NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Libya and Yugoslavia II: Analysis, NATO steps prediction

24. srpna 2011 v 15:43 | PiNews |  1. الأمن
Briefly on Hitlerite strategies planted against Libya

Some prerequisities to whole of next impulsive decisions
First what took place apparently, was developing medial framework at CIA and delivering that to Pentagon. Next was testing it over Tunisia, before it can be fully employed against Iran, because until that point old mechanisms were running against Iran, which just kept long-term bias upon souvereign country, and some "decisive" social bomb should replace those misery long term apparatus.

From bringing Greece to Tunisia to bringing Bahrain to Rome
Tunisia was selected because no imperial power was much interested in current, nor in further leadership or future of country. Now comes unexpected evolution, a turn: Tunisia took little bit Iranian direction, what, in combination with food prices and social insecurity, which prevail in puppet commonwealth countries, lead to spreading of revolution, and combined with evolutions in Bahrain, Yemen, Saudi Arabia or Quatar, it just fed flames of revolution anywhere. So trying to turn unexpected bug into opportunity Sarkozi, Merkel, Obama and Cameron, with their decisive military-industry complex masters made a discussion in Bahrain.

From hiding to medializing
They found that if from small mistake in Tunisia - was big fire, so that maybe in big fire they could hide new small fire - Libya. Now NATO and Hillary - old Pentagon bedfellows came with great plan: lets employ Yugoslavian pattern again: if there is only "underground" rumors about Kosovo, after great piece of history was wiped out and justice turned inside-out, in such great fire there will be not even underground, and not even rumours, after Libya will be processed in two-grade Kosovar scenario. First part of scenario is medializing terrorists as leaders of humanity, and trying to enjoy quick military destruction of regime.

From IT differences to differences between Socialist Serbs and Yamahirian Muslims
After it is apparent, that regime is aligned toughly with its people, second part of scenario is employed: terrorising of people into reversion of opinion. This is also failed point, because Yugoslavian pattern does not fit properly: there is much more information between terorised people (which is compared to us and our information only decisive factor on the ground - we, the opposing, governments, rumoring, accusing and stating, international laws and resolutions, that all is not as important as how are people on the ground able to share informations). Also it is very proper to say, that Serbs, just like other Slavonians, are pretty consume, dependent, opened to indiscriminate influence - we simply lack community, opinion, common and REAL beliefs (not only religious), and our unity is pretty artificial: based just on paper history, medical race and scholarly-degenerated language. On the other side jews just like arabs, or muslims, if you wish, are pretty social people, generally. So pattern of Yugoslavia simply doesn't apply there.

From hollywood surprises to ugly stereotypes
And conclusion? This doesn't mean, that we won. Even if NATO looses, it doesn't mean this. Because second grade of Yugoslavian scenario also includes materialization of guilt on leaders. So we should be prepared, that someone massacres lots of people in Libya now, just to pin it on single colonel-head. Notice, pleace, that this part of scenario has some attributes corresponding to "hollywood victory" rumour, which already is current. In this moment narrow your eyelids, and agree with me: tomorrow NATO finishes everything, surprisingly. We will be pretty happy. And just by the way NATO concludes in some statement, that six to nine civilians were killed in NATO strikes, and every else victim will be accounted to so called "Gazzafi mozduran" or "Gaddafi mortazaka", with lot of evidence emerging, mostly CIA and rebel sources, and very accountable source like this. Simply we will face it with "what? they will try to claim this stupid lies?". I mean, yes, they most probably will, or is it more probably, that they accept not only failure, but also criminality? Hardly so.

From low medialised numbers to claimed WMDs, invasion and assasination attempts
They musn't do anything. They just claim all the old lies, bring few unjust new "witnesses" and "proofs" - and all the rest will be medial. Around me, I know lot of people who would just accept that NATO killed 3 civilans in Libya, and those people ain't stupid! They just read what most of people reads - they are just passive consumers of news, victims of stable channels. Only thing I don't know, how they continue, after they hollywoodly win, murdochly establish justice and continue their successfull home politics. Will they wait for next ten years (with occassionally conspiring assasinations) to bomb Libya again? Most probably they continue with Iraqi scenario in Libya. Who knows.

From Karadzics and Irans equal opinion on ICT to replacing "brainwashed" with "enemy"
But what I was to tell, after briefing probable development of strategies, was, that Serbs simply failed as nation. Yes I take it, that they are convinced still about true truth, and that times were different in terms of information, and that what could they do: it was like Karadzic's wife ... take son in prison, and she beg him to die in Haag. It's nothing wrong on that, except, that she made step back for Evil to go forward. The same Serbs: would they stood behind their truth, there would be KLA people in prisons today, and maybe Kosovo autonomous already, too. All the victims of NATO stood proudly against fake Haag court, what enforced and revamped dignity of Serbs. True, Arabs are in this direction (UN, Haag, NATO, GB) much better prepared. In czech communist teachbook of history for grammar schools there is written, that so called UN is just an Orwellian instrument. But it is discontinued teachbook, discontinued terminology. But read random statement from arab world ... and you get pretty similar sentence about UN. Why it is discontinued? Simply because whole West enjoys enmity against bright prospects of Arab world. And enemies who need to look humanitarian when massacring their victims pretty well care to deliver brainwashed crowds into their industrial prisons: so that it is hard to find western man considering UN from UN-oppressed nations terminology. It is not only desire of western leadership, to brainwash, it also has no logic to consider UN evil - when it always fight "some bad Arabs", and never "democracies of west". In this case mistake of Frau Clinton and NATO analysts in Pentagon is apparent: they selected pattern basing on deduction, that Yugoslavia and Yamahiria start on same character, and both are socialist, and isolated. They concluded, that both nations are pretty vulnerable if someone is going to violently impose second version of history upon them. But damned Arabs! Neither socialism isolates them, neither propaganda makes them stupid and neither hard laws make them hope for US liberties. Anyway noone compares Serbs to Rebels or NATO... both Yg and Yh people got direct looses from those powers... their difference is only in receptivity to humiliation and vulnerability of truth - in strength.

Three practical points, last implemented also by three practical points
But be prepared for some combination of Hollywood and Real Massacres. Ok, maybe its time to employ hypertourism antiwar scenario. "If you pay me avion I will tent in Tripoli" - legion of suicidious tourists. In any case make three step upgrade of movie publishing from ground: anyone in Libya make even random movie shots, who knows what you catch pt.1; select some points and servicemen to quickly download movies from devices to single disc pt.2; centralise gathering to some people who will go through movies, and prepare "incident" and "reality" shows and who will publish it pt.3; like this people will have free memory cards more offten, and important shots will be recognized... also it will be no problem to have every single frame marked by place and time, and serviceman, so that it will be even without burocracy possible somehow to identify source of movie in case of importance, just by memory of subscribed lowest serviceman.

Another prediction
It is to be heard, that after brainwashing campaign of NATO fails, NATO will openly attack Libya opening way for correct slogans: because if they failed to lie, they will absolutely try to align people with their true goals, somehow biased still, before they must take third chance openly attacking both countries and their own people on west. In other words there will be "ok, we lied. but look: we need this and we can assure you that also this and that we can achive, while simply stealing, we can take better care for our victims, than their own leaders...", before they will have to start with "hey look bastards, we absolutely don't care of you, and neither you can decide to be or not to be our soldier" - with big protest and even greater repressions and police state violence. And even between this "hey look" phase and current "we continue evident lies until it is consumed by mayority" is long field, where mayority perhaps or perhaps not will shrink to few. So before opened aggression against civilian people of Libya starts, there is lot of place, which US and EU governments will utilize to check if brainwashing-recievers is still prevailing mayority. Note my terminology also: I don't consider this to be opened aggression, because people are still successfully managed to provide mayority support to government lies. Also I am not speaking of making decisions in NATO. This is very important, because yes, by the court NATO people are also responsible, from top generals to last niruye havai ahle fan, but the planners, organizers, ideologues and managers of this aggression are absolutely top emplyees of western powers, from president to last MP and MPA.

Final notes
Our strategy could be to pretend "satisfied citizens", when current phase is "observation of truth marginality", it was evidently tried on rt.com. And nothing happened, I guess. Except that rt.com got surprise momentum, which can be well employed in press war, when holding truth. But it's like "Gaddafi will win when he steps down to decrease casualties". No, definitely it is great loose then, because he is supposed "not to speak a word" after stepping down, what is what TNC and FrUKUS requires from Libyan democracy at first place. Democracy in Libya equals Gaddafi scrapped from basic human rights, in western and prowestern official terminology. Or whatever should it mean "not to show in political scene anymore", when declared by "biggest powers" (or loosers) and minority of "locals" - Afghans, Iraqis, Quattaris, Albanians, MI6 and Mosad etc (international mixture usually called Libyan Rebels, mixture abusing only young boys between 8 and 26 to extend its ethnical spectre with native Libyans).

Decisive factors in Serbian case
Conspiration planted in Yugoslavia by Chroatian CIA
Weakness of Serbian unity
Defeat of Serbs by removing both: Truth and memories on Humiliation
CIA draft on Serbia planted as law-observed history, using EU governments, always ready to limit freedom of opinion by "persecution of revisionism"

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama