NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

PiNews 10/10/11: Obecný pohled

10. října 2011 v 15:47 | pinews |  Archív z rubriky nezařazeno
Zobrazit anglickou srovnávací verzi

OSN se bude sto let muset oficielně omlouvat - k protahování užívat třeba svůj American ICTY, největší část platit na HD. Obama a podobní se budou muset nechat utratit, byť ani to se nemusí stát. Apollón má kostičku rád a co by dup je hlídačem. Naturaleza Hirošimského prostoru subjektivace - opakovatelný pilíř Mezinárodní Nezávisti. Osobně bych do Afghánistánu již posílal celé tzv. ICTY - k odzbrojení všech a hlídání z centra Teheranu a Číny po dobu 5ti-let, pak ustavení čtyřkomorového parlamentu s volitelnou místností pro Taliban, ISI a Portugalsko. Poté přesun aparátu na Libyi - to už během prvních let. Zaměstnanci NATO by procházeli 12 let rekvalifikací na psovoda v Jednotách Pěstíren (speciálních psů): deklarovaný psovod nesmí dvanáct let vykonávat v družstvu jinou pozici. Největší hanbou této války je vyhlášen Axel Springer. Nejšťastnější zemí stále Rusko. Rusie. Rasja. Nejzávistivější zemí UK. Nejodolnější Pakistán a Čína, Vietnam! Nejsmutnější Mongolsko a Somálsko. Nejprolhanější Quatar. A jediným oslem unie Států a Německa. Nejúchylnější pak Francie a Španělsko - nejzmatenější Itálie, a nejvíc přestupků má Švýcarsko. Nejkrutější jsou Čechy, Finsko, Kanada. Nejzaostalejší CIA. A nejnebezpečnější Brežněv. Nejmohutnější pak Rumunsko, Kazachstán. Nejvíce naříkat může Řecko. Nejsprostší je Polsko, Čechy, Turecko a Afghánistán. Nejprohnilejší je to opět v Čechách nebo kdekoli jinde. Válka Ateistů bere nejtěžší daně z lidského srdce. Ale tak už to člověk lidský občas mívá, když se pokouší změnit technický termín. K CIA; když zavřete bandu děcek do muničního skladu na čtyři dny o hladu, máte exekutivu, agendu pak zaslechneme, když jsou na dámském záchodě opilé asistentky ředitele skladů. Knihy, které by taková agentura seriozně vydávala v tomto případě evidentně chybí. To už je čtivější reklamní denník monopolu herních automatů Bingo, ve kterém dále figuruje topení. Nejohyzdnější Samet cos kdy CIET SSA-Reflex. AlJazeera je pouze levným tiskařem této Sobecké "Statečné Ameriky" - do které, jak se má, evidentně spadá každý Čech a každý Evropan, krom držících smutek. BP toho provedla ne tolik, co Vážení a Milí. Je epocha, kdy nečinnost má své důsledky, a přihlížení tolikrát. Tím je vyjímečná - a ne tím vším Prasečením kolem studánky pojmů! (obecně) Turecko!! Oč milejší než Západní "centrokultura" je pochopení, že zpívat umí a měl by každý. Irán je již nyní trvalou ostudou samotných občanů jemu nepřátelských zemí. Nicnedělání: klidně si plivte na své budoucí oběti. Ba možná v síle a výkonnosti svých popravčích vojsk stihnete svým opičím hrdinům fandit. Militantní antikomunista? Blá-blá diktatura - stejně fašista. - Hirošima? Nagasaki? Důrazná informační válka: podnětná výčitka - tedy despotské vydírání: na lidech. Jihad nestačí - nutná je operace. Rozum nevede sám sebou hned ke spravedlnosti - ale spravedlnost je hned rozum. Rozum a odvaha jsou spravedlnost, když je odvaha pravda. Asimetrická hrozba terorismu? Všechny války západu jsou po zkušenostech jen a jen asymetričtější. Jako taková je tato vlastnost tzv. terorismu sběžně pochopitelná a tím nikoli mimo očekávání, u libovolného protivníka s libovolným oprávněním a záměrem. Pojem terorismus se pokouší cílovou skupinu ve veřejném mínění zbavit záměru, práva k oprávnění a tedy i rozumu. Výsledkem takového imperialismu bude svět pokrytý lidmi nerozumnými až k odstřelu. Číkoli a jakákoli smrt bude čím dál více obhajitelná a tím pravděpodobnější. Někteří sousedi a vlastní děti bývají nebezpeční - pozor na všechny sousedy a podezřívej všechny děti. Rodina a soucit stranou: kde kdo může být terorista - jen stát a Axel ví, o kom lépe si být polojist. Nejpravděpodobnější jsou skupiny o milionových šířkách. Svět se hemží smrtí, jen naše aliance naň dává pozor. Naši ministři obrany: věda sama, prezidenti: slovo samo. Jen výsledek nedává jiný, než mocensko-finanční smysl. Moc ustavuje zákon, finance tisknou rozruch. Jaký jiný výsledek bychom chtěli? Kdo má ustavovat spravedlnost, když zákon hlídá státní kasu, a jinak nic nemusí. Když už je *** zodpovědný, nikdy však za spravedlnost, rovnost, svobodu. Zákon peněženkové důkladnosti až na řetěz společnosti. Aktuality: Hitparáda frazeofilní nenechavosti bachaře s ambicí využít a ztrestat a ideologií opovržení jinými. V základech chrlení protiteroristických pavěd a paekonomik, v základech rádoby alarmující "současnické" argumentace vždy mělké argumenty, síto na oddělení výmluv od Arabů a daleko za těmito výmluvami na historii, nutnost a Araby vece na "situaci demokracie" která "nutně vede k a žádá" čvachtavá nenávist k cizímu, "upnutému" a na plakátech IngSocu: nelidskému. V popředí tohoto bahna pak složité kauzality viny a nestabilit a z minima namnožené jednotlivé důkazy - absolutního sklonu k omezování svobod, sklonu k vypočítavé nebo despotické nelidskosti: Gbagbo, Chávez, Fidel, Bashar, Mahmoud, ISI, Muslim, Rus, Korea, Somálsko, Muamar, Srb, Talibán, Mexiko, Čína. I nacionalismus je spíše jev než skupinová činnost - tak teprve může a nemusí být nelidským, jako cokoli jiného. Obama za mír? A za který? Za jeden z těch Havlových: kdy pravda zvítězí demonstruje-li za humanitární bombardování a obrátí-li se zády k utlačovaným národům, státům a vírám? Rozdíl mezi demokracií a spravedlností je zásadní - nedostatek spravedlnosti je slyšet, vidět a cítit - demokracii nepoznáme ani kontrastem. Jako třída je natolik ideální, že nenabízí žádná kritéria svého porovnání eo ipso rozpoznání v nahodilé skutečnosti. Potud i celá ideologie "demokrata" dochází maxima zřetelnosti Sokratovým střečkem - nic jinak v realitě se schematickými ideály demokracie nekoresponduje. Je to zkrátka pomyslně spravedlivý náčrt čehosi myslitelného nad kmenovou společnost. Důvody právě takových rozvržení naopak již nejsou vůbec obecné a ideální, nevycházejí z žádné generativní vědy a statistiky, mají pouze nadkomplikovanou bodovou definici v zákonech státu. Média mají v takové situaci, kdy se dlouhodobě tlumí zpravodajství z cílových států naprosto volnou ruku korunovat lecjaké osoby některým z pojmů demokratického útočného "antislovníku". Tak jak je pojem svobody odbarven od zřetelnosti na demokracii, tak snadné je zakrýt odchylky smyšleného obrazu vytrženými i vykonstruovanými fakty. O to těžší je pak ale veřejně argumentovat PROTI rodilým mluvčím. Ve skutečnosti je to náš Fidel, náš Chávez, naše ISI a tak dále. Čí je na příklad Merkelová nebo Havel, to je komplikovaná až nesmyslná otázka (asi jako u AlQuaedy). Jsou to nanejvýš Ti - Tam. Opravdová revoluce je vždy daleko více razantním internacionalismem - podezřelé revoluce jsou jakž takž národní, a sotva kdy úspěchem. Alláh na straně jamahirye je těžko popiratelný - nadto "Alláhem proti Alláhu" zavání nejméně zmatečným sňatkem. Mezi Araby se málokdy objeví jiné, než prozápadní války. A i kdyby válka byla původně revolucí, následující revoluce teprve může býti válkou. Vůle lidu není nikdy válkou ukojena. Maximálně je tak již funkční způsob uplatňování této vůle obráněn, a to jen v případě, že útok přišel zvenčí. Více zákonitostí v této věci hledat nelze: spravedlnost není vůbec odpovědná úzké množině obecných pravidel - daleko více závisí na bystrosti. Jednota je více součástí obrany. Rovnost je nejvíce slyšitelným argumentem. Svoboda více představou systému nutných změn. Jaká je však například spravedlnost v likvidaci obchodu s Íránem? Lze na takovou otázku alespoň suše sestavit smysluplnou větu v odpověď? Ničemu nejsme dále: proto má pravda nejblíže k spravedlnosti, a nejdále k proklamacím "stavu demokracie" - a novému fašistickému úzu: k jejím "potřebám a žízním". Je pak logické, když si kdo brání demokracii revolucí, ale je vůbec nejasné, oč jde když kdosi přespolní brání revoluci válkou. Logicky je revoluce nejnovějším antiseptickým obalem fašistických válek, má-li být odložen libovolný její výsledek pro právní složitost a mediální nevýmluvnost. A brzy zapomenut. Případů zcela odhalených mnoho není, avšak pro radikální obecnost musí někdy "nejprve válka, pak revoluce" platit, se všemi důsledky. Zpětně by mělo být možné přirozenou revoluci založenou na obecném konsenzu doložit archiválií vydaných "špatných zákonů". Tedy zákonů nespravedlivých: "Muamar si nechal více pro sebe ze zisku ropy" nemůže takto sloužit, leč poukazuje na "lack of justice" v proklamacích agresora a jeho "percepčních koordinátorů". To už jsme konečně u svěcení pojmu "spojenci" na roveň "ochránců" a všelijak "dobrých". Spojenci ale nejsou zárukou "dobré partie". Povýšenecké bezpilotní čistky v nejméně sedmi státech bez soudu a zrůdná, nebezpečná fašistická rétorika Britských mluvčích k tomu poukazují. Spojenec je jako zbraň: můžeš se s ní bránit, můžeš ale i loupit a vraždit, či držet jiné v podřízenosti. Špatná vláda - ještě horší spojenci. Otázka "bylo dříve úsilí o zionský stát než NSDAP" má dalekosáhlé příčiny a následky - její odpověď tím ale není o mnoho blíže. Nepřímým důkazem snad, že ohromné, ojedinělé konspiraci rozhodně nemohou a nemohly chybět "rozhodující" prostředky. Z sedláckého hlediska análům "II. sv. v." chybí přes 50% objektivity, předsunuty a v plném lesku jsou pouze podklady agitovanosti mělkých historických analýz, tedy určité fotografie, určité názory, a určité paměti - čistě popisná práce nebyla druhé sv. Válce nikdy celistvě věnována (půli povídají komunisté, druhou kapitalisté, tvrzení jdou do neslučitelných hloubek) - důležitější jsou slova vítězů, smluvy a zrady, a to i ve vlastních řadách. Takový stav historie důvěryhodnosti "fakt" nepřidá. Hitler je spíše zlá modla, než fakt.

 


Komentáře

1 sah sah | 12. října 2011 v 15:23 | Reagovat

JTA.ORG failed - is bought

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama