NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Plakáty 2011-2012 II (nechronologické)

18. dubna 2012 v 15:54 | piNews |  Archív politicky napsaných článků
 • A nesmíme zapomínat na vládní dlouholetý program debilizace a fašisace, díky kterému oblast "ČR" pokrývá, bez ohledu na rasu, hustá populace temperamentních debilů.
 • A MĚ za kecy nezaplatíš CIA-prasovládo?
 • Jdu protestovat třicátého s důchodcema, ty maj v hlavě mozek.
 • Strč si ty bláboly - víš kam, Lagardeová: to tím, že ti tví WTC-mega-Rotšíldci zpsychopatěli a neví co roupama, tak zpustošili ekonomiku USA, které táhnou V.D.P-skou EU ke dnu (házet ... ...); A nekraď v Africe, sviňko
 • Levice podpoří Mali (celosvětová l.), nebo ji nechám vyhladit spiknutím Chroustů.
 • Moudrost vrbě 1) Když dospělý vidí výrostka/y poučovat "bezdomovce" (mají nebo měli jména): spratka pleskne, a bezdomovci ukradne chlast (nebo nahradí drahým a národně-tradičním). 2) Cikáni, vy debilové, státem dokonale vymazaní od rozumu, dokud sami nedokážete zahubit "neziskovky" typu "IQ-Roma" - kde se malým dětem "rozšiřuje mozek" technologií pro mentálně postižené EEG, což by jinak bylo dobře, kdyby se mohli zůčastnit dobrovolníci, a nikoli vaše děti na základě rasy, viz název denního centra, a "Romodrom" - no spoléhat jako cikán na obě tato jména by mě dosti ponižovalo... nemluvě o tom, že vám vnucují v zvláštních školách testy, aby děcko poznalo, jestli je bříza nadřazená lípě, nebo topolu. CC: Jan Stern, or Stern Raus
 • Potvrzeno Muammar žije, a svině lžou (a vraždí) - s tajných důvodů nelze mít o.t. pochyb
 • Před totální skartací: Analyzovat Pospíšilovy zásahy v Plzni + K.Sch (quasiimplikační procesní šipka) Dr. Max (q.i.p.š) Narko (Akce Armén a Fjodorvna)
 • (Opis ze studentského transparentu:) Bůh stvořil člověka Aby a) žil b) zvyšoval HDP; za svob. vys. školy
 • Janoušek, ty fašínoistický ČUNĚ
 • IŠQ - Židé si dají do okna nějaký symbol svátků. Mám podezření, že tu máme "Ground Zero" typ falešných výstavních Židů.
 • Tuupjak (dblarrow LRLR) MEKPJAK viz Kašm-Afg; Hezky`s to děl, Basjaru! (Indie: beton sral pes); Erdo: příkladem dějinám, nebo jste...
 • Jednoduchým pohledem na svět, Ohrožuje nás kamelot iDnes.
 • Breivik je fašisátor, Toulouse Mossad-Alquaeda; Toulouse-Volby; Obama lano, Putin THUMBS UP, Gauck FUCK, Sarkozy THUMBS DOWN
 • turkiku: zrazumiwam (Re: IRQ\GLA-TUP)
 • THUMBS UP: Moravetz, Strozj, PDuszek AT HK
 • Zítra je taky den (cynRe: NATO)
 • ISI-M.A.N "dopadení Ládina" je podobné Mex-Íri konspiraci proti Saud. V.V. cc: Karačí POL
 • ISI: NO GROUP; NO GROUP; NO GROUP; NO GROUP; ? Some ayaideas ?
 • Love Hamburk (Fuck Gau, Fuck CIA)
 • Mají Šmucleři nacistické kořeny? Šlechta, Mašíni a pod.?
 • Fuck off Vltava: US-Pahlavi, US-Hussain, US-Kajda
 • Thumbs UP: Cross LoC (IDEA), Turkce, Tms-Kz-Tj (?)
 • My tě vládo nedáme! (patříš za naše mříže)
 • ISI? Gift 4 Kameini (&AP4)
 • THX! Ahlulbeit (Reaktz na G0-W approv.)
 • Okolo Gruzie Rus i Amík lže; ČSR N=GRU, A=RUS, M=IRAN
 • (Obrázek Musl. Rakety na Eifelovku a Komunistické na Bílý dům, na obou visí hákové dekorace následuje přeškrtnuté AFG, SYR, SOM, PAK, IVO, LBY) - "prevence"
 • Ať žije Zardari. Mortar od MLR Wondrowy. (Na ilustraci granátu v srdíčku "Matěj".) Zlámat líným okupantům protitankovým granátem jen hnáty, tomu říkám morálka a preciznost, a ne jak ta vaše hovada, ožralí postřílet 19 dětí a odškodnit pozůstalé bomboňjérou z Júézije. Studny si jdi kopat do ZOO, Prase!
 • Klintonová (srdíčko) di do píče ty smrdutá fašistická děfko!
 • Klintonová je dement a recidivista.
 • Fr. Uher (37 schbg) = INFILTRÁTOR (ČSSR VA?)
 • Fuck OFF Antisemit Landsmanschaft PENNYS
 • THUMBS UP: special thanks to human Lukashenko! (připsáno tužkou později "Nebyl jsem sám, byli jsme sami")
 • Vlastizrádci przní jazyk, dělí kraje, otupují mládež a kolaborují s Tyrany - KLAUS LOCH!
 • Koho nám to sem Havel zavlekl? (NENÁP.) TO NEJSOU VEVERKY ALE..
 • INCIDENT (celookenní Pumáž)
 • Diktátor Nečas (celookenní APsyOps)
 • Díky TTP lrlr KBL / GL; za mortar Tali-Tali. Perf práce. RCVD5I
 • Podvratná smečka FrUKUS chystá v Belgii fašistický rozvrat
 • (Tři v srdíčku) John + Pospíšil + Obama
 • Okolní podvratné v. chystají v Belgii a Íráku
 • TEX TEXT Ahlulbeit (sigma ei ro) TEX SWS FOIQ cars NO PB
 • (Rekace na celorep. vývěs Tibetu úřady práce) Trpící: Američané, Britové, Saudi, Bahrajnci, Španělé, Saharawí, Palestýni, Kashmir, Kuba, Mexiko; Placení: LMS, Britští Muslimové ála zákazy, samolepky, Íráčtí Kurdové, MEK, Tibeťani, Čečenci, Kosovci, někteří Sunnité
 • 2x nevina Antonín Š. je hrdina
 • Alkohol+Sport+Mladí-ulice = narazit na kůl
 • Obrmanová (CIA-LMS): Havel není ostudaa národa, leda toho Landsmanšaftího
 • (Fuck off) Bagram Yankees
 • Gratuluji Dobeš, mluvíte ak člověk
 • Co dělá Fjodorovna Arméne? Alf.Lenin.Kjutsky
 • Oberfalzer & Jílek = LEŽ
 • TX Brussels / Frankfurt (BIS lrlr DCRI imp BIS PV)
 • FUCK OFF Srilanka! US has ever right to save you (iro)
 • FUCK (BP) HOŘÍCÍ ČERNÁ WODA (HAMAS.CZ)
 • "Pryč s Amerikou", Kosovo! Pakistánec.
 • Bezpilotní povýšené čistky = YEM, AFG, SOM, PAK, MEX
 • Mládež bojující za III. sv. v. patří ke zdi
 • T2 Chomsky M/M: srp, kladivo a žirafa
 • Nestražaj sa Muammar! Guarancia id nature 5,5 nrr
 • Thumbs UP Vondrášek
 • P. Ministr školprůmyslu za bratrství považuje dáti bianko doznání zločinu řediteli soudů, co vy na to, soudcové? 1 more 10 1b2b3 less 1
 • Rassmusena chci (tužkou: po rozsudku) já. ```
 • Íránský sextet v Sýrii (TP)
 • THUMBS UP x 3 Zardari, Vahidi (škrtnuto See psyops curr.)
 • Stabilní Ukrajina porážka protektorátu (Putin korunka Obama Lano)
 • Experimentální oddělení Jež-STB: vzkřišování wehrmachtu
 • Ď. Papouš!
 • Trayvon - Davis - Breivik - SPV
 • Amerika se v Listopadu...
 • Blesk = ostuda (Re: vdova prodává)
 • Bezdomovec koupí práci na dluh
 • Chceme nového prezidenta policie: Lessy místo Kubíka
 • Když plundrují Libyi, kbelík s chcankami vylévám jednou za tři dny, poloprázdný. Když vyhrožují Íránu, nemohu spát, a nachčiju půl kbelíku za noc - místo spaní chcaní. A co vaše nespokojenost s politikou ČR?
 • Kdo řekne Česko je Pače(ch) - protektor dělí i Moravu
 • (Supervelké) Blesku! Neotvírej si hubu na České obchodníky - Německý je Blesk, Kaufland a jiné supermarkety, Německé jsou pasalámy. (lze jen doplnit radou starších, že daleko nejvíce za toto mohou ti naši lobisté a korupčníci - Frankisté, kteří exponují z něm. trhu to, co je našemu zdraví, národu a hospodářství škodlivé n-r záhubou)
 


Komentáře

1 Devakbug Devakbug | E-mail | Web | 4. února 2017 v 17:57 | Reagovat

А, что очень даже интересно,спасибо за информацию.  http://allix.ru

2 Scottylot Scottylot | E-mail | Web | 1. června 2017 v 4:12 | Reagovat

<a href="http://canadianpharmacy24.org/ambien/q.php?q=buy-cheap-ambien-no-prescription-get-an-online-prescriptions">Buy cheap ambien no prescription get an online prescriptions</a>  Buy ambien Internet - Low-cost ambien Virtually no Rx. Pay for ambien Suddenly Shipping. Meant for Pay for Ambien At this moment I highly recommend you Click here!!! pay for ambien online 10mg.

3 DonaldCiz DonaldCiz | E-mail | Web | 4. července 2017 v 21:04 | Reagovat

В современном http://doctor-i.ru/ мире наибольшее символическое важность дабы обозначения медицины получили четыре варианта.

Один из внешних http://doctor-i.ru/ символов медицины с конца XX века — шестиконечная «Славный жизни»[Smazaný komentář]. Более древним символом медицины является палка Асклепия, который, гармония преданию, принадлежал великому целителю. Третий http://doctor-i.ru/ модный клеймо — красный крест и багровый полумесяц; его реноме тесно связана с деятельностью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Четвертый шифр медицины — счастье с обвившейся почти неё змеёй — связан с Авиценной, кто в лечении применял отрава змей и древнегреческой богиней здоровья Гигиеей, изображавшейся с чашей и со змеёй[

4 Kevinrix Kevinrix | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 10:19 | Reagovat

There http://joolwe.com/index.php?option=com_xmap&view=html&id=1 are indisputable gemstones that are so spectacular and so rare that they emolument worldwide notoriety. Be that as it may, to conserve a inescapable of these gemstones to http://joolwe.com/index.php?option=com_xmap&view=html&id=1 fool around middle of impair, there is in unison called-for: it has to suffer with been stolen. Brazenness in it or not, jewelry pinching is in all forthrightness in the final study common. There are some jewelry heists that people in and identifiable of the jewelry contain be in desideratum of be talking encircling after years to come.

5 Stephenpanda Stephenpanda | E-mail | Web | 12. srpna 2017 v 13:45 | Reagovat

Упомянутое выше имущество веса тела http://realistpress.com/component/osmap/?view=html&id=1 носит прозвание эффекта плато. Оно характеризуется тем, сколь сделка уменьшения веса почти воздействием прилагаемых усилий в какой-то момент сходит чтобы нет. Никакие хитрость, осуществляемые жертвой явления, не могут сдвинуть показатели имеющейся массы тела с мертвой точки. Равнодействующий собрание, у худеющего человека исчезает побуждение к дальнейшим действиям, http://realistpress.com/component/osmap/?view=html&id=1 предполагаемым в данном направлении.

6 Claudelog Claudelog | E-mail | Web | 15. srpna 2017 v 14:07 | Reagovat

Хватит http://biznesday.com/ дней назад в здании Конгресса США прошло консультация, посвященное работе банковской системы в стране. Согласие http://biznesday.com/ заявлениям некоторых политиков, контролировать бег операций согласно банковским счетам вынужден незапятнанный дозволительно эффективнее, поскольку незаконные действия часто влекут для собой убытки соответственно линии неуплаты налогов.

7 DavidFella DavidFella | E-mail | Web | 19. srpna 2017 v 0:22 | Reagovat

Фонд http://www.orengma.ru/ развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в Семантик Хаб — сервис на основе искусственного интеллекта по выявлению потенциала http://www.orengma.ru/ кандидатов в препараты. К сделке присоединились предприниматели Валентин Дороничев и Владимир Преображенский, совокупный объем инвестиций составил 24 млн рублей. «Робот» Семантик Хаб собирает и http://www.orengma.ru/ анализирует информацию из специализированных баз данных и интернета, автоматизируя процесс Scientific Due Diligence для новых кандидатов в препараты (инновационных молекул, комбинаций и пр.).

8 Dennisflils Dennisflils | E-mail | Web | 22. srpna 2017 v 19:53 | Reagovat

Владимир http://3wk.ru/ Вяткин / Впрочем угроза о селекции простирается много шире фермер­ских полей. И, точно всякая порядок в нашей стране, она кипеть сообразно­страдала в 90-х. Беспричинно случилось и с Ивантеевским лесным селекционным опытно-показательным питомником, где были собраны ценнейшие http://3wk.ru/ деревья и кустарники.  ...

9 classoSi classoSi | E-mail | Web | 6. října 2017 v 15:44 | Reagovat

interlude сервера

Lineage 2 Classic 2.5 zaken saviors l2 europa club  rhica
http://l2classica.com/                  80842450

lineage 2 high five
lineage 2 interlude сервера

10 Francesco99 Francesco99 | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 3:00 | Reagovat

We imagine that just a professional writer can ship erudite size that’s nothing succinct of perfect http://dressaytam.com/writing-my-paper/composition-upon-health-insurance-and-recovery/ and brings the most skilfully results. Compare and contrast macbeth and lady macbeth thesis. Every online attempt wordsmith in our network has a foul track-record of providing research and writing aid to students. Elizabeth eckford photo essay north carolina

11 ethlopay ethlopay | E-mail | Web | 22. března 2018 v 12:59 | Reagovat

Жилье в ипотеку http://arenda-s-vykupom.info
.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama