NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Speeches

7. září 2011 v 14:28 | piNews |  Archív z rubriky nezařazeno

August 23, 2011, M. Ibrahim

Libya will be turned into a volcano with raging fire, I tell you now , Volunteers still coming to Tripoli , I tell you that 6000 Volunteers just come now at this hours and they are inside the city .

The rats entered Tripoli under the cover of NATO Helicopters . More than 80% of Tripoli is free . I Salute all Tribes that come here to Protect Tripoli .
Big improve to you that they are failed to enter bab Azizia, that NATO bombed Bab Azizia 64 times , and we went out of it because Bab azizia Bab Al Azizia now does not represent anything, except for dignity, it is now a pile of ruble & stone.

I tell Libyan people that Libya government still control everything . and we still can move to plan B or C or D , we still have many plans .
The rats can't represent anything real because they are under the cover of NATO ., and we are going to make it hell on them , they are not belonging to Libyans at all , they stole houses , they killed innocent people although their masters ordered them to be nice with people .

Ihey tried to cut electricity , water on people , they want to Destroy Libya to bring their companies .

I was with the tribes: they made a command to lead the battle in Tripoli , lots of volunteers still coming here , some come by taxi , because the elder tribes declared the Jehaad , rats can't continuous in this war but they still asking NATO .

Today we captured 4 Qataris , one Emirati and lots of foreigners are in the hands of our army , also we captured 20 rats in some streets , also Khamis Gaddafi and some volunteers attack rats in Ayen Zara and they killed them all .
we have some martyrdom , but from the rats i can't tell how many , but at the morning we killed 65 rats , and i can't tell how many others go killed because some of the leaders of the battle didn't tell me .

Rats attack the embassy of Algeria and they burnt it , we are asking all the organisations in the world to reject these gangs and don't accept them as represent of Libyan people .

Brega and all other cities are free , the battle only in Tripoli . After that we will free all the Libyan . The task for our army now is easier because we killed all their leaders .

NATO bombed Libya TV and all the communications in Libya , we are fighting the biggest evil enemy in the world , but we our moral coming from Islam ,
we are hard fighters .

Speech given on the eve of September 1st, 2011, 42nd anniversary of the Libyan Revolution, Mathaba translation of Seif Al Islam's phone call


I'm now speaking to you from the outskirts of Tripoli.

I would like to reassure our brothers everywhere that now just gone noon; we passed by Al-Azizya.

We met the youth over there; we also met our brothers in Wershefana, we also met some people from Nawahiy El Arbaa.

We also visited the areas adjacent to Tripoli, we have seen people today in high spirits, and we also met some youth from the inner areas such as those from Abu Sleem and also those from El-Hadba.

They reassured me of the situation on the inside, I would like to reassure people that we are present, everything is fine and the struggle is on-going and that victory is near.

Today our brothers also relayed me a message that there was a big tribal meeting in Werfalla & Bani Walid in which they decided: to reply to the verbal threats that were received from the armed rebels and rats that said that they must surrender or we will use military force to storm into Bani Walid. They took a majority decision: "to hell with you and to hell with NATO this is our country we live and die on it".

Werfalla is not scared of you or your allies (NATO), we are foregoing with the struggle and resistance until victory, despite NATO hitting several houses inside the city and killing whole families inside the city, but they have buried their martyrs and this has only increased their resolve.

As for the area of Fezzan; this is completely united with all its tribes in its loyalty to the leader. They also had a collection of meetings today, with the same conclusion: that no one is scared and that no one will surrender.

They also said that our grandfathers and parents fought the Italian colonial forces when they were bare footed and naked, not today.

As for the threats against Sirte, they have replied to them: try and enter Sirte, you think that entering Sirte is a walk in the park. Sirte has more than 20,000 armed youth fully equipped to defend it and are ready. We have bypassed Sirte by several stages we are on our way to victories and claiming areas and they're talking of taking over Sirte!

This is a media campaign to distort public perception and to create chaos and confusion.

We would like to also tell the other cities that we are defiant and that the leadership is in good health and that the leader himself is well and that we are happy and that everything is normal (drinking tea and coffee) and that we are in our country defending it.

There is also another message to our brothers in; Tobruk, Al Bayda, Benghazi, El Marj, Zlitan, Tripoli that they should be prepared to move now, any place that is infested with rats then you shouldn't stand there you need to attack them, checkpoints should also be attacked and destroyed, you need to bleed them day and night until this country is cleared from these armed rebels. All of you are responsible and your leadership is responsible for you.

All Libyans are Muammar Al-Gadaffi; all Libyans are Saif El-Islam, all Libyans are Khamis Muammar, wherever you find the enemy you must strike! The enemy is weak and they have sustained great losses and they're healing their wounds.

Bab Al-Azizya to those liars is a military base that has been razed with 64 NATO sortie missions over the last seven months and this military base is open to the masses. We have withdrawn our military personal from there in anticipation of NATO airstrikes there on a daily basis, entering and leaving Bab Al-Azizya doesn't mean anything at all, everyday there are festivities and musical acts going on there and people have set up tents there. It has been razed to the ground and all military equipment has been moved elsewhere.

These armed rebels are trying to create psychological warfare, scare and confuse people. I would like to tell people not to be afraid and that the military is well, the arm depots are in good form. All the tribes that have received threats; Tarhoona, Khums, Bani Walid, Sirte, Wershefana, Nawahiy El Arbaa, El Ejilat all the tribes I have contacted personally and have affirmed that we have received threats: "you either surrender or we kill you" and their response was "that this is our country which we will not neglect and that we will fight till the last bullet".

Everything is fine Alhamdulillah, and victory is forthcoming very soon Inshallah. This is our country they're the ones that will be exiled and will have to leave along with their stooges NATO, France etc. should pack their bags and leave. The best proof of this is that these convoys of traitors and armed rebels was destroyed on Al-Shaat Street in Tripoli, the people of Tripoli know this story, the presence of foreign mercenaries and fighters that aren't even Arab amongst this convoy that was destroyed.

They have brought British Special Forces to fight alongside them that has been admitted by them and Italians and French and other entities that are fighting with them for money, as for us we are fighting for the sake of Libya and for the people of Libya and on our land.

As for our brothers that have made taped confessions, they've rung me later on to say that their daughters and wife's where taken hostages under gun point and that these confessions where under duress. That they were told to either say what they were told or be that their family would be filtered off (killed). This doesn't mean anything; they've stormed into a few key figures in the Libyan Government whilst away on their farms, who've woken up to these armed rebels surrounding them and they were taken as captives and where told "you either say as we do, or we will kill your sons and daughters". This is one of the dirty tricks of the armed rebels who have no manners.

As for NATO, you are the dumbest alliance in the world and that you are stupid people, even the individual that you have installed and is persistent on operations in Tripoli, was he not in Al-Qaeda? , wasn't he captured by the CIA and handed over to Libya then we forgave him and that he is a worldwide wanted terrorist. He is there now with his terrorist accomplices and friends leading operations, you stupid people are now backing these snakes and hopefully they'll backfire on you.

In conclusion I would like to reassure you, and to confirm to our people that this stuff is true that during my visit to Wershefana, Nawahiy El Arbaa and Al-Azizya the rats were nowhere to be seen and that the checkpoints were vacant. I would like to tell our people that are afraid and scared indoors not to be so and to go out and to resist and to face the enemy, day and night , day and night the people of Abu Sleem And El-Hadba and the martyrs of Sidi Abdul Jalil and 2nd of March district and the other neighbourhoods to organise and arm themselves and to continue the fight and that we are coming to liberate Green Square God willing (Inshallah) and that we are fine and "victory or death" and God is great (Allahu Akbar).
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama