NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Lidově - akademické OSN, náčrt v.II

23. dubna 2012 v 20:43 | Satan Hnusný |  Archív článků vůbec
§1) Blokprezident zakazuje zákaz obchodu. Co je dobré nemá právo nikdo, a natož demokrat srdcem, nikomu zakazovat. A obchodovat je dobré. Sankce jsou rovny terorismu.
§2) Neodborné zakazování celých produktových kanálů mezi stranou a a b pouze slouží meziaparátovým propagandám, zato mučí lid objektu tyranie, i lid tyrana.
§3) Odborníci na zakazování nechť si demokraty nechají odreferendovat zakazovací universitní katedry§17 a výslovné diplomování. A i pak nechť jsou do aktivních posic voleni. A i nechť jsou schalováni vetovní organisací spojených bloků, zvlenou vždy pro dávkové nebo jednotlivé změny zakazovacích odborníků.
§4) Kdo (národ) nepotvrdí stavbu university, smí se samozřejmě účastnit hlasování instance OSN. (nákladné OSN existuje pouze kdykoli je lidem vyvoláno k věci, a existuje rovnou na instituci lidu§13)
§5) Každý kandidát připraví bodovou směrnici, její porušení se směřuje prvořadě pod hrozbou likvidace jeho Národní Katedry Zakazování jeho nejvyššímu soudu, popř. vojenskému soudu.
§6) V každém případě musí znovu absolvovat, bohužel i pro jeden překlep, který měl posuvné důsledky. A to pouze pokud nebyla prokázána korupce, rasisticky koncipovaný úsudek, nebo vyloženě protipřírodní (devastační) záměr. Není-li prokázáno nic, a je obviněným předložena bodová úprava, vysvětlující dokonale přečin, musí kandidát zakazovatel obviněný pouze obnovit doktorát, a případným poškozeným podat veřejnou omluvu hrazenou na patřičných bodech světa, popř. dodat dostatečně revanšující obchodně-vztahový dobroklad, tj. návrh v architektuře mezinárodních vzathů a výměn, pomoci.
§7) Za organizaci spojených národů se považuje taková, která není žádnou legitimní menšinovou organisací vetována, instance musí být bezodkladně odložena, musí-li být menšinová organisace integrována s nepatřičným dvojníkem (za ten pokládáme vzájemně nedohovorné celky, ať už na základě jazyka, tak na základě nesmiřitelných kulturních opačností).
§8) Žádné války ani válečné soudy nesmí organisace instanovat, a proto nejsou žádné války "humanitárně legitimní." Čili též žádné intervenční rezoluce: kulturní a informačně-inseminační výnosy.
§9) Jedinou vyjímku tvoří dobrovolná válka, a ta nesmí býti vedena na úkor druhých - proto je vůbec zakázáno v období míru se vojensky paktovati. Důsledky přečinu v této klausuli smí řešit poškození zcela libovolnou akcí, na př. paktováním a jeho mezinárodní propagandou, které je-li v rámci jednoho státu bráněno či dokonce militarisačně, výsměšně-raccově, či hanobně opačováno (na př. poukazem do věcí kultury, čili výmětkem nad celou třídu zemí), může evidentní skupina občanů přímo povolat blokpresidium k instanci. To má povinnost věc korespondenčně v shodě uzavřít, čili založit instanci.
§10 a) Výsledek korespondence obdrží povinně všechny školy ke studiu, bude jejich studenty anticensorován naprosto stejnou cestou, a bude samozřejmě rozvědkově-vojensky vpuštěn do propagačního bloku, ve kterém se subjekt odehrává. Nejčastější výstup I-OSN: koordinační materiály literaturám a rozvědkám, závazné, pro-kreativní, ne intervenčně cenzní. Cenzuru vytvářejí teprve schválené, tedy i svým lidem, nátlakové skupiny regionů a států, takže od někoho si něco zakážou číst, u př.
§10 b) Tuto plochu určuje jak presidium, jehož podklad lze vetovat instančně, tak samotná aktualita korespondentů, anticensorentů a rektorů, jejihž odhad pokryvu se dále sčítá.
§11) Odmítnutí implantace reflexe zelenou složkou, podané školou či skupinou a/b je teprve instancí počerňující sebejistotu takové národní vlády. Teprv v tomto bodě je tedy určitý stát co se týče demokracie či lidských práv pochybný. Pokud se k tomu povolaný stát odmítne kulturně aktivisovat.
§12) V tomto případě soudí instance OSN deskriptivně, kreativně, a prokuračně, čili musí v době 4 dni - veto (6000let) rozeslat akademiím bodovou strukturu čistě popisné předmluvy, které referendačně nechybí ani jeden faktografický odkaz (za důkaz se nepovažují taková fakta zelené složky státu, která jinak musí dále posuzovat civilní a akademický soud, natož taková, která jsou pro soud nejvyšší zhruba k smíchu). Na př. dnes obvyklá odvolání na nález-slátaninu soukromého podniku, CIA, zatímco mluvíme o popravování místně i světově neznamých osob na území třetího státu, bez vědomí, ba i přes protesty státu i občanů takto terorisovaného území.
§13) Po zpracování faktické předmluvy v kratším termínu národy povinně ustavují a zřetelně a neklamavě agitují Drobných sněm. Ten prostě zpochybňuje určité deskriptory tlustou červenou čarou, a pod. Tyto regionální besedy korigují i připravují dokumenty, právo vyvolat instanci ke konkrétnímu světovému problému mají stejné jako místní zakazovací akademické obce, ty mají naopak jistě větší rozsah kompetencí. To je opět korigováno mocí Drobných sněmu nad příslušníky své obce (ti jsou řešeni vlastně stejným způsobem, jako dané mezinárodní problémy, avšak jejich lid má nad nimi širší právo, právo koncepce - což z druhé strany může svět jak tedy národy tak jejich akademie napadat, jde-li o osobu světem ctěnou).
§14) Jednu čáru na mnohotisku řeší další instance, a její výstup putuje zpět.
§15) Nález stejného ale rozloženého aparátu přebírá za prodloužení 2x akademická obec, a její slovo ruší patrné delegáty - většinou přímým vnitrostátním zatčením (vlastizrada). (Demagogický pokus akademie klamat sněm či naopak)
§16) Nenabídnutí Drobného sněmu (nebo z.shromaž.) či klamná propagace vyvěšuje nad protoinstanční presidium prioritní povinnost pořádat rozumově na vývěsku mapu vnitřních desinformací (vece poškozených demokratických těl) a stejné jako výše uvedené škrtací právo vylučuje samotného presidenta - a to k trestu absolutního vyhoštění (ber kdo ber). Toto právo je nevymahatelné.
§17) Více instancí než polovina startovního termínu vývěsky Koantiagitace povoluje složit instanci rozhodující o trestu nad konkrétním státem, a to konečně trest fokusační agitace zelených složek sousedů od presidia proti jeho vnitřním orgánům či vadám (které lze ku př. agentově "provařit" - zviditelnit zhruba jako korupční provokatér určitý velebený a závažný právní aj. mechanismus) a zároveň smí instance navrhnout integrální omezení čistě propagačních pochodů (televize, filmy - kina, denní tisk, export zboží lákavého obalu, tištěné oděvy). Akademie tedy vede detaily propagačního práva a vědy.
§18) Dále smí nad takto vyvěšeným státem kdykoli svolat skupina stvrzená svým nejvyšším vůdcem a nebo zástupcem instanci, přikazující zeleným složkám penetraci viselce nekonfliktně - kulturními materiály (nesnimatelnost aj.) čehož splnění podkládá přikázaný stát dvojmo schváleným obecným plánem a doložkou odbytu, kterou spolu s akceptancí presidium musí vyvěšovat. - vnucování vyšší literatury (nevztahuje se jistě na publicismus, žurnalistiku, historiografii a pod., neboť ty lze vnucovat pod křivými účely); agenti umění
§19) Reaguje-li viselec na všechny vklady otevřeně a prostupně, nebo není-li třeba jej pro penetraci infiltrovat podává presidium pro návratné započtení nástěnce stížnost akademiím. Kopii přikládá i nejvyšším kulturním akademiím, ale nevyžaduje od nich nutně rozklad.
§20) Součástí vývěšky je i korunka akademii s rozkladem, a průběžný kámen přátelství, doplňovaný referendačně od "osvobozených" i osvobozených národů vlajkou a nejlepším dílem národa, který ve svém Drobných sněmu nebo svým Drobným sněmem nejspíše pomohl.
§21) Není-li subjektem pomoci dílo, věnuje hilfnutý národ název svého díla: jako mikroknihu vydá (třebas předmluvu) s rozkladem, jakou cestou osvoboditel uspěl.
§22) Je-li kritika vnitřní učebnice historie založena sporem s kamenem přátelství, je to velmi oprávněným podkladem pro vstup národního státu na nástěnku vadných na žádost určité vnitřní nebo i vnější skupiny. Tyto jsou si v tom rovny, ale ačkoli je to důkaz nejvyšší, je to teprve fakticky důkaz nepřímý,
§23) Proto je presidium povinno rozložit zkoumání s čárovací odezvou, a stejnak pak podvojmo odebrat stěžejní kanály propagační. Jejich odvibrování akademicko-drobným střídavým rozkladem na nástěnku slouží hned jako právoplatný výnos instance spojených soudců (totéž co OSN).

přejít na původní
přejít na mirror
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama