova administrativa dovolávat jako ospravedlnění pro útok na Libyi? Jedním ze závěrů může být, že důvody pro útok 3. 2011 byly falešné.

Jakmile se do války, správa rychle proběhl nominální odpovědnost za válku na NATO, po začátku války, aniž by Kongresu povolení. NATO se stala příjemcem finančních prostředků v USA, US válečná letadla, bezpilotní letouny USA, americké bomby, a americká rozvědka majetku.

NATO porušil rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Obamova vláda porušila americká ústava obcházet kongres na válku. Nejedná se o pouhou akademickou záležitostí. Se přestěhovali světového společenství z právního řádu pravidla síly a vytvořit precedens pro NATO, aby se stal novým globálního policajta. Daleko od přináší novou úroveň bezpečnosti na světové scéně, NATO přináší novou úroveň nejistoty a neodpovědnosti.

Otázka důvod pro Spojené státy "účast v Libyi stále.

Byly Spojené státy "Central Intelligence Agency podílí na plánování pro změnu režimu v souvislosti s akcemi v únoru a březnu v Benghazi? Líbilo se CIA a její aktiva mají roli v podněcování občanské války?

Byly Spojené státy, a to prostřednictvím účasti na svržení režimu, podporovat cíle mezinárodních ropných společností ve snaze o kontrolu nad jedním z největších světových ropných zdrojů?

Už ve Spojených státech na počátku války proti Libyi zarovnat sebe s prvky Al-Káidy, zatímco jinde nadále používat hrozbu Al-Káidy jako důvod k americké vojenské intervenci, přítomnost a zaměstnání?

Zahraniční politiky Obamovy vlády, jsou jasno. Se zavazuje, že konec války v Afghánistánu a Iráku, jsou na pochybách. Válka v Iráku má být po konci tohoto roku, ale ten slib se zdá být vyblednutí. Přítomnost USA v Afghánistánu se zdá být otevřená. Nejnovější zprávy popisují závazek USA v Afghánistánu přes 2024. To vyvolává otázku, zda podání má plnou kontrolu nad armádou a zpravodajského aparátu.

V případě Libye, nyní, kdy NATO, s pomocí USA, přinesl rebely do ulic bojovat proti Tripolisu, co následuje? Jaký je plán? Kdo určuje, za jehož příčinu? Libye se stala protektorátem NATO?

Není to jen směs Kaddáfího v Tripolisu, který bude v troskách akcemi NATO, bude to také Obamovy administrativy vztah s Africkou unií (AU). Africké unie a jejích členských zemí byly opakovaně odmítnut USA v jejím úsilí o mírové vyjednaného řešení pro přechod z režimu síly. Zatímco USA, a to prostřednictvím NATO, bylo bombardování Libye, Čína strávil nějakou dobu stavby obchodní příležitosti po celém africkém kontinentu.

Jako správa dopřeje se s válkami v Libyi, Iráku a Afghánistánu - utrácet stovky miliard dolarů na vojenské dobrodružství - Spojené státy mají obrovské ekonomické problémy doma. Prostředky, které by měly být použity k vytváření pracovních míst v Americe, budou udržovat válku v zahraničí. Prostředky, které by měly být použity na budování mostů v Americe i nadále používat k bombardování mostů jinde.

Miliony Američanů prosí o možnost získat jejich denní chléb, zatímco vláda utrácí své peníze na denním bombardování. Zatímco vláda má zatím produkovat životaschopné programy tvorby pracovních příležitostí, aby miliony nezaměstnaných zpět do práce, je plýtvání prostředky na válku zaručené pokračování: Irák a Afghánistán války nejsou předmětem výdaje kryty v rozpočtu. Americký lid si mýty, rétoriku a nezaměstnanosti, na válce vydělat získat zlato. Dovedete si představit, co lidé v Libyi dostane? "
 


Komentáře

1 yahoo mail sign up yahoo mail sign up | E-mail | Web | 22. května 2017 v 11:01 | Reagovat

•    I've read all of your  information that you shares in your article and I love it. Many thanks for showing this post. I enjoy it.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama