NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Měsíček poklička (jen klinkat)

7. března 2012 v 15:50 | Automat |  Archív politicky napsaných článků
(Srbeček se píše s p s tečkou nahoře, aby to byl Srb i srp)

Papat netopýr, hrnec lebek! Poslouchat netopýr, papat pavouk! Rozumět netopýr, odborník! Papat pavouk, volit královna! Hrnec odborník, netopýr mír! Papat pavouk, poslouchat netopýr! Královna demokrat, marxista! Srpeček kůl, Tureček holínka! Měsíček neslyšet netopýr! Měsíček pod střechou, papat netopýr! Měsíček poklička, papat pavouk! Volit demokrat, uctívat pokrok! Poslouchat netopýr, volit královna! Mír Řím, mír netopýr! Hrnec odborník! Hrnec demokrat! Královna duch pokrok! Královna demokrat! Poslouchat netopýr, papat pavouk! Poslouchat odborník, volit demokrat! Srpeček kůl! Tureček holínky! Poslouchat netopýr! Papat pavouk, hrneček odborník, hrneček pavouk! Papat pavouk, poslouchat netopýr! Volit demokrat, královna darovat patent! Uctívat pokrok! Volit duch, královna, demokrat! Mír Řím! Mír netopýr! Papat netopýr, Frankista odborník! Frankista bezpečnost! Mír netopýr! Volit královna, hrnec odborník, hrnec pokrok! Volit odborník! Volit královna! Volit pokrok! Papat koláček, papat pavouk! Volit pokrok! Pokrok patent královna! Papat pavouk, poslouchat netopýr! Královna marxista pokrok duch! Kaligula pavzor! Volit demokrat, Frankista hlídat odborník! Pokrok, Frankista hlídat! Hlídat dům, mít klíč! Neubytovatelní! Poslouchat Frankista! Poslouchat netopýr, papat pavouk! Volit královna! Tureček holínky! Volit pokrok! Volit královna! Měsíček poklička, Frankista klíč! Mír Řím, mír netopýr! Papat netopýr, hrnec lebek! Papat netopýr, papat lebek! Královna pokrok, demokrat! Volit královna, číst koláč! Poslouchat netopýr, papat pavouk! Měsíček poklička! Srpeček kůl! Volit demokrat! Hrnec pokrok! Rozumět netopýr, papat pavouk! Královna pokrok, hrnec demokrat! Uctívat pokrok, rozumět netopýr! Volit královna, volit demokrat! Poslouchat netopýr, papat pavouk! Frankista hlídat hrnec demokrat! Frankista klíč! Hrneček lebek! Papat netopýr, papat královna! Uctívat pokrok, poslouchat netopýr! Rozumět netopýr, papat pavouk! Hrnec demokrat, hrnec pokrok! Poslouchat netopýr! Mír Řím, mír netopýr! Měsíček poklička, papat netopýr! Tureček holínka! Srpeček kůl! Královna demokrat! Volit pokrok! Královna odborník demokrat, Frank hlídat hrnec demokrat, hrnec královna, pokrok! Srpeček kůl! Tureček holínky! Měsíček poklička! Poslouchat netopýr! Rozumět pokrok! Hrneček královna, papat pavouk! Marxista generál, Srpeček kůl! Co Rus, to psychopat! Tureček holínka! Papat koláček, volit pokrok! Královna demokrat! Volit královna! Srpeček kůl, netopýr mír! Papat netopýr, papat královna! Netopýr mír! Královna pokrok! Uctívat pokrok! Královna odborník! Poslouchat netopýr, papat pavouk! Indián poklička! Královna pokrok! Demokrat svoboda! číst písmo, volit královna! Papat koláček, socha svoboda! Papat pavouk, poslouchat netopýr! Demokrat socha, poklička loď! Volit královna, volit demokrat! Frankista hlídat dům! Na půdu Žid netopýr! Žid neposlouchat netopýr, Žid papat královna! Demokrat volit pokrok! Volit královna! Frankista s píšťalkou návštěva Žid! Papat pavouk, poslouchat netopýr! Poklička měsíček! Srpeček kůl! Tureček holínka! Poslouchat netopýr! Papat pavouk! Kaligula vzor pavzor! Demokrat socha! Papat netopýr, hrnec lebek! Papat královna! Papat netopýr! Papat lebek! Poslouchat netopýr, papat pavouk! Královna demokrat, rozumět pokrok! Hrnec odborník, měsíček poklička! Hrnec královnička! Socha hrnec demokrat! Mír Řím! Mír netopýr! Co Rus, to psychopat! Královna duch, pokrok, odborník, marxista generál, Frankista poslouchat netopýr, papat pavouk, královna demokrat! Poslouchat netopýr, rozumět netopýr! Papat pavouk, volit demokrat! Královna spojenec! Poslouchat netopýr, papat pavouk! Královna pokrok! Uctívat pokrok! Poklička Indián! Papat pavouk, poslouchat netopýr! Co Rus, to psychopat! Záda podrbat! Volit demokrat, papat koláč! Královna plamen, kniha koláč! Plamen rozhled odborník! Papat pavouk, poslouchat netopýr! Klíč od domu rozhled! Klíč od domu odborník! Klíč od domu, poslouchat netopýr! Papat pavouk, volit královna! Hrnec demokrat, hrnec královna! Frankista rozumět netopýr! Neubytovatelní papat pavouk, poslouchat netopýr! Hrnec demokrat, bezpečnost! Hrnec demokrat, malý měsíček! Hrnec demokrat, poslouchat netopýr, uctívat pokrok! Uctívat pokrok, královna! Hrnec královna! Poslouchat netopýr, papat pavouk! Ochutnat královna sladký rozhled! Poslouchat odborník, klíč Frankista! Královna generál, mír Řím, mír netopýr! Volit královna! Papat královna, papat netopýr! Papat pavouk, poslouchat netopýr! Srpeček kůl, Tureček holínky! Královna koníček, papat pavouk! Volit pokrok, duch, královna! Volit demokrat! Papat koláček, papat pavouk! Pokrok královna! Hlídat Frankista! Papat pavouk, rozumět netopýr! Královna odborník, patent darovat! Co Rus, to psychopat! Srpeček kůl, Tureček holínka! Tureček pokrok! Tureček demokrat! Královna spojenec patent darovat! Poslouchat netopýr, papat pavouk! Papat pavouk, poslouchat netopýr! Frankista hlídat odborník! Pokrok! Uctívat mír Řím, mír netopýr! Volit královna, královna demokrat! Žid učit píšťalka! Královna demokrat! Nehlídat Frankista, hrnec lebek! Srpeček kůl! Mír Řím! Tureček holínky! Umět píšťalka zlomit Ind krk! Ukrást Ind píšťalka! Píšťalka měsíček! Papat netopýr, papat Žid! Zavolat Frankista píšťalka! Křičet demokrat? Královna demokrat! Královna odborník! Královna generál píšťalka odborník! Volit odborník, volit pokrok! Netopýr dát duch! Papat pavouk, Žid! Chránit píšťalka! Netopýr na půdě, Bůh stěna! Katolík Bůh stěna sklep! Frankista zaklepat, hrnec pokrok, svoboda, demokrat! Hrnec královna, rozumět netopýr! Poslouchat netopýr, papat pavouk! Papat pavouk, Ind píšťalka! Papat lebek! Mír Řím! Pokrok duch demokrat! Volit královna, uctívat pokrok! Indián chlast! Kontinent demokrat! Nevolit královna, nepapat netopýr! Papat pavouk, netopýr mír! Hrnec královna! Frankista bezpečnost! Měsíček poklička! Papat pavouk, poslouchat netopýr! Přístav socha, přístav demokrat! Královna přístav poklička, pokrok demokrat! Mír Řím, poslouchat netopýr! Co Rus, to psychopat! Záda podrbat! Pravda kýč! Papat koláč, spojenec Tureček, holínka, královna, Srpeček, pavouk! Poslouchat demokrat! Papat pavouk, poslouchat netopýr! Uctívat pokrok, královna patent! Volit královna! Papat pavouk, poslouchat netopýr! Frankista klíč, hrnec odborník! Královna, odborník, duch, demokrat! Frankista poslouchat netopýr, papat pavouk! Královna pokrok, duch, spojenec! Měsíček poklička, Srpeček kůl! Co Rus, to psychopat! Podrbat záda, pravda Mír-Řím! Mír netopýr! Papat duch!


Zdrojový kód:

We learn because deep complexity makes scientific progresses shamely different just patient longer goal democracy socially helps world learn simple methods Built when focus makes talent shine Maybe openly always listening heart Always strongly keeping well level necessary level That makes achievments not limited to fine but best Learn well built level well solution goal tragic global circumstances leading learn good methods Prosper trade sure growth near equality learn important points from doings for sure whenever when goal peace Like methods world level rise methods built good when caring very memorable observation like shifting world well Understanding doings primarily with shine still learn absolutely with this right eyes Makes clear equality shall prevail dangerous future well painted Makes better methods like when everyday stereotype newly we try so no learn again State will see openly always observation around higher city friends Learn with shine line makes observation fully informed Prophet destiny makes pleasing lies at deep all guiding those secure securely Alternative luxurily attractive learn show interrest highest well Change makes search entirely differ Prosper necessary and respectively Same great observation progresses welcomed Home warmly learn makes each stay harmonical tornado position World obstacle methods openly built children education classes natural consequence Questionable World still habitually poor Spiritually or technically helpful Pointing out fix learn research no openly stable relation However every negative has attractive heart Good makes attention stagnate till observation fully diferentiated Then repeated makes remember well Makes prospect Repeatable fashion Finally revolutionary observation steps always inside

Překladač nižší:
pn : p n
hl : h l
gl : g l
PP : p P
PN : * n
rn : r n
vk : v k
ho : h o
go : g o
nM : n m
kd : k d
sk : s K
th : t H
mn : M N
m- : M 1
mp : M 2
vd : v d
Pp : * d
up : u §
mř : m !
mN : m n
hd : h d
kD : k Ť
po : * o
GP : g P
vD : v Ť
pl : p l
fo : f o
fb : f b
h§ : h §
vo : v o
v§ : v §
u§ : u §
3. : 3 .
.k : . k
PK : p %
kx : k x
pd : § Ť
CP : , _
HO : + o
FH : f +
#h : # +
+d : + D
MK : 4 (
PF : * f
fk : f (
k§ : k §
čk : č 5
Pk : p k
ko : k o
hk : h k
R§ : r §
gk : g k
xG : x G
CR : / R
TP : \ S
iP : i 2
DS : d X
čp : č `
SS : Q X
Ds : d Q
PL : 2 L
až : 6 ž
žŽ : ž Ž
žP : ž p
FP : f 7
nž : 8 ž
pM : 2 M
CV : , V
HK : h a
KS : k U
PI : 2 i
kP : k F
KK : A B
RO : C o
(D : ( E
Mm : ý M
OK : - k
SR : # C
KF : ( f
Kg : k G
tY : t Y
KP : k .
kk : k I
§k : § k
HF : + f
.3 : . 3
t§ : t §
td : t d
žU : ž "
ÍF : Í f
UP : $ #
&& : & ~
&P : & #
PM : # M
pž : p ž
ZF : @ f
KD : # d
PO : # o
DD : á Ť
XP : ď #
NN : n ß
BS : > #
FZ : f ó
IX : i #
Kd : W d
Lk : Ľ k
nN : q n
PS : w Q
PD : w d
WW : w 2
Pd : § d
pp : z Ý
pk : p 5
st : U t
pP : z O
pD : p Ť

Překladač vyšší:

WE : pn, hl!
LEARN : PN, PP!
BECAUSE : rn, o!
DEEP : PP, vk!
COMPLEXITY : ho, nM!
MAKES : PP, PN!
SCIENTIFIC : kd, x!
PROGRESSES : sk, th!
SHAMELY : mn n!
DIFFERENT : m-, pn!
JUST : mp, PP!
PATIENT : vd, up!
LONGER : PN, vk!
GOAL : mř, mN!
DEMOCRACY : ho!
SOCIALLY : hd!
HELPS : kD §!
WORLD : kd!
SIMPLE : po, vd!
METHODS : sk!
LIKE : th!
BUILT : tY!
WHEN : PN!
FOCUS : PP, go, GP!
TALENT : vd, k 3.!
SHINE : up!
MAYBE : vD, k, d!
OPENLY : mř!
ALWAYS : mN!
LISTENING : pn, fo!
HEART : fb!
STRONGLY : vk, ho, h§!
KEEPING : vo!
WELL : vk!
LEVEL : v§!
NECESSARY : PK, PP!
THAT : § .k!
ACHIEVMENTS : kx pd!
NOT : CP!
LIMITED : vd, f HO!
TO : §, FH!
FINE : +d, MK!
BUT : =!
BEST : PF!
SOLUTION : mp, fk!
TRAGIC : pn, hl!
GLOBAL : pn, pl!
CIRCUMSTANCES : k§, d!
LEADING : vk, čk!
GOOD : mp!
PROSPER : vd!
TRADE : h§!
SURE : rn, PP!
GROWTH : k§, hd!
NEAR : up, rn!
EQUALITY : vk, vd!
IMPORTANT : FH hd!
POINTS : fk!
FROM : gl!
WORK : pn, PK!
DOINGS : pn, Pk!
FOR : up, PN!
WHENEVER : hd, h§!
PEACE : mp, pn!
RISE : ko d, #h hd, hk, §!
CARING : R§!
VERY : gk, PP!
MEMORABLE : xG, sk!
OBSERVATION : CR, TP!
SHIFTING : PK, v§!
UNDERSTANDING : sk, nM!
PRIMARILY : nM!
WITH : k§!
STILL : ko!
ABSOLUTELY : iP!
THIS : DS!
RIGHT : čp, vk!
EYES : PK, SS!
CLEAR : Ds, PL!
SHALL : FH D!
PREVAIL : až n!
DANGEROUS : žŽ n, žP k!
FUTURE : d v§!
PAINTED : FP nž!
BETTER : pM!
EVERYDAY : PP!
STEREOTYPE : CV _!
NEWLY : Ds!
TRY : Pk!
SO : pn!
NO : pl!
AGAIN : kd, R§!
STATE : ho, mp!
WILL : HK!
SEE : Q hd!
AROUND : kD, §, o, xG, f PN, PP, kd!
HIGHER : PN, rn!
CITY : PP, vd!
FRIENDS : KS!
LINE : PI!
FULLY : 9!
INFORMED : vd, pk!
PROPHET : kP, KK!
DESTINY : F RO!
LIES : (D o!
PLEASING : (D C!
AT : (D, PN!
ALL : hd, hk!
GUIDING : f rn!
THOSE : = PP, PN!
SECURE : hd, b!
SECURELY : hd, Mm!
ALTERNATIVE : hd, PN, u§!
LUXURILY : u§, k!
ATTRACTIVE : hk!
SHOW : OK SR!
INTERREST : po, KF!
HIGHEST : Kg, mř, mN!
CHANGE : Pk, pn!
SEARCH : sk, tY!
ENTIRELY : kk, PP!
DIFFER : v§, Ť, k!
AND : §k!
RESPECTIVELY : HF!
SAME : PP, rn!
GREAT : ko, .3!
WELCOMED : t§!
HOME : td!
WARMLY : KS .3!
EACH : FH o!
STAY : §!
HARMONICAL : u mř, mN!
TORNADO : vk, kd!
POSITION : žU #!
OBSTACLE : ÍF, hl!
CHILDREN : UP Z &&!
EDUCATION : T &P!
CLASSES : PM!
NATURAL : pn, pž!
CONSEQUENCE : ZF #!
QUESTIONABLE : KD?
HABITUALLY : Kg PO!
POOR : vo, v§!
SPIRITUALLY : n DD!
OR : PP, ž!
TECHNICALLY : XP!
HELPFUL : NN, BS!
POINTING : ň BS ľ!
OUT : FZ, h§, X, d!
FIX : hk, rn!
RESEARCH : pN, &P!
STABLE : pd d!
RELATION : vk, u§!
HOWEVER : IX!
EVERY : Kd!
NEGATIVE : Lk, nN!
HAS : PP, nM!
ATTENTION : PS, PD!
STAGNATE : k WW, Pd!
TILL : mř, PN!
DIFERENTIATED : pp!
THEN : pk, st, H, k, s, P!
REPEATED : Pp!
REMEMBER : u§, KP!
PROSPECT : fk, ho!
REPEATABLE : k, o, Ť, d!
FASHION : f PN, PP!
FINALLY : k§, Ť, U!
REVOLUTIONARY : mp, sk!
STEPS : J, pP!
INSIDE : pD!

Překladač basální (atomy):
p : papat
n : netopýr
h : hrnec
g : hrneček
l : lebek
P : pavouk
* : poslouchat
r : rozumět
o : odborník
v : volit
k : královna
m : mír
d : demokrat
x : marxista
s : Srpeček
K : kůl
t : Tureček
H : holínka
M : měsíček
N : neslyšet
1 : pod střechou
2 : poklička
u : uctívat
§ : pokrok
! : Řím
Ť : duch
3 : darovat
f : Frankista
# : Frank
b : bezpečnost
. : patent
% : koláček
, : Kaligula
_ : pavzor
+ : hlídat
D : dům
4 : mít
( : klíč
= : neubytovatelní
č : číst
5 : koláč
G : generál
/ : co
R : Rus
\ : to
S : psychopat
i : Indián
X : svoboda
` : písmo
Q : socha
L : loď
6 : na půdu
ž : Žid
Ž : neposlouchat
7 : s píšťalkou
8 : návštěva
V : vzor
a : královnička
U : spojenec
9 : záda podrbat
F : plamen
A : kniha
B : koláč
C : rozhled
E : od domu
ý : malý
- : ochutnat
# : sladký
Y : holínky
I : koníček
" : učit
# : píšťalka
Í : nehlídat
$ : umět
Z : zlomit
& : Ind
~ : krk
T : ukrást
@ : zavolat
# : křičet
á : dát
ď : chránit
ß : na půdě
> : Bůh
# : stěna
ň : Katolík
ľ : sklep
ó : zaklepat
# : chlast
W : kontinent
Ľ : nevolit
q : nepapat
w : přístav
z : pravda
Ý : kýč
J : podrbat záda
O : Mír-Řím

Extraktor (QBASIC 4.4):
DECLARE FUNCTION ExpandAtom$ (atom$, atoms$, dict$())
'$DYNAMIC
DECLARE FUNCTION Split2$ (text$, divider$, a$, b$)

DIM FINP AS INTEGER, FBAS AS INTEGER, FDIP AS INTEGER, FTRI AS INTEGER
CONST pBas$ = "mon.dat", pDip$ = "dip.dat", pTri$ = "tra.dat", pInp$ = "inp.dat"


DIM bLen AS INTEGER, bIndex AS INTEGER
DIM bTmp AS STRING, bTmp2 AS STRING, bTmp3 AS STRING
DIM bDictA AS STRING, bDictB(0) AS STRING
DIM bIsReading AS INTEGER

DIM dLen AS INTEGER, dIndex AS INTEGER
DIM dIsReading AS INTEGER
DIM dDictA(0) AS STRING * 2, dDictB(0) AS STRING * 1, dDictC(0) AS STRING * 1

DIM tLen AS INTEGER, tIndex AS INTEGER
DIM tIsReading AS INTEGER
DIM tDictA(0) AS STRING, tDictB(0) AS STRING

DIM iRow AS STRING, iItem AS STRING, iX AS INTEGER
DIM iChar AS STRING * 1, tItem AS STRING, fX AS INTEGER
DIM iRL AS INTEGER, root AS STRING, tIL AS INTEGER
DIM tChar AS STRING * 1, tX AS INTEGER
DIM atom1 AS STRING * 1, atom2 AS STRING * 1
DIM sentence AS STRING

CLS
SCREEN 0
GOSUB LoadBaseDictionary: GOSUB LoadRootDictionary: GOSUB LoadTransDictionary
FINP = FREEFILE: OPEN pInp FOR INPUT AS #FINP
WHILE NOT EOF(FINP)
LINE INPUT #FINP, iRow
iRL = LEN(iRow)
FOR iX = 1 TO iRL
iChar = MID$(iRow, iX, 1)
IF iChar = " " OR iX = iRL THEN
IF iChar <> " " AND iX = iRL THEN iItem = iItem + UCASE$(iChar)
IF LEN(iItem) > 0 THEN
IF COMMAND$ <> "" THEN SLEEP: COLOR 12: PRINT iItem; " "; : COLOR 7
GOSUB TranslateItem
tIL = LEN(tItem)
sentence = ""
FOR tX = 1 TO tIL
tChar = MID$(tItem, tX, 1)
IF INSTR(" !?,", tChar) > 0 THEN
IF LEN(root) = 1 THEN
atom1 = root
sentence = sentence + ExpandAtom(atom1, bDictA, bDictB())
ELSEIF root <> "" THEN
GOSUB TranslateRoot
sentence = sentence + ExpandAtom(atom1, bDictA, bDictB()) + " "
sentence = sentence + ExpandAtom(atom2, bDictA, bDictB())
END IF
sentence = sentence + tChar
IF INSTR("!?", tChar) > 0 THEN sentence = sentence + " "
root = ""
ELSE
root = root + tChar
END IF
NEXT tX
MID$(sentence, 1, 1) = UCASE$(LEFT$(sentence, 1))
PRINT sentence;
iItem = ""
END IF
ELSE
iItem = iItem + UCASE$(iChar)
END IF
NEXT iX
WEND
RESET
END


TranslateRoot:
FOR fX = 0 TO dLen - 1
IF dDictA(fX) = root THEN atom1 = dDictB(fX): atom2 = dDictC(fX): EXIT FOR
NEXT fX
RETURN

TranslateItem:
FOR fX = 0 TO tLen - 1
IF tDictA(fX) = iItem THEN tItem = tDictB(fX): EXIT FOR
NEXT fX
RETURN


LoadBaseDictionary:
DO
FBAS = FREEFILE
OPEN pBas FOR INPUT AS #FBAS
IF bLen > 0 THEN bIsReading = -1: bIndex = -1
WHILE NOT EOF(FBAS)
LINE INPUT #FBAS, bTmp
bIndex = bIndex + 1
IF bIsReading THEN
bDictA = bDictA + Split2(bTmp, " : ", bTmp2, bTmp3)
bDictB(bIndex) = bTmp3
ELSE
IF LTRIM$(bTmp) <> "" THEN bLen = bLen + 1
END IF
WEND
CLOSE #FBAS
IF bIsReading = 0 THEN
REDIM bDictB(bLen - 1) AS STRING
ELSE
bIsReading = bLen
END IF
LOOP UNTIL (bIsReading > 0) OR (bLen = 0)
IF bLen = 0 THEN PRINT "ERROR: No base dictionary entry": END
RETURN

LoadRootDictionary:
DO
FDIP = FREEFILE
OPEN pDip FOR INPUT AS #FDIP
IF dLen > 0 THEN dIsReading = -1: dIndex = -1
WHILE NOT EOF(FDIP)
LINE INPUT #FDIP, bTmp
dIndex = dIndex + 1
IF dIsReading THEN
dDictA(dIndex) = Split2(bTmp, " : ", bTmp2, bTmp3)
dDictB(dIndex) = Split2(bTmp3, " ", bTmp2, bTmp)
dDictC(dIndex) = bTmp
ELSE
IF LTRIM$(bTmp) <> "" THEN dLen = dLen + 1
END IF
WEND
CLOSE #FDIP
IF dIsReading = 0 THEN
REDIM dDictA(dLen - 1) AS STRING * 2
REDIM dDictB(dLen - 1) AS STRING * 1
REDIM dDictC(dLen - 1) AS STRING * 1
ELSE
dIsReading = dLen
END IF
LOOP UNTIL (dIsReading > 0) OR (dLen = 0)
IF dLen = 0 THEN PRINT "ERROR: No root dictionary entry": END
RETURN

LoadTransDictionary:
DO
FTRI = FREEFILE
OPEN pTri FOR INPUT AS #FTRI
IF tLen > 0 THEN tIsReading = -1: tIndex = -1
WHILE NOT EOF(FTRI)
LINE INPUT #FTRI, bTmp
tIndex = tIndex + 1
IF tIsReading THEN
tDictA(tIndex) = Split2(bTmp, " : ", bTmp2, bTmp3)
tDictB(tIndex) = bTmp3
ELSE
IF LTRIM$(bTmp) <> "" THEN tLen = tLen + 1
END IF
WEND
CLOSE #FTRI
IF tIsReading = 0 THEN
REDIM tDictA(tLen - 1) AS STRING, tDictB(tLen - 1) AS STRING
ELSE
tIsReading = tLen
END IF
LOOP UNTIL (tIsReading > 0) OR (tLen = 0)
IF tLen = 0 THEN PRINT "ERROR: No trans dictionary entry": END
RETURN

REM $STATIC
FUNCTION ExpandAtom$ (atom$, atoms$, dict$())
ExpandAtom$ = dict$(INSTR(atoms$, atom$) - 1)
END FUNCTION

FUNCTION Split2$ (text$, divider$, a$, b$)
DIM posi%
posi% = INSTR(text$, divider$)
a$ = LEFT$(text$, posi% - 1)
b$ = RIGHT$(text$, LEN(text$) - posi% - LEN(divider$) + 1)
Split2$ = a$
END FUNCTION
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama