NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

PiAnalyse 11-08-17

17. srpna 2011 v 15:31 | piNews |  Archív z rubriky nezařazeno
IRNA/30518564 - Those words are positive. But before anything of this, Islam has to win back its neutral position. It means Arab and Islamic nations must deliver unbiased image and positive culture and values to "consumers of West", or in other words, Islam has to win the fight against many governments and media installations, and even speakers and bookwriters (why for example is writing antiislamic "briefly on Islam" books such profitable bussiness? starting with in-box "sharia knowledge", going through "complex Israel" history literature, and ending in "Woman vs. Iran" literature, which is properly said only branche of literature participating on Iran corpus matches). Islamic and Arabic means currently "dangerous" and Alien, yes, with great A. So this is what Islam and various brotherly ethnics must fight against. It is though pretty multidimensional war to be won: for example someone has to deliver classical persian literature, and modern persian books to German, French, Russian, Czech, Magyar and English languages, in order to push away those titles, which do occupy Iran topic place in libraries just because their VIP tag from CIA and similar. If there was quality and confidentiality based channel to deliver such books, those propaganda books would just "took their way from library to recyclation unit, as they would normally deserved in capitalist-oriented book trade, if under proper concurence". Next thing can be media: in west you should have your own media, which could address internal affairs of host countries properly, media possessing deeper cultural insight of their customers, and even media able to provide innovative quality oriented but also coming with powerful marketing strategy. These media could then patrol teritory, where now commercial and state owned media spread any particular mud about Arabs, Muslims, Nations, Events and Minorities, mud currently needed in any colonial agenda. You can draw every element of war for dealienation of muslim image yourself, but it seems to me this also needs before all focus of Muslim Unity, and particularily Unity of independent nations, which is able to stand for Muslims in their modern fight, fight against for long period untreated cancer of disinformation. I think all that iceberg Alien bias over Muslim and Arab world is just and only incoherent and unintegrated pile of use-and-forget or "consume-age" propaganda. Noone judicious would suppose, that there is "undefeatable", deep and structured conspiracy of lies behind spit on Muslims life. But as it is huge amount of trash, noone should either think, that defeating particular trash makes the rest to fall as house of cards. Liquidation of this bias needs unity, strategy, solidarity, wisdom, great amount of dimplomacy, and also passion in any detail of greater image, which needs infinite tenacity. It is not like fighting genious rats in hospital, its more like cleaning disasterously infinite fields of waste. When Muslim Unity defeats this hellish case, then it will be able to extend unity with non-muslim nations - and then final solution for Somalia, which is not alone, but which is exemplary of its type, will be possible.
related (Somalia vs. Capitalism):

Note again, that Somalia is that part of global-capitalism equation, which can't be resolved until capitalism itself is removed, socially upgraded, or downgraded to "alternative" engine. When Somali people are needed in some process, problem of this nation is solved. It means that global-capitalism is only enemy of Somali people. Because there is no pragmatic solution to nation, which lacks any infrastructure or stable food system: noone is so good and wealthy to provide work to Somalis, with all necessary infrastructural, agricultural and bussiness solutions, and bringing them work without that is nonsense. Finally I don't want to underestimate Muslim nations, neither I want to draw them selfish, but I really think it is not in their power to bring all prerequisity equipment to Somalies. It would be difficult in times of peace and cooperation, and it must be just impossible in times around us today. Of course when gold currency would be introduced for Africa, and another for Asia, then it would be just easy to deliver for example Great Man Made River to Somalia - as "by the way, Somalies!". But in current conditions comprehensive constructions in Somalia lead by single nation would led to exhausting of that nation. (actual IRNA movie on Somalia)


IRNA/30518615 - This reminds of "Laden hunt". Man gets feeling that only purpose of these arrogant steps of US towards Afghan-Pakistan is to break their self-confidence - eo ipso moral - of brotherly nations governments. In case of Laden hunt, great spectre accross parliament and security forces was directly humiliated, as they watched that "big brother has bigger gun". In case of US-Taleban talks, even if we leave-behind conspirative doubts, great brother spits to face by "we wanted to ease Afghanistan way". It's again seeding bad feelings in Afghan leadership, which may not be felt by anyone else. Finally its possible too, that Afghan authorities could once ease the way for Taleban-US talks, but current version is pretty funny, considering face of US in anyones eyes in region, or in Asia generally.
related (Military training needed):
Single thing I have very big problem to digest is "US inking" rights in internal affairs of third sites globally, "US consulting" very each decision which is possible to terminologically undermine and put under suspection, "US establishing democracy" here and there (if US was individual and Democracy Beauty, it would be very easy to make quick psychological conclusions from air) and "US training" soldiers and security forces - which US can afford, where it already implemented whole serie of its "" missions. For example I wouldn't feel comfortable, if leaders of my country claimed, that "our military is dust-and-smoke without US training" (I don't feel comfortable either, czech government has, compared to iranian, 20 year history of undisturbed stealing and successful destruction with silent consensus of everyone). By simple logic, basic knowledge for Pak-Afg soldiers are: 1) experiences from home country 2) military knowledge from national history, 3) strategical and technical knowledge of local terrain, and 4) knowledge of local habits (what is important for any power, which hopes to deal by force with guerilla opposition groups in Pakistan, Afghanistan or India). But weapon operations, new strategies etc, are already second, or third - by importance. Also logically, if higher places and locals cooperated to create comphrehensive evidence for every "surgical" operation, and if from this, based on written routine, military, security intelligence strategies would be delivered, and with that, if weapons would be selected for every scenario, and for every available weapon there would be in-operation experienced forces, and for every foreign weapon there would be enough testing and learning, and if most weapons would be from regional and home industry, then we have already prepared military. And in such scenario military moral is pretty high, because most of its work is based on experience, and no external authority came to teach them. But speaking of some Nation that there is necessary to provide it foreign military training? It is not funny, it is contradictive, it is against fundamental military logic, apparent in Vietnam case, and finally it is proper and deep triple-spit to someone's face. Always when someone needs foreign military training (FMT), it is because he must work with absolutely new arms. Necessity of FMT when result army has "unity problems" is nonsense, because FMT in this case can be successful only as brainwashing, or if nationality of soldiers is humiliated, so that they percieve foreign couch as Merciful. Unity of soldiers is direct result of what is claimed subject of national unity: if governed unit is artificial or governor foreigner, army is weak from its damaged unity. And in this case FMT is triple spit on tree nations. You needn't think too much to name them. But. Just addition, when we are speaking of naavy logic. Never ask again why "colateral damage" is so high. Why? Because when foreign man govern homestead, it would be always change to better, leaving government to local man, except if foreign man is exceptionally good one - that man, who was concluded impossible to meet ever, by Confucio. Give me single reason, for which US soldier should respect non-US people and soil as his own? Because he doesn't understand and never ever will share their culture? Because he has doctrine instead of opinion for regional religion? Because he is most probably fighting shoulder to shoulder with some racists? Or because what started war, which is his mission now, was what it was, and he went to fight with "revanche!" sentiments, while optimal setting of head in these kind of environment and tasks the opposite - "secure!" is needed. Tell me one think which you need to teach your soldiers from this? Do they need to prefer mosqs for preventive attacks? I stand by viewpoint, that just and only special weapons need to be introduced by experienced lectors (implementing special weapon ISW), but also that if this (ISW) is called military training without which forces are useless, not something, but everything and particularly anything else is wrong. When soldier is able to properly manipulate basic weapons, and when he is experienced enough to operate carefuly, respectfuly and securely in mostly civil condition, then he needs nothing else to be tought. Special weapons should be home produced. And whatever, I don't think, that if "US soldiers leave region", that "tribe background of security forces" will lead to "absolute decay of security forces". Because I don't think, that presence of some US soldiers, or US forces generally is the key factor behind joining "tribally divided security". I don't want to shift down moral, you, there, but I guess you will agree, that function of your national security depends more on your salaries, than on presence of "inter-tribal uniting function" of US army or trainers, doesn't it? And maybe on food inflation...


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama