NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Okno Rosta (2011-2012) I.

28. března 2012 v 15:21 | PiNews |  Ego

většinu obrázků na papíře (c) Satan Hnusný jsem již zlikvidoval, tudíž fyzicky neexistují; funkční osobnostní optimalizaceČasově neuspořádaný přepis části plakátů, kterými jsem polepoval své okno do ulice, zčásti jako informační kanál MLR-ISI, zčásti jako dohledový aparát nad infiltrací levice cizáckými fašisty, zčásti jako reakční Anti-PsyOps medium, zčásti jako radikální výlevy, když se z médií a parlamentu linuly opravdu odporné militaristické lži, popř. když Západní politika šířila strach, a výsměch nad vražděním v Libyi; časem bude doplněno skenovaným materiálem, a ještě několik příspěvků 2011-2012 není přepsáno. (mirror)1)


13 milionů dětí vypravit s volba ranec a zdraví (postarají se lépe) prázdný. Chci strom ne dětí květov. A kořist Psům otcové shozených střech ctí děc a kn(zn. subjektu)
- antipropagandní výprava na Východ


2)


"Pryč s Pandury, generace STB"


3)


Turecko předá "českou" "pomoc" prvnímu pražskému bezdomovci po levici. Známe e. možnosti ČR a "prostě" přijmout takový "dar" = prostě přijmout urážku.
- Čechy poslaly Turecku 1000000Kč


4)


Ev.č 1: Dubček Wursthandl Post-Aport Hurá Udíl KSSSSSC.NCO2 Velký Wodznag (na šerpě Aď Beneš Nebes, na plaketě KUVIT SRAAD).
2012, Emír ČSSR-RU.Aport (c); Salam


5)


Franzenlandisch Berdendag könginreich Quack-kamzykk Über-Maschinen (herma-6-albyeny *ph* GRZ) WohndRaUSA DA KLAUSFEEGRTJL Go-Ři##ť-Ap&raturr (turr=Izraelske prase s vemenem) Hezb`e`PRŇ; US SPORTS GAY WAR SHIT RAUS
- KEIN KLAUSEN KAPITAL KEIN ALLY (plakát Azbukošvabachem)


6)


Bludy nákupní obludy (smějeme se s STB, Ámen)
PrvokCitát
Ja* *rausČeská rodina je oděna jako luza. Nutno jí upravit po vzoru imperiálně zkušeného Londýna - mag. Pohoda
André PapeežŘekněte vládě nahlas ANO! Platím dobře. Volební systém je bezvadný, jen mu nerozumíte, což napravuji - růz. Blesk
Slavoj "Isaac" ŽižekPočkejme! Řidiči a jiní státní zaměstnanci ať neprotestují, stejně mají nadmzdu. To odhaluji; Vůdci bez-hieratické Číny zaznamenali exploze nenávisti, proto spravedlnost neexistuje.


7)


Další válka USA: Náhodný nepřítel (vojprům má hlad)


8)


"Lidé neumějí číst, leda jančit" - L.Klíma


Uvědomujete si milí komunisté, že nadešla druhá fáze likvidace, a je naprosto logické, že po úspěšném rozkladu Nezávislého bloku je nutno rozložit ještě samotnou komunistickou vědu, a přeměnit KSČM v otupenou sektářsky (Čína-Nečína) žvatlající partaj? Přemílání p. Slavoje je podobno kultu spasitelství a nábožné úcty. Jaké důsledky lze z jeho polarizace čekat na naše Národní problémy? Vy nečtete. Vy jen fascinováni čekáte, až vysloví, že kapitalismus nějak končí.


9)


(Českym sfiňkam!) Volte kuávofna!
Slavoj Wilders Camoron na hvad!
"Co Rus to Psychopat, Záda podrbat!" řekla správně

Tatíček hyperhospodář Harfart Elimatyáš "Venca" Franko Klaus SPRÁVNĚ řekl: "hubněte, královna a její mouřenín mají huad! Á, CO je WICHTIG, TO je RICHTIG!" - AirMail UK


10)


zn. ஃ Nejsem Marxista - postačím s Engelsem a Guevarou
 • Noam Chomsky, neschopný lingvista - infiltrátor mírového hnutí
 • Slavoj Žižek, impotentní filolog - infiltrátor marxismu
 • Wikileaks, balík útržků - podezřelý útvar (mírový kredit?)
WANTED


11)


Nechť pan Slavoj Žižek promluví se vší svou chytrostí proti populismu

Jeho diskreditace protestujících smrdí, teorie nenabízí než apatii a opium, a výpady proti Íránu nejsou místné ani podl. Vážíme si praxe a kapacity = Grospič; podepsán Engels


12)


Náčrt vlivu či financí: Papež @ Královna < Babiš < Žižek $$


13)


Jazykový koutek policejního prezidia: komunista-"strukturální nezaměstnanost" x populista-"nezaměstnatelní"


Smějeme se s STB

Receptář Hospodářsky-Analytického odd. STB
(vypracoval Plk.Pplk.Ing.Mgr. Šiška)
Dnes vaříme Žižekův bezbolestný kapitalistický pasocialismus.
Hurá do toho!
Připravíme si:
Logaritmetické pravítko 1/2; Nůžky diamantové ostří 40km (na odstřihávání vlastnictví podniků, nikdo je už nepotřebuje - fašisté potvrdí); Líheň na manažery, upravenou k recyklaci nezaměstnatelných (což jsou dle Reflexu b.p. filosofové);


Postup: ustříhneme vlastníky, a ožebračené občany vyšleme na pozice manažerů. Banky jistí nekorupčnost.


14)


Archiv STB (magnetofon):
"Najít nepofedený synáček nějaká "hura slafna modeuka" - nějaká nečistokrefna neurofena děfka za manfelka. Moc koukat noviny kralofna na stul! Zabit noviny děfka, moc ostuda noviny, moc svědomý čumilové. Moc soucit s vodina, moc laska k kralofna! Jafne fe konftitucny na pamatka! Najit, oddat, fabit!"
= 1 život - KUAOFNA


...moc koukat na Mezinárodní měnový fond, obětovat jeho sídlo: "dvojčata" WTC: moc koukat na terorista, moc se hodit!
= 2000 životů


15)


Co to je:
Konspirace - spiknutí určitého počtu lidí proti urč. poč. lidí
Agent - pracovník placený za získávání nebo rozšiřování urč. informací
Propaganda - utvrzování názoru větší skupiny lidí všemi prostředky, vyskytuje se vždy párově: domácí hnutí reaguje ppgndou na ppgndu nepř.


16)


2sv vytvořena z USA proti RU. Hirošima kryje Izrael (na tehdejší poměry prasárna). J. Kennedy zastřelen, protože nezařídil nukl. válku. Infiltrátor dělnické a protiválečné revoluce M.L.King "začištěn" s R.K.


17)


Pokud opravdu většina občanů souhlasí s cenzurou revizionistického tisku a trestáním ""provinilců"", pak by museli občané toto usnesení podat na východ metodou referenda, neboť 1. východ o Holocaustu NESLYŠEL SLOVA 2. ku př. Írán nevěří* na demokracii v ČR - proto referend.
* proč taky


18)


Nová "práva" pracovní (dále jen "povinnosti nezaměstnaných")
§1 nezaměstnaní si existenční minimum odpracují
§2 dlouhodobí budou s pomocí kontrolovaných firem z evidence vyřazeni
§3 vyřazení dostanou 50kč, a jelikož nejspíš z něčeho žijí, zaplatí si zdrav.

Shrnutí pro osly: nepracuj a zametej = životní minimum na dobu om.
nebo vydělej 2000 a zaplatíš šest


19)


Zdroj DXM: §1 porážkou budoucí ideologie je Mravnost! §2 váš nepřítel není ani nalevo ani napravo; ani nahoře, ani z ciziny apod. Nebojujete ani za "Boha" toho či "onoho" ani za "režim" takový či onaký, ni za pokrok! První nutnou a rozehranou bitvou je zápas o Zachování Společnosti! (pro osly - nesouvisí s množením)


20)


Na vlnách propagandy s Českým Rozhlasem
- ozvuky hluboké kultury imperií
- pravidelné celovečerní pohledy zpět

*** NECHTE SI VYMÝT HLAVU ***


21)


Kojný otec nejčistší a nejprvnější rasy vzkazuje: Mír všem ošklivým a nepovedeným rasám a národům, zhoubu a plameny na bílý dům. Přejeme za PI-SYS též odporná jatka totalizujícím křížencům amerického kapitálu! Čest práci


22)


Staň se nepřítelem státu!

- staň se komunistou!

Nech svou vlast rozbombardovat spojenci!

- zvol si svou komunistickou vládu!


23)


Bude vláda ČR muset TÉŽ přistoupit k vyvážení zlatých zubů důchodců na rozpočet Velké Británie a Vatikánu?


24)


"Axelů je jako Pelyňku"

"Infiltrace"


25)


"Angličané se zkazili a jsou (na sebe) hnusní" - emigrovaní britští bankéři (2005)


26)


Sběrna klíčů, nominalni cena 30 kcs, 24 gudin yd dla DNA, celník dveřníq v zbrani; Zákaz zákazu 100W žárovek; Prachy hnědnou ČSBS


27)


Pryč s komunisty! Volá plyn! Kněží knězi vylomit! Hit - C3O4 (teorie sifonizace komunistů v hypervědce fašisticky zlepšující svět neomezenou pravomocí ve vodárenských funkcích, teorie oražení měsíce podobiznou královny, aby s námi ufoni obchodovali, pozn. editora) Hurrá Klaus Hurrá Královna Hurrá na Pandur; Komunista guláš, velký tábor (chci kázat) Klaus superštempl


28)


Je na čase (smradi a jiní okupanti)

První místo smrdících hoven: Izrael

Pes chčije na hrob ISAF

1) Muslimové nepotřebují poučování, a zvláště pak od zvěře a lidského dobytka 2) Fašismus je z odborné definice státem ovládaný kapitalismus, což platí i naopak 3) Judaismus je rukojmí NuJorku 4) Na název Izrael má právo národ Davidův, a ne kdejaký stát, natož stvořený Hitlerem a Alžbětou 5) Právo ostat s Palestinci a) kibučník b) ox


29)


Lži z Blesku (Izrael Rotschield) a Rozhlasu ("Obama-Kalousek" Radio)
nutno osobně ověřit
Izrael považuje útok na Í za vdálené rozhodnutí - rozhlas šíří strach z války
Falešná gynekoložka byla žena ze Slovenska - Blesk skrývá prodej psychotropních látek, falšuje vůbec identitu pachatelky
Ve Varnsdorfu došlo k rasově motivované potyčce při demonstraci- Blesk rozmnožuje případy útoků Romů na Gadže; lživě


30)


Kasperova doktrýna vojenská: "Americká vojenská letadla nutno sestřelit už ve fabrice"; doktrýna Anti-Trumanova: "Komunismus na Středovýchodě nutno přehnaně podporovat, stejně jako Muslimství, libo-li"


31)


(Náboženské zbraně III. říše EU: BS`38)

"Izrael stát de juro a de logo Zaniká",

vedle práva na armádu a stát (2sv.v. rozpoznána jako pokračující "Izraelem", příloha Robert Musil "Boj EU proti vl. lidu o Afriku"


32)


(poznámka k Božímu slovu §19)
Za tímto oknem (pi) vnímáme však mnohé konkrétní nepřátele a mezníky, různé profily možného boje, různé možné režimy, systémy hospodářství a vzdělání. Na to nechť čtenář nebere ohledy, neb současný Čechoslovák ztratil zcela vzdělání a rozhled. Mladé generace ztraceny zcela. Těch analfabetů!


33)


Novingy PyNovng - PRASISTAN KECIDION - Rauch!

 • Nocnikowa mura Frankista veleneuospiekh wo propaganda il Sabuoterismo Natsozijali#
 • Kraleriena Frankista Östrzikh-Brzochstajen Megaelizabedah koupfit Irskochĺop za MRKFA, pĺacicj Kurijďín masomlien pamarxista Irakýna. Jeneralfacjista-Frankista snizjit genocidteror dĺa Pakiš-taniecj, pĺacicj tam teroru marxista
 • Papouš posliexjaye netopeyr kakacj pawuok na propágad-avtómat An "kumplikácia" NATO
 • Gautfrankist Kolouz Halfert makhat Godd-Pob kak dzewka antilukačejsko "Pracja Sĺunz Khráu"


34)


Náš Dunaj (lev s korunkou a kolem měsíc, hv. davidova, lom. kříž a hvězda * nikoli h.kř.)


35)


Přednosty úřadů zajímá Somálský hladomor? Lynčovaní Libyjští černoši, genocidovaní Indičtí lesní "podlidé"? (riaktz nah Taybeyuot, bon-edi) - dobře zabezpečená Čínská minorita Tibeťanů


36)


Klub přátel DPRK $$fašistické operace v Belgii - CIA$$


37)


Případ "vlčích" dětí je UMĚLÝ, příhodné tematické krmítko (šk) pro určovatele národního rodinného vědomí - na př. pro kněžku soudních kibiců: redaktorku MF DNES. Soud důsledně přezkoumá schopnost řečovou obou dětí: a to i farmaceuticky, v mezích Listiny. Bylo-li opravdu POUZE zamezeno nabytí řeči, trest 8, ne-li SOC. DOHL. nad násl. výchovou ku školství.


38)


"Ideologická válka"


39)


(STB EXOORGANEVEN) Referendum se vyhlašuje petičně; Na zkoušku poptávám státem organisované referendum o čipové TOTALITĚ. Krom toho jsou v tomto státě referenda vždy akorát naschwaĺ a asi tak užitečná jako instantní PräsiDent.


40)


(STB CEST-VIL-MQ)

Desinformace (nálezy, dementi): Německo není v 1. ani 2. sv. v. ani vítězem, ani samoviníkem. Izrael nezaložili ani Židé, ani sionisté, ani Němečtí fašisté, nýbrž určitý typ bývalých feudálních a buržoazních elit (soustředěné kolem hermetických sekt USA, Švýcarska a Británie). Fašisté byli a jsou buržoazní majitelé NATO.


41)


Kecidion Präsistan - NEVINICAY ACA TSSR OLVEN

 • Frankistyi paracäsijirmed prolykatha he éď naymyi oxodecerien Hypoxxondrant dar fémnyj elepsytorat Komitinyjy Palicey; De querte ána tua Políčista ha he eň!
 • Alla na Móto Komunistah pag paď Princ wellaha ella na mšría qua Ulto Fišer Zikki Zizki! Méň 275 al padunerse Futura! Éď nam oj móto kutamaín: "NETRADIČNĚ!"

42)

Nejhlouběji společnosti chybí Čínský typ Školství. Doporučuji clapcům nad 5ti lety věku vybrat mezi sebou po úctě učitele a do roka rozvinout domácí bojové umění. Starší doladí směry. Zabít nebo zranit při cvičení nebo mimo něj a ne v rámci spravedlnosti - zásahu je důkazem ne-mistra. Hlubším uspořádáním této vrstvy populace vyniknou: dobří úředníci, dobří obchodníci, soudci - myslitelé a pod.

Hnutí Zcela Zespod

Neumíš-li se bránit, jsi zkáza společnosti


43)


Volby organizují občané na "FaceBook"u - kdykoli. Úspora (škrt) jde složenkou občanům. Ó zlá kniho s očima. Ó věrohodné sčítání (co hlas to projev). "Bezplatná kandidátka", "Strany zdarma a hned", "Agitace: děti implementace"


44)


Nowyngy! PiNovng (prasistan kecidion) Rauch!

 • Sabotowany socialshirm nałe3a opory ¥en ve frankistickem hradnim potvoru złatokopçkem
 • Rajchkortinaʉ Pandurex loboš Mor
 • Rejchfuřtýrýn Megaalzibáda Kúáóvná Ostřihbřichátu Blitánokačerlandu strašákuje vypynaňým érolajn vo Hišpíně namynuťa


45)


(Revoluce + sedace a konzervace třídních rozdílů)

3 body džihádu (Blesk Mr+ev)
 • ekonomický aktivismus (tř. úspěšnějších, intelig. střed)
 • kvákání všem na světě do všeho (pracující, mládež)
 • agitace, hesla - chudina
 • pouliční kvákání, hlasité aj. - menšiny

(Blesk vychází i bez čtenářů, pozn. odborn.)


46)


(STB) Siennah eutoepija vludnie ouseta ka mamoyina projialla da vinlje. Tem treich ad Dukiata dat podchvie przestuietz id vekov Babino Jeser. * testovací duchařina s kol. podvědomím *


47)


STB - Desinformace: Írán nepřerušil dodávky ničeho a nikomu NATOž Evropě; "Chceme udržet dobré jméno mezi všemi národy, na vojenský útok smrtonosně (upraveno na rovnoměrně) zareagujeme"; 4 knihy z celého knikupectví v TU nejsou těžká propaganda.


48)


Utužování státu policejního: Sledování a odposlechy opozice, odborů a spolků J, Zastrašování občanů smyšlenými údaji o neonacistech J, Sabotáž úřadu práce a likvidace internetu v knihovnách J


49)


"Další pěstičku neunesu" - praskl Netanjahovi pultík
VLTRA - NOVINKA
Obama chválil! Ashtonová nevychází z údivu! Amano varoval!

Čechoslovák (J.Ř.) Kája Žvárznferk odhalil na pohlednici z Reikjavíku utajená Íránská Jaderná zařízení


50)


Soud Praha 5 (Š-B-K)
(metafora - supervise)
Věci Veřejné? e-e
3 x VELKÁ VERBEŽ


51)


KOST*NICKA
PRASEČINA
IN NOMINE ZNEWAZYUAŠ
RAUS
(sklepy a výstavky pod kámen, ne pod nohy! svý Papaláše si třeba nacpi do špajzu KNĚZ!) - vzzeela dad Gautmoak 52)

Ďite mi prostě z cesty, ďite si po svých ubožárnáchsynarchové z Landsmanšaftího kněžstva BIS-CIA-AlQuaeda-Bush-AlJazeera-Axel. Vím, že skupujete i posledního šmejda, s kterým jsem prohodil slovo. Vím, že se mi bouráte do emailu, a střídáte na výplatnicích jedováky z ČTK, úpické lichváře a korupčníky, Pepovu drogovou Rotu, nebo pokapličkovaného kryptofašistu Drahoráda. Nezajímají mě ani vaše PsyOps křížovky, ani vaše omšelé feudální žvásty infiltrované s odposlechem do novin, ani vaše Safíe, ani pseudogermanské zveličování Sportovkyň (ať žije Katka!), ani výstavní dekadentní dohazovači Punku, natož Bělmo matky Terezy.


53)


Moskvo NE Červenému Kříži (syr)! Leda cez Írán; Ano Doktoři bez Hranic / MWB)


53)


Vaše měna je asi tak moderní jako v pravěku: kutálíte kameny sem a tam

Vlády měníte jak blbý a platidla pravěk


54)


Neumíte objektivně podat antisemitskou genocidu dětem, nečekejte správný výklad z Íránu, který z druhé vojny pamatuje okupanty všech barev a instalaci apartheidního projektu USA "Izraele". Za relegalizaci těchto rozinek v ČSR jsme ochotni vzít proti vládě ČR *****. V případě úspěchu *** přeneseme p. NATO


55)


"Babák na nákupu"; nebojuje-li KSČM za osvobození, nebojuje za nic - Babák kupuje ANO - USA; Sabotuj NATO; "Auto porazilo neznámého chodce. Soubor byl přejmenován uživatelem. V noci jsem byl probuzen neznámým hlukem. Majitel zrušil všechny účty. Honza se svalil na pravý bok. Počítač byl napaden virem." - nalezený test JČ jako podklad plakátu


56)


Vzkaz SMKČM: namísto oslav úmrtí milého p. Havla postačí nad hrobem Kim-č-Ila konstatovat, že po boku velkých odcházejí do svých pekel i lidé NÍZCÍ . (Např. historicky nevýznamní úředníčci protektorátu NATO) - historie je bezejména shrne jako TRANSFORMERY. Ultra-Levice-Pátek-Ultra-Klaka!! Kim


57)


Jo a "zavřou nám Hrušku". Otevřeli zbytečně. A hotovo. Straší, aby sebrali zákazníka jiným. Ona vůbec celá ulice pod městem nepřinesla nikdy fér obchod (navíc je to síť prodejen)

Ekonomika neexistuje. Ekonomie je kasařské šarlatánství. Hospodářství existuje. A hospodařit naše opice neumějí, nebo nechtějí.

Komunista buduje především nezávisle na režimu: Slušovice, Kořen, Owen (sv. čs. zdrojů, sv. čs. zaměstnavatelů - transakce maskuje tarif); Muammar žije, viděl jsem nejen foto; Zelení kují pikle


58)


A nenechte se klamat vy, absolutní menšino rozumných a spravedlivých - Terezín je dnes ještě odpornější GHETTO, než jak jej zvládli nahnít Čeští prasopsi a Henleinovci v 33. Ty kecy si rozhlase strč do prdele.


59)


Média začínají mluvit z duše - skepticky / kriticky. CHtějí Přebrat Kontrolu?


60)


přítel mého nepřítele je můj nepřítel - a zloděje zloděj; jděte si lámat nohy třeba do prdele (Pepa a spol)


70)


Václav Havel: Zakladatel "humanitárního bombardování" (schema jak dopadá kazetová bomba doprostřed ulice, granátky jsou vymrštěny do oken domů, a z nich další exploze vysoukají hřebíky a broky)
- jsou-li občané přesvědčeni o svém vůdci (na př. KIM), arogantní mozek považuje je za nesvéprávné, a bombardováním civilistů je dosaženo jejich "probuzení". Tak bylo naloženo s Miloševičovým "režimem" - kdy měl 100% podporu lidu.

V Srpsku a Libyi použité humanitární zbraně: odstřelování hasičů a bílý fosfor, malé jaderné zbraně, destrukce vodovodů superplošně, uzavření obyvatel do měst pozemním vojskem a tam jejich vyčerp. bombardování; kazetové bomby.


71)


(Reakce na žebrajícího seniora před MÚ Terezín)

Necháte své rodiče žebrat na kávu odložené v domovech důchodců? Máte plnou hubu cikánů a ukrajinců, a vyděláváte 20000 na černo a pobíráte sociálku v celé výši? Vodíte děti po plynových komorách, a u piva je opěvujete? Hážete rajčata na sochy rudoarmějců? Mám pro vás řešení: nechte se spláchnout do nejhlubšího hajzlu. Takovou špínu bych vymlátil, černou, bílou, arabskou, českou nebo německou. Taková špína není ani národ, ani NIC.


72)


Vlastizrádný Vašek se již za oprávněné soudy E. Beneše OMLUVIL roku 1997. Tak to chce BOŠ REPETE?

Dle smluv ze St.Germain 1919 patří případ Šluknov radě bezpečnosti Organizace Spojených Nádorů

Z poválečné plychty nevedla jiná cesta než socialism (Beneš 5/1945 zavádí socialism)


73)


Pudy = PATEORIE
Nacismus = Křivda Inkvizice
Darwin je i beztoho debil


74)


Klausova hodina se blíží * Za Dr. E. Beneše: Nic jiného než Československo jsme n-li a míti n-e.


75)


Stažení ambasadorů Írán-EU je stejného data jako Turkyně-Boty (k odkládací desinformaci ČRO); EU & USA jsou ve válce O Írán min. 7 let.


76)


Pevný mandát má zde MOR


77)


Mašínovi: chtěli se provraždit k vraždění masovému. Prozrazeni žhářem Švédou rozhodli se provraždit do Armády USA: aby mohli ... komunisty dále.


78)


Návod k prodeprotektorisační defenestraci

bramborn-lippn zu grenzbankrott

Mašýn`n W+ondr&U##

(uniformsauerei katcherplex und march!)

FFTJoE


79)


Smrt NATO

Pryč s Amerikou


80)


"Reflex", nástroj NATO knihu nečet. Kdo z vás? Já bych ji zařadil čestně. Rád si ji přečtu (přilepeno k roztrhané kritice "V botičkách..")


81)


2011, Krausova doktrýna: místo Brambor IMPÉRIUM i s královnou

- do každé rodiny82)

USA lze historicky popsat 32ma body. Z toho za 500let na jeden bod týkající se útlaku či chudoby, recese a "krize" připadají 3 body týkající se války - koloniální tedy (do r. 1992) 24 vojny na 8 chudob. 83)

Když jimna vašem názoru tak záleží (...) asi můžete změnit svět prostě kvákáním!


84)


KSČM! Che Guevara = úspěšný stavitel Kuby - Kuba stojí dodnes dle jeho diktátu; A slaví i úspěchy!!! (reakce na plky z rozhl. Vltavy)


85)


Striktně pro-národně lustrovaný tisk: Haló (sem tam kiks), Instinkt (?), Echo (?), Spirit (?), Nár. Osvobození, www.policie.cz, MEDIUM (?), samozřejmě blogy (Alien, Kovanda a mnoho dalších). 86)

Toto okno již sklidilo 4x organisovaný pokus o posvinění pověsti - ten stát má ale peněz proti jednomu, koho neumlčí ani zrušení dávek (Státní podnik Luční Bouda) 87)

Pozor na udavače

B.I.S. zvyšuje řádově stavy Protirepublikových rozvratných živlů: buzerové, mentorové, vůdcové dýlerských smeček, lichvářské sekty, baroví štamgasti.


88)


Drábek! Jednou lžou media proti Libyi, jednou lžou podle tvé vůle a noty proti lidu neb odborům, a vposled konečně proti tobě - a asi je jejich nález neprůstřelný, čili až uspějí, přinesou nahoru nového a efektivnějšího cizáckého lumpa. Lžeš ty, lžou media! Já ti dám kultura.


89)


Ekoji §3 uhlobaroni apod by mohli masivně Fukušimsky investovat do vajec


90)


maoThanks KARZAI


91)


Všichni jste tu nenažranci, od politiků po komunisty - pouze mezi bezdomovci by člověk hledal objektivní potřeby 92)

Dealeři drog jsou ideální samofinancovaná půda pro operativu jak rozvědek tak na př. Landsmansch-Rignier skup. Al Kajda je na drogách vystavenou celosvětovou armádou CIA. 93)

Taliban, Che, Muammar


94)


Hnijte, zamořujte, chátrejte. Hlavně si mě peskujte. Na každou iracionální zabedněnost kterou považujete za bod proti mně tu podstálo tisíc důvodů, proto taky časem vaše urážející i skromnou slušnost otázky a syčení začnu spíš bít; I kdybych vyhodil do vzduchu policejní stanici, otázky omezených asocialních nemakačenků pracujících i ne- trestám smrtí95)

Bleskový happyend: Bývalý premiér Libye Dr. Mahmudi Bagdadi (70) je zadržený v Tunisii. Uprchl ze zajetí na hranicích a byl obviněn z nezákonného vstupu do Tuniska. Libyjská proamerická vláda vydala mezinárodní zatykač za mnohačetné znásilnění, aby mohli s rozesmátou Frau Slintoňovou vesele popravovat. Zatím byl sedmdesátiletý cukrovkář zproštěn Tunisií viny, avšak z diplomatických důvodů jeho vězení trvá. Podstupuje hladovku už druhým týdnem, nemá lekaře a bere insulin. Smrt hlady se blíží... nebo poprava?


96)


(STB) Co se týče lobbismu v Úpici, není vyloučen. Mnoho areálů se nechá lukrativně chátrat. Známe též teroristické ambice hoteliéra nad Velkonem, které unisono prolétají výlohou, nebo zabírají padajícím kamením vozovku, nebo narušují konkurenční stavbu Beránek. Známe podobně nadané výpalným v celé pravé straně ulice Pod Městem. Známe dokonce totožnost agentů provokaterů, často mluví na ulici o diktaturách, a v autobusech o cikánech a namcích. Známe též stěhování knihovny aka Melichar, nebo TS-Toman. Neznáme však ani osočovače Kooperativy a Účka kamením. Neznáme ani kabelové koryto Lobby...


97)


Rozpad Americe

Smrt Obama-Clintonová


98)


"Hitler měl odvahu nastolit témata!" - Váš Něněcký praesident [Ratsinger-Kamaratt] ==Gauck== (po kebabových vrazích a příslušné estrádě si Angelko potřes rukou s tímhletím...)


99)


Obchodníci - Sebevražedná Mise (ekoji)

"Neničte Zemi" - M`al`Quathafi

"Jednotou a rozvojem k Státnosti" - A`A`Khamenei

sabotáží za mír

§1) Kolabující hegemonii řídících (BB) elit je zcela jedno, zda dosáhne třetí světové, v zoufalé snaze udržet se kde již nemá co dělat. Kolem Sýrie a Íránu je tomu mezinárodní situace nakloněna (opět jde o dobytí Rusi). Následky - likvidační pro Přírodu

§2) Pokud se nezávislé ekonomické celky (viz AP) sjednotí, a rázově budou kooperovat v nedodržování embarga, jejich trestnost bude výsostně pochybná. To platí zjm. pro US, Fr, Jap.


100)


Chodür, ty Fášo, volali z Wehrmachtu, že máš nechat těch komunistických provokací, naklusat k vůdcovi Zauere Kláse do bünker a zadrnkat mu nějakou Satirku na Židovskou popravu.


101)


Milá mladistvá verbeži bez rozdílu třídy společnosti. Dej se ke komunistům, nebo si hoď mašli. Tvůj politický rozhled začíná zprávami TV-Nova a končí kulturně-historickou kalamitou ČT2, Ratió Moldau. Nejen, že rádi nahlížíte zahraničním mocnářům v mušce fašistů do peněženek (Mubarak-Jmění-Hurá spravedlnost, Gadafí-Jmení-Hu...), dokonce lynčujete politiky pod taktovkou Reflexu, a s vládou chcete okrást své prarodiče.


102)


Cílová sk. "Masáže-Bar" polep od pečovateláku k Tomanovi; "Zumba" - vcelku namátkou, nicm. převažuje město; "Jestřebinec" - od Velkonu na Kejzlarák, nově i na odpadkovém koši ZŠ Čapků; Zlomená Pálenka koš a dvě větší reklamy u Gymsoš, odpaďák COOP, 2x sloup Penny (Tedy mládež vzdělanější má se zdekadovat); Budou nám důchodci umírat při čekání na autobus? Už nyní...; Všimli jste si, že blesk stihne pokrýt témata Haló novin ve stejný den? - tedy ta nejpalčivější (na př. analýzu Heydricha Hitlerem v dámských kalhotkách)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama