NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 18.6.2012: Zastavte roztahování USA

18. června 2012 v 14:20 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

 • Jamming Tripoli (video)
 • see: Media lens
 • see: News Sniffer
 • see: 1968 - Bahrain
 • mail: Muslim communists
 • see: Neturei Karta


 1. Ačkoli je lidstvo zasaženo strašným zlem, které má několik málo konkrétních pojmenování, posice spisovatele, který ukazuje na lidstvu pouze to krásné, a umí pouze to sledovat je též spravedlivá. Bylo nicméně v mé zemi, zjm. kvůli hranicím jazyků*, zaujmout posici obecně zhola odsuzující lidstvo, konkrétně absolvující čistě "vojenský" styl nakládání s informacemi z různých zemí. Tím myslím posici bez dalšího zvláštního zatížení obecným rozhodováním, prostě posici "vojáka žalobce a obhájce". Obecně pak musím říci, že mezinárodní zákon je dnes zamořen roztržkou a nekontinuitou (zjm. dvojitý metr na Írán, adorace "Izraelské" genocidy na Palestincích a další hnusy pramenící z aristokratického militantního protikomunismu a pokračujícího kolonialismu). A co se týče ocenění výpovědi "malých" "mezinárodním společenstvím", pokud zůstaneme u OSN, a nebudeme zaměňovat m.s. s Amerikou a jejími syfilitickými gangstery, je to asi tak, slyšel-li tě někdo? Padesát hlasů s tebou? Padesát tisíc? To nic neznamená, média to ustojí, v určitém momentě se na tebe zaměří, pokud už reprezentuješ širší názorovou skupinu, a když i to přeroste meze - pořád můžeš být smazán: obviněn ze znásilnění, nebo rovou zavražděn za podivných okolností. Takové je tedy slyšení FAKT u "mezinárodního společenství". Začněme však vždy tím, že pravdu obvykle říká hned jeden z účastníků mzn. roztržky, v tomto případě na př. Sýrie (agentua SANA). Tak je tomu vždy, a je zřejmé, že OSN si je všech fakt vědomo z první ruky. Hraje se však na to, co už musela média potvrdit. Média totiž nic nezjišťují, nýbrž zatloukají a přetloukají (jiným materiálem), a jelikož existují prostředky jak je nachytat (kontra diplomatická desinformace apod.), tak občas i přiznávají. Navíc mnohdy i média ví tolik, co falešní hráči, takže i na média lze upéci past, aby sem tam cosi provalila. V současnosti však můžeme potvrdit, že patrně existují bohatí jedinci / rodiny s dobrým úmyslem i humánním rozhledem, takže na rozdíl od loňského roku již existují média, která mají provalování pravých informací na denním pořádku.
 2. Jako msta křesťanům (a černochům?) za Afghanistán (aj.) se dá pro-Západní genocida v Sýrii a Líbyi chápat. Možná však tito krátkozrací fašističtí aktéři středovýchodního regionu hrají na neohrabanou cizáckost a hlad EU-USA, neboť vše směřuje k tomu, že se tyto země, zcela nevratně, navenek i vnitřně hluboce zdiskreditují. To by též mohlo nějakým způsobem zapadat do Che Guevarova plánu. Ale celkově nevydáváme tuto úvahu za orientační.
 3. Konatelé msty teprve zatahují - do opravdu svých představ? - Musíme tedy potom odsuzovat i je, když hlavní vina padá na toho, který jim uvolňuje ruce (zn. dod. zbr; aj.) k masovým zločinům? Upozorňuji, že naše stránky nehodlají o obviněních z USA směrem k jakýmkoli Muslimským hráčům diskutovat: i kdyby USA obvinily oprávněně Sauda nebo Bahrajn, bude to vždy z jiných než správných úmyslů, a konečně nebude to mít žádnou váhu, natož efekt (jediné co USA svou diplomacií provozují je pohyb ukazatele "příležitost k válce" (vs. volby). A stojím si za hypotetickým faktem, že "bych méně lhal než OSN, USA a EU, kdybych řekl, že Assad nestál život ani jednoho civilisty, od začátku loňských expansivních pro-intervenčních jatek". To je podle mě: FAKT (=ŽBML)
 4. Sýrie (IMF 2006 / SAF) "= Stick And Fuck?"
 5. Voltaire Network: nesouhlasím, že "Sýrie je poslední nezávislý sekulární Arabský stát". Což takhle Libanon? (Ačkoli abych potvrdil nezávislost, chybí mi několik měsíců sledování.. BTW/doporučuji agenturu NNA jako doplněk k studiu současného dění v Sýrii)
 6. IEA (mezinárodní energetická agentura, neplést s IAEA-mzn. jadernou) je součástí "diplomacie" USA - čili fiktivní loutková agentura - Irán prý minus milion barelů export. Nechápeme ovšem smysl takové PsyOps v obchodní sféře Západu!
 7. Doplňte si k Pakistánské ekonomice (k životně důležitému projektu IPI, ropovodu Írán-Pakistán) nový projekt logistického využití Balochistánu pro celou Asii. Pár dopravních tepen, snad i železnice a příslušenství, a třeba se mnohé pozvedne z bažin! (V Balochistánu mají vzniknout nejdříve obchodní uzly Centrální Asie - Afghanistán - Irán)
 8. EU, krize, NATO = podvod. EU (hory doly, ale skutek utek: Šengen pryč, Merkelová nad ústavami suverénních států? Záminka? = KRIZE), krize (likvidace sociálních států, maskování kolonialismu, umělé navyšování etnických konfliktů, zotročení dělníka před stav r. 1860, globální podřízení Německu, Francii a USA; resp. nyní již otevřeně fašistickému "Izraeli"), NATO (vstup dobrovolný, nikoho se neptáme, velení nejasné, povely jasné, ať žije korupce a kolonialní znásilňování; vyvrcholení fašismu EU a USA, "Izraele", ve světě.); viz Pasy a Kolonialismus / The Nation-Pak; MMF = návrat k šlechtě, vatikánu a nevolnictví. Nejde o nezaměstnanost "globálně strukturální", ale nezaměstnanost NEVOLE MOCI zaměstnat, Nejde o "nutné škrty", ale o proces naplánovaný, podlý, a v podstatě "MMF globálně zakazující sociální pokrok", na př. nemocnice pro veřejnost. Jde o obnovení privilegií MIMO HORIZONT NUTNOSTI. Ekonomové kapitalismu vždy jen vědomě klamou. Když jde o slogany, je vše jednoduché, když chtějí lidé co mají pozbýt, je vše složité. MMF ZAKAZUJE DEMOKRACII. Upište se ďáblům. Rétoriku mají zcela převrácenou... Válka je Mír, Reforma je Sankce, Bezpečnost je Totalita, Ohrožení přichází od Kořisti, President není President, Svoboda je Rejstřík zla.
 9. Reagujeme na tvrzení (podstatné), že účelem fašistických jatek s názvem "opozice v Sýrii" je vzbudit vojenskou aktivitu legitimní vlády (Assad), na kterou lze nabalit mediální skrumáž, a na tu válku NATO (za ochranu těch či oněch, jak bývá sprostě říkáno). Jak dlouho by trvalo, kdyby Sýrie na teror NEREAGOVALA, aby se zastavilo financování "rebelů" či "opozice" (obé jsou lživé psychotropní fašistické názvy, z kterých je analytikům nejčastěji zle). Kolik by to stálo životů, a kdo by byl za "setrvačnou" kupu obětí zodpovědný? Nezvedl by se teprv opravdový odpor proti vládě, která "vyčkává, až se fašisté ukojí, a dojdou k závěru, že intervence NATO, jež byla součástí smlouvy nemá šanci na "mediálním trhu" obstát? Odpor proti vládě, která nechá lid vraždit? Kdo by byl konečně zodpovědný až by mezinárodní mediálně-instituční roztržka dohořela a násilí vyčpělo? Nikdo? Kdo by pokračoval ve vyšetřování? Kdyby Sýrie, kam by vedlo? K neučinným prohlášením o totožnosti zahraničních vinníků?
 10. Sýrie je provokace Ruska. Libye Číny, a i Írán by rádi zatáhli do války: do které by sami nejlépe vstoupili, propagandisticky, jako "čistí", "svatí"! Nejlépe dokonce jako "osvoboditelé"! Ale vzpomeň! Na Afghanistán zaútočili! Jako odplatu! A pokud mluví o hledání "zadních dvířek z konfliktu", pak už KONSTRUKCE "ISAF" (mezinárodní asistence bezpečnosti Afghanistánu, NATO-EU, velení od zavedení protektorátu CIA) byla utíkáním z bojiště! (Aby to aspoň vypadalo, že to mělo od začátku celoevropskou humánně anagžovanou podporu..). Ale fuj
 11. Libye se čistí ze závislosti na Pentagonu (možná se fašistické vedení lá Chajdá "zkorumpuje na stranu lidu", jak tomu bylo s souč. Afg. Presidentem H. Karzaím - tak byl vyvolenou loutkou USA, a dnes spíše hájí svěřený národ, než svého původního páníčka). Zrušila se trestnost (až 15 let) za oslavování éry (nebo) Muammara Kadhafího, též již není ilegální zpochybňovat propagandu této (kontra-)revoluce (17.2.). Čili asi podobný proces, jako kdyby Klaus zakázal pomlouvat rok 89, jako akci CIA, a teď by to zas povolil. Jen trochu rychlejší (lze tedy zpochybňovat mýtus "Nové Revoluce" a spasitelství "Rebelů" / ačkoli jsou to od hlavy k patě vlastizrádci, teroristé a kolaboranti s koloniální bestií). Nicméně bylo zatčeno 24 Bulharů za "žoldáctví", a 4 právníci soudu v Haagu (stejnak tam provozovali korupci mzn. práva) za rozhovor s Saifem ale Gadhafim ve "vězení" (kde je držen o hladu, na samotce a soustavně mučen fanatiky / nikoli systémově)
 12. Jobbik (Maď. strana) - nařčený z fašismu - a zveverkovaný mezi fiktivní strany systému (jako u nás prakticky všechny, krom Komunistů, a doufejme že i ANO bude dostatečně izolováno od lobby IMF vlastním zdrojem peněz, když ne pevnou ideologickou základnou)
 13. *Leyton Mosque case* Řadím odhadem případ Leytonské Mešity / Nisar / Anwar al-Awlaki k propagandě související s Olympijskými hrami. U těch čekáme nějaký velký False flag.
 14. Bod pro Zjuganova, pod pro RIAN, pod pro RT! (kdo hledá najde)
 15. Frankfurter Algemeine Zeitung / Qubeir: jde snad o nastolení "házecí atmosféry", že toto médium nemlčí, ale zvláštně bagatelizuje? Totiž "ano, rebelové házejí na vládu, vláda na rebely.." To by od FAZ nebylo hezké navozovat takto lživou atm.
 16. Ke komentářům pod fotografií "nNc. Barack Obama udílí Medaili Svobody nNc. Šimonu Perésovi". To není poprvé co Obama veřejně fluše po vyhlazovaných Palestincích a nově Černých obyvatelích FSTZVI. Vzpomeňme na jeho "už nějaký čas jsou kolem hranic Izraele takové všelijaké dohady" - a pak úsměv vyčkávající reakci na toto rádoby komické vystoupení (záznam se vztahuje k jeho "freš" návrhu na "obnovení" hranic z 60. let). Nu a nyní dává Hitlerův soused mezi Nobelovci medaili svobody masovému vrahu. Rýl Gut. Stojíme za názorem, že to je za prvé PsyOps - demoralizace kritiky, a za druhé, za dvakrát vyslaným komentářem z publika PressTV, "co vše jsou schopni udělat pro volby". Též však může jít o signál "držte hubu a mluvte o Ilaleli jako o zemi svobody, a dostanete i práci, jinak dostanete kulku"
 17. Wall Street Journal / "FSA" (kontraktoři NATO v Sýrii, job = znásilňovat a řezat na kusy) "nereprezentuje celé povstání" - v první řadě celé "povstání" nereprezentuje "povstání" natož "opozici", v druhé řadě žoldáky NATO, kterých tam je tak 1/2 až 1/4 mezi teroristy tzv. "opozice". A že "USA vystupňovaly kontakty s FSA" znamená je to, že neomezené několik let provozované vojensky organizované kontakty již jsou tak obnažené, že už to nelze skrývat, tak tomu PsyOp W.S.J. dodává kýženou "akční" dynamiku. Jsou však informace o zintenzivnění tréninku a plateb již listopadu 2011
 18. Step-by-Step (krok za krokem) postup vložený před fašisující USA do diskuse s Íránem (která má za cíl zpomalit odebírání práv tohoto státu, a která delegitimizuje celou agenturu MAE a režim NPT) je založený na myšlence, že aby na př. Írán podstoupil určitou jednoduchou kastraci od práv, musely by spojené státy před tím uvolnit některé sankce. Čili na př. ty věci které sem tam Írán nabízí "zdarma", jako výroba tyčí, nebo procentní limity obohacení na 5 nebo 20 procent a pod, by Írán udělal teprv, kdyby USA na př. zrušily zákaz cestování Íránců do Evropy a USA, nebo prodej léků do Íránu a pod. Jenže Obama a jeho fašistický protějšek v "Izraeli" trvají na tom, že "nesnesou vůbec žádnou jadernou technologii v Íránu". Což už zaslouží kulku do hlavy od každého slušného člověka, zvláště když je Írán jedinou zemí, která podepsala nejtvrdší kontrolní a dohledové smlouvy s papírově kompetentní autoritou IAEA / MAAE. Čili zakazovat Íránu snad i používání Rentgenova přístroje, když povolil nejtvrdší mezinárodní špionáž ve svých zařízeních. Ale to by to nebyli naši "zlí superhrdinové" Obomber a Hellwarkahb, aby dovolili slušnějším než oni sami provozovat humánní věci na základě platných smluv. Je to zlé, už si na jj. ohyzdnou přítomnost zvykáme!
 19. Statistika Pakistán r.2012 159 zabitých civilistů v 22 útocích (nemíním pokládat ani jednu smrt za oprávněnou, dokud jí nepředchází Pakistánský soud v Pakistánu)
 20. Impozice pro Sýrii: referendum "Assad k soudu ANO/NE". Předem upozorňujeme, že bojkot referenda nás nezajímá, stejně jako nás nezajímá bojkot záchranářů, který je má (za finanční ošetření pozůstalých) zdiskreditovat a pošpinit (že nechali zemřít)
 21. (APsyOps) Bahrajn: všichni lékaři, kteří loni ošetřili někoho z demonstrujících zasaženého čerstvou Britskou municí byli odsouzeni k 15ti letům. Mnoho z nich bylo celou dobu vazby mučeno. Soud byl samosebou, v zemi F1, vojenský.
 22. (APsyOps) Sýrie: "rebelové" hodlají použít zbraně dodané libyjskými bratry, uvařené dle receptů "Izraele"
 23. Výzva Britských Elvisů "3000 vojáků OSN do Sýrie" je pouze lacinou skrýší pro jiné čerstvé číslo 3000 na google. Obama: "3000 vojáků by mělo být konečným řešením černé Afriky" (to řekl, až na to "konečné"). Viz Rwanda, Uganda a USA aneb přátelé Konga(v.UN) 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama