NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Divizní ordnunky (po dočtení nazvi "jinak" komerční denní tisk)

7. března 2012 v 15:43 | BP-P -NGC |  Archív politicky napsaných článků
ČSBS: přejmenování nedoporučuji, jde o prázdné gesto tápajících po směru. Generační pojítka jistě není snadné nějak vydestilovat ze zbožného přání. Dále doporučuji přestat se centralisovat kolem tzv. "nacismu". Myslím tím pouze to, že indikace a různé škodlivé metody a prostředky, které máte na zkušenosti musíte užívat proti moderním jevům, a především alespoň zvažte, že to, co považujete za samočinné moralní degenerace společnosti jsou velmi snadno finančně udržované protipravdy, s dobře zaplacenou organizací a dobře připravenými projevy. Proč? Protože se osvobodíte od neustálé víry, že zkušené odhalení následované osvětou tyto jevy rozloží. Co tedy nejvíce doporučuji? Musíte těm, které chcete oslovit především poukázat (hlouběji) na vlastní ideály, a zkušenosti využít tím, že předvedete, jak snadno se volnost takových ideálů mezi zástupnými "moderními" cíli, tak často opěvovaná, mění v lavinu devastující poslední hodnoty, které člověk pohodlně bere za nedotknutelné vnější pravidlo. Musíte tedy odhalit, co je v dnešní době snadnou cestou na mizinu životních, právních a zdravotních jistot. Musíte tedy na př. "ČSBS" pro své publikum a veřejnost "znovu objevit". A jistě, vede-li vás něco k vzteku, vydejte i jej, na př. "je smutným faktem, že naše zkušenost jako by pro současnou inteligenci národa nebyla, a že musíme umírat hledě na opakování chyb naší současnosti tehdejší teď. Je tedy smutné, že si mladí nechají rozbít všechny principy, za které jsme vedle jejich svobody a nezávislosti bojovali, a že ani neví, co je vlast, a co by měla být, a že, zatímco budou hájit své hrady z písku bořením báboviček mladším a jiným, bude jim zbořena rodina, vlast a pískoviště využito jako hromadný hrob domácích miláčků. Je tedy smutné, že zatímco jsme dělali pro děti vše, aby ctily a bojovaly za mír, že se všechny poválečné generace spokojí s vysedáváním u televize, zatímco abychom v našem věku zachraňovali vlast, nebo její zbytky, zatímco budeme od televize z křesel i z rozhlasu peskováni. Asi budeme po boku této ostudy bojovat sami, a po druhé do zdárného výsledku". Doporučuji zahrabat všechny sekyry vnitřních rozporů odboje (Anglie, KSČM). S třetím odbojem si samozřejmě dělejte co chcete: patřili do lochu tehdy, budou tam patřit i za nás.

KSČM: Československo by mělo být vaším druhým jménem - neb řádně si uvědomte, kolik přátel naše revoluce prodala "za banány" - či spíše za "volva"; a čemu jsme je to prodali? Ohniskem pojmovým je a musí být Mír, Československo a Soběstačnost, nezávislost. Nezapomeňme, že SSSR nebyla federace, nýbrž dokonce méně integrovaná předpisově a institučně obdoba EU. Co se mého odborného názoru a nikoli fakt (společenských struktur a pojmů v slepé skvrně) týče, věřím, že základním posláním KSČM v této době není stát se zvolenou stranou, nýbrž být všude tam, kde vůbec lze na solidární stranu váhy reality něco přiložit, a pak především zajištění a udržení svobodného tisku, neboť z tohoto směru vůbec existují nikoli nebezpečí, nýbrž přímo "varianty nutné zhouby." A měla-li by hlasitá resignace Komunistické strany na aktivní politiku znatelně navýšit čtenost levicového tisku denního, a nadto konečně objektivizovat pojem "KSČM" u čtenářů jiného tisku, pak tento krok Výrazně doporučuji! Můžete se totiž tak i tak stejně připravit, že zásadní boj o možnost tisku se dostane na pořadí u konce. A až jej uvidíte spolu s ČSBS chvátat, zaměřil bych se na registraci víry, a obranu tisku. Na vás je, jak budete soustředit obranu.

(Jelikož jsme zanamenali váš eh, eh, ideologický rozštěp ohledně Íránu, zjednodušme si to: byl-li bych váš Stalin, pak už byste dávno drželi v Íránu hlídky. O jeho vnitřním nastavení lze diskutovat až po jeho ubránění, což by muselo zaznít též jako omluva z USA, a resignace z jejích dosavadních fašistických politik. A omluva by jistě patřila i našim čtenářům a brouzdalům, neboť jak jste jistě pochopili, byl lid celého západu zamořen vojensky připravenou toxickou informační aparaturou. Vedle vymývání však již i rodinorozkladné aplikace, ba individuální manipulace. Mimoto, kdyby se nedejbože v Haló novinách zjevil pravidelný sloupeček přeložený přímo z Íránu, Íráku a Pakistánu, nejenže by to adekvátně zmenšilo operativnost reakční útočné propagandy, ony totiž projevy tamních duchovních, analytiků a některých politiků nesou právě ten náboj, který je z našeho prostředí spolu s legitimitou "revoluce" úplně vyřezán; "Revoluce 89, všechno ostatní zločin! Hlavně do budoucna"). KSČM & ČSBS: vůbec tedy rozkazuji tak dlouho si mantrovat, že je třeba přejít k defenzívě, až se základní formy a taktiky podútoků a právních liščích pastí začnou ve vaší představivosti hemžit více, než "potřeba navýšit základnu" (jak chcete útočit, jste-li rozkládáni pro neexistující pojem obrany? uznávám, iluze 89 končí břednutím; ale ledy řežou). Vidíme totiž nikoli tuto potřebu, nýbrž v podstatě nepřátelsky ideologizovanou popř. vymytou - mládež. A teprv až budete sami vědět, co bránit koho k čemu obraně povolat, a proč tímto směrem jít, až budete mít dle talentu a odbornosti každý svou pestrost rozkazů, a k těm nemusíte "dotvářet loajality." Pokud však nevybřednete z doktrinální šťouchané v krabicích se slov, a nerozeznáte terminologicky i mezinárodně i mezietnicky i hospodářsky i morálně i společenskovědecky i psychologicky Aktuální Hrozby a Trvalé Cíle, které "co bylo" národ pochopí a snadno připojí do své dosavadní matlaniny Velkého Squattera, Konspiračních Sofistů a Pronárodního Konzumu, pokud v několika jasně odhadnutých přehmatech dnešní rozlámané názorové společnosti nevyrýžujete svých pět špendlíků do zadku nejlínější mozkově "co bylo" třídě, pak budete zatahováni žábami proti myším, popř. zváni na oslavy vlastní směšnosti!

Závěrem prezident ČSSR vyhlašuje všestavovou permanentní akci "bav se se svým policistou." - neb nadešel právě čas, aby vám je někdo tiše obměnil. A pojmenovat to hlídej si svého strážníka by se mohlo značně minout záměrem i důsledky. Můžete po sobě klidně dále nevraživě vrčet: pro mě zůstáváte co do úsilí a zaměření zhruba sousluční (bez ohledu k asi těžce bez tříštění stravitelné imposice III. odboje; nicméně nutno mezi squattery též zavést centrální rozbroj, neboť ano, někteří jsou "skoro svatí" jako jejicg ideje, leč jsou i tací, kteří takovému jménu nedělají zvláště dobře - než svému pudu defekačnímu tací asi umí nejrůzněji ulehčit; a škoda, že v Magor "dětem" nenalézají, na př., ti z komunistů, kteří mají dost svobodného ducha, poměrně komplikovaný pedofilní případ - že snaže se objektivně evidentní protiklady této "odbojářské" postavy postavit proti sobě a k sobě, zapomněli na úšklebek psychologův...; patrný akcent osahávání=děti+exhibice) ČSBS je mi s KSČM rovnoběžnou silou, v situaci, kterou nad vlastí (čili ČSSR, s tím "S" v prostřed si po osvobození třeba čistěte nosy) vidím coby visel temný mrak. A konečně - kdo hledí celým zrakem na Írán jak na sebe, hledí nejlépe na sebe! Až bude oficielně v EU a USA jásáno "Írán má klid od `nás`", pak jsem svou strategii korunoval úspěchem, a vlasť nechť se třeba nechá uříznout a přesadit na místa Semiramidiných zahrad. Co potom vůbec chtít víc? Pro mne je Baghdadsky ztracený Írán vůbec důkazem, že již bude každé další menší i větší úsilí předem účinně rozemleto a ztraceno.

Máte-li obecně časté potíže s identifikací jaderné hrozby v případě dlouholeté invaze, vece zplundrování Íráku, pak si připomeňme minutou ticha, že nebýt statisíců v řadě padlých v řadových domcích Bagdádu, aby mohla být Saddamova rodina zastřelena po gaučích, v koupelnách a pracovnách jednoho domu (r. bratrance), nebýt tohoto vesele zdokumentovaného osvobození a spravedlnosti - možná by šťastně do sebe se Írán s Irákem ozbrojeně v tisícových obětech naváželi dodnes; nenašli-li by lepší zábavy. Je mi líto, jak zjednodušeně lze tyto věci předvádět, a nejvýš, že se právě pod slovy k ČSBS a ČS-Linke musí. On totiž Írán i Írák s opravdovou vlastí nejúžeji souvisí - na rozdíl třeba od takové Kanady. Omluvte mne v tomto hledisku, že k vám mluvím, ač mé cesty jsou nejpevněji uvázané k obraně akutně ohrožených vojensky zemí, a těch již okupovaných: zrovna na téhle cestě malou žabí vlast Československou se vším děním i přisunutými aparáty přehlédne nejcelistvěji, byť ne zrovna nejčastěji přesně a bez zavádění. Nicméně jak vám asi tak přiblížit technické prvky, které se nám (tzv. Mezinárodní lidová rozvědka) vyjevily v celoroční informační vojně o Libyi a Sýrii? Nijak, a to i přesto, že většina vašich zkušeností už pak zcela zřetelně nepatří pod vaše methody. Nicméně samy o sobě jsou nedocenitelné, a rozbitím 40 let střádané státní inteligence - jste vzhůru jen vy 2, a my.

(technická poznámka: prezidentem ČSSR někdo být musí, aby se po odstranění Frankistické educo-medio-PR vlády mohly prohlásit některé vlády za fiktivní, a namísto vlastizrádců tím podvodníci; ČSSR má nyní již přes desítku výslovných občanů! Prezident byl jediným stálým občanem ČSSR od r. 1983 dodnes; proto se ještě jako občan r. 2004 čestně zvolil do neobsazené funkce, aby umožnil pozdější legislativní zkratku; též zachovává aktivně stálé vztahy ČSSR s těmi zeměmi, které byly vždy přátelské národu; Fikcí mediálního státu je též umožněno pátrat po vlastizrádcích až k rozvědkovým kořenům převratu, a neodbýt tuto lágrovou pozici jen tak kdejakým "Prezidentem", kteří tak jako tak nemají nic než výcvik, a osnovy činnosti z-z)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama