NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

PiAnalyse 7.5.2012

7. května 2012 v 16:20 | PiNews |  1. الأمن
 1. Evoluce zločinu - Media a Libye. Rusočíňan nepřipraven? Judaista takbysmet: honí své ochránce, podporuje zrádce: jak časté v hieratické izolaci "mezi přáteli"
 2. DPRK mohla by zkusit dopravit do Z. levicového tisku pravidelné zpravodajství své kriminalistiky, popř. z ekonomiky a kultury (?)
 3. Lukašenko: Šijte to klidně do Rusů, ale prosím ne-rusofobii, ne-EU (což je pouze nástroj studené války, jak zkorumpované obrátit v protektoráty NATO, v kterých je pomocí obchodních řetězců a dalších lobby zničeno vše domácí, tak aby byli občané otroky a navíc země zcela ekonomicky i politicky podřízena geopoliticky silnějším elementům - zvaní protektorů na kobereček do Vatikánu a Washingtonu není naprosto vyjímkou, a to za zcela otřesných příležitostí). Pokud co, nezapomeňte zahulákat po postsovětských, co je to za strhávání dekorací veteránům, co za přepisování historie (v zájmu US ambasád), a co že je neonacista za vlastence?
 4. Francouzští prezidenti (2) se handrkují o koupalištích v pojmech Americké válečné propagandy! Jako by všeobecný sněm Šiítu k povaze Evropských imámů neřekl slova. A propos, Sarkozi: neplaťte těm Imámům za to. Hollande: 80 uživatelek burky???
 5. Syrská "opozice" reaguje čistě na lživé desinformace svého pentagonského velení: nyní se jezdí do Kosova učit strategii, jak odstranit prezidenta (neboť jim bylo nalháno, bůhví jak je Kosovská bojůvka mezi Evropany populární). Jezdí se tedy ale opravdu přiučit, jak nařknout presidenta republiky z genocidy, a jak se dovolat přes média NATO?
 6. Bašar: zóny (3 *barvy* nebezpečnost TNC, 2 *hlučnost* NATO, hlučnost značí jak ohrožení tak přítomnost)
 7. "Nové informace o Bin Ladinovi" (nemluvíme o knize Lov, ale o zprávě "CTC") - líbivé kecy. Cíl a) u příznivců pravdy a Iránu potvrdit "lidovost" AlQuaeda (CIA, masakry Libye, Sarkozyho předvolební masakr). b) u širší skupiny pak vymýtit podezření o Abotabádské protipakistánské lži
 8. "Uniklé" informace o PsyOps: další zatuchlý případ nakrknutého kancelářského CIA-psyops. Má zkreslit povahu PsyOps - která je především mediální, a její praktiky nezačínají ani nekončí u vojenských indoktrinátorů (toliko projektu známého z Vietnamské války, kde také byl tento projekt vývojově zastaven). Druhý účel tohoto řízeného "úniku" - slepence zamítnutých návrhů pentagonu a psyops "čínské polévky" - je podrobit statistickému výzkumu reakci veřejnosti na spojení "milice" a "PsyOps", které je emanentní. Neúčastněte se živých - rychlosběrných - diskusí o PsyOps. Dodržujte "píšu co píšu, čtu co čtu."
 9. FBI jsou měšťáci!!! CIA řídí po Evropě fašisty (a onde teroristy)
 10. Kašmír, prioritní místo implantace konfliktu Západní chirokracie: Sůfisté jsou infiltrátory a korupčníky odstraňováni, aby po př. v médiích mohly probíhat "Sektářské války" Šiítů a Sunnitů - jak Pentagon a jeho Západní hovna umějí dát.
 11. Je střelba do demonstrací proti vládě armády v Egyptě kompletní lež? (v parl. volbách zvítězili sociálně-populističtí Islamisté, a vedou si celkem dobře...)
 12. Libye: protesty za Muammara nekončí * NATO stále bombarduje * zelené milice jsou dokonale vybaveny jak výzbrojí tak zpravodajskou technikou * Americké velení protektorátu (TNC) nemá nad zemí žádnou, než teroristickou kontrolu * na hlavní tváře Amerikou dosazených protektorů jsou všude po Libyi páchány atentáty, jak zelenými, tak CIA-salafisty ("Rebelové") * některé kmeny na jihu jsou za pomoci NATO vyhlazovány * protidrogová policie "nové Libye" se dělí na dvě části: tu zkorumpovanou, a tu na kterou jsou páchány atentáty * západní žoldáci - psychopaté z Kanady, Francie a Anglie, dříve zmiňovaní trestanci, kteří byli nejprve dováženi po desítkách tisíc, stále přijíždějí noví (stíhají však stejně rychle mizet pod zemí) * v Tripolisu vládne násilí * Italové vykrádají všechny Libyjské účty, prostě je označí za Kaddáfího účet - co na to civilisté? * Rebelky jsou odměňovány jako odboj polovinou částky co Rebelové, peníze ale i tak vedení protektorátu nemá, většinu spolkly korporace a Sarkozyho mafiáni, TNC zbytek profetovalo a prochlastalo, popř. narvalo do výzbroje, která dnes zamořuje celé Mahřebsko (Arabský Severozápad Afriky). * Lety do Libye jsou z Evropy zakázány: proč asi? * Nový symbol Libye: hromady pneumatik a odpadků * TNC vandalizuje hřbitovy z druhé světové války (nejdříve ještě loni to byl hřbitov kmene Kadháfa)
 13. Proč jsou teroristé v Sýrii vynášeni Německem do nebes "protože jsou proti Režimu", zatímco síly Talibanu legitimně bojující proti fašistickým okupantům (z dílny škrtacích etnoresentimentálních koruptoprasat Wondrů) jsou zbaveni detailů a vykreslováni jako "Islamofašisté" (což je samo pojmem čistě fašistickým). Když víme, jaké prasečiny provádějí nejen Breivikové nejen Turkům a nejen v Guantanamech? Když víme, že Evropský voják, s ohledem na politicko-mediální doktrýny a všudypřítomný extremismus měl by se Muslimským zemím zdaleka vyhnout, neboť na jejich území se promění v cosi, co nepatří snad ani do detenčního ústavu.
 14. A proč má Bašar al Assad v rámci Kofi-Annanova, Čínského, plánu stáhnout vojáky ze svých měst, když CIA-vymytí "rebelové" nedodržují příměří ani minutu (a to že bylo spuštěno velkoryse na úkor regulérní armády a tedy civilistů: že Assad stáhnul hned, a teroristé mohli ještě dva dny střílet, do inaktivní armády, ku př.)? A proč Západ a jeho Totalitní spojenci, jako ku př. Kuvajt a Bahrajn zásobují tyto teroristy raketomety?
 15. Jahve sere na Izrael!!! (* Šalamoun Přísl. 21\22) Allah si ulevuje jinde, rozhodně ne na Írán - možná pod Sarkozyho Turban!?? (* Alma 10\26) (*** umím si velmi dobře představit, jak od r. 1927 v Evropě, počínaje Vatikánem a Británií konče, "hrozila", slovy pa-Tibetských vlastenců a pa-mystiků "judaizace Evropy." Zvlášť, když politik plnil (namísto programu) pouze střelbu do hladových demonstrací (V České Republice dnes již mnozí jedí pravidelně Bramborový škrob, a tento stupeň přišel zhruba v rychlosti pěti měsíců) viz §26
 16. Všemi humánními prostředky proti TÉTO fašistické totalitě: čekají jen na výhru poskvrny ve Francii, když už své esesáčky posadili na trůn Německa. Na všech frontách a při každé příležitosti proti režimu, který ZATÍM má za úkol a vyžívá se v týrání a ponižování Čechů a Slováků, za slastného přihlížení Německých elit. Čekáme až Blesk uspěje s gestapem? Odstranit tento frigidní pseudorevoluční produkt studené války znamená právě pomoci utlačovaným národům.
 17. STB: *Obviněný: m.v. Kubice *ODTAJNĚNO: koordinuje s kapitálovými médii protiromskou fanatizaci a hysterii. Třetí strana pak uplácí občany pro akce, užitečné médiím (kebabizace), m.j. tedy k vraždám. Připravuje ideologicky i personálně "novou tvář" Policie. Po úspěchu mediálně-zločinné kampaně a po zřetelném nárůstu hysterie a mediální aury kolem "psovodních domobran" tyto z "regulačních" důvodů "připojí" k policii. Bez onoho divadla to totiž NEJDE -... *ZŘEJMÉ: přehlíží fašisaci v médiích, xenokriminalizaci a postupně nechá media legitimovat ponížení a vytlačení Romů. Ignoruje médii zavedené samozvané "Pomáhat a chránit" - pomstychtivce. Ignoruje mediální zastrašování Romů. A mj. má připraveného "nového" pol. presidenta. (nad Libyí jsem též uhodl, že všechna zvěrstva NATO nakonec připíšou Muammarovi, a pak prostě zprávy z Libye umlknou, ačkoli válka se potáhne zhruba jak Vietnam, s ohledem na odlišné postavení vlasteneckého odboje proti NATO, aka loajalistů) viz §27
 18. Dvojičky 2012A: Jírovina-Bělorus (k EU a Rusofobii); Ukrajina-Turecko (k Sýrii a Neonacismu); Čína-Indie (katamorfní k předchozím, generální dvojičky vz. Saud-Taleb a Iran-Kuklux); Censorní a ideologické prostředky nad těmito dvojičkami: Nazzi-Vlastenec; Judaista-Izrael (souborný název této sady dvojiček mohl by být Reutristická minoložie - zaminování vývoje názorů)
 19. Je ani ne-zvláštní, že diskurs osočování, zneužívání a polarizace, či politiky leteckých katastrof, či historické "inovace" (tzv. akutně investigativního historiofanatismu) obsahuje majoritu diskursů Hitlerovského Super-Izraelismu (globální právo menšiny) a zvláště pak izogenní koherentní útvary a fragmenty vysoké zjevnosti a hluboce analogické - v detailu - k historickým emanacím kontraetnického nebo infrakonfliktního charakteru: čili sledujeme v ko-Americkém per-Izraelním pan-Evropsky psyOps imperialismu jak tytéž vzorce a cíle, které si kladla Britsko-Habsburská Zbrojně-Industriální III. říše, tak tytéž cílečky a prostředečky (nenávisti a patismy drobných hráčů) všude kolem. * Americká identita supernacionálů se promítla jen potud, že nad idologizací žoládků převažuje mediální překrytí a OSN-ální oslava psycho- a chiro- patie (a že právě celebrující překrytí tyto jevy v původní skupině militantů potvrzuje a rozšiřuje), čili namísto spořádaných fanatiků užívají se k válce absolutní zvratky humanity, zatímco k válce jsou vždy fanatizováni konzumenti zpravodajství - tedy přesně ti na opačné straně glóbu, než je daný konflikt. * Druhá modifikace americkým moribundním duchem rétor-elit je, že nad rusofobií převažuje čistý anti-teunismus, čili "Číňan je podčlověk" - a to je tak ještě možná poupraveno Evropským ko-křikem po totalitách a CIA fanatizovaným tibet-saboterismem (kdeže právě ten zas podporuje nesváry mezi Čínou a Tibeťany, jako u některých Kurdů).
 20. Prakticky bez vyjímky však platí, že mluví-li se v Evropě o totalitě, jde o demokracii, o terorismu, jde o lidovou revoluci nebo obranu, a konečně mluví-li se o něčem lidovém nebo pro-lidovém, jde jistě o brutální nespoutaný, fanatický terorismus (vz. Americký voják) - a tak konečně neplatí jen na poli mezinárodních prohlášení či zpráv, ale i o Evroamerických vnitřních "reformách a iniciativách" - a jejich rétorice, samosebou. Pokud vám media, MMF, EU nebo lvl. am. president připravují podporu zaměstnanosti - můžete se těšit na masový nárůst infiltrátorů, provokatérů a policejní drezůry vůbec. Kdyby se mluvilo o "zlidovění" či "socialisaci" - obnovují guillotinu! * Pokud konečně volají, nečekaně, po spravedlnosti - čekejte - nějakou hutnou kampaň propagandy: spravedlnost a fašistická akce jsou tedy na Z. synonymem (v drobnějším měřítku platí dané schéma skrz-naskrz mediálními pamflety, na př. v popisu celebrit)
 21. Brookings ambasády: Írán, Sýrie, Libye, Estonsko (nazzi), Pákistán (výtržnosti, terorismus, provokace, lobby, ponižování ducha)
 22. Amerika vykradla nejen vojenské know-how Hitlerovské fušerie (která vykradla Vatikán a Monarchii) ale rozebrali si též germánské plány a postupy zotročení Evropy: proto ví, jak jít komu v Evropě na ruku
 23. Škrty způsobují hosp. krizi: subverze určitých subjektů dodá mediím "bombastické" podklady, ta echoefektem rozšíří úvěrovou paniku, sem tam důkazy doladí ratingová společnost, a politici, vedeni imperialistickou lobby ke škrtům vše prohloubí na krizi hospodářskou a trvalou: lidé přežívající na bram. škrobu nemohou pracovat ani u běž. manuálních úloh - a nemanuální sektor prakticky neexistuje. Konečně populismus servírovaný medii prakticky odsouditelným politikům slouží válkám, a navíc hlavní poptávkou byla privatizace celých státních větví. Trh hledal skulinu: našel apokalypsu.
 24. Dvojičky 2012B: Britové-Usáma (viz usámovy "branches": šedá moc ví jak užít kterékoli hnutí či etnikum, sleduje na př. náboženství tak, aby jej sama mohla usměrňovat, ví, co mu dávat za motivy a předkládat za iniciativy a pod. skupiny jsou tedy touto strukturou plně zmapovány, předvídány a využívány), Asie-Židé (jako pojem ž. slouží dobytí a.)
Profliants Protectors of whole EU, Milk your SELF:
Complex innecessarity of agriculture is secured by Party
on difficult rituals at home, on Mars

Arisate yourself with Axel over this Weekend, and
Hoorah Hey for white guards!

§26

§27
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama