NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Jak bude zhruba vypadat příloha knihy

22. března 2012 v 20:59 | Satan Hnusny |  Exsto
Základní třídy textu

б b cyrilice detaily pojmů {1,8}
η eta řečtina způsoby společenského, k dekadencím {4,5,9}
ω om řečtina internacionála {9}
π řečtina experimentace s platonským slohem {1}

Obsah:
1 πб Ideální
2 μ Daně a spravedlnost
3 ζ Svět jako Vůle k moci
4 η Bezdomovec kulturní
5 η Rozklad volnomyšlenkářství, kultu vlastního názoru i romantiky: zdánlivý zánik významu slova 'zvrhlost'
6 κ Foucault: mimo dobro a zlo o zlu
7 κ Vždy ideologická historie z hlediska efektního Klímovského bagatelismu
 
 
Korpus
agrese 1 ■ analýza 11i ■ autorita 11i ■ barokní 4 ■ bída 2 ■ boj 3 ■ bezdomovectví 2, 4 ■ buržoazní 10 ■ cena a hodnota 10 ■ čití 13i ■ demokracie 7 ■ diplomacie 1, 2 ■ dualita 11i ■ efekt a efektivní 12 ■ ekologie 10, 11 ■ emancipace 5 ■ fakt 12 ■ faktorie 10 ■ funkce a funkčnost 2, 11 ■ historie 1, 7 ■ hluší 13i ■ humanita a humanismus 7, 11 ■ hýkání 10 ■ ideál a idealismus 1, 7, 11 ■ identita 13i ■ ideologie 7 ■ inteligence 11, 12, 11i, 12i ■ intuice 12 ■ iracionální 3 ■ jazyk 11i, 13i ■ jednobuněční 13i ■ jev 12 ■ kámen 12 ■ kauzalita 11i ■ klam 1 ■ komerce 2, 5 ■ komodita 5 ■ komplexní 12i ■ konkurence 11 ■ krása 10, 11 ■ kriminalita 4 ■ krutost 11 ■ logika 11 ■ loutky 11 ■ manželství 12 ■ mátoha 10 ■ měšťák 4 ■ mír 7 ■ moc 3 ■ móda 5 ■ modeling 5 ■ monetární s. 4 ■ morálka 3, 6 ■ mozek 12 ■ muž 5 ■ mýtus 7 ■ nutnost 11i, 12i ■ objektivní 10 ■ ohyzdnost 11 ■ paměť 11i ■ počátek 13i ■ pohoršení 4 ■ policie 4 ■ politické 1, 2 ■ pornografie 5 ■ pouta 13i ■ požár 12 ■ pravda 10, 11 ■ proč a proto 10, 11i ■ příroda3, 10, 11, 12i ■ přirozenost 5 ■ přizpůsobení 12 ■ přesvědčení 11 ■ reflexe 13i ■ religiozní 1 ■ rétorika 2 ■ romantika 5, 12i ■ rovnost a rovnostářství5, 11 ■ scénář 12 ■ sebezáchova 3 ■ setrvačnost 12 ■ sexualita 5, 12 ■ soucit a pocit 4, 11, 12 ■ soud 1, 10, 12 ■ specializace 12i ■ spravedlnost 2, 4 ■ stádní 10 ■ standard 12 ■ strategie 12i ■ stylizace 10 ■ subjekt 11, 13i ■ svědomí 12 ■ svět 13i ■ trest6 ■ tyran 12 ■ umělé 11 ■ ústava 2 ■ válka 1 ■ věda 7, 11 ■ vědomí 13i ■ vkus 5 ■ vývoj 11, 13i ■ zábava 5 ■ zasunutí 10 ■ závislost 5 ■ žebrák 1, 4 ■ živočich 11, 12i ■ život 3, 12i, 13i
 
Spojení
Ideál a ideologie klamajících 1
Spravedlnost a funkčnost 2
Darwin a Nietzsche 3
Romantika a pornografie 5
Mýtus, dějepis a Klíma 7
Věda a reklama 8
Ekologie a zábava 10
Adaptace a inteligence 12
Inteligence a specializace 12i
Jednobuněční a vědomí 13i

Autoři
Robert Musil 1
Friedrich Nietzsche 3
Charles Darwin 3
Michel Foucault 6
Ladislav Klíma 7
Immanuel Kant 12i

Hymnus
Vyhrazeno samostatným autorům

Slovník cizích slov
±v matematice
۩v chemii
¤ neologismus (užit znak pro měnu, prostředek lokální obchodní soustavy)
■ nový klíč
● jiný význam klíče
-umístění základního klíče v sousloví podklíče
|| oddělení kořene klíče od přívěšku prvního podklíče
~umístění kořene klíče v slově podklíčeRecyklace ■ znovuzavedení mezi užitečné; princip, který v přírodě zamezuje existenci byť jediné molekuly, která by vznikla pro nic za nic, a metoda, kterou lidstvo poskrovnu užívá, aby mohlo odpad neustále vyrábět, i když jej už není kam dát ● ekologická pozice v lidstvu obývaná převážně bezdomovci v rámci potravy, oděvu, léčiv, drog, technologií i obchodu, řemesel a umění
Reflex||e ■ odraz; obraz; schopnost vnitřně obrážet vnější svět, na příklad v myšlenkách, pojmech ■ ~ní: prováděné nebo provádějící bez zásahu myslícího a emočního; biologicky efektivně přesunuté za hranice logiky či vědomí; společenská změna, přijímání nového, které se událo bez sdílení povědomí o vhodnosti přijetí nového ■ ~tovat: (- co) brát ono v potaz; reagovat v souladu s oním; zobrazovat (- na co) osvětlovat kolem onoho pro výklad do souvislé soustavy pojmů; důkladně prozkoumat celou spleť souvislostí pomocí osvětlení všech známých souvislostí
Reklama■ důležitý informační prostředek v kapitalistickém typu obchodující společnosti, často nespravedlivě obviňovaný z rozšiřování konzumnosti ve společnosti; placená reklama v kapitalistickém systému je chybná soustava reklamy pro takový systém má-li být efektivní
Reakční■ utvořené pouze v odpověď, bez vnitřního popudu ● ¤ - empiricky: založené hlavně psychologickou reakcí na historické vzory; zdánlivě nesouvisející se zkušeností
Speci||alita ■ exotická běžnost ■ ~alizace: úzký záměr; dlouhou prací v odlišné rovině vzniklé vymístění původních schopností, zájmů, nástrojů nebo potřeb novou mřížkou těchto, nebo i jiných rysů; hranice konkurence ■ ~alizovat: vymezit se; prohloubit odbornost; vstoupit hluboko do oboru; vyvinout se
Standar||d ■ obecně uznávané měřítko; schválená receptura; ústava kvality ■ ~tní: běžný; ustálený; odpovídající obecným měřítkům nebo kvalitám středu
Teoretický ■ založený na slabém vzorku fakt užitím logiky rozvoje předpokladů, převzaté z podobných případů, kde bylo nakonec fakt více; s pomocí příkladů smysluplně předvedený; synonymum k hypotetický, s vyjímkou úzu 'vědec', 'věda': teoretická věda je věda obírající se teoriemi, nicméně jsou zde i vědy, pro které fakta vůbec neexistují (a u nich by pojmenování 'hypotetický' bylo nesmyslné)
Tendence■ někteří autoři chápou jako drobnější, ne zcela zřejmý, intelektuální pud, většinou vědomý, jiní rozšiřují tento pojem až do oblasti módy a směrných obrazů, na př. tato věda je již od počátku zcela tendenční, ve smyslu, že v ní není žádná jednotící myšlenka ani záměr, a naopak neustále propadá nejsilnějším představám svého okolí a doby
Term||ín ■ slovo jako hromádka písmen; slovo odtržené od svého pojmu; soubor znaků většinou označující nějakou věc; označení; ohraničení ■ ~inologie: rámec úvah o smysluplném užívání názvů; oblast kozistence pojmu nad souborem jeho oborově a tedy obsahově odlišných jmen ■ ~inologické: vztahující se na přesné použití slov; (pokřivování) pozměna významu slov nebo jejich zmatené propojování korunované otázkami
Teror■ soustavné bezohledné obtěžování někdy provázené násilím, poškozováním či likvidací osob s cílem zastrašit, dokázat zvráceně převahu, nebo bez důvodu ■ ~ismus: politický název pro nepřátelské hnutí, které má tu smůlu, že z rozličných důvodů nemůže vést zákopovou válku (viz totalita) ■ ~ismus: název v poznávací nebo i účelové soustavě třetí strany přitakávající určité straně v mimolehlé občanské válce
Totalita■ politický název pro každou předchozí státní aparaturu, kterou současný stát nechápe, nebo se kterou se před zákazníkem nemůže identifikovat, ačkoli každý vojensky a policejně podložený stát může a většinou v krajní situaci, a nejen tehdy, vykazuje ty projevy, které jsou v době možného klidu líčeny jako projevy totality; termín má naznačovat, že určitá vláda chtěla určovat vše a všem, že měla prsty všude, jenže pojem diktatura by nebyl příliš věrohodný; retraumatizující termín pro diktaturu, běžný delší dobu po expozici, viz transhypoempirismus; přednostně literární pojem (snad u G.Orwella je možno mluvit o totalitě)
Transhypoempirismus¤ ■ pozměna termínu s vedlejším perspektivo-konzervačním účinkem, umožňující v epoše posttraumatické kolektivní zkušenosti zprůchodnit cestu oprávněným argumentům a v postposttraumatické době, kdy smysl zkušenosti i její nositelé mizí, slouží k ideologickým bojům, takže se za značkami z minulosti kamuflují jiné účely a historická zkušenost se tím ještě hlouběji deformuje; obrácený (aktivní) Šavel-Pavel morálně-lingvistický logistický proces
Transfer■ přesun, stav řízeného procesu změny umístění či majitele (transakce)
Trilion■ jedna a tři šestinulí; milion milionů miliard
Tristní■ nikoli nutné smutné a nepochopitelné; stokrát obehraná na trhu neuplatnitelná pravda
Tyran■ z jiných než spravedlnostních příčin trestající autorita, tedy ubližující a ne trestající, na př. zvrácený bachař; člověk s vysokým zájmem v působení bolesti, který se neomezuje v omezování druhých; vyjímka mezi necity ■ ~ie: nerovný vztah mezi normálním člověkem a bytostí postrádající ochranu i sílu
Varianta■ odlišný model zastupující stejnou třídu, ekvivalent prvku vybraný ze sousedství ve funkční množině, rod-stadium v přírodě proti varianta-verze v lidské produkci
Virus■ nejjednodušší představitelný prostorově samostatný přírodní celek (nerozlišitelný mezi prostředky typu spermatozoa nebo tvory typu bacteriae); statisticky živá chemická struktura; nejuniverzálnější ekologická pozice shodná svým subjektem se svým rodem; zároveň pozice neexistující vůbec z ničeho jiného než z prostředků jiných pozic
Verze■ zástupce známé řady u proměnlivého projektu, který své fáze vedle sebe reprodukuje v homogenních řadách
Virtu||alizovat ■ přenést proces s mechanismem na jinou soustavu; nahradit část skutečnosti hrou na skutečnost; změnit určité věci prostředí nebo tuto věc napodobit v jiném prostředí tak, že buď věc, nebo prostředí lépe uchováme, když zcela nutně právě takovou a takové věc a prostředí musíme na sebe nechat působit tak, že by to normálně to nebo ono poškozovalo či určitý stupeň zisku či poznání neumožňovalo; plně napodobit značně jednoduššími prostředky značně složitou věc; působivě předvést; napodobit ■ ~ální: napodobený a hluboce podobný ■ ~alita: život přenesený do prostoru nápodoby a jejich nových prostředků komunikace, značně psychokompenzačně redukovaný o prvky skutečnosti, které se nedostaly na přetřes nebo byly ve skutečnosti naivně odmítnuté jako zbytečné či na závadu; pokus o odstranění bolestného návykem na skutečné prostředky neskutečného; prostor paralelní kriminality, chytráctví, celebritismu, tyranie, zášti, závislosti a biologických strojů na smrt (virus) a zároveň prostor dosažitelné vztažnosti očištěné bytostnosti (kolegiální mystika vnímání vztahu); informační a datový prostor identit; prostor realizace pouze sekundárních osobností odvozených z ideálu sebe
Zoofilie■ jedna z takřka celosvětově uznávaných poruch (perversí) pohlavního zaměření, ačkoli byly i kultury pro které to nebylo zrovna zakázané
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama