NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

PiNews 10/10/11: General view

23. dubna 2012 v 22:08 | sah |  Archív z rubriky skeptik
Switch to: czech version

UN will have to officially apologize for next hundred years - for perhaps using its American ICTY for timely obstructions, biggest part paying on HD. Obama and similars will have to be behead, even though this may not happen. Appolone likes bone and fortwith guardian he is. Naturalesse of Hiroshimian subjectivation space - repeatable pillar of International Ingrudgtred. Personally, I would already send all so called ICTY in Afghanistan - to demilitarise of all and to inspect all from centres of Tehran and China for full of 5 years; then setting up four-chamber parliament with voluntary room for Taliban, ISI and Portugals. Then shifting this apparatus on Libya - this even parallely, by first years. Employees of NATO would undergo 12 years of requalification for dogboy in Fostering Unities (of special dogs): declared dogboy must not do other job in Unities for twelve years.

Axel Springer be the biggest shame of this war. Happiest land is still Ruosz, Rousiye, Rasyya. Grudgiest land UK. Most immune to evil designs Pakistan, China - and Vietnam! Most sad Mongolia, Somalia. Of all, Quatar is biggest liar. And only one donkey, union of States and Germany! Biggest deviants: France and Spain - most confused Italia, and most tragressious is Switzerland. Most cruel? Czechia, Finska, Canadia. Most undeveloped is CIA. Most dangerous, of course, Brezhnew.

Most mightful of few is Romania, Kazakhstan. Most weeping Grecia can stand. Most vulgar is Poland, Czechia, Turkce and Afghanistan. Most putridity you will find again in Czechia, mind wherevere else.
Atheist War takes biggest taxes from human heart. But this way has it homo homini sometimes, when he's trying to decline terminus technicus. Back to CIA... closing gang of hungry kids in ammunition store for four days, we've Executive, on the other hand we will experience Agenda, when drunk women, assistants of director of stores, are ontoiletly discussing. Books, seriously being printed by such Agency are in this case evidently missing. Much more likely, really, it is to read Bingo, advertisements daily of producer monopoly in Gambling Machines, where also some Heating systems appear, to round its diversity! Most abominable Velvet whichever you've REATH SSU-Reflex. AlJazeera is just cheap printer for this Sober "Brave America" - to which, as it appears, falls every Czech and each European, except those holding mourns. BP made not so much, as Dear and Regarded.

Times came, when nondoing has its consequences, and multiply that for just surveying. That's exceptionality of these Times - and not all of that Pigging around Well of Concepts! (generally) Turkia!! How sweeter than Western "centro-culture" is understanding, that singing is everyone's ability and everyone's challenge. Irania is now already permanent shame for citizens of anti-iran countries themselves. Nondoing: feel free to spit on your future victims. Or, maybe, in power and efficiency of your executionery armies you will be fast enough, to applaud your monkey-heroes.

Militant anticommunist? Blah-blah dictatoriship - though fascista. - Hiroshima? Nagasaki? Information war on its emphasis: incentive reproach - and so also despotical extortion: on the people. Jihad is not enough - operation is necessary.

Reason alone doesn't lead directly to Justice - but Justice alone is immediately Reason. Reason and Courage are Justice, if Courage is Truth. Asimetric threat of terrorism? All wars of the West are with experiences only more and more asymetric. As such, is this so called property of terrorism genrally understandable, eo ipso not really to come unexpected, for arbitrary antagon with arbitrary justification and focus. Concept of terrorism tries to marginalise target group in public opinion, to suppress its focus, right to righteousness, and so also to castrate such group in public opinion from Reason. Result of such imperialism will be world covered by people enough crazy to shoot down. Anyhow and Whoevers Death will be step by step more advocatable, mind more probable.

Some neighbors and own children could be - would be dangerous, so attention with any neighbor and all children. Over family and sympathy: whoever can be terrorist - only State and Axel knows, for who we better half-sure be. Between most probable groups take those counting hundreds of millions. World is itching and swarming with Death, only our Alliance keeps it. Our MoDs: science itself, presidents: word itself. Just result dares not to give other, than power-financial sense. Power constitutes Law, Finance are printing Agitation and Stress. What different result we should want? Who has to constitute Justice, if Law cares State-cash-box, and anyways has no other affiliation? When it is ******-responsible, though never for justice, equality and liberty. Law of purse-accuracy, inside to the chain of society.
News: hitparade of phraseophiliac meddlesomeness of prison guard ambitioned only to use and punish, with only ideology to despise others. In base of throwing up anti-terrorist topsciences and pseudoeconomias, in base of wannabe alarming "contemporare" argumentation always shallow arguments, filter to divide pretences from Arabs, and far behind these pretences for history, necessity and Arabs vece for "situation of democracy", which "necessarily leads to and asks for" wading hatred for inconformity, "buttony" and on wallpapers of IngSoc: inhuman. Then in front of this swamp complicated causalities of guilt and instabilities, and also multiplied from minime particular proofs - proofs of absolute tendency to limit liberties, tendency of cold blood and despotic inhumanity: Gbagbo, Chavez, Fidel, Bashar, Mahmoud, ISI, Muslim, Russian, Corea, Somalia, Moammar, Serb, Taliban, Mexico, China.Also nationalism is rather phaenomena, than group-doing - since when it can be or not to be inhuman, as anything else. Obama for peace? Which one? One of those havlistic: when truth wins if demonstrating for humanitarian bombing and when it turns blind eye to oppressed nations, states and beliefs? Difference between democracy and justice is fundamental - deficite of justice is heard, seen and felt - but democracy is not recognised even by contrast. It is so ideal class, that it provides no criteria for its further comparing eo ipso for its distinction in chaotic reality. Up to now whole ideology of "democrat" comes up to maximal transparency in gad-fly of Socrates - nothing else in reality corresponds with schematic ideals of democracy. Briefly it is only apparently just scratch of something thinkable over tribal society. Reasons of institutional divisions as we experience them, oppositely, already have no general or ideal base, mind not to be of results for some generative science and statistics; they posses just over-complicated point definition in laws of State.

Media in situation, when long term smothering is applied at informations from target states, have totally free hand to crown person of any sort whatever careless with one of terms from Attackee "Anti-Dictionary".
In measure under which is concept of Liberty neutralised from descriptive fit-in term to term Democracy, - in similar measure it is easy to cover deviations of fabricated image by out of context facts, or even with next false constructions. But also, in similar measure it is then difficult to publicly argue WITH native speakers.In fact it is our Fidel, Chavez, our ISI et cetera. Whose is at example Merkel or Havel, is question from complicated to nonsensical (as in case of AlQuaeda). They are most most probably Those - There.

Real revolution is always more of coined internationalist nature - suspicious revolutions are pretty well - last minute - national, and unprobably that big success. Allah on side of jamaheerya is hardly to be prooved false - but (for top of mix) "With Allah against Allah" smells at least by marriage-messhap. 2/4 between Arabs, wars are exceptionally other, than pro-west ones. And even if current war could be revolution before, further revolution more so much can be a war one. Will of masses is never satisfied by war. Maximally is it an efficient manner of this Wills application, what is secured, but only in case, that attack came from outside.

More regularities from this case we cannot extract: justice is not really responsible to some short list of general rules - more it depends on sagacity. Unity is rather part of defence. Equality is best loud argument. Liberty rather imagination of system of necessary changes. But what for example is justice in destruction of bussiness with Iran? Is it possible to build sentence in response dryly? Nothing is more far for us than this: for that Justice is nearest neigbor to Truth, and farest to proclamations about "state of Democracy" - and to new fascist usufruct: to her "needs and thirsts". Then it is logical, if one guards his Democracy by means of Revolution, but fully unclear, what is going on, when someone outward guards Revolution by War. Logically follows, that Revolution is newest antiseptic package of Fascist Wars, if its freesort results are to be put further off, for judiciary complications and medial diseloquency. And to be forgotten soon. Ain't much fully exposed cases, however for radical abstraction let "first war then revolution" agree this time, with all of its consequence.Looking back it should be possible to document Authentic revolution based on general consensus with Archive of submitted "Wrong Laws." Ipso Unjust Laws: "Moammar kept most of petrol money" serves no evidence in this sense, but surely shows "lack of justice" in proclamations of an agressor and in his "perception factory."

So we reached concept consecration of "Ally" on level of "Guardians", and add further "good one" precieved notions. No, allies are not really guaranted to be "good buddies." Ubermensch remote-aircraft reductions in no less than seven states without judiciary process (extrajudiciary), and heinous, dangerous fascist rhetorics of British speakers point that clearly out. Ally is like weapon: you can guard yourself, but you can also steal and murder, or keep others in subdominance. Wrong government - that wronger allies.

What Che Guevara didn't realised: break truth from inside


Question "was endeavour for sionist state before NSDAP" has long bracket of causes and impacts - its answer is for that not really nearer. Perhaps let stay for indirect proofs, that monstrous, orphanedconspiration could not and cannot be without "decisive" means. From peasants point anals of "2nd.W.W." are missing around 50% of objectivity, boldened and polished are just agitation means of shallow historical analyses, so kind of photographs, kind of opinions, kind of memories - purely descriptive work was never assigned to second w. War (half of it is spoken by communists, half of it by capital, and repetively they go to disasociate depths) - more important are words of winners, contraxst and betrayals, even from own fronts. Such condition of history adds not really milligramme to believability of "facts". If all as such ... then Hitler is rather Evil Idolatry, than Fact.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama